نقاط قوت SWOT چیست


پس از شناختن نقاط قوت، حالا نوبت نقاط ضعف می‌باشد. از خودتان سؤال کنید: کدام بخش از کارمان را لازم است بهتر کنیم؟ کدام کار باعث کاهش فروشمان شده است؟ بهتر است بی‌خیال کدام کار بشویم؟ مشتریان نقاط ضعف ما را در چه چیزی می‌بینند؟ و یا کسب‌وکار ما از بیرون چه‌شکلی است؟

SWOT چيست؟

تحلیل SWOT برای اولین بار در سال 1950 توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند كریستنسن مطرح شد. در آن زمان این تحلیل ضمن كسب موفقیتهای روز افزون به عنوان كسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد. اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد كه Jack Welch از جنرال الكتریك در سال 1980 از آن برای بررسی استراتژیهای GE و نقاط قوت SWOT چیست افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده كرد.

SWOT سرواژه عبارات قوتها (Strengths) ، ضعفها (Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیك تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT كه یكی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی كرد كه متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امكان حاصل می‌شود كه اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیكی اتخاذ نمود كه قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

SWOT در حقیقت ابزاری است كه عموما برای كنار هم قرار دادن یافته های تحلیلی فشارهای خارجی و قابلیت های داخلی استفاده میشود و تحلیل قوتها، ضعف ها ،فرصتها و تهدید هاست كه مستلزم شناسایی نقاط قوت ،و ضعف ناحیه ،فرصتها و تهدیدهایی است كه براساس روندهای پیش بینی شده محیطی ارائه شده است. از این روش برای تحلیل وضعیت موجود و بررسی نقاط قوت ،ضعف ها ،فرصتها و تهدیدها به منظور شناسایی مسائل استرات‍ژیك و ارائه استراتژی مناسب در بلند مدت ، برای یك ناحیه استفاده میشود .

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی كه بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌كنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقطه ضعف: نوع محددیت یا كمبود در منابع، مهارتها و امكانات و توانایی‌هایی است كه بطور محسوس مانع عملكرد اثر بخش سازمان بشود. عملكرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.

فرصت: عبارت است از یك موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار كه پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان

تهدید: یك تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌كنندگان كلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تكنولوژی و مواردی از این است كه می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند.

قواعد حاكم بر ماتریس تحلیلی SWOT

– چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداكثر بهره‌برداری را از فرصتها انجام داد (SO)

– چگونه با استفاده از نقاط قوت می‌توان اثر تهدیدات را حذف كرد یا كاهش داد (ST)

– چگونه باید با بهره‌گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت كرد یا از شدت نقاط ضعف كاست (WO)

– چگونه باید با كاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را كاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود. ()WT

به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است كه یك شركت می‌تواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب كند. بویژه زمانی كه با یك محیط خارجی غیر قابل كنترل در زمان كنونی روبرو است

مراحل انجام آنالیز SWOT

1- تشكیل جلس? تجزیه تحلیل SWOT

2- توصیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام كار

3- استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

4- اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی

5- تشكیل ماتریسSWOT و وارد كردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی

6- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با یكدیگر و تعیین استراتژیهای SO، WO، ST ، WT

7- تعیین اقدامات مورد نیاز بری انجام استراتژیهای تعیین شده

8- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها

9- بروزرسانی ماتریس SWOT در فواصل زمانی مناسب

چگونگی تجزیه و تحلیل W.O.T برای فرموله‌كردن راهبردها

پس از جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با چهار عامل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدات) از این اطلاعات جهت بدست آوردن راهبردها طی مراحل زیر استفاده می‌شود:

مرحله اول: ارزیابی محیط اطراف- یك مربی فوتبال را در نظر بگیرید قبل از شروع بازی، مربی استراتژیهایی را برای راهبری تیم خود تدوین كرده است اما هنگامی كه بازی شروع می‌شود او مجبور است كه با توجه به روند بازی و شرایط بازیكنان تغییراتی را در راهبردهای خود بدهد.

مرحله دوم: تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف یا فرصتها و تهدیدات

مرحله سوم: عوامل فوق را دوبدو با یكدیگر به منظور تعیین راهبردها در نظر بگیرید به شرح زیر:

– راهبردهای So (نقاط قوت و فرصتها باید با یكدیگر درنظر گرفته شود)

– راهبردهای ST (نقاط قوت و تهدیدات با یكدیگر درنظر گرفته شود)

– راهبردهای WO (نقاط ضعف و فرصتها با یكدیگر درنظر گرفته شود)

– راهبردهای WT (نقاط ضعف و تهدیدات با یكدیگر در نظر گرفته شود)

مرحله چهارم :ارزیابی استراتژیهای مختلف: در انتهای مرحله منظور كردن دو بدوی عوامل جهت تعیین استراتژیها، تعداد زیادی راهبرد تدوین می‌شود. در این مرحله این راهبردها را مورد بررسی و بازبینی قرار داده تا آن مواردی را كه با اهداف سازمان تطابق بیشتری دارند انتخاب شوند.

مرحله پنجم: انتخاب استراتژی‌های مطلوب: در این مرحله یك لیست طولانی از راهبردها در اختیار است. تعداد زیادی راهبرد برای اجرا عملی نیست بنابراین ضروری است كه این لیست را در جلسات بحث و تبادل نظر به لیست كوتاهتری از استراتژیها كه قابل اجراء باشند تبدیل كنیم.

