نقدینگی بهبود یافته


افت کیفیت نقدینگی 95

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد. اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است. آمارهای سال 1395 نشان می‌دهد در رشد 6/ 28 درصدی نقدینگی 4/ 20 درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و 9/ 6 درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد، مسوولان بانک مرکزی داده‌های تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کردند که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در 6 ماه اول امسال 4/ 10 درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، از اسفند سال 94 تا شهریور ماه سال جاری 105 هزار و 356 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه 95 به 4/ 20 درصد رسیده و همچنین رشد 6ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 6 ماه نخست سال جاری رشد 5/ 78 درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده که سهم 9/ 6‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.

دیگر آمار مهم عنوان شده در این گزارش درخصوص پایه پولی نشان می‌دهد که حجم این متغیر پولی در شهریور ماه 95 به 5/ 165 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به 4/ 20درصد رسیده و همچنین رشد 6 ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. در میان اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95 با رشد 5/ 203 درصدی مواجه بود و سهم 9/ 15 واحد درصدی را در رشد 4/ 20 واحد درصدی پایه پولی داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور سال گذشته 7/ 10 هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال با افزایش 8/ 21 هزار میلیارد تومانی به 5/ 32 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این جزء مهم پایه پولی در 6 ماه نخست سال 95 رشد 5/ 78 درصدی داشته که 3/ 9 درصد از رشد 9/ 7 درصدی پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد.

از دیگر اجزای مهم پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که طی دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری با رشد 9/ 16 درصدی به 2/ 94 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این جزء در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده است که سهم 9/ 6 واحد درصدی در رشد پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را داشته است. علت این افزایش به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است. به این ترتیب بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌عنوان جزء دیگری از پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری افت منفی 4 درصدی داشته است. این در حالی است که در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95، با افزایش 1/ 5 درصدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، آمارهای موجود حاکی از این است که نقدینگی در شهریور ماه به 1122 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی شامل مجموع «پول» و «شبه پول» در شهریور ماه ۹۵ نسبت به شهریور ماه ۹۴ رشد حدود نقدینگی بهبود یافته 6/ 28 درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) بوده است. این مقدار به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) نیز 4/ 10 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به شهریور ماه سال قبل کاهش اندکی یافته؛ از سوی دیگر رشد 7/ 10 درصدی «شبه پول» در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد شاید برخلاف تصورات، هنوز از جذابیت نرخ سود بانکی به میزان زیادی کاسته نشده است. «پول» نیز در پایان شهریور 95 به نسبت اسفند 94 با رشد 3/ 8‌درصدی مواجه بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان 6 ماهه نخست سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 783/ 6 رسیده است که به نسبت شهریور 94، با رشد 9/ 6 درصدی مواجه بوده است. رشد این ضریب به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) 3/ 2 درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 1/ 4 واحد درصد کمتر شده است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال جاری از رشد ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شده است. رشد ضریب نقدینگی شهریور ماه سال 94 به نسبت شهریور سال 93 نیز تایید دیگری بر این موضوع است زیرا ضریب نقدینگی شهریور ماه 94 به نسبت یک سال قبل خود 2/ 11 درصد رشد داشته است که در مدت مشابه سال 95 کاهش محسوسی داشته و 3/ 4 واحد درصد افت داشته است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در 6 ماه منتهی به شهریور 95، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها 3/ 20 درصد کاهش داشته است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل نیز با 23 درصد افت همراه بوده است. به این معنا که اگرچه از شتاب نزولی آن کاسته شده اما همچنان نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در حال کاهش است. علاوه بر این روند صعودی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز که از اسفند 93 آغاز شده بود در شهریور ماه ۹۵ نیز ادامه یافته است. درصد تغییر این نسبت در 6 ماه منتهی به شهریور 95، حدود 8/ 4 درصد بوده است. همچنین این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در افزایش تقریبی 15/ 0 ضریب فزاینده نقدینگی در شهریور ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می‌شود.

