سرمایه گذاری غیر مستقیم


نحوه مطلع شدن سهامداران سهام عدالت از افزایش سرمایه‌ها

به گزارش پول و تجارت، وحید روشن قلب گفت: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز به صورت خودکار در افزایش سرمایه‌ها مشارکت سرمایه گذاری غیر مستقیم داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.

وحید روشن قلب گفت: تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به سبب مشکلاتی که داشته‌اند درخواست افزایش سرمایه نداده‌اند و تا امروز نتوانستد افزایش سرمایه‌ایی داشته باشند.
او می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌هایی که سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند با مجوز سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود.

او گفت: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز بر اساس مجوزی که شورای عالی بورس داده بود، به صورت خودکار مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.

او می‌گوید: سیاست پس از آزادسازی سهام عدالت به این صورت است که درصد..

نحوه مطلع شدن سهامداران سهام عدالت از افزایش سرمایه‌ها

به گزارش پول و تجارت، وحید روشن قلب گفت: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز به صورت خودکار در افزایش سرمایه‌ها مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.

وحید روشن قلب گفت: تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به سبب مشکلاتی که داشته‌اند درخواست افزایش سرمایه نداده‌اند و تا امروز نتوانستد افزایش سرمایه‌ایی داشته باشند.
او می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌هایی که سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند با مجوز سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود.

او گفت: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز بر اساس مجوزی که شورای عالی بورس داده بود، به صورت خودکار مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.

او می‌گوید: سیاست پس از آزادسازی سهام عدالت به این صورت است که درصد مالکیت سهام افراد در شرکت سرمایه‌پذیر کاهش پیدا نکند./باشگاه خبرنگاران

رأی مهم دیوان عدالت اداری به سود بورسی‌ها

اکوایران: دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری مشمول مالیات نیست.

رأی مهم دیوان عدالت اداری به سود بورسی‌ها

به گزارش اکوایران و به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری موجب شمول مالیات نسبت به سود این سپرده‌ها نخواهد شد.

به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

بر اساس رای مزبور اعلام شده است: « هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم ( اصلاحی موصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ )، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ نیز مقرر شده است که :" در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمی باشد،" ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمدهای صندوق سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ ) بوده و این معافیت ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه گذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سرمایه گذاری غیر مستقیم سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به این صندوق نمی شود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن سرمایه گذاری غیر مستقیم مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری ، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول سرمایه گذاری غیر مستقیم مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری مشمول مالیات نیست

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری مشمول مالیات نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری مشمول مالیات نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری نخواهد شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

بر اساس رأی مزبور اعلام شده است: هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی موصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند ( ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ نیز مقرر شده است که: " در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جاری نمی‌باشد، " ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمدهای صندوق سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵) بوده و این معافیت‌ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برقرار نشده است.

بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه گذاری در شمار مصادیق استثنا شده از حکم مقرر در بند ( ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این صندوق نمی‌شود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ایران و اسرائیل، دشمنی بی‌جهت

خامنه‌ای که از ۴۳ سال پیش در مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با «شیطان بزرگ» بوده است و امروز هم سراب «برجام» را در مرکز جهان‌بینی خود قرار داده است، چرا نباید پس از افتادن ریگ نصرالله و عون، به افتادن ریگ خودش بیندیشد؟

در حالی که تعداد کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند افزایش یافته است، شمار کشورهایی که با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرده‌اند نیز بالا رفته است-JACK GUEZ / AFP

در نخستین روزهای پیدایش جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی, بنیانگذار آن، «محو اسرائیل» را سرلوحه برنامه خود برای ایجاد جهانی جدید زیر پرچم «اسلام ناب محمدی» اعلام کرد. در چارچوب آن برنامه، هرگونه رابطه و تماس عادی، چه رسد به دوستانه، با «دشمن صهیونی» حرام به شمار می‌رفت. بدین‌سان بود که آیت‌الله دستور قطع روابط ایران با مصر را اعلام کرد و هشدار داد که از آن پس، هر کشور دیگری نیز که اسرائیل را به رسمیت بشناسد از مناسبات دیپلماتیک با ایران محروم خواهد شد.

چهل‌و‌سه سال بعد، بیش از ۴۰ کشور دیگر، از جمله ۱۰ کشور عرب، یا رسما اسرائیل را شناختند یا به‌طور غیررسمی مناسبات تنگاتنگ سیاسی، بازرگانی و حتی امنیتی برقرار کرده‌اند. اما هیچ‌یک از موارد مذکور به قطع رابطه از سوی جمهوری اسلامی منجر سرمایه گذاری غیر مستقیم نشده است. از این بدتر، در حالی که تعداد کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند افزایش یافته است، شمار کشورهایی که با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرده‌اند نیز بالا رفته است. در سال ۱۳۵۷، سال روی کار آمدن خمینی، ایران تنها با یک کشور رابطه رسمی نداشت: لیبی. تازه این استثنا نیز در حال رفع شدن بود زیرا تهران و طرابلس با میانجی‌گری مصر زمینه را برای برقراری رابطه آماده می‌کردند. ناپدید شدن امام موسی صدر در لیبی و همزمان با آن آغاز شورش‌ها در ایران روند برقراری روابط را مخدوش کرد.

به‌خوبی می‌توان دید که سیاست ضداسرائیلی آیت‌الله خمینی و جانشین او، آیت‌الله علی خامنه‌ای، کمترین تاثیری در روند تاریخی عادی شدن مناسبات جهان با «دشمن صهیونی» نداشته است. در همان حال، جمهوری اسلامی هرگز جرات نکرده است که تهدیدها یا توپ زدن‌های خالی خود را به مرحله عمل درآورد. خامنه‌ای تهدید کرده بود که اگر اندونزی به «دشمن صهیونی» نزدیک شود، فورا روابط قطع خواهد شد. اما رئیس‌جمهوری وقت اندونزی، عبدالرحمن وحید، برای عمل جراحی چشم به اسرائیل رفت و سر‌و‌مر‌و‌گنده برگشت و رابطه‌ای هم قطع نشد.

پس از آن، کشورهایی مانند آلبانی, بوسنی و هرزگوین و کوزوو که اکثریت مردمشان مسلمان‌اند با «دشمن صهیونی» رابطه برقرار کردند. جالب این‌جا است که جمهوری اسلامی کوزوو، جدیدترین کشور مستقل مسلمان، را به رسمیت نمی‌شناسد زیرا ولادیمیر پوتین این کار را ممنوع کرده است. برقراری رابطه میان اسرائیل و امارات متحده عربی نیز به.قطع رابطه از سوی تهران منجر نشد. برعکس، بحرین، سودان، موریتانی و جیبوتی که همگی اکثریت مسلمان دارند، جمهوری اسلامی را طرد کردند.

اما شاید شگفتی‌آورترین رسوایی این سیاست شکست‌خورده در هفته گذشته اتفاق افتاد، هنگامی که اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری آمریکا بر سر ترسیم مرزهای دریایی خود به توافق رسیدند. در چارچوب این توافق، دو همسایه بیش از ۸۶۰ کیلومتر مربع از آب دریای مدیترانه را بین خود تقسیم می‌کنند، زیرا در این آب‌ها دو حوزه بزرگ نفت و گاز به نام‌های کاریش و قانا قرار دارد. حوزه بزرگ‌تر یعنی کاریش صد درصد متعلق به اسرائیل می‌شود، در حالی که حوزه کوچک‌تر به لبنان تعلق می‌یابد، با این شرط که بخشی از درآمد آن به اسرائیل داده شود.

توافق اسرائیل و لبنان به یک علت دیگر اهمیت ویژه دارد: این دو همسایه از نظر حقوقی از سال ۱۹۴۸ تاکنون در حال جنگ به شمار می‌روند و تعیین مرزها بین دو کشور در حال جنگ امری است بی‌سابقه. به همین سبب، ایالات متحده اکنون برنامه تکمیلی خود برای تعیین و تثبیت مرزهای خاکی لبنان و اسرائیل را نیز در دست تهیه دارد. اسرائیل همواره گفته است که برای تعیین مرز با لبنان در هر لحظه آماده است. هم‌اکنون نیز، در واقع، دو کشور یک مرز غیررسمی به نام «خط آبی» دارند که زیر نظر سازمان ملل متحد اداره می‌شود. در سال ۲۰۰۰، اسرائیل آمادگی خود را برای دائمی کردن این مرز اعلام کرد. این امر با مخالفت سوریه روبرو شد که مزارع شبعا راکه در اشغال اسرائیل است جزو خاک خود می‌داند.

در دیداری که من در سال ۲۰۰۹ از این مزارع داشتم، مردمی که ملاقات می‌کردیم همگی خود را لبنانی می‌دانستند و اصرار داشتند که روستاهایشان بایستی به لبنان پس داده شود. با این حال، کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، در سال ۲۰۰۰ نظر سوریه در مورد حاکمیت بر شبعا را تایید کرده بود. بدین‌سان، گیر کار بین سوریه و لبنان بود، نه بین اسرائیل و لبنان. ماجرای شبعا با تهیه یک نقشه جغرافیایی ناقص از سوی فرانسه،که آن زمان قیمومیت سوریه و لبنان را بر عهده داشت، در سال ۱۹۲۰ آغاز شد. پس از آن، فرانسویان در سال ۱۹۴۵ پذیرفتند که شبعا متعلق به لبنان است اما اقدامی برای قانونی کردن این نظر انجام ندادند.

برگردیم به قرارداد جدید لبنان‌ـ‌اسرائیل. این قرارداد را دولت میشل عون، رئیس‌جمهوری که تهران تعیین کرده است، امضا کرد. این قرارداد از پشتیبانی کامل حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی که تهران ایجاد کرد، برخوردار است. به عبارت دیگر، شاهد یک توافق غیر مستقیم بین آیت‌الله خامنه‌ای و «دشمن صهیونی» هستیم.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

چه عواملی سبب شد که این رویداد شگرف شکل بگیرد؟ نخستین، اگر نخواهیم بگوییم مهم‌ترین، عامل پول است. لبنان به‌طور متوسط بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی خرج دارد. تامین این مبلغ در شرایطی که نظام «اسلام سرمایه گذاری غیر مستقیم ناب محمدی» با بحران نقدینگی، تورم و رکود اقتصادی روبرو است، کار آسانی نیست. با به راه افتادن حوزه گاز قانا در دو یا سه سال آینده، لبنان خواهد توانست بین ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار درآمد سالانه به دست آورد و بدین‌سان، باری را که بر دوش تهران است سبک‌تر کند.

عامل دوم این است که سونامی پول مورد انتظار حزب‌الله و دار‌و‌دسته عون و شرکای آنان را ثروتمندتر خواهد کرد. حتی اگر بخشی از این درآمد به اقتصاد نیمه‌مرده لبنان تزریق شود، امکان احیای سریع آن وجود خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی، سرمایه گذاری غیر مستقیم بازسازی بندر بیروت، ایجاد یک فرودگاه بین‌المللی در بعلبک با یک خط ‌آهن از شمال به جنوب جزو طرح بنایی‌اند که با کمک ایالات متحده شکل گرفته‌اند. حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، به‌سادگی می‌تواند ثروت هنگفت خود را چند برابر کند. بدیهی است که برای افرادی مانند نصرالله سرمایه گذاری غیر مستقیم یا به قول اعراب، مرتزقه پول همواره مهم‌تر از مرام و مسلک است.

عامل سوم، توافقی است که در سطحی وسیع‌تر بین قدرت‌های بزرگ، از جمله روسیه، به‌رغم درگیری‌اش در اوکراین، برای برقراری حداقلی از ثبات در خاورمیانه در حال شکل گرفتن است. در این توافق هنوز ناکامل، ترکیه، ایالات متحده، کشورهای عرب، اتحادیه اروپا و البته اسرائیل نفع مستقیم دارند. خواسته همه آنان این است که لبنان نقش سنتی خود را به‌عنوان یک دولت حائل بازیابد‌ــ سرزمینی که به روی همه باز است و زیر سلطه انحصاری هیچ قدرتی نیست‌ــ چیزی مانند «سوییس خاورمیانه».

اگر لبنان بتواند نقش تاریخی خود را بازیابد، دیگر نمی‌تواند به‌عنوان «سنگر مقدم مقاومت» آن‌طور که آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواهد، به شمار آید. ثبات سیاسی و بی‌طرفی به لبنان امکان خواهد داد که در برنامه بزرگ و اجتناب‌ناپذیر نوسازی سوریه ویران‌شده نقش مرکزی داشته باشد.

لبنان هر زمان که بی‌طرف و به روی همه باز بود، به‌سرعت پیشرفت کرد. در سال ۱۹۵۵، لبنان در نخستین آمارگیری بانک جهانی از کشورهای خاورمیانه، بالاترین درآمد سرانه سالانه را داشت. (لیبی در مقام آخر و ایران در مقام چهارم بودند.)

در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ ، تزریق سرمایه از سوی لبنانی‌ها، به‌ویژه از آفریقای غربی و آمریکای لاتین، همراه با سیل پول ایرانی از طریق حزب‌الله و دیگر گروه‌های وابسته به تهران، اقتصاد محتضر لبنان را از مرگ حتمی نجات داد. اما اکنون پس از چهار سال رکود بی‌سابقه و فشار ناشی از حضور بیش از سه میلیون آواره سوری، لبنان بدون درآمد از گاز و نفت و از‌سرگیری سرمایه‌گذاری کشورهای عرب صادرکننده نفت، نخواهد توانست از سقوط به ژرفای فقر نجات یابد.

توافق غیرمستقیم تهران با تل‌آویو یک سوال مهم را مطرح می‌کند: آیا نمی‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی همان روشی را که نوکرانش در بیروت پذیرفته‌اند اتخاذ کند؟

ایران و اسرائیل هیچ‌گونه اختلاف ارضی و مرزی با یکدیگر ندارند. در همان حال، بین آن دو موضوع‌هایی هست که نیازمند مذاکره مستقیم، یا با میانجی‌گری، است‌ــ مثلا ۵۰۰ میلیارد دلاری که «دشمن صهیونی» با خرید نفت از ایران در سال‌های دهه ۱۹۷۰ بدهکار است. لوله نفت تیران‌ـاشدود (ایلات‌ـ‌اشکلون) نیز که با سرمایه‌گذاری ایران برای صدور نفت به مدیترانه، با دوری از کانال سوئز، ساخته شد نیز می‌تواند موضوع مذاکره باشد. در شرایطی که اروپا تشنه انرژی است، این شاه‌لوله می‌تواند بخشی از نفت مورد نیاز را با هزینه کمتر از خرج انتقال نفت دریای مازندران از طریق ترکیه تامین کند.

از این گذشته، با توجه به شمار ایرانیان یهودی و اسرائیلیان ایرانی‌الاصل زمینه‌ای جذاب برای داد‌و‌ستد فرهنگی، علمی و به‌طور کلی انسانی بین دو کشور وجود دارد.

یک ضرب‌المثل خودمانی می‌گوید: دوستی بی‌جهت قابل فهم است اما دشمنی بی‌جهت چرا؟ در ۴۳ سال گذشته هیچ‌یک از رهبران نهضت خمینی‌گرا نتوانسته‌اند کوچک‌ترین دلیل قابل فهمی برای دشمنی با اسرائیل عرضه کنند. سینه زدن مجازی برای فلسطین و کاسه داغ‌تر از آش بودن در مورد مسجد‌الاقصی، مسجدی که شیعیان حق نماز خواندن در آن را ندارند، عذرهای بدتر از گناه‌اند، در حالی که رهبران فلسطینی از یاسر عرفات گرفته تا محمود عباس در جنگ ایران و عراق طرف صدام حسین را گرفتند، آن هم زمانی که اسرائیل با قاچاق سلاح‌های ضدتانک آمریکایی کوشید به ایران کمک کند.

رژیم خمینی‌گرا یادآور آن خیاط ضرب‌المثل است که برای شمردن هر یک از رفتگان، یک ریگ در کوزه می‌انداخت تا روزی که خودش در کوزه افتاد و کسی نبود که برایش ریگی بیندازد.

خامنه‌ای که از ۴۳ سال پیش در مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با «شیطان بزرگ» بوده است و امروز هم سراب «برجام» را در مرکز جهان‌بینی خود قرار داده است، چرا نباید پس از افتادن ریگ نصرالله و عون، به افتادن ریگ خودش بیندیشد؟

بهترین ابزارها برای ساخت NFT

بهترین ابزارها برای ساخت NFT

توکن غیرمثلی (NFT) یکی از حوزه‌های جدیدی محسوب می‌شود که تب‌وتاب سرمایه‌گذاری در آن شدت گرفته سرمایه گذاری غیر مستقیم است و بسیاری مشتاق ورود به این عرصه هستند. با آنکه افراد زیادی به کارایی توکن‌های غیرمثلی تردید دارند، این دسته از دارایی‌ها می‌توانند ابزاری نوآورانه و سودآور برای هنرمندان در زمینه‌های مختلف ازجمله هنر دیجیتال، موسیقی، فیلم و حتی صنعت مُد و لباس باشند.

اگرچه فروش فایل‌های دیجیتال موضوع جدیدی نیست، توکن‌های غیرمثلی به هنرمندان این امکان را می‌دهد که اثر هنری‌شان را خلق کنند و به‌عنوان خالق اصلی، آن را بدون هیچ واسطه‌ای از‌طریق بازارهای غیرمتمرکز و در قالب NFT بفروشند.

در این مقاله که با کمک مطلبی از وب‌سایت کوین مارکت کپ نوشته شده است، قصد داریم شما را با مفهوم NFTها و نحوه و بهترین ابزار برای ساخت آن‌ها آشنا و معروف‌ترین بازارها برای خریدوفروش NFTها را نیز معرفی کنیم؛ پس تا انتهای این مطلب با همراه باشید.

مفهوم توکن‌های غیرمثلی

توکن‌های غیرمثلی می‌توانند فایلی با فرمت JPEG یا فایل صوتی یا ویدئویی و نام دامنه یا هر نوع فایل دیجیتال دیگری باشند که روی بلاک چین ایجاد شده‌اند. در‌حال‌حاضر، هر فردی می‌تواند NFT را بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی دانلود و ذخیره کند؛ درست مانند افرادی که می‌توانند یک کپی از یک نقاشی فیزیکی معروف را داشته باشند، با این تفاوت که آنان نمی‌توانند ادعایی درباره مالکیت آن اثر خاص یا NFT مشخص داشته باشند.

ساختن یا ضرب‌کردن (Minting) کلمه مناسبی برای تبدیل کار و هنر در قالب توکن غیرمثلی و انتشار آن در بلاک چین است. این فرایند راهی سودآور برای هنرمندان است تا بتوانند از آثارشان درآمد کسب کنند. آنان حتی می‌توانند کارمزد یا کمیسیونی برای فروش آثار هنری‌شان در آینده در نظر بگیرند و در طول زمان درآمد غیر‌فعال به‌دست آورند؛ چیزی شبیه به حق امتیاز که در معاملات آثار هنری سنتی وجود ندارد.

ساخت NFT چقدر دشوار است؟

ایجاد NFT لزوماً به کدنویسی یا مهارت‌های فنی نیاز ندارد. به‌دلیل سرعت و گستردگی این عرصه، بازارهای NFT مانند اوپن‌سی (OpenSea) تضمین کرده‌اند که با استفاده از فرایندهای ساده، به کاربران این امکان را می‌دهند تا NFTها را به‌راحتی ایجاد و معامله کنند. پیچیدگی فناوری بلاک چین ممکن است باعث نگرانی و دلسردی افرادی شود که دانش فنی کمتری دارند. با‌این‌حال، هدف مقاله حاضر معرفی بهترین و ساده‌ترین ابزارها برای ساخت NFT و اشاره کلی به تفاوت‌های میان آن‌ها به مبتدیان و تازه‌کاران است.

بهترین ابزارها برای ساخت NFT

در ابتدا کار را با بلاک چینی شروع می‌کنیم که قرار است NFTهای خود را آن‌‌جا ضرب و نگه‌داری کنید. پس از تصمیم‌گیری درباره شبکه ایدئال و مدنظرتان، باید در وهله اول ارز بومی آن بلاک چین را تهیه کنید. ارز دیجیتال را می‌توانید در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز در‌دسترس خریدوفروش کنید. شما می‌توانید مستقیماً NFT خود را روی بلاک چین ایجاد کنید؛ اما این فرایند بیشتر به افرادی توصیه می‌شود که مهارت و دانش فنی لازم را دارند. برای انجام این کار، باید چندین مرحله را طی کنید و دانش فنی پایه برای استفاده از APIها و ایجاد قراردادهای هوشمند داشته باشید و اندکی نیز کدنویسی بدانید.

اتریوم متداول‌ترین بلاک چین برای ساخت توکن‌های غیرمثلی است. در‌حال‌حاضر، ایجاد NFT در بلاک چین مبتنی‌بر اثبات کار (Proof of Work) اتریوم از‌نظر انرژی بسیار ناکارآمد است. تیم بلاک چین اتریوم در حال کار روی انتقال آن به سازوکار اثبات سهام (Proof of Stake) هستند که از‌نظر مصرف انرژی بازدهی بیشتری دارد. این موضوع می‌تواند کاربرانی که دچار شک‌و‌تردید هستند، تشویق کند تا از امنیت این پلتفرم برای ایجاد NFTهای خود استفاده کنند.

ایجاد مستقیم روی بلاک چین

همان‌طور‌که گفتیم، این امکان وجود دارد که NFTها مستقیماً روی بلاک چین ایجاد شوند؛ اما این کار نیازمند برخی مهارت‌های فنی یا شکیبایی برای یادگیری فرایندهای اولیه است. اتریوم امن‌ترین شبکه برای انجام این کار است. انجین (Enjin) پلتفرمی مبتنی‌بر بلاک چین است که امکان ایجاد توکن‌های غیرمثلی با استفاده از کوین ENJ را برای کاربران فراهم کرده است. ENJ توکنی مبتنی‌بر استاندارد ERC۲۰ است که روی بلاک چین اتریوم توسعه داده شده است. این توکن اطمینان لازم برای تأیید تمام تراکنش‌های روی شبکه اتریوم و امنیت دارایی‌ها را فراهم می‌کند.

فلو (Flow) و تزوس (Tezos) و ایاس (EOS) بلاک‌چین‌های مبتنی‌بر سازوکار اثبات سهام و دلخواه کاربران دوست‌دار محیط‌زیست هستند که امکان ایجاد NFT روی آ‌ن‌ها وجود دارد. فرایند ساخت NFT روی این بلاک‌چین‌ها نسبتاً ساده‌تر از ایجادشان روی بلاک‌چینی مانند اتریوم است. با‌این‌حال، آن‌ها هم همچنان مراحل پیچیده‌تری در‌مقایسه‌با بازارهای NFT‌ دارند؛ بازارهایی که برای کاربران امکان استفاده از روش‌های ساده‌تر را فراهم می‌کنند. