تحلیل قیمت آوه


در روزهای اندوهباری که جمع زیادی از هموطنان داغدار عزیزان خویشند، نوشتن از دغدغه‌های صنفی یا تخصصی دشوار است. ولی سکوت در برابر رفتارهای ناصواب نیز جایز نیست. ما فعالان حوزه فناوری اطلاعات، همچنان که نسبت به انسداد اینترنت و ابزارهای ارتباطی معترضیم و آن را نقض حقوق شهروندان می‌دانیم، دستگیری جمعی از فعالان حوزه آی‌تی را نیز در ادامه همین روند اشتباه می‌بینیم.

کارشناسان فناوری اطلاعات: خواستار آزادی فعالان بازداشت‌شده حوزه فناوری و رفع محدودیت اینترنت هستیم!

زمان مطالعه: ۱ دقیقهجمعی از کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات کشور، خواستار آزادی فعالان بازداشت‌شده حوزه فناوری و رفع محدودیت اینترنت شدند.
به گزارش انجمن فناوران زنجیره بلوک، در این نامه که ۱۳۹ نفر از کارشناسان و مدیران حوزه فناوری آن را امضا کرده‌اند، آمده است:

در روزهای اندوهباری که جمع زیادی از هموطنان داغدار عزیزان خویشند، نوشتن از دغدغه‌های صنفی یا تخصصی دشوار است. ولی سکوت در برابر رفتارهای ناصواب نیز جایز نیست. ما فعالان حوزه فناوری اطلاعات، همچنان که نسبت به انسداد اینترنت و ابزارهای ارتباطی معترضیم و آن را نقض حقوق شهروندان می‌دانیم، دستگیری جمعی از فعالان حوزه آی‌تی را نیز در ادامه همین روند اشتباه می‌بینیم.

در ادامه این نامه آمده است:

خواسته ما، آزادی سریع بازداشت‌شدگان فوق و توقف روند بازداشت‌ها است. همچنان که دسترسی آزادانه به ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنت را حقی ضروری برای مردم و کسب‌وکارها می‌دانیم و خواهان رفع محدودیت از این ابزارهای ارتباطی توانمندساز جامعه و اقتصادیم.

متن کامل نامه کارشناسان و مدیران فناوری کشور برای آزادی فعالان بازداشت‌شده حوزه فناوری و رفع ..

کارشناسان فناوری اطلاعات: خواستار آزادی فعالان بازداشت‌شده حوزه فناوری و رفع محدودیت اینترنت هستیم!

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

جمعی تحلیل قیمت آوه تحلیل قیمت آوه از کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات کشور، خواستار آزادی فعالان بازداشت‌شده حوزه فناوری و رفع محدودیت اینترنت شدند.
به گزارش انجمن فناوران زنجیره بلوک، در این نامه که ۱۳۹ نفر از کارشناسان و مدیران حوزه فناوری آن را امضا کرده‌اند، آمده است:

در روزهای اندوهباری که جمع زیادی از هموطنان داغدار عزیزان خویشند، نوشتن از دغدغه‌های صنفی یا تخصصی دشوار است. ولی سکوت در برابر رفتارهای ناصواب نیز جایز نیست. ما فعالان حوزه فناوری اطلاعات، همچنان که نسبت به انسداد اینترنت و ابزارهای ارتباطی معترضیم و آن را نقض حقوق شهروندان می‌دانیم، دستگیری جمعی از فعالان حوزه آی‌تی را نیز در ادامه همین روند اشتباه می‌بینیم.

در ادامه این نامه آمده است:

خواسته ما، آزادی سریع بازداشت‌شدگان فوق و توقف روند بازداشت‌ها است. همچنان که دسترسی آزادانه به ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنت را حقی ضروری برای مردم و کسب‌وکارها می‌دانیم و خواهان رفع محدودیت از این ابزارهای ارتباطی توانمندساز جامعه و اقتصادیم.

کارشناسان فناوری اطلاعات: خواستار آزادی فعالان بازداشت‌شده حوزه فناوری و رفع محدودیت اینترنت هستیم!

متن کامل نامه کارشناسان و مدیران فناوری کشور برای آزادی فعالان بازداشت‌شده حوزه فناوری و رفع محدودیت اینترنت.

زندگینامه اسرارآمیز گریگوری راسپوتین

ارائۀ یک تصویر دقیق از گریگوری راسپوتین، چهرۀ مذهبی و درباری‌ روسی که تا حد «تزار بالاتر از تزارها» یا «ریشیلوی روسیه»، پیش از انقلاب‌ بولشویکی قدرت گرفت، ناممکن به نظر می‌رسد. واقعیت و افسانه دربارۀ فعالیت‌های‌ مذهبی، سوءاستفاده‌های جنسی، نفوذ او بر تزار و تزارینا و حتی مشروح جریان قتل او با هم درآمیخته است.

راسپوتین در ۱۸۷۲ یا اندکی زودتر در یک خانواده دارای منشأ روستایی در توبولسک (Tobolsk) ناحیۀ سیبری متولد شد. پدر او «افیم نووی Efim Novi» یک دهاتی ساده بود که به شغل دلالی و فروش‌ اسب اشتغال داشت. در کودکی رفقایش به او لقب راسپوتین دادند. این کلمه در لهجۀ محلی‌ سیبری معنی روسبی‌باره و زناکار را می‌دهد. آتیه نشان داد که این لقب بسیار مناسب و به‌جا انتخاب‌ شده بود.

گریگوری اکثرا مورد تنبیه شدید پدر خود واقع می‌شد و گاهگاهی هم به علت چپاول‌ و تجاوز در ملاءعام به وسیلۀ مأمورین انتظامی به شلاق بسته می‌شد.

شروع کار راسپوتین

بالاخره یک روز گریگوری به سوی سرنوشت خود به راه افتاد:

یک روز که راسپوتین با گاری مسافرت می‌کرد به صومعۀ «آبالاسک Abalusk» واقع در نزدیکی توبولسک رسید. یکی از کشیش‌های این صومعه به او گفت که یک نیروی‌ فوق‌العاده در وجود او به ودیعه گذاشته شده است. بعد از این واقعه چناچه «ماریا راسپوتین» دختر او که اعتقاد عجیبی به پدر خود داشت حکایت می‌کند که:

رزرو هتل
خرید دستگاه لیزر الکساندرایت
خرید ساک پارچه ای
آزمایشگاه
خرید سرور مجازی

یک‌ روز پدر من مشغول شخم‌زدن زمین خود بود و از پشت سر خود صدای آوازی که‌ در کلیسیاها می‌خوانند شنید. موقعی که به عقب نگریست از تعجب و وحشت بر جای خود خشک‌ شد. در فاصله ده متری او حضرت مریم بین زمین و هوا پدیدار شده بود و یکی از ادعیه‌های مسیحی‌ را با آواز می‌خواند. این منظره بیش از یک دقیقه در مقابل چشمان پدر من نبود و حضرت مریم پس از آنکه‌ پدر مرا تقدیس کرد، ناپدید شد.