از آنجا که نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند. همچنین در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.

نقدینگی ۴۰.۵درصد افزایش یافت

حجم نقدینگی در سه ماهه دوم امسال به ۴ هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۴۰.۵ درصدی را در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

نقدینگی ۴۰.۵درصد افزایش یافت

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ بانک مرکزی در گزارش نماگرهای سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی در ابتدای فصل را ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان و در ابتدای سال ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد نقدینگی نسبت به اسفند سال گذشته ۱۷ درصد گزارش شده است. همچنین این بانک میزان پایه پولی را ۵۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این عدد رشدی ۳۹.۵ درصدی را در مقایسه با شهریور سال قبل نشان می‌دهد.

حجم پول گزارش شده در شهریور ماه ۸۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد و نسبت به اسفند سال قبل ۱۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱.۳ درصد در مقایسه به شهریور سال قبل و ۱.۱- درصد نسبت به اسفند گذشته رشد داشته است.

مجموع سپرده‌های دیداری در این مدت ۷۴۳ هزار نقدینگی بهبود یافته میلیارد تومان و مجموع سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول ۳ هزار و ۲۵۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده که به ترتیب ۳۷.۵ و ۴۱.۶ درصد در مقایسه با شهریور گذشته افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش کل سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور امسال ۳ هزار و ۹۹۴ هزار میلیارد نقدینگی بهبود یافته تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد رشد داشته است.

نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی کاهشی شد/ تورم کاهش یافت

- "، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتی نوشت: ‏برای 4 ماه متوالی نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و 96 ه.

ت از اوراق فروخته شده در دولت قبل تسویه شده است.

تورم نقطه ای از 43.

7 در شهریور به 34.

7 در اسفند 1400 رسید.

وی ادامه داد: اینها همگی نشان از شروع بهبود شاخص های کلان اقتصادی دارد.

اگر پروازمان کنسل شد چه کنیم؟
کمک به رشد و توسعه منطقه آزاد انزلی از رسالت های مهم شرکت است
اعلام 3 زمان برای شروع فصل صید ماهی در مازندران
ضرورت شناسایی توانمندی های مغفول در زمینه توسعه همکاری تجاری گیلان و ترکیه
استخدام بازاریاب و ویزیتور (یونیلیور) با حقوق ثابت، بیمه، پورسانت و سنوات
فروش و نقل و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن ممنوع است/ کمبود کارگران ساختمانی در زنجان
استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت و بیمه در شرکت شیمی فر ایران در تهران
استخدام راننده نیسان برای باربری خلیج فارس در قم
استخدام حسابدار در شرکت مهندسی تجهیز گستر صد ستون در تهران
مدیران خودرو با برند ام وی ام در نمایشگاه خودرو و قطعات مازندران حضور یافت
استخدام کمک آشپز، ویتر و ظرفشور بصورت نیمه وقت و نقدینگی بهبود یافته شیفت عصر در قم
«رویش اندیشه های نو در گردشگری ایران» شعار امسال هفته گردشگری
تذکر به کسب وکار های مجازی بخاطر پیام های همدردی بعد از فوت «مهسا امینی»
سبد تولید محصولات ذوب آهن اصفهان با هوشمندی گسترش می یابد
دو اقدام دولت برای مقابله با بحران آب و افزایش تولید کشاورزی کلید خورد
استخدام تعدادی راننده با ماشین برای شرکت حمل و نقل در قم
خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو در سطوح بالای کشور
بورس فعلاً ترمز بریده با رنگ قرمز به استقبال پاییز می رود
رشد سه و هشت دهم درصدی بخش اقتصادی کشور
استفاده از سم های جدید برای کشتن موش های خطرناک | آیا جمعیت این جانور موذی در تهران کم شده است؟
درخشش دانش بنیان ها در ونزوئلا / امضای 48 تفاهم نامه همکاری در نمایشگاه «ایران ساخت»
کارنامه شرکت مس در 6 ماه نخست سال اعلام شد
خبر جدید برای بازنشستگان/ معوقات پنج ماهه بازنشستگان کارگری چه زمانی پرداخت می شود؟
قیمت روز انواع تلفن همراه در 30 شهریور 1401
فروش 152 دستگاه خودروی دیگنیتی در بورس کالا
بهترین خودروهای زیر 600 میلیون تومان در بازار
داد رسانه حامی دولت رییسی از سیاست خودرویی فاطمی امین بلند شد
هیچ روشی به جز تولید برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد
برخورد با مرغدارانی که مرغ بالای 43 روز را به کشتارگاه نفرستند
سبد معیشت به 17 میلیون نقدینگی بهبود یافته و 600 هزار تومان رسید
استخدام رییس حسابداری در شرکت چای سوفیا در جردن
پیش بینی قیمت سکه در بازار
آینده مسکن و الزامات پیش رو
استفاده از سم های جدید برای کشتن موش های خطرناک | آیا جمعیت موش ها در تهران کم شده است؟
تکمیل مطالعات طرح جامع بنادر، نقش بخش خصوصی برای توسعه بنادر افزایش نقدینگی بهبود یافته می یابد
آخرین تغییرات قیمت شیر | یک لیتر شیر پرچرب سنتی 38 هزار تومان
در بازار لوازم التحریر چه می گذرد؟
عربستان سال قبل 8 میلیارد دلار سرمایه برای بخش معدن جذب کرد/ کشف ذخایر طلا و مس در مدینه
خبر فوری بانک مرکزی برای خریداران کالا از بورس های کالایی
نرخ واقعی دلار اعلام شد/ سمیعی: نگران افزایش نرخ ارز نباشید
نرخ واقعی دلار مشخص شد
نقدینگی همچنان رشد می کند
قیمت جهانی طلا باز کاهش یافت
جفای دولت رییسی به بورس ایران!
استخدام نظافتچی در شرکت سامانه اندیشمند پگاه در مرزداران
استخدام کارشناس روابط عمومی با بیمه و بیمه تکمیلی در دیبا نقش الماس
استخدام بازاریاب حضوری با حقوق ثابت و پورسانت در شرکت ورسان تجارت دقیق
استخدام راننده پایه دو و پایه سه با بیمه در شرکت ورسان تجارت دقیق در تهران
کارنامه شرکت مس در 6 ماه نخست سال اعلام شد
تولید پژو 207 متوقف شد؟/ توضیحات ایران خودرو
نتایج آزمون وکالت دادگستری
بهترین برندهای شیرآلات توکار در ایران
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
شور و شوق خرید لوازم التحریر در مشهد
استخدام کارشناس فروش در شرکت سپهر گاز کاویان در تهران
سبد معیشت کارگران؛ 17 میلیون و 600 هزار تومان
استخدام شرکت ایده برتر پارسیان خاورمیانه
استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر مواد شیمیایی
بازدید سفیر کره جنوبی و کاردار زیمباه از غرفه شرکت مس در یازدهمین نمایشگاه ماینکس 2022
«هنر در حرکت»: نوآوری فونیکس در بازی نور و سایه
طی 4 سال آینده هوش مصنوعی حدود 90 درصد از محتوای فضای مجازی را تولید می کند
افزایش معافیت‏ مالیات حقوق بگیران با تداوم برخورد قاطع با فرار مالیاتی
احیا و بهسازی پروژه محدوده تاریخی چشمه علی شهرری
سبد تولید محصولات ذوب آهن اصفهان با هوشمندی گسترش می یابد
قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی 30 شهریور 1401
تشخیص نسبت P/NAV سهم شستا با دو روش
ارزش دستمزد با افزایش 57 درصدی از بین رفت!
اعلام زمان واریز مستمری مددجویان بهزیستی شهریور 1401
وزارت بازرگانی می تواند به تنظیم بازار کمک کند/ برای توزیع کالابرگ به تفکیک وزارت صمت نیاز داریم
سهم خکرمان به مدار رشد برمی گردد؟
خروج 45 میلیارد دلار سرمایه در سال های اخیر
سود نقدی هر سهم وسبحان چقدر شد؟
گرانی خودرو در راه است؟
قیمت مرغ برابر با دستمزد روزانه ی کارگران
«کاهش جوجه ریزی» دلیل گرانی بازار مرغ| قیمت های دستوری باید حذف شود
استخدام تحصیلدار همراه با موتور نقدینگی بهبود یافته با بیمه و پاداش در نماسازان ویستا پایتخت
پشت پرده توقف قیمت دلار در بازار
استخدام کارشناس فروش با بیمه در شرکت کارتن بهروز ورق ساز در تهران
حضور پررنگ گروه صنعتی زر در نمایشگاه صنایع غذایی روسیه
استخدام حسابدار ارشد در شرکت بعثت اقدم پویا در تهران
پای سومین ملک هم به بورس کالا باز شد
پرداخت 1365 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 5 ماه نخست امسال
استخدام کارشناس بازرگانی تامین داخلی با بیمه، پاداش در خراسان رضوی
نرخ سرویس مدرسه؛ حداقل 6 حداکثر 11 میلیون تومان
یازدهمین نمایشگاه ماینکس آغاز به کار کرد
محور سلطانیه تا قیدار تا پایان شهریور ماه سال آینده چهار بانده می شود
ساخت دستگاه فلزیاب کانوایر با قابلیت تشخیص فلزات مزاحم
فروش 152 دستگاه خودروی دیگنیتی در بورس کالا
توسعه تعاملات بیمه ای و ارائه راهکارهای عملیاتی مشترک در حوزه بیمه آفشور در مناطق آزاد
فراهم شدن زمینه صادرات دارو به کشورهای آفریقایی
فعالیت 1000 خودروی برقی بصورت اشتراکی در تهران آغاز می شود
ساخت دو پروژه بزرگ در فاز 2 برج میلاد
تشخیص زودهنگام نقدینگی بهبود یافته ناباروری مردان با هوش مصنوعی / وقتی فناوری ایرانی از رقبای خارجی پیشی می گیرد
نرخ رسمی یورو کاهش یافت
هجوم انبوه کوهنوردان به دماوند! | محیط زیست دماوند درحال نابودی است! +ویدئو
قیمت جدید پراید و تیبا در بازار اعلام شد
افزایش فساد اداری در دو دهه گذشته/ دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم/ مهاجرت 11 هزار ایرانی به کانادا در سال گذشته
25 اقدام دولت برای خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی
ذخایر گاز آلمان تا بهار تمام خواهد شد
قرارداد خودمالکی نهضت ملی بیش از 47 هزار واحد منعقد شد

نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی کاهشی شد/ تورم کاهش یافت

همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

kayhan.ir

آمارهای بانک مرکزی حاکی از تداوم افزایش رشد نقدینگی می‌باشد، بگونه‌ای که رشد سال 97 نسبت به رشد سال 96، یک دهم درصد افزایش داشته است.

حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم یک تریلیون و 882 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد داشت که نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) یک واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی در سال 97 نسبت به سال 96، نه تنها کمتر نشد، بلکه افزایش هم یافت.
لازم به ذکر است ترکیب نقدینگی همچنان بگونه‌ای است که بخش اعظم آن را «شبه پول» یا سپرده‌های بلندمدت بانکی و بخش کوچک‌تر آن را «پول» تشکیل می‌دهد؛ چنانچه رقمی در حدود یک تریلیون و590 هزار میلیارد تومان مربوط به شبه پول بوده و حجم «پول» کمتر از 300 هزار میلیارد تومان می‌باشد.
در همین زمینه، جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.نقدینگی بهبود یافته نقدینگی بهبود یافته ۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت‌ ترازنامه بانک مرکزی است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با‌اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند« و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
مهدی زاده اضافه کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰.۵ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸.۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند‌ماه این سال رسیده است.
گفتنی است، بخشی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از بازپرداخت اضافه برداشت از سوی برخی بانک هاست اما بخش قابل توجه دیگر آن قطعا به دلیل اجرای فرایند انتقال بدهی بانک‌ها به حساب دولت بوده است.

کاهش رشد نقدینگی به 36.3 درصد در سال 1400+ نمودار

حجم نقدینگی در پایان سال 1400 (برابر با 48324.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 39.0 درصد رشد یافته است و رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36.3 درصد خواهد بود.

کاهش رشد نقدینگی به 36.3 درصد در سال 1400+ نمودار

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه کنترل نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی می‌باشد. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل نقدینگی بهبود یافته تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، در ادامه مروری خلاصه بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان

در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت ۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲.۱ و ۳.۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه گردید اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" افزایش تورم ماهانه (۱.۱ واحد درصد) را تجربه نمودند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۹.۶ درصدی آن در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۳۶.۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است.
تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه حاکی از آن است که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۱.۱ و ۲۴۵.۴ هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل ۰.۶ و ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص "قیمت مسکن معامله‌شده" است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفند‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۶.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۳.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ است. شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه ‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق مختلف شهر تهران و ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند‌ماه ۶.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت¬های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در اسفندماه با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه نمود. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌بانکی در سال ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مردادماه روند صعودی را تجربه نمود. در این مدت نرخ سود بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که از ۱۹.۹ در فروردین به ۱۸.۲ در مرداد کاهش یافت. لیکن در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه یافت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در سه ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش یافت و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح ۲۰.۲ درصد قرار گرفت.

​ ​ ​


در اسفندماه ۱۴۰۰، عمدتاً به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات و به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها (به‌ویژه بازار بین‌بانکی ریالی)، روند نرخ‌های بازده اسناد خزانه به ویژه در سررسیدهای بالاتر از یکسال در بازار ثانویه نزولی شد.

​ ​ ​


در اسفندماه ۱۴۰۰، نرخ‌ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌ یک‌ساله افزایشی و با سررسیدهای دو و سه‌ساله کاهشی بود؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با ۰.۳۳ افزایش و ۰.۰۴ و ۰.۶۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۴۱، ۲۳.۰۶ و ۲۳.۴۲ درصد رسید. لازم به ذکر است از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال در هر ماه به سطوح پایین‌تر منتقل شده است.

​ ​ ​


‌در سال ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

۲- اقدامات بانک مرکزی

در خصوص تحولات کل‌های پولی لازم به اشاره است که آهنگ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی نمود، به‌گونه‌ای که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۷ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۳ درصد خواهد بود.

• انجام عملیات بازار باز با موضع انقباضی طی سیزده مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی ۶۲۷.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس (در بازه زمانی نیمه خرداد تا نیمه شهریور ۱۴۰۰)

• انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهل و سه مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی ۱۴۳۷۶.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید.

• استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً به ارزش معاملاتی ۵۵۷۹.۲ هزار میلیارد ریال.
 در اسفند‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: • انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج هر کدام به‌ترتیب به ارزش ۸۳۷.۵ ، ۸۵۵.۵، ۹۰۳.۰ و ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۵۴۱.۱ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ و ۲۱ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اسفند‌ماه معادل ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).

• استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۳ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۱۴۰.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اسفندماه صفر بوده است).
 در سال ۱۴۰۰ در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافت.  بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند‌ماه، سی ‌و شش مرحله حراج برگزار نمود که در نتیجه آن ۷۴۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. همچنین طی چهار مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در مجموع، در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۰۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به فروش رفت.  در اسفندماه سال ۱۴۰۰، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۳۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲۶.۷ درصد) و ۹۹.۴ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۳.۳ درصد) خریداری شد. به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ ۲۱ اسفند‌ماه، مبلغ ۱۵.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. بر همین اساس، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۱۵۰.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ایستگاه کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.