تجزیه و تحلیل SWOT

” تجزیه و تحلیل SWOT یكی از ابزارهای استراتژیك تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی است.” تجزیه و تحلیل SWOT تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژی كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارائه می نماید. از این دیدگاه این الگو یك استراتژی است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممكن می رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات در چهارچوب كلی SO.WO.ST.WT. پیوند داده می شود و گزینه استراتژی بین آنها انتخاب می شود.” در این تحلیل همیشه چهار استراتژی پیشنهاد می شود هدف از:

استراتژی های SO

در قالب این استراتژی ها سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی میكوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نماید و با بهره گیری از نقاط قوت، فرصت ها را به حداكثر برساند. معمولا سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های WO،ST و WT استفاده می كنند تا بدان جا برسند كه بتوانند از استراتژی های SO استفاده نمایند. به عنوان مثال استفاده شركت بنز از توانمندی های تكنولوژیكی و وجه مناسب برای ورود و افزایش سهم در بازار خودروهای لوكس.

استراتژی های WO

هدف از این استراتژی ها این است كه سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط داخل بكوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود ببخشد. در این حالت سازمان به دلیل داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصت های بدست آمده بهره برداری نماید. لذا لازم استراتژی های نظیر استفاده از تكنولوژی های جدید و غیره بكارگرفته شود تا با از بین بردن نقاط ضعف از فرصت ها استفاده مناسب گردد.

استراتژی های ST

شركت ها با اجرای این استراتژی ها می كوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود را كاهش داده یا آنها را از بین ببرند.

استراتژی های WT

سازمان هایی كه این استراتژی را بكار می گیرند حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف از این استراتژی كم كردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در واقع چنین سازمانی می كوشد برای حفظ بقای خود از فعالیت های خود بكاهد (استراتژی های كاهش یا واگذاری) در شركت های دیگر ادغام شود، اعلام ورشكستگی كند و یا سرانجام منحل شود.

مزایا و محدودیتها استفاده از روش تجزیه و تحلیل S.W.O.T

در استفاده از روش تجزیه و تحلیل S.W.O.T برای برنامه‌ریزی راهبردی مزایا و محدودیتهایی وجود دارد كه در زیر به شرح آنها پرداخته می‌شود:

آنالیز SWOT، چگونه می‌تواند کسب و کار شما را متحول کند؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از برنامه ریزی و تلاش فراوان نتیجه‌ای که می‌خواهید را به دست نمی‌آورید! اگر همچین تجربه‌ای دارید، راه حل کار شما، تحلیل سوات، آنالیز SWOT است.

در این مقاله روش تجزیه و تحلیل SWOT را برایتان شرح داده‌ایم. داشتن یک درک درست از مدل سوات می‌تواند دید شما را نسبت به جنبه‌های مختلف از کسب و کارتان باز کند که شاید خودتان هم از آن بی‌خبر باشید. برای اینکه مفهوم سوات را به طور عملی مشاهده کنید، دو نمونه کاربردی از این تحلیل را پیش پای شما قرار دادیم.

واژه SWOT یعنی چه؟

در گام اول بیاید در مورد خود واژه SWOT حرف بزنیم و ببینیم اصلاً این معنای این واژه انگلیسی چیست؟

آنالیز SWOT یکی از تکنیک‌های بسیار موثری می‌باشد که کمک می‌کند عوامل درونی و عوامل بیرونی دخیل در یک موضوع را در کنار هم بسنجیم و از ارتباط میان آن‌ها به نفع خودمان استفاده کنیم.

واژه SWOT از کنار هم قرار دادن حروف اول چهار کلمه Strengths (نقاط قوت)، Weaknesses (نقاط ضعف)، Opportunities (فرصت‌ها) و Threats (تهدیدها) ساخته شده است. همانگونه که از اسمش پیداست، این تکنیک به ما کمک می‌کند تا به نقاط ضعف و قوت خودمان ببریم، فرصت‌های دور و بر خودمان را بشناسیم و تهدیدهای احتمالی را به شیوه موثری مدیریت کنیم.

آنالیز SWOT از کجا به وجود آمد؟

حوالی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی بود که یک استاد دانشگاه به اسم آلبرت هامفری در دانشگاه استنفورد آمریکا مسئولیت یک پروژه تحقیقاتی را داشت. این استاد برای اینکه برنامه‌های استراتژیک خودشان را ارزیابی کرده و متوجه دلیل شکسته آن شود، یک تکنیک ارائه داد که اسمش تکنیک SOFT هم حروف اول چهار کلمه که کنار هم چیده شده‌اند:

 • حرف اول اسم جایگزین کلمه Satisfactory به معنای رضایت بخش برای بخش‌هایی از کار که در حال حاضر رضایت بخش هستند.
 • حرف O جایگزین کلمه Opportunities (به معنی فرصت‌ها) برای فرصت‌هایی که می‌توان در آینده برای پیشرفت استفاده کرد.
 • حرف F جایگزین کلمه Faults (به معنی ایرادها) برای شناسایی ایرادهای موجود در کار.
 • و حرف T جایگزین کلمه Threats (به معنی تهدیدها) برای نشان دادن تهدیدهایی که پیشرفت و موفقیت کار را عقب می‌اندازند.

حالا ممکن است این سؤال را بپرسید که روش سافت (SOFT) چگونه تبدیل به سوات (SWOT) شد؟ در سال 1964، سمیناری به اسم “برنامه‌ریزی بلندمدت” در زوریخ (سوئیس) برگزار شد. در این سمینار، یکی از سخنرانان برای اولین بار مدل سوات را معرفی کرد و به حضار هم گفت که این مدل، اقتباسی از مدل SOFT آقای هامفری است.

تحلیل سوات (SWOT Analysis) چیست؟

حال که با کلمه انگلیسی سوات آشنا شده‌اید و متوجه شدید که اصلاً از کجا آمده، بیایید ببینیم تحلیل SWOT چیست؟

آنالیز SWOT یکی از تکنیک‌های بسیار موثری می‌باشد که کمک می‌کند عوامل درونی و عوامل بیرونی دخیل در یک موضوع را در کنار هم بسنجیم و از ارتباط میان آن‌ها به نفع خودمان استفاده کنیم.

در دنیای امروزه، اگر دیجیتال مارکتینگ بلد نباشید، دوام نمی‌آورید. حالا وقت آن شده که کار با ابزارهای بازاریابی دیجیتال را یاد بگیرید تا بتوانید مخاطب را از نقطه شروع تا خرید محصول، همراهی کنید.

تحلیل سوات: یک استراتژی

همه ما می­دانیم که برای انجام دادن هر کاری، نیاز به یک استراتژی داریم. چه در زمینه مسائل شخصی و چه در حوزه کسب و کار. اما چیزی که بسیاری از مردم نمی­دانند این است که اصلاً استراتژی خودش چه بخش‌هایی دارد و چگونه می‌توانیم از تحلیل سوات به عنوان یک استراتژی استفاده کنیم.

هر استراتژی شامل دو دستهٔ بزرگی از عوامل می‌شود: عوامل درونی و عوامل بیرونی. حالا اگر کمی دقت کرده باشید، متوجه می­شوید که نقاط قوت و نقاط ضعفی که آنالیز SWOT به شما نشان می‌دهد، معمولاً عوامل درونی هستند درحالی که فرصت‌ها و تهدیدها عموماً به عنوان عوامل خارجی شناخته می­شوند.

همانطور که قبلاً عرض کردم، یکی از بزرگ‌ترین مزایای آنالیز SWOT این است که نه تنها در حوزه کسب و کار، بلکه در زمینه تصمیم‌گیری‌های شخصی نیز می­تواند کمکی بزرگی به شما بکند. دیگر وقت آن است که کمی در مورد هر کدام از این موارد صحبتی بکنیم.

S: نقاط قوت شما چیست؟

برای پیدا کردن جواب این سوال، چند سؤال کلیدی از خودتان بپرسید: کسب و کار اینترنتی ما چه مزیت‌هایی برای مشتریان دارد؟ ما چه کاری را بهتر از بقیه انجام می‌دهیم؟ نظر مردم در مورد ویژگی‌های مثبت ما چیست؟ چه فاکتورهایی باعث افزایش فروش ما می‌شود؟ امتیاز ما نسبت به سایر رقبا چیست؟ با خودمان چند چندیم

وقتی در حال ارزیابی نقاط قوت خود هستید، باید آنها را در مقایسه با رقبای خود در نظر بگیرید.

دقت کنید که وقتی در حال ارزیابی نقاط قوت خود هستید، باید آنها را در مقایسه با رقبای خود در نظر بگیرید. برای مثال: اگر همه رقبای شما محصولاتی با کیفیت بالا ارائه می‌دهند، دیگر تولید محصولات با کیفیت بالا نقطه قوت شما نیست، بلکه یک ضروریت می‌باشد. بهتر است برای جستجوی نقاط قوت خودتان، ببینید چه عواملی شما را از بقیه جدا می‌کند و برگ برنده شما در عرصه رقابت است.

W: نقاط ضعف شما چیست؟

نقاط ضعف شما چیست؟

پس از شناختن نقاط قوت، حالا نوبت نقاط ضعف می‌باشد. از خودتان سؤال کنید: کدام بخش از کارمان را لازم است بهتر کنیم؟ کدام کار باعث کاهش فروشمان شده است؟ بهتر است نقاط قوت SWOT چیست بی‌خیال کدام کار بشویم؟ مشتریان نقاط ضعف ما را در چه چیزی می‌بینند؟ و یا کسب‌وکار ما از بیرون چه‌شکلی است؟

O: فرصت‌های پیش رو را ارزیابی کنید

مفیدترین و لذت­بخش ترین قسمت آنالیز SWOT، پیدا کردن فرصت‌ها و استفاده از این فرصت‌هاست. شاید بپرسید برای کشف فرصت‌ها به چه چیزی نیاز دارید؟ برای پیدا کردن فرصت‌ها به دو مرحلهٔ قبلی نیاز دارید و علاوه بر آن، باید چشم و گوشتان را نسبت به واقعیت‌های اطرافتان باز کنید و آگاه باشید. فرصت‌هایی که ممکن است برای شما اتفاق بیافتد و استفاده از آن‌ها شما را چندین قدم رو به جلو هدایت کنند. چنین فرصت‌هایی حتی می‌توانند از جنس یک رویداد معمولی باشند.

تصور کنید که شما یک کتابفروشی آنلاین دارید و روز ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب خوانی است. شما برای این روز برنامهٔ خاصی در نظر می‌گیرید یا به سادگی از خیر آن می‌گذرید؟! شما می‌توانید به وسیله این رویداد معمولی، هم فروش خود را افزایش دهید و هم برای برندسازی تلاش می‌کنید. می‌پرسید چگونه؟ به سادگی! ارسال رایگان کتاب، برگزاری جشن امضا، تخفیف‌های مناسب (نه بیش از اندازه)، برگزاری مسابقه کتابخوانی، خبر چاپ یک کتاب جدید و خیلی از کارهای دیگر یعنی استفاده از فرصت.

البته موضوعی که بیان کردم تنها یک مثال ساده برای روشن سازی مطلب بود، فرصت‌های بسیار زیادی وجود دارند که منتظرند تا شما شناسایی کرده و از آنها استفاده کنید. برای مثال: تغییرات جدید در سبک زندگی مردم (مردم بیش از اندازه به دنیای مجازی روی آوردند)، یا تغییر هنجارها و الگوهای اجتماعی (مانند ایجاد صفحات اینترنتی برای تبریک مناسبت‌ها یا استفاده از اپلیکیشن ها برای خرید و فروش ارز گرفته تا سفارش غذا) همگی مصداق‌هایی از فرصت‌هایی هستند که می‌توانید بهترین شکل از آنها بهره مند شوید.

T: تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کنیم!

واژه SWOT از کنار هم قرار دادن حروف اول چهار کلمه Strengths (نقاط قوت)، Weaknesses (نقاط ضعف)، Opportunities (فرصت‌ها) و Threats (تهدیدها) ساخته شده است. همانگونه که از اسمش پیداست، این تکنیک به ما کمک می‌کند تا به نقاط ضعف و قوت خودمان ببریم، فرصت‌های دور و بر خودمان را بشناسیم و تهدیدهای احتمالی را به شیوه موثری مدیریت کنیم.

چه موانعی ممکن است سد راه ما شوند؟ رقیب‌های ما چه‌کار می‌کنند؟ آیا بدهی پرداخت نشده داریم؟ تغییرات دنیای تکنولوژی، تغییرات سبک زندگی یا حتی تغییر دولت، بازار ما را تهدید می‌کند؟ آیا استانداردها در حال تغییر هستند؟ آیا نقطه‌ضعفی داریم که می‌تواند به ما ضربه بزند؟

ماتریس SWOT چیست؟ نمونه تحلیل SWOT با [مثال+دانلود پرسشنامه سوات]

ماتریس SWOT

ماتریس SWOT یا ماتریس سوات یک ابزار استراتژی می باشد. وظیفه این ابزار تحلیل تهدیدها و فرصت های خارج سازمان در مقابل نقاط ضعف و مثبت داخل سازمان می باشد. در حقیقت محیط پیرامون(عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و…) شرکت ها همواره در حال تغییر هستند. بنابراین شرکت هایی که بتوانند تغییرات محیطی را شناسایی کنند و براساس آن محیط داخل سازمان را مدیریت کنند بهتر می توانند در موقعیت های مختلف واکنش نشان دهند.

SWOT چیست؟

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT یا مدل SWOT یکی از قدیمی ترین ابزارهای استراتژی می باشد. این ماتریس از حرف ابتدایی چهار واژه زیر تشکیل شده است:

فرصت (Opportunity)
تهدید (Threat)
قوت (Strength)
ضعف (Weakness)

با استفاده از این تحلیل شما میتوانید نقاط ضعف سازمان را شناسایی نموده و اقدامات لازم را جهت بهبود آنها پیش بینی نمایید یا با شناسایی نقاط مثبت می توانید آنها را در جهت مقابله با تهدیدات احتمالی که شناسایی کرده اید به کار ببندید.

یکی از کاربرد های مهم ماتریس SWOT میتوان به انتخاب و ارزیابی خرید نرم افزارهای اداری سازمان از جمله نرم افزار بایگانی، نرم افزار اتوماسیون اداری، نرم افزار دبیرخانه و نرم افزار BPMS اشار کرد.

تحلیل SWOT چیست؟

اشتباهی که اکثر افراد انجام میدهند این است که فکر نقاط قوت SWOT چیست می کنند ماتریس SWOT همان تحلیل SWOT می باشد. در صورتی که ماتریس سوات یک مدل یا روش برای طراحی وضعیت فعلی یک کسب و کار می باشد. مقصود از نوشتن فرصت، تهدید، مثبت و ضعفها این است که بتوانیم ابتدا یک شناختی از محیط پیرامون و سازمان کسب کنیم. در نهایت با لیست کردن این موارد بتوانیم تحلیل درست و نتیجه گیری منطقی داشته باشیم.

چگونه یک ماتریس SWOT انجام دهیم؟

برای رسم ماتریس SWOT باید از گروهی از مدیران و صاحب نظران در سازمان یا بیرون سازمان کمک بگیرید. چرا که رسم ماتریس سوات یک کار گروهی می باشد.

نقاط قوت (Strength):
نقاط قوت سازمان خود را لیست کنید. مثلا بنویسید در چه حوزه هایی خوب عمل میکنید.
نیروی انسانی خوب، فرهنگ سازمانی، منابع مالی و .
نقاط ضعف (Weakness):
نقاط ضعف سازمان خود را لیست کنید. مثلا انگیزه پایین نیروها، کیفیت پایین محصولات، نقدینگی پایین و .
فرصت ها(Opportunity):
مثلا بیماری کرونا برای برخی کسب و کاها فرصته برای برخی تهدید، برجام هم همینطور
تهدیدها (Threat):
تغییر نرخ ارز، پیشرفت های فناوری و .

swot-analysis

مثال از ماتریس SWOT:

برای رسم ماتریس سوات باید چند مرحله را انجام دهیم.

۱- محیط پیرامون سازمان را بررسی میکنیم و فرصت های موجود را شناسایی و لیست میکنیم.

۲- محیط پیرامون سازمان را بررسی میکنیم و تهدیدهای موجود را شناسایی و لیست میکنیم.

۳- محیط داخلی سازمان را بررسی میکنیم و نقاط قوت را شناسایی و لیست میکنیم.

۴- محیط داخلی سازمان را بررسی میکنیم و نقاط ضعف را شناسایی و لیست میکنیم.

۵- نقاط قوت و فرصت ها را با هم تطبیق می دهیم و تحلیل میکنیم و برای آن ها استراتژی های SO مینویسیم.

۶- نقاط ضعف و فرصت ها را با هم تطبیق می دهیم و تحلیل میکنیم و برای آن ها استراتژی های WO مینویسیم.

۷- نقاط قوت نقاط قوت SWOT چیست و تهدیدها را با هم تطبیق می دهیم و تحلیل میکنیم و برای آن ها استراتژی های ST مینویسیم.

۸- نقاط ضعف و تهدیدها را با هم تطبیق می دهیم و تحلیل میکنیم و برای آن ها استراتژی های WT مینویسیم.

در زیر یک نمونه ماتریس SWOT را می آوریم و این اطلاعات مربوط به یک شرکت فرضی می باشد.

نمونه SWOT

عوامل درونی- قوت نقاط قوت SWOT چیست ها:

۱٫محصول با کیفیت
۲٫تکنولوژی به روز محصول
۳٫پرسنل مسلط و پاسخگو
۴٫خدمات پشتیبانی به موقع و مناسب
۵٫عدم نیاز به مراجعه حضوری

عوامل درونی- ضعف ها:

۱٫عدم وجود محصول قابل رقابت با رقبا
۲٫عدم وجود برنامه اختصاصی موبایل
۳٫کافی نبودن موارد امنیتی
۴٫عدم وجود نمایندگی فروش و خدمات در برخی استانهای مهم

عوامل درونی- فرصت ها:

۱٫با توجه به بیماری کرونا و دورکاری نیاز به نرم افزار های تحت وب بیش از پیش احساس می شود.
۲٫با توجه به کرونا جستجوی مردم در گوگل بیشتر شده

عوامل درونی- تهدیدها:

۱٫افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه ها می شود.
۲٫نرخ تورم و کرونا باعث تعدیل نیرو در بسیاری از سازمانها شده است.

نمونه ماتریس SWOT از یک بیمارستان:

در زیر نمونه یک ماتریس swot فرضی آمده است.

نمونه SWOT بیمارستان

دانلود پرسشنامه ماتریس SWOT

الگوی تجزیه وتحلیل swot

قوت
قوت های ممکن واکنش آیا این یک قدرت است؟
قدرت های محسوس
آیا مدیرانتان با تجربه هستند؟
آیا شرکت شما دانش بنیان است؟
آیا عضو انجمن های صنعتی خاصی هستید؟
آیا تجارت شما خلاقانه است؟

فرصت
فرصت های ممکن واکنش آیا این یک فرصت است؟
فرصت های محسوس
آیا می توانید محدوده محصول خود را افزایش دهید؟
آیا می توانید سود و بهره تجارت خود را گسترش دهید؟
آیا می تواند اکثر کارهای سازمان خود را برون سپاری کنید؟
آیا می توانید مشتریانتان را به صورت جغرافیایی یا توسط محصول جدید گسترش دهید؟
آیا رقبای غیر فعالی دارید؟
آیا فرصت های صادراتی دارید؟
آیا بازار کل برای محصول شما رشد می کند؟
فرصت های کلان
آیا تغییرات مطلوبی در اوضاع مقرراتی و سیاسی درانتظار شما است؟
ایا تغییراتی برای محدودیت های صادرات/ واردات پیش خوا که برای تجارت شما مطلوب باشد؟
آیا چشم انداز اقتصادی مطلوب است؟
آیا تغییرات فرهنگی مطلوبی وجود دارد که برای شما سود آور باشد؟
آیا تغییراتی در استفاده از تکنولوژی وجود دارد که تجارت شما از آن استفاده می کند مانند تجارت الکترونیک یا فروش اینترنتی؟

تهدیدها
تهدیدهای ممکن واکنش آیا این یک تهدید است؟
تهدیدهای صنعتی
آیا واردات و قیمت پایین به تجارت شما ضربه می زند؟
آیا مصرف کنندگان برای استفاده از یک محصول جانشین حق انتخاب دارند؟
آیا محصولات جانشین در حال افزایش است؟
آیا بازار شما رشد کمی دارد و در حال کاهش است؟
آیا مشتریان یا پیمانکارانتان قدرت تعیین قیمت را دارند؟
آیا نیازهای خریدارانتان در حال تغییر است؟
آیا بازار کل برای محصول شما رشد می کند؟
تهدید های کلان
آیا تغییرات نرخ تبادل خارجی بر صادرات یا واردات شما تاثیر می گذارد؟
ایا تغییرات در دمو گرافیک وجود دارد که به تجارت شما ضربه بزند؟
آیا نظم و انضباط در صنعت شما در حال افزایش است؟

دانلود رایگان فرم پرسشنامه SWOT

کلام آخر:

در نهایت به انتهای مقاله ماتریس SWOT چیست رسیدیم. در این مطلب تلاش کردیم توضیح دهیم که این ماتریس چه کمکی می تواند به کسب و کارها کند حتی میتواند در فرایند انتخاب نرم افزارهای اداری از جمله نرم افزار دبیرخانه به سازمان کمک نماید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید. اگر سوال یا نکته ای در مورد هر کدام از مراحل وجود دارد آن را در بخش نظرات مطرح کنید تا سایر بازدید کنندگان هم استفاده کنند.

آشنایی با آنالیز SWOT در کسب و کار

آشنایی با آنالیز SWOT در کسب و کار

آنالیز SWOT یک تجزیه و تحلیل موقعیتی است که برای اهداف مختلف انجام می شود. این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی چهار عامل مختلف مربوط به هر موقعیتی استفاده می شود:

همه این عوامل می تواند در مورد یک موقعیت، یک سازمان یا شغل فردی باشد. محدودیت های بسیار کمی در مورد محل استفاده از SWOT وجود دارد. در اینجا، ما در مورد آنچه یک تجزیه و تحلیل SWOT است و اهمیت آن برای سازمان ها بحث خواهیم کرد.

تعریف تجزیه و تحلیل SWOT برای سازمان ها برای یک سازمان ، این تجزیه و تحلیل چارچوبی است که به آن ها کمک می کند تا تمام عوامل داخلی و خارجی را که ممکن است بر برنامه های فعلی آن ها تأثیر بگذارد ، تجزیه و تحلیل کنند. این برنامه ها می تواند مربوط به محصول ، پروژه یا استراتژی جدیدی باشد که شرکت قصد دارد در حال حاضر انجام دهد. تجزیه و تحلیل SWOT در یک تعریف بسیار دقیق و ساده از تعریف تجزیه و تحلیل SWOT ، به شرکت کمک می کند تا درک کند که پویایی همه چیز مربوط به وضعیت مورد نظر چیست. در طول سال ها ، این تجزیه و تحلیل توسط تعدادی از شرکت های مختلف پذیرفته شده است و تعداد زیادی نمونه تجزیه و تحلیل SWOT موفق وجود دارد که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل تحلیلی ، نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل داخلی در نظر گرفته می شوند که توسط خود سازمان کاملاً قابل کنترل هستند. از سوی دیگر ، فرصت ها و تهدیدها به عنوان عوامل خارجی در نظر گرفته می شوند که ممکن است توسط سازمان قابل کنترل باشند یا نباشند.

مزایای آنالیز SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT را می توان برای یک موقعیت ، یک سازمان ، یک پروژه جدید ، یک کشور ،حتی یک ملت داد. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT می تواند به سازمان ها در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تطبیق قابلیت ها و منابع آن ها با محیط رقابتی که در آن عملیات خود را انجام می دهد ، کمک کند. تجزیه و تحلیل SWOT بخش پویایی از فرایند توسعه تجارت و مدیریت سازمان است. این شامل جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل خارجی و داخلی است که ممکن است بر تکامل سازمان تأثیر بگذارد. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT نقاط ضعف و قوت سازمان را همراه با تهدیدها و فرصت هایی که در محیط خارجی با آن روبروست در نظر می گیرد. بر اساس این عوامل ، شرکت مسیر آینده خود را تعیین می کند ، و نقاط قوت خود را با فرصت های قریب الوقوع ترکیب می کند در حالی که سعی می کند بر نقاط ضعف غلبه کرده و با تهدیدها مبارزه کند.

یک سازمان همچنین می تواند تجزیه و تحلیل SWOT را برای تشخیص اینکه آیا سرمایه گذاری/پروژه ای که قرار است انجام دهد ، عملی است یا خیر ، سرمایه گذاری کند یا خیر. تنها پس از آنکه نقاط قوت و فرصت های پروژه بر ضعف ها و تهدیدهای موروثی غلبه کرد ، پروژه یا سرمایه گذاری روی آن انجام می شود و روی آن سرمایه گذاری می شود. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT بیان می کند که پس از تجزیه و تحلیل کامل همه عناصر موجود در این دسته ها ، نقاط قوت SWOT چیست یک سازمان باید در جهت مدیریت و توسعه بیشتر نقاط قوت و فرصت ها تلاش کند ، در حالی که ضعف ها و تهدیدها باید ریشه کن شوند. در حالی که برخی از عوامل در تجزیه و تحلیل SWOT داخلی سرمایه گذاری در حال انجام است ، برخی دیگر خارج از آن هستند. عوامل داخلی عواملی هستند که شامل عملیات داخلی و منابع سازمان از جمله نقاط قوت و ضعف ذاتی پروژه/ سرمایه گذاری می باشد. از سوی دیگر ، عوامل خارجی به محیط خارجی مربوط می شوند و سازمان هیچ تاثیری بر آن ها ندارد ، از جمله فرصت ها و تهدیدها.

منابع یک شرکت و کیفیت عملکرد آن معمولاً عواملی هستند که به نقاط قوت یا ضعف آن ها تبدیل می شوند. فرصت ها و تهدیدها عوامل و روندهای بازار هستند که می توانند به نفع برنامه های جاری شرکت باشند یا به آن ها آسیب برسانند. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT نشان می دهد که این تجزیه و تحلیل معمولاً قبل از آنکه شرکتی در حال توسعه محصول، پروژه یا استراتژی جدید باشد انجام می شود تا مشخص شود آیا منابع آن ها با بازار رقابتی تطبیق دارد یا خیر تا وضعیت موفقیت آمیز باشد. بر اساس نتایج ، سازمان ها می توانند تعیین کنند که آیا یک پروژه جدید ارزش پیگیری دارد یا خیر و اگر بله ، چه منابع یا اقدامات اضافی برای موفقیت آن مورد نیاز است. منابع فیزیکی ، مالی و انسانی یک سازمان ، فرآیندهای آن ، تجربیات گذشته ، شهرت ، رقبا ، تحرکات بازار برای شرکت محصول/خدمات ارائه شده ، حرکت محصولات مکمل و جایگزین آن ها و سایر عوامل خرد و کلان اقتصادی عبارتند از: همه در این تجزیه و تحلیل گنجانده شده است.

معرفی 4 عامل اصلی در آنالیز SWOT

در اینجا توضیحی درباره عوامل مختلف در نظر گرفته شده برای تجزیه و تحلیل SWOT و استفاده از آن نقاط قوت SWOT چیست ها در جدول SWOT آمده است:

نقاط قوت به ویژگی های داخلی اشاره می کنند که ممکن است برای سازمان مطلوب تلقی شود.

نقاط ضعف به ویژگی های داخلی اشاره دارد که ممکن است برای سازمان نامطلوب تلقی شود.

فرصت ها ویژگی های خارجی هستند که ممکن است سازمان از آنها به نفع خود استفاده کند.

تهدیدها ویژگی های بیرونی هستند که ممکن است منابع بالقوه شکست سازمان باشند.

تجزیه و تحلیل SWOT در شرایط مختلف کاربردهایی پیدا می کند و ممکن است برای ارزیابی امکان سنجی گزینه های مختلف موجود به عنوان راه حلی برای یک مشکل یا چالش خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می توان از آن برای شناسایی فرصت ها و سنجش آنها در برابر تهدیدات قریب الوقوع و برای تصمیم گیری نهایی در مورد هر گونه چالش استفاده کرد. تجزیه و تحلیل SWOT به سازمان ها در تعیین عواملی که به نفع آن هاست و عوامل موثر بر دستیابی آن ها به نتیجه و اهداف مورد نظر کمک می کند. با توجه به تعریف تجزیه و تحلیل SWOT ، کلید موفقیت این تجزیه و تحلیل انجام صادقانه و بی طرفانه است. نیازی نقاط قوت SWOT چیست نیست در مورد ویژگی های خود متواضع باشید در حالی که از طرف دیگر پنهان کردن نقاط ضعف شما نیز باعث نمی شود که این تجزیه و تحلیل کار کند. تجزیه و تحلیل SWOT تنها در زمانی به سازمان کمک می کند که همه چیز به طرز وحشیانه ای صادقانه ارزیابی شود. کلید انجام تجزیه و تحلیل SWOT این است که به وضوح تشخیص می دهد که سازمان امروز کجاست و احتمالاً در آینده کجا خواهد بود. علاوه بر این ، واقع بین بودن در مورد نقاط قوت و ضعف سازمان و حفظ نتیجه ذهنی ، ساده و کوتاه مدت بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل SWOT کاملاً ذهنی است و دو نفر می توانند مجموعه ای کاملاً متفاوت از عوامل را ارائه دهند. بنابراین ، تجزیه و تحلیل SWOT معمولاً توسط یک تیم مدیریتی در جلسه طوفان مغزی انجام می شود. این اغلب توسط چندین عامل دیگر مانند تجزیه و تحلیل PEST و تجزیه و تحلیل پنج نیرو پورتر پشتیبانی می شود تا اطمینان حاصل شود که عوامل درک شده معتبر و واقعی هستند.

استفاده از آنالیز SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و نقاط قوت SWOT چیست کار

مدیریت خوب یک تجارت می تواند یک کار دشوار باشد. برای اکثر مردم ، این اغلب مصالحه ای است بین اینکه چقدر زمان و تلاش مایلند برای انجام آن تلاش کنند و چقدر موفقیت می خواهند. به همین دلیل مهم است که از بهترین و موثرترین تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل ، مدیریت و برنامه ریزی برای کسب و کار خود استفاده کنید. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه تجزیه و تحلیل SWOT است که گاهی اوقات فقط به عنوان “SWOT نامیده می شود.

چرا از آنالیز SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده می کنیم؟

تجزیه و تحلیل SWOT به نقاط قوت ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای یک سازمان یا سرمایه گذاری خاص می پردازد. SWOT نقاط قوت SWOT چیست برای تجزیه و تحلیل مشاغل بسیار مناسب است زیرا در عواملی که بیشترین اهمیت را دارند ، وارد عمل می شود. تجزیه و تحلیل کسب و کار SWOT بینشی عمیق از آنچه شما واقعاً باید در شرایط فعلی یا آینده به آن توجه کنید ، به روشی آسان و قابل دسترسی فراهم می کند.

آنالیز SWOT به من چه می گوید؟

SWOT بر چهار متغیر بزرگ تمرکز می کند که در میزان بهبود کسب و کار شما نقش دارند. بیایید هر یک از آن ها را به طور عمیق و نحوه ارتباط آن ها با تجزیه و تحلیل تجاری بررسی کنیم:

 • نقاط قوت: این یک عامل داخلی مثبت است که می پرسد “ما در چه کاری خوب هستیم؟” برای هر کسب و کاری مهم است که بداند در چه چیزی پیشرفت می کند تا بتواند از آن حداکثر استفاده را ببرد. اگر به عنوان مثال ، محصول خاصی را بهتر از محصول دیگر تهیه می کنید ، پس محدوده محصولات خود را محدود کنید. اگر شرکت مخابراتی شما از پشتیبانی و سادگی فوق العاده ای برخوردار است ، محصول یا خدمات خود را برای مشتریانی که کمتر از فناوری مطلع هستند به بازار عرضه کنید.
 • نقاط ضعف: این عامل برعکس عامل فوق است. ضعف ها یک عامل منفی داخلی هستند که می پرسند “ما در چه چیزی بد هستیم؟” یا “ما در چه چیزی خیلی خوب نیستیم؟” مشابه عامل قبلی ، این می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که چه کاری را انجام دهید ، برای چه کسی و چگونه این کار را انجام دهید.
 • فرصت ها: این عامل مثبت و بیرونی است. این نکته می پرسد “چه چیزی می تواند به ما در رسیدن به اهدافمان کمک کند؟” ، عمدتا به مواردی که خارج از کنترل ما هستند اشاره می کند. برنامه های تجاری نباید به فرصت ها متکی باشد ، اما نقاط قوت SWOT چیست هنوز هم ارزش توجه را دارد.
 • تهدیدها: در تحلیل SWOT ، تهدیدها یک عامل منفی و بیرونی هستند. بپرسید “چه چیزی می تواند مانع یا مانع رسیدن ما به اهدافمان شود؟” در تجزیه و تحلیل کسب و کار ، این می تواند به شما کمک کند تا موقعیت های کمتر از بهینه را مورد توجه قرار داده و برنامه ریزی کنید.

چگونه می توان از آنالیز SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده کرد؟

دو ماتریس SWOT وجود دارد که ممکن است برای تجزیه و تحلیل کسب و کار به شما کمک کند؛ یکی برای زمان حال و دیگری برای آینده احتمالی. فقط بنشینید و هر یک از نقاط قوت ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها را برای سناریو جداگانه لیست کنید. فقط با تجزیه و تحلیل SWOT در حال حاضر ، به موارد زیر نگاه کنید:

 • آیا اهداف ما با آنچه ما خوب و ضعیف انجام می دهیم مطابقت دارد؟
 • برای اصلاح یا بهبود چه چیزی باید کار کنیم؟
 • از چه چیزی می توانیم به نفع خود استفاده کنیم؟
 • مراقب چه چیزی باشیم؟

با تجزیه و تحلیل SWOT اضافی ، بپرسید:

 • آیا مقصد فعلی ما ایده آل است؟
 • چگونه می توانیم موقعیت خود را برای ایجاد فرصت های خاص یا اجتناب از تهدیدهای خاص تعیین کنیم؟

استفاده از SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و کار به همین سادگی است! فقط نقاط قوت ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات خود را بنویسید و آن ها را بخوانید (آن ها را با موارد ایده آل مقایسه کنید) تا به تجزیه و تحلیل وضعیت کسب و کار و نحوه بهبود آن کمک کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع ، حتماً منتظر مقاله بعدی در مورد ایجاد طرح تجاری SWOT باشید.

سوآت یا SWOT چیست؟

سوآت یا SWOT چیست؟

SWOT در واقع یکی از ده ابزار کلیدی مدیریت میباشد که در فارسی با نام تحلیل “سوآت یا سوات” هم شناخته می‌شود. این ابزار برنامه ریزی استراتژیک، برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می شود.

SWOT در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه ریزی استراتژیک بطور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می شود. در واقع تحلیل SWOT را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی است. این تحلیل را علاوه بر SWOT، در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند.

این تکنیک اولین بار همانطور که از محتوای آن مشخص است در سیستم های نظامی و سپس در مدیریت صنایع و کارخانه ها بکار برده شد و کم کم در دهه های اخیر مخصوصا از سال ۱۹۹۰ وارد سیستم های مدیریتی و برنامه ریزی شد .

[irp posts=”716″ name=”Up-selling Down-selling Cross-selling”]

مهمترین ویژگی سوآت این است که می توان بدون نیاز به تحلیل های کمّی و محاسبات ریاضیاتی به تحلیل داده ها و تدوین استراتژی پرداخت درحالیکه سایر روشها و تحلیلها نیاز به آمار و اطلاعات کمّی و همچنین فرمولهای پیچیده ریاضی دارند . این تکنیک به سادگی و با استفاده از روشهای کیفی امکان استفاده از یافته ها و اطلاعات را فراهم می سازد.

برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می‌شوند که بر مبنای آنها و با استفاده از ماتریس SWOT، راهبردها استخراج می‌گردند.

هر راهبرد در زیر مجموعه یکی از اهداف، روش رسیدن به هدف را مشخص می‌سازد. شناسایی ذینفع‌های درونی و بیرونی نیز به شناسایی عوامل کمک می‌نماید. پس از آن برای رسیدن به هر راهبرد، برنامه‌هایی مشخص می‌شود که لازم است زمانبندی و بودجه گذاری آنها نیز انجام شود.

راهبرد S – (قوت Strength)

این راهبرد مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط مثبت (توان و نقاط قوت) آن را ارزیابی می‌کند.این راهبرد می‌تواند یک حالت هم‌افزایی در سازمان ایجاد کند. هر شرکتی مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها، استفاده از فرصت‌ها را به حداکثر برساند. (گردهمایی‌ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مانند مدیریت دانش، سازمان‌های یادگیرنده و غیره می‌تواند در این زمینه سودمند باشد.)

راهبرد W – (ضعف Weakness)

این راهبرد مربوط به وضعیت داخلی سازمان است و نقاط منفی (ضعفهای) آن را ارزیابی می‌کند.هدف دومین راهبرد، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست. گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور از بین نقاط قوت SWOT چیست بردن نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند کند.

راهبرد O – (اهداف Objectives)

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط مثبت (فرصتهای) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند.این راهبرد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده‌است و هدف آن افزایش توانمندی‌های موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دوره‌های آموزشی است.

راهبرد T – (تهدید Threat)

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط منفی (تهدیدات پیش روی) آن را در ارتباط با بیرون ارزیابی می‌کند. هدف این راهبرد، کاهش تهدیدات تا حد امکان است. شرکتی که در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.