راسپوتین پس از آن عصایی به دست گرفت و برای زیارت اماکن مقدسه به راه افتاد. او به تمام کلیسیاهای معروف و قدیمی منجمله تحلیل قیمت آوه کلیسیای «لاورا Lavra» در «کیف Kiw» و کلیسیای «ترویتزا Troitza» در مسکو و کلیسیای «پوچایوسکی Potchauwsky» در «رونو Rowno» سرکشی کرد و حتی به صومعه‌های کوهستان «اتوس Athos» تردد کرد.

تردیدی نیست که مرد شهوت‌رانی چون راسپوتین نتوانست به زنان بی‌توجه باشد و در فواصل این زیارت‌ها از آمیزش با زنان برخوردار می‌گردید.

با وجود این روستاییان او را به مانند یک مرد مقدس روحانی می‌دانستند و مردمان مستمند و حاجتمند بدو می‌گفتند:
«گریگوری! ای مسیح ما! ای ناجی ما! برای ما دعا کن. خداوند دعای‌ تو را مستجاب خواهد کرد!»

راسپوتین آنان را تقدیس می‌کرد و می‌گفت:
«برادران و خواهران من شما را به مسیح سوگند می‌دهم که بر نفس سرکش مسلط شوید و از هوی و هوس بپرهیزید».

راسپوتین مردی نبود که تن به کارکردن بدهد. او بیشتر از نذورات و صدقات ‌مردم‌ امرار معاش می‌کرد و در اکثر مسافرت‌های خود به صومعه‌ها برای سکونت یک‌شبه پناه می‌برد.

او در این ایام در جرگۀ «خبستی Khbsty»ها یا شلاق‌زن‌ها وارد شده بود. این جماعت که تعدادشان در روسیه به یکصدوبیست‌هزار نفر بالغ می‌شد دارای این‌ عقیده بودند که می‌بایستی مستقیماً با خداوند تماس بگیرند و برای حصول این نتیجه دست‌ به کارهای عجیب و جنون‌آمیز می‌زدند.

مریدهای این جمعیت، زن و مرد، شب‌ها در جنگل‌ها و یا صومعه‌ها اجتماع می‌کردند و در آنجا شروع می‌کردند به خواندن اوراد و نامیدن مقدسین مذهبی و به آهستگی شروع‌ به رقص و پایکوبی می‌کردند و به تدریج حرکات آنها تندتر و چابک‌تر می‌شد. رئیس‌ آنها به هر کس که احساس ناتوانی و ضعف می‌کرد شلاق می‌زد و پس از مدتی همگی از فرط ناتوانی به زمین می‌افتادند و در حال خلسه و جذبه و یا تحریک فرو می‌رفتند. به تدریج در نظر مردمان ساده‌لوح، راسپوتین که حتی اطلاعات لازم برای کشیش‌بودن نداشت مقامی در ردیف‌ مقدسین و پیامبران پیدا کرده بود. او سخنرانی‌های مذهبی انجام می‌داد و آیندۀ اشخاص را پیشگویی می‌کرد و شیطان را از وجود آنان دور می‌ساخت.

راسپوتین

راسپوتین در ۱۸۹۵ ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد، اما زندگی خانوادگی، عطش‌ مذهبی جنسی او را تغییر نداد و او خانواده‌اش را برای دوره‌های درازمدت زیارت، ملاقات راهبه‌ها و نشر انجیل غیرعادی خود ترک می‌کرد. انبوهی از روستاییان، مرد و زن خود را به پای او انداخته، دامن او را بوسیده، وی را «پدر گریگوری،ناجی!» می‌خواندند. به نظر می‌رسد کمتر پدر یا شوهری به تلاش راسپوتین برای رستگاری‌ دختر یا همسرشان اعتراض داشت و این راه‌حل رستگاری در دنیای خاکی را امری‌ الهی می‌پنداشتند.

12-16-2014 1-32-33 AM

در سال ۱۹۰۴ یک مرد مقدس خاک‌آلود با چشمانی هیپنوتیزم‌کننده، موهای ژولیده و ناخن‌های سیاه‌کرده وارد سن‌پترزبورگ شد؛ در آنجا با فئوفان‌- کشیش بازرس‌ فرهنگستان کلیسایی- و سال بعد با خانوادۀ دوک بزرگ نیکلای نیکلایویچ‌ ملاقات‌ کرد.

طولی نکشید که‌ شهرت قابل‌توجه او به عنوان شفادهنده، پای او را به دربار، جایی که الکسی تزارویچ‌ جوان از هموفیلی رنج می‌برد، باز کرد. راسپوتین دستش را روی پیشانی پسر گذاشت و برایش دعا کرد و بسیاری افسانه‌های سیبریایی دربارۀ اسبان کوهان‌دار و سوارکاران‌ بی‌پا را از حفظ برای او زمزمه کرد. پسر به آرامی به راسپوتین پاسخ داد، دردها و تورم او فروکش کرد و مالیخولیای او رفع تحلیل قیمت آوه شد. هر وقت خونریزی درونی تزارویچ شروع می‌شد، راسپوتین را به بالین او فرا می‌خواندند. به زودی الکساندرا ملکۀ حق‌شناس و خرافه‌پرست دستوراتی صادر کرد و او را برای رفت ‌و آمد به دربار آزاد گذاشت. نیکلای‌ دوم نیز از روی کم‌خردی، به وسیلۀ الکساندرا به پیشنهادهای راسپوتین دربارۀ امور مملکت تکیه و اعتماد کرد.

12-16-2014 12-57-47 AM

راسپوتین خیلی زود مشغلۀ سلطنتی خود را به یک تشکیلات تمام‌وقت تبدیل کرد و یک «مرکز رستگاری» در سن‌پترزبورگ باز کرد و در آنجا عرض‌حال‌های سیاسی‌ پرسودی را دریافت می‌کرد. اقامتگاه شخصی او مملو از زنانی از همۀ قشرها بود، اما او گفت بانوان اشراف را «چون بوی بهتری می‌دهند» ترجیح می‌دهد. گاهی یک زن، راسپوتین را به تجاوز متهم می‌کرد اما پلیس مخفی چنین ادعاهایی را رد می‌کرد چون‌ تزارینا تحمل پذیرفتن چنین اتهامی را به ناجی پسرش نداشت.

بیشتر میانجی‌گری‌های‌ راسپوتین در ملاقات‌هایش در رابطه با مقام و منصب‌هایی در کلیسا بود -او با تحمیل یک‌ دوست روستایی بیسواد خود به عنوان اسقف موطنش توبولسک در سیبری یک افتضاح‌ تازه به بار آورد- اما بعد وقتی نفوذش به بخش سیاسی توسعه یافت، باعث هرج‌ و مرج‌ در عملکرد دولت شد.

Rasputin and the Imperial couple

برای قتل راسپوتین از جانب افراد مختلف تلاش‌های زیادی شد؛ بعضی مذهبی، بعضی سیاسی-نظامی و بعضی از جانب کسانی بود که او را خطری برای دستگاه‌ سلطنت می‌دیدند. ایلیدور- خطیب پیشرو آن عصر- در رساله‌ای با عنوان «شیطان‌ مقدس» به راسپوتین حمله کرد و جز ابهام وجود رابطۀ نامشروع بین او و تزارینا، همه‌ چیز را دربارۀ آن راهب روستایی گفت.

راسپوتین فکر کرد خوب است برای مدتی سن‌پترزبورگ را ترک کند. او در یک سفر کوتاه به روستای زادگاه خود، هدف یک طرح ترور به وسیلۀ یک روس..پی روان‌پریش‌ قرار گرفت. آن زن، خود را در لباس زائری درآورد که خواهان صدقه از راهب است. هنگامی‌که راسپوتین قصد داشت چند سکه به او بدهد آن زن یک کارد ۵۰سانتی‌متری‌ به شکم او فرو کرد و فریاد زد: «من آنارشیست را کشتم!» جالب آنکه راسپوتین از این‌ زخم مهلک حتی به زمین نیفتاد و دست خود را روی زخمی که دهان باز کرده بود گذاشت.

«گوسوا» در توجیه هدفش یعنی قتل راسپوتین یک سری دلیل‌های مغشوش ارائه کرد. او گفت قصدش انتقام از راسپوتین به خاطر به فسادکشاندن دختران سیبریایی بوده، این‌ که خواسته است اعتبار مذهب را احیا کند، یا می‌خواسته است تزار و تزارینا را از شر نفوذش آزاد کند.

راسپوتین بعد از یک عمل، چند هفته‌ای بین مرگ و زندگی دست‌ و پا زد. طی این‌ دوره تزار خود را برای جنگ جهانی اول آماده می‌کرد. راسپوتین، نیکلا تزار را از ورود به جنگ بالکان در ۱۹۱۲ برحذر کرده بود، اما از روی تخت بیماری نمی‌توانست مانع‌ ورود روسیه به جنگ بزرگ بشود. طی دو سال اول بعد از بازگشت به پایتخت او کابینۀ وزیران را به میل خود تغییر می‌داد و کسانی که با او مخالفت می‌کردند، اگر که در عمل‌ اخراج یا تبعید نمی‌شدند دچار خفت و رسوایی می‌شدند.

دلیل‌های قابل توجهی برای‌ این باور وجود داشت که در ۱۹۱۵-۱۹۱۶ راسپوتین هوادار آلمان و به دنبال راهی برای‌ ایجاد صلح است. در این دوره بود که عنصرهای راست‌گرا تصمیم گرفتند از شر راهب‌ خلاص شوند. هرچند آسان نیست همۀ کارهای آن‌ها را به انگیزه‌های سیاسی نسبت‌ داد. واضح است که بسیاری احساس می‌کردند موقعیتشان به وسیلۀ این فرد قدرتمند مورد تهدید واقع شده است و به احتمالی بسیاری از آنان از قبیل رهبر توطئۀ پرنس فلیکس‌ یوسوپف‌ می‌ترسیدند که برنامۀ گناه و رستگاری راسپوتین، همسر و دختران آن‌ها را نیز به دام بیاندازد.

Felix Yusupov

شانزدهم دسامبر، شب‌هنگام یوسوپف گراندوک دیمتری پاولویچ و سایر اشراف جشنی به افتخار راسپوتین در قلعۀ پرنس برپا کردند. توطئه‌گران دامی‌ به این ‌صورت پهن کردند که همسر یوسوپف، پرنس زیبا، ایرن آلکساندرونا، مشتاق‌ دیدن راسپوتین است. در واقع پرنسس را به کریمه‌ فرستاده بودند.

در جشن، راسپوتین جام‌های شراب مسموم را پی‌ در پی نوشید و چندین کیک و شکلات آغشته به دزهای کشنده سیانید پتاسیم را بلعید. توطئه‌گران بی‌صبرانه منتظر ازپاافتادن و مردن راسپوتین بودند، اما این‌طور نشد. چرا که، راسپوتین از گاستریت الکلی (التهاب معده مزمن ناشی از الکل)‌ رنج می‌برد و معده‌اش نمی‌توانست اسید هیدروکلریدریک لازم را برای کارکرد ترکیب سیانید ترشح کند.

در این هنگام تنها چیزی که به نظر می‌رسید بر راهب اثر کرده الکل بود و او حتی قوی‌تر شده بود. یوسوپف تحلیل قیمت آوه دید که هم‌قطارانش ناصبورتر و مأیوس‌تر شدند؛ با عذرخواهی، به ظاهر برای آوردن همسرش به طبقۀ بالا رفت. پرنس با یک سلاح‌ کمری بازگشت و به راسپوتین شلیک کرد. نقل‌قول‌ها در این‌جا فرق می‌کند، گرچه وضع‌ روشن است. طبق گفتۀ بعضی، راسپوتین بر کف زمین افتاد، اما وقتی پرنس زانو زد او را بررسی کند، آن مرموز به ناگهان چشمان خود را باز کرد و گلوی پرنس را گرفت. یوسوپف خود را از دست او خلاص کرد و در حالی‌که راسپوتین او را با سرعت تمام‌ دنبال می‌کرد به طرف حیاط فرار کرد. وقتی راسپوتین روی پاهایش ایستاد، دوک بزرگ‌ به سینه‌اش و سپس یک دسیسه‌گر به سرش شلیک کرد. بسیاری از افسران از شمشیرشان‌ علیه راسپوتین استفاده کردند و پرنس یک میلۀ آهنی برداشت و با خشمی فراوان بر قربانی فروافتاده کوبید. سرانجام قربانی بی‌حرکت شد، هرچند گفته شد یکی از چشمان او بازمانده و خیره می‌نگریست. توطئه‌گران جسد را بستند و آن را در آبراه‌ مویکا انداختند.

۴۸ ساعت بعد جسد روی یخ‌های رودخانۀ نوا بالا آمد. یکی از بازوهایش آزاد و شش‌هایش از آب پر شده بود. راسپوتین تا موقعی که به آبراه انداخته شد زنده بود و سرانجام بر اثر غرق‌شدگی مرد.

Post-mortem photograph of Rasputin

میلیون‌ها روستایی از قتل راسپوتین تکان خوردند. خانوادۀ رمانف عزاداری‌ کردند و تزارینا دستور داد جسد نزدیک کلیسای قصر سلطنتی پوسکین‌ دفن شود.

تعیین‌ اینکه اگر زنده بود در جریان انقلاب ۱۹۱۷ چه نقشی ممکن بود بازی کند کار آسانی‌ نیست، اما این پیش‌بینی او که «اگر من بمیرم امپراتور به زودی تاج و تخت خود را از دست می‌دهد» درست از آب درآمد.

پرنس یوسوپف و همسرش در زمان انقلاب گریختند و در لندن، پاریس و نیویورک‌ ساکن شدند. در ۱۹۶۷ موافقت کرد موضوع قتل‌ در تلویزیون نمایش داده شود، اما او پیش از تولید آن فیلم درگذشت.

در مورد خانوادۀ راسپوتین اطلاع کمی به دست آمد، جز در مورد دختر بزرگش ماریا گریگوریونا که با یک افسر سفید روس ازدواج کرد و هنگام انقلاب به فرانسه گریخت. او بعد از مرگ‌ شوهرش، در رومانی رقصنده شد. او بعد به عنوان یک رام‌کنندۀ حیوان در سیرک برنامه اجرا می‌کرد و به دختر «راهب دیوانه» مشهور بود. ماریا در ۱۹۴۵ شهروند آمریکا شد و مطالب قابل توجهی را که از روسیۀ سلطنتی به یاد داشت، نوشت. در ۱۹۷۷ سال مرگش کتاب راسپوتین: مردی ورای افسانه (Rasputin:The Man Behind The Myth) را چاپ کرد.

زندگینامه اسرارآمیز گریگوری راسپوتین

ارائۀ یک تصویر دقیق از گریگوری راسپوتین، چهرۀ مذهبی و درباری‌ روسی که تا حد «تزار بالاتر از تزارها» یا «ریشیلوی روسیه»، پیش از انقلاب‌ بولشویکی قدرت گرفت، ناممکن به نظر می‌رسد. واقعیت و افسانه دربارۀ فعالیت‌های‌ مذهبی، سوءاستفاده‌های جنسی، نفوذ او بر تزار و تزارینا و حتی مشروح جریان قتل او با هم درآمیخته است.

راسپوتین در ۱۸۷۲ یا اندکی زودتر در یک خانواده دارای منشأ روستایی در توبولسک (Tobolsk) ناحیۀ سیبری متولد شد. پدر او «افیم نووی Efim Novi» یک دهاتی ساده بود که به شغل دلالی و فروش‌ اسب اشتغال داشت. در کودکی رفقایش به او لقب راسپوتین دادند. این کلمه در لهجۀ محلی‌ سیبری معنی روسبی‌باره و زناکار را می‌دهد. آتیه نشان داد که این لقب بسیار مناسب و به‌جا انتخاب‌ شده بود.

گریگوری اکثرا مورد تنبیه شدید پدر خود واقع می‌شد و گاهگاهی هم به علت چپاول‌ و تجاوز در ملاءعام به وسیلۀ مأمورین انتظامی به شلاق بسته می‌شد.

شروع کار راسپوتین

بالاخره یک روز گریگوری به سوی سرنوشت خود به راه افتاد:

یک روز که راسپوتین با گاری مسافرت می‌کرد به صومعۀ «آبالاسک Abalusk» واقع در نزدیکی توبولسک رسید. یکی از کشیش‌های این صومعه به او گفت که یک نیروی‌ فوق‌العاده در وجود او به ودیعه گذاشته شده است. بعد از این واقعه چناچه «ماریا راسپوتین» دختر او که اعتقاد عجیبی به پدر خود داشت حکایت می‌کند که:

رزرو هتل
خرید دستگاه لیزر الکساندرایت
خرید ساک پارچه ای
آزمایشگاه
خرید سرور مجازی

یک‌ روز پدر من مشغول شخم‌زدن زمین خود بود و از پشت سر خود صدای آوازی که‌ در کلیسیاها می‌خوانند شنید. موقعی که به عقب نگریست از تعجب و وحشت بر جای خود خشک‌ شد. در فاصله ده متری او حضرت مریم بین زمین و هوا پدیدار شده بود و یکی از ادعیه‌های مسیحی‌ را با آواز می‌خواند. این منظره بیش از یک دقیقه در مقابل چشمان پدر من نبود و حضرت مریم پس از آنکه‌ پدر مرا تقدیس کرد، ناپدید شد.

راسپوتین پس از آن عصایی به دست گرفت و برای زیارت اماکن مقدسه به راه افتاد. او به تمام کلیسیاهای معروف و قدیمی منجمله کلیسیای «لاورا Lavra» در «کیف Kiw» و کلیسیای «ترویتزا Troitza» در مسکو و کلیسیای «پوچایوسکی Potchauwsky» در «رونو Rowno» سرکشی کرد و حتی به صومعه‌های کوهستان «اتوس Athos» تردد کرد.

تردیدی نیست که مرد شهوت‌رانی چون راسپوتین نتوانست به زنان بی‌توجه باشد و در فواصل این زیارت‌ها از آمیزش با زنان برخوردار می‌گردید.

با وجود این روستاییان او را به مانند یک مرد مقدس روحانی می‌دانستند و مردمان مستمند و حاجتمند بدو می‌گفتند:
«گریگوری! ای مسیح ما! ای ناجی ما! برای ما دعا کن. خداوند دعای‌ تو را مستجاب خواهد کرد!»

راسپوتین آنان را تقدیس می‌کرد و می‌گفت:
«برادران و خواهران من شما را به مسیح سوگند می‌دهم که بر نفس سرکش مسلط شوید و از هوی و هوس بپرهیزید».

راسپوتین مردی نبود که تن به کارکردن بدهد. او بیشتر از نذورات و صدقات ‌مردم‌ امرار معاش می‌کرد و در اکثر مسافرت‌های خود به صومعه‌ها برای سکونت یک‌شبه پناه می‌برد.

او در این ایام در جرگۀ «خبستی Khbsty»ها یا شلاق‌زن‌ها وارد شده بود. این جماعت که تعدادشان در روسیه به یکصدوبیست‌هزار نفر بالغ می‌شد دارای این‌ عقیده بودند که می‌بایستی مستقیماً با خداوند تماس بگیرند و برای حصول این نتیجه دست‌ به کارهای عجیب و جنون‌آمیز می‌زدند.

مریدهای این جمعیت، زن و مرد، شب‌ها در جنگل‌ها و یا صومعه‌ها اجتماع می‌کردند و در آنجا شروع می‌کردند به خواندن اوراد و نامیدن مقدسین مذهبی و به آهستگی شروع‌ به رقص و پایکوبی می‌کردند و به تدریج حرکات آنها تندتر و چابک‌تر می‌شد. رئیس‌ آنها به هر کس که احساس ناتوانی و ضعف می‌کرد شلاق می‌زد و پس از مدتی همگی از فرط ناتوانی به زمین می‌افتادند و در حال خلسه و جذبه و یا تحریک فرو می‌رفتند. به تدریج در نظر مردمان ساده‌لوح، راسپوتین که حتی اطلاعات لازم برای کشیش‌بودن نداشت مقامی در ردیف‌ مقدسین و پیامبران پیدا کرده بود. او سخنرانی‌های مذهبی انجام می‌داد و آیندۀ اشخاص را پیشگویی می‌کرد و شیطان را از وجود آنان دور می‌ساخت.

راسپوتین

راسپوتین در ۱۸۹۵ ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد، اما زندگی خانوادگی، عطش‌ مذهبی جنسی او را تغییر نداد و او خانواده‌اش را برای دوره‌های درازمدت زیارت، ملاقات راهبه‌ها و نشر انجیل غیرعادی خود ترک می‌کرد. انبوهی تحلیل قیمت آوه از روستاییان، مرد و زن خود را به پای او انداخته، دامن او را بوسیده، وی را «پدر گریگوری،ناجی!» می‌خواندند. به نظر می‌رسد کمتر پدر یا شوهری به تلاش راسپوتین برای رستگاری‌ دختر یا همسرشان اعتراض داشت و این راه‌حل رستگاری در دنیای خاکی را امری‌ الهی می‌پنداشتند.

12-16-2014 1-32-33 AM

در سال ۱۹۰۴ یک مرد مقدس خاک‌آلود با چشمانی هیپنوتیزم‌کننده، موهای ژولیده و ناخن‌های سیاه‌کرده وارد سن‌پترزبورگ شد؛ در آنجا با فئوفان‌- کشیش بازرس‌ فرهنگستان کلیسایی- و سال بعد با خانوادۀ دوک بزرگ نیکلای نیکلایویچ‌ ملاقات‌ کرد.

طولی نکشید که‌ شهرت قابل‌توجه او به عنوان شفادهنده، پای او را به دربار، جایی که الکسی تزارویچ‌ جوان از هموفیلی رنج می‌برد، باز کرد. راسپوتین دستش را روی پیشانی پسر گذاشت و برایش دعا کرد و بسیاری افسانه‌های سیبریایی دربارۀ اسبان کوهان‌دار و سوارکاران‌ بی‌پا را از حفظ برای او زمزمه کرد. پسر به آرامی به راسپوتین پاسخ داد، دردها و تورم او فروکش کرد و مالیخولیای او رفع شد. هر وقت خونریزی درونی تزارویچ شروع می‌شد، راسپوتین را به بالین او فرا می‌خواندند. به زودی الکساندرا ملکۀ حق‌شناس و خرافه‌پرست دستوراتی صادر کرد و او را برای رفت ‌و آمد به دربار آزاد گذاشت. نیکلای‌ دوم نیز از روی کم‌خردی، به وسیلۀ الکساندرا به پیشنهادهای راسپوتین دربارۀ امور مملکت تکیه و اعتماد کرد.

12-16-2014 12-57-47 AM

راسپوتین خیلی زود مشغلۀ سلطنتی خود را به یک تشکیلات تمام‌وقت تبدیل کرد و یک «مرکز رستگاری» در سن‌پترزبورگ باز کرد و در آنجا عرض‌حال‌های سیاسی‌ پرسودی را دریافت می‌کرد. اقامتگاه شخصی او مملو از زنانی از همۀ قشرها بود، اما او گفت بانوان اشراف را «چون بوی بهتری می‌دهند» ترجیح می‌دهد. گاهی یک زن، راسپوتین را به تجاوز متهم می‌کرد اما پلیس مخفی چنین ادعاهایی را رد می‌کرد چون‌ تزارینا تحمل پذیرفتن چنین اتهامی را به ناجی پسرش نداشت.

بیشتر میانجی‌گری‌های‌ راسپوتین در ملاقات‌هایش در رابطه با مقام و منصب‌هایی در کلیسا بود -او با تحمیل یک‌ دوست روستایی بیسواد خود به عنوان اسقف موطنش توبولسک در سیبری یک افتضاح‌ تازه به بار آورد- اما بعد وقتی نفوذش به بخش سیاسی توسعه یافت، باعث هرج‌ و مرج‌ در عملکرد دولت شد.

Rasputin and the Imperial couple

برای قتل راسپوتین از جانب افراد مختلف تلاش‌های زیادی شد؛ بعضی مذهبی، بعضی سیاسی-نظامی و بعضی از جانب کسانی بود که او را خطری برای دستگاه‌ سلطنت می‌دیدند. ایلیدور- خطیب پیشرو آن عصر- در رساله‌ای با عنوان «شیطان‌ مقدس» به راسپوتین حمله کرد و جز ابهام وجود رابطۀ نامشروع بین او و تزارینا، همه‌ چیز را دربارۀ آن راهب روستایی گفت.

راسپوتین فکر کرد خوب است برای مدتی سن‌پترزبورگ را ترک کند. او در یک سفر کوتاه به روستای زادگاه خود، هدف یک طرح ترور به وسیلۀ یک روس..پی روان‌پریش‌ قرار گرفت. آن زن، خود را در لباس زائری درآورد که خواهان صدقه از راهب است. هنگامی‌که راسپوتین قصد داشت چند سکه به او بدهد آن زن یک کارد ۵۰سانتی‌متری‌ به شکم او فرو کرد و فریاد زد: «من آنارشیست را کشتم!» جالب آنکه راسپوتین از این‌ زخم مهلک حتی به زمین نیفتاد و دست خود را روی زخمی که دهان باز کرده بود گذاشت.

«گوسوا» در توجیه هدفش یعنی قتل راسپوتین یک سری دلیل‌های مغشوش ارائه کرد. او گفت قصدش انتقام از راسپوتین به خاطر به فسادکشاندن دختران سیبریایی بوده، این‌ که خواسته است اعتبار مذهب را احیا کند، یا می‌خواسته است تزار و تزارینا را از شر نفوذش آزاد کند.

راسپوتین بعد از یک عمل، چند هفته‌ای بین مرگ و زندگی دست‌ و پا زد. طی این‌ دوره تزار خود را برای جنگ جهانی اول آماده می‌کرد. راسپوتین، نیکلا تزار را از ورود به جنگ بالکان در ۱۹۱۲ برحذر کرده بود، اما از روی تخت بیماری نمی‌توانست مانع‌ ورود روسیه به جنگ بزرگ بشود. طی دو سال اول بعد از بازگشت به پایتخت او کابینۀ وزیران را به میل خود تغییر می‌داد و کسانی که با او مخالفت می‌کردند، اگر که در عمل‌ اخراج یا تبعید نمی‌شدند دچار خفت و رسوایی می‌شدند.

دلیل‌های قابل توجهی برای‌ این باور وجود داشت که در ۱۹۱۵-۱۹۱۶ راسپوتین هوادار آلمان و به دنبال راهی برای‌ ایجاد صلح است. در این دوره بود که عنصرهای راست‌گرا تصمیم گرفتند از شر راهب‌ خلاص شوند. هرچند آسان نیست همۀ کارهای آن‌ها را به انگیزه‌های سیاسی نسبت‌ داد. واضح است که بسیاری احساس می‌کردند موقعیتشان به وسیلۀ این فرد قدرتمند مورد تهدید واقع شده است و به احتمالی بسیاری از آنان از قبیل رهبر توطئۀ پرنس فلیکس‌ یوسوپف‌ می‌ترسیدند که برنامۀ گناه و رستگاری راسپوتین، همسر و دختران آن‌ها را نیز به دام بیاندازد.

Felix Yusupov

شانزدهم دسامبر، شب‌هنگام یوسوپف گراندوک دیمتری پاولویچ و سایر اشراف جشنی به افتخار راسپوتین در قلعۀ پرنس برپا کردند. توطئه‌گران دامی‌ به این ‌صورت پهن کردند که همسر یوسوپف، پرنس زیبا، ایرن آلکساندرونا، مشتاق‌ دیدن راسپوتین است. در واقع پرنسس را به کریمه‌ فرستاده بودند.

در جشن، راسپوتین جام‌های شراب مسموم را پی‌ در پی نوشید و چندین کیک و شکلات آغشته به دزهای کشنده سیانید پتاسیم را بلعید. توطئه‌گران بی‌صبرانه منتظر ازپاافتادن و مردن راسپوتین بودند، اما این‌طور نشد. چرا که، راسپوتین از گاستریت الکلی (التهاب معده مزمن ناشی از الکل)‌ رنج می‌برد و معده‌اش نمی‌توانست اسید هیدروکلریدریک لازم را برای کارکرد ترکیب سیانید ترشح کند.

در این هنگام تنها چیزی که به نظر می‌رسید بر راهب اثر کرده الکل بود و او حتی قوی‌تر شده بود. یوسوپف دید که هم‌قطارانش ناصبورتر و مأیوس‌تر شدند؛ با عذرخواهی، به ظاهر برای آوردن همسرش به طبقۀ بالا رفت. پرنس با یک سلاح‌ کمری بازگشت و به راسپوتین شلیک کرد. نقل‌قول‌ها در این‌جا فرق می‌کند، گرچه وضع‌ تحلیل قیمت آوه روشن است. طبق گفتۀ بعضی، راسپوتین بر کف زمین افتاد، اما وقتی پرنس زانو زد او را بررسی کند، آن مرموز به ناگهان چشمان خود را باز کرد و گلوی پرنس را گرفت. یوسوپف خود را از دست او خلاص کرد و در حالی‌که راسپوتین او را با سرعت تمام‌ دنبال می‌کرد به طرف حیاط فرار کرد. وقتی راسپوتین روی پاهایش ایستاد، دوک بزرگ‌ به سینه‌اش و سپس یک دسیسه‌گر به سرش شلیک کرد. بسیاری از افسران از شمشیرشان‌ علیه راسپوتین استفاده کردند و پرنس یک میلۀ آهنی برداشت و با خشمی فراوان بر قربانی فروافتاده کوبید. سرانجام قربانی بی‌حرکت شد، هرچند گفته شد یکی از چشمان او بازمانده و خیره می‌نگریست. توطئه‌گران جسد را بستند و آن را در آبراه‌ مویکا انداختند.

۴۸ ساعت بعد جسد روی یخ‌های رودخانۀ نوا بالا آمد. یکی از بازوهایش آزاد و شش‌هایش از آب پر شده بود. راسپوتین تا موقعی که به آبراه انداخته شد زنده بود و سرانجام بر اثر غرق‌شدگی مرد.

Post-mortem photograph of Rasputin

میلیون‌ها روستایی از قتل راسپوتین تکان خوردند. خانوادۀ رمانف عزاداری‌ کردند و تزارینا دستور داد جسد نزدیک کلیسای قصر سلطنتی پوسکین‌ دفن شود.

تعیین‌ اینکه اگر زنده بود در جریان انقلاب ۱۹۱۷ چه نقشی ممکن بود بازی کند کار آسانی‌ نیست، اما این پیش‌بینی او که «اگر من بمیرم امپراتور به زودی تاج و تخت خود را از دست می‌دهد» درست از آب درآمد.

پرنس یوسوپف و همسرش در زمان انقلاب گریختند و در لندن، پاریس و نیویورک‌ ساکن شدند. در ۱۹۶۷ موافقت کرد موضوع قتل‌ در تلویزیون نمایش داده شود، اما او پیش از تولید آن فیلم درگذشت.

در مورد خانوادۀ راسپوتین اطلاع کمی به دست آمد، جز در مورد دختر بزرگش ماریا گریگوریونا که با یک افسر سفید روس ازدواج کرد و هنگام انقلاب به فرانسه گریخت. او بعد از مرگ‌ شوهرش، در رومانی رقصنده شد. او بعد به عنوان یک رام‌کنندۀ حیوان در سیرک برنامه اجرا می‌کرد و به دختر «راهب دیوانه» مشهور بود. ماریا در ۱۹۴۵ شهروند آمریکا شد و مطالب قابل توجهی را که از روسیۀ سلطنتی به یاد داشت، نوشت. در ۱۹۷۷ سال مرگش کتاب راسپوتین: مردی ورای افسانه (Rasputin:The Man Behind The Myth) را چاپ کرد.

تحلیل قیمت آوه

در ۲۴ ساعت گذشته

بیشترین رشد بیشترین کاهش

MDX

POLY

DIA

ILV

TRIBE

BTTC

USDT

BUSD

BTC

FUN

نگاهی به اخبار

بررسی روند تجمیع بیت کوین

14 ساعت پیش توسط اینوستور آبزرور

ناحیه متعادل و حساس

16 ساعت پیش توسط گلس نود

نگاهی به چین لینک

17 ساعت پیش توسط اینوستور آبزرور

روند نزولی کازموس

18 ساعت پیش توسط اینوستور آبزرور

نگاهی به نیر پروتکل

19 ساعت پیش توسط اینوستور آبزرور

تحلیل وضعیت هدرا

20 ساعت پیش توسط اینوستور آبزرور

حمله هکری به Mango Markets

22 ساعت پیش توسط دبلاک کریپتو

جریان روزانه صرافی ارزهای دیجیتال

24 ساعت پیش توسط گلس نود

SEC به دنبال میمون‌های کسل

1 روز پیش توسط یو تودی

تحلیل وضعیت اونیکس

2 روز پیش توسط اینوستور آبزرور

بیت گپ

معاملات

صحبت تاریخی و فراموش نشدنی درباره luna

این را با اطمینان به شما میگم در آینده نزدیک luna مجدد به 200 دلار و بالاتر خواهد.

معاملات

ارزهای پیشنهادی برای نگهداری 3 ماهه

obrok token درباره obrok :ما تیمی هستیم که مدت‌هاست روی پهپاد موشکی (وسایل نقلیه هوایی بدون.

صرافی

انتقال بین دو کیف پول

سلام.من یه مبلغی تتر دارم در کیف پول تراست ولتن ومی خام منتقل کنم به کیف پول بیت برگم.. روال کار.

صرافی

سلام خسته نباشید چقدر بعد از خرید تتر به صرافی وارد میشه؟

سلام خسته نباشید چقدر بعد از خرید تتر به صرافی وارد میشه؟ روز، دقیقه؟

بحث آزاد

بلوکه شدن پول

سلام دوستان تاحالا برای کسی پیش اومده پولش توی کیف پول تراست ولت بلوکه شده باشه؟ لطفا راهنمایی.

معاملات

سلام چرا هرچی میخام بفروشم نمیشه

سلام الان چندروز هست هرچی میخام ارز بفروشم فروش نمیره

کیف پول

بیت برگ انتقال بیت کویین هم داره ؟

از بیت برگ میشه بیت کویین انتقال داد ؟

بحث آزاد

کیف تراس والت

من باز نمیشه کلا نت قط فقط داخلی باز میشه

صرافی

آدرس ارز santos fc فن token

آدرس ارز سانتوس اف سی فن توکن رومیخوام ولی ترست والت نداره بایدچکارکنم برای خریدش؟

صرافی

بیت کوین..

سلام خسته نباشید.من یه مقدار بیت کوین دارم میخوام بفروشم بعد میگه تکمیل اطلاعات کد ملیمو میزنم میگه.

نظرات کاربران

نظرات کاربران

ما تنها صرافی با بیش از ۳۰۰ ارز و قیمت مناسب در ایران هستیم که در کنار ظاهری سریع و آسان، پشتیبانی ۲۴ ساعته ارائه میده تا خیالتون از هر بابت راحت باشه

پشتیبانی اقای ستار عالین

سلام خسته نباشی واقعا دستتون درد نکنه عالی. عالی است

بیت برگ عالیه واقعا خسته نباشید باید گفت به این تیم قوی.

فقط کاش میشد داخل قسمت پرتفوی برای تراکنشهای خرید تاریخ هم ثبت میشد .

واقعا دمتون گرم .عالی عالی عالی.به خدا از ته دلم گفتم.خسته نباشید.

پشتیبانی عالی و مطمئن

بیت برگ :پشتیبانی قوی ،ایمن

واقعا یکی از بهترین ها تو حوزه هودنون هستین.پشتیبانی عالی

بیت برگ واقعا عالیه 👏👏👏

سلام همیشه عالی بودید وخواهیدبود

سلام خسته نباشید.

بی نظرید در همه موارد.🌹🌹🌹🌹

کارتون درسته ممنون از پاسخگویی و سرعت و نظم صرافی

سلام ممنونم از تیم بیت برگ خسته نباشید

واقعاً نامبر وان هستید

تنوع ارز‌ها

هر ارزی که فکرش رو کنی ما داریم!

ما بیش‌ از ۳۰۰ نوع ارز داریم که هیچگونه محدودیتی برای خرید و فروششون نداریم پس با خیال راحت می‌تونین روی ارز‌ها سرمایه گذاری کنین.

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.

panel-mockup-mobile

ابزار حرفه‌ای معامله

با ابزار‌های حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.

کیف پول اختصاصی امن

ارز‌های دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.

پشتیبانی سریع

تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.

چرا تبدیل؟

چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟

احراز هویت سریع

با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.

کسب درآمد

با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.

حداقل فاصله خرید و فروش

ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.

بیشترین تنوع ارزی

در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.

همه جا در دسترس شما

با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارز‌های دیجیتال را تجربه کنید!

راهنمای گام به گام

هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.

جستجو در سوالات

آکادمی تبدیل

راهنمای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری

سوالات متداول

در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.

جستجو در راهنما

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال (cryptocurrency) درواقع یک نوع پول دیجیتال است که جایگزین ارزهای رایج محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربردهای مخصوص خود را دارد. ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز در بستر بلاکچین فعالیت می‌کنند و با پروتکل‌های رمزگذاری‌شده و امن طراحی شده‌اند. هدف از طراحی ارزهای دیجیتال در وهله اول افزایش امنیت و پیشگیری از کلاه‌برداری ارزی بود. یکی دیگر از اهداف ارزهای دیجیتال، سهولت بیشتر معاملات و حذف واسطه بین خریدار و فروشنده بوده است. امروزه انواع ارز دیجیتال وجود دارد که محبوب‌ترین آن‌ها به‌ترتیب بیت کوین، ریپل، اتریوم و لایت کوین هستند. لیست قیمت ارزهای دیجیتال را می‌توانید از اینجا ببینید. جالب است بدانید که محبوب‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. این ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزهای دیجیتال از محبوبیت بیشتری برخوردار است و همواره خرید بیت کوین ، طرفداران زیادی دارد.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی آنلاین است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌صورت آنلاین برای کاربران فراهم می‌کند؛ این بدان معنا است که صرافی ارزهای دیجیتال کاربران را قادر می‌سازد تا با پول خود ارز دیجیتال خریداری کنند یا ارزهای دیجیتال را به پول واقعی تبدیل کنند. نکته قابل توجه در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال آن است که تراکنش‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند؛ یعنی هر کاربر به‌طور مستقیم و بدون واسطه با سایر کاربران به معامله می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، اگر قصد دارید در دنیای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید با عضویت در صرافی‌ ارز دیجیتال تبدیل ، بدون نیاز به واسطه مشغول معامله شوید.تحلیل قیمت آوه

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

صرافی ارز دیجیتال تبدیل، یک صرافی معتبر ایرانی است که به‌منظور حذف واسطه از معاملات، از شبکه همتا به همتا استفاده می‌کند. این صرافی با خدماتی که ارائه می‌کند توانسته پابه‌پای صرافی‌های پیشرفته روز دنیا پیش برود. قابلیت‌هایی که صرافی تبدیل برای کاربران خود فراهم کرده است، دست‌کمی از ویژگی‌های صرافی‌های مطرح دنیا ندارند. ازجمله ویژگی‌های صرافی تبدیل می‌توان به امنیت بالای‌ آن در معاملات و برداشت و واریز نامحدود اشاره کرد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران چگونه انجام می‌شود؟

با توجه به تحریم‌های متعددی که طی سال‌های اخیر بر ایران حاکم شده است، بازار ارز دیجیتال نیز در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. کاربران ایرانی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند، درنتیجه، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مشکلات رایج میان معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اما شما به راحتی می‌توانید پس از ثبت‌نام در یک صرافی ایرانی معتبر مانند تبدیل، معاملات ارز دیجیتال خود را آغاز کنید.

مزایای صرافی معتبر تبدیل

صرافی تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

احراز هویت سریع

پس از ثبت‌نام و گذراندن مراحل آسان و سریع احراز هویت در صرافی تبدیل، تنها چند کلیک تا معامله فاصله دارید!

کسب درآمد

یکی از مزایای صرافی تبدیل این است که علاوه‌بر انجام معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید از طریق دعوت دوستان خود به این صرافی درآمدزایی کنید.

حداقل فاصله خرید و فروش

صرافی تبدیل دارای ربات‌های بازارگردان است که با نظارت ۲۴ ساعته بر قیمت‌های جهانی، حداقل میزان فاصله خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کند.

تنوع بیش از ۱۰۰ ارز

صرافی ارز دیجیتال تبدیل امکان خرید و فروش بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال متنوع را فراهم کرده است؛ از بیت کوین، اتریوم، کاردانو و لایت کوین بگیرید تا دوج کوین، شیبا اینو و لونا کلاسیک و .

کارمزد مناسب با سطوح کارمزدی مختلف

میزان کارمزدی که هر کاربر در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌پردازد، به سطح کاربری بستگی دارد. برای مثال در سطح کاربری فیروزه، کارمزد ۰٫۴ است و در سطح کاربری الماس، کارمزد ۰٫۱۵ است. برای آشنایی بیشتر با انواع سطوح کاربری و کارمزدها در تبدیل، صفحه کارمزد تبدیل را بررسی کنید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

یکی دیگر از مزایای صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است. هر زمان که به مشکلی برخورد کردید یا سؤالی برایتان مطرح شد، می‌توانید با پشتیبانی صرافی تبدیل تماس بگیرید. تیم پشتیبانی تبدیل در هر شرایطی از طریق تماس تلفنی و چت آنلاین پشتیبان شما هستند و جهت استفاده از سایت راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل چقدر امن است؟

امنیت بالا، یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که هر صرافی ارز دیجیتال باید آن را برای کاربران خود فراهم کند. پیش از هرگونه اقدام برای آغاز فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید صرافی‌ای را انتخاب کنیم که امنیت بالای معاملات را تضمین کند، چراکه وجود بستری مطمئن و ایمن برای انجام معاملات در یک صرافی، خیال شما را از بابت فاش نشدن اطلاعات مربوط به معاملات و سرمایه‌تان راحت می‌کند. صرافی ارز دیجیتال تبدیل از نظر حقوقی به ثبت رسیده و با موفقیت مجوز دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخذ کرده است. تبدیل از درگاه پرداخت قانونی و کد مالیاتی برخوردار است و زیر نظر نهادهایی مانند پلیس فتا فعالیت می‌کند. تیم امنیت تبدیل به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت سایت را بررسی می‌کند و از دارایی کاربرانشان به بهترین شکل مراقبت میکنند.

خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل باید مراحل ساده‌ای را پشت‌سر بگذارید. در ادامه به توضیح این مراحل می‌پردازیم.

مرحله اول، ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال ابتدا لازم است در وب‌سایت تبدیل ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت خود را پشت‌سر بگذارید.

مرحله دوم، واریز به‌صورت تومانی

پس از احراز هویت باید وارد کیف پول دیجیتال خود شوید و موجودی تومانی حسابتان را افزایش دهید. کافی است کیف پول را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ مدنظر و انتخاب کارت خود روی «واریز» کلیک کنید.

مرحله سوم، انتخاب بازار تتری یا تومانی

حالا موجودی تومانی حسابتان افزایش پیدا کرده است. قبل از آن‌که ارز دیجیتال موردنظرتان را خریداری کنید باید یکی از بازارهای پیش ‌رو را انتخاب کنید. کاربران در بازار تتری می‌توانند با استفاده از تتر، سایر ارز‌های دیجیتال را بخرند. همچنین در بازار تومانی می‌توانید چندین ارز دیجیتال را با تتر خریداری کنید.

مرحله چهارم، ثبت سفارش

پس از آن‌که بازار موردنظر را انتخاب کردید، صفحه‌ای برای شما نمایش داده می‌شود. در این صفحه پس از انتخاب گزینه خرید، به صفحه خرید بیتکوین منتقل می‌شوید. در این صفحه دو گزینه ثبت سفارش و سفارش آنی نمایان می‌شوند که هرکدام روش‌های مختلف خرید ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهند. ثبت سفارش اولین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، برای خرید قیمتی را تعیین کنید. سپس حجم موردنظر بیتکوین را وارد و روی گزینه «خرید» بزنید. سفارشتان به همین سادگی ثبت می‌شود.

خرید از طریق سفارش آنی

روش دیگری که برای خرید ارز دیجیتال با تومان وجود دارد، سفارش آنی است. با استفاده از این روش در لحظه خرید خود را انجام می‌دهید. این معامله با کم‌ترین قیمتی که فروشندگان ارائه کرده‌اند صورت می‌گیرد.

فروش ارز دیجیتال به صرافی تبدیل

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای فروش ارز دیجیتال در صرافی تبدیل نیز باید همین مراحل را بگذرانید، با این تفاوت که به‌جای گزینه خرید، باید روی گزینه فروش کلیک کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

هر تحلیل قیمت آوه صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای آن‌که معتبر شود، باید از یک‌سری ویژگی‌ها برخوردار باشد. صرافی ارز دیجیتال تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند زیر سایه ویژگی‌های امنیتی که این صرافی دارد، به‌آسانی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند. صرافی ایرانی تبدیل همچنین از ابزارهای حرفه‌ای مانند کیف پول اختصاصی و اپلیکیشن ارز دیجیتال تبدیل موبایل برخوردار است که فرآیند معامله را برای کاربران بسیار آسان‌تر می‌کند. در وب‌سایت تبدیل می‌توانید به بخش «راهنمای جامع مشتریان» مراجعه کنید. با استفاده از این بخش می‌توانید سؤالات متداول و پاسخ آن‌ها را مشاهده کرده و به راهنمای مخصوص هر بخش دسترسی داشته باشید. وب‌سایت صرافی تبدیل درزمینه ارز دیجیتال نیز آموزش‌های ویژه‌ای در اختیار کاربران قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که در پنل کاربری اختصاصی به داشبورد تحلیل سود و زیان هم دسترسی دارید. جالب است بدانید که صرافی تبدیل از قابلیت خرید آسان برخوردار است. خرید آسان درواقع به تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر مربوط می‌شود. بسیاری از صرافی‌های جهان این قابلیت را ندارند. صرافی تبدیل با استفاده از قابلیت خرید آسان ، امکان خرید ارزهای دیجیتال را با استفاده از تومان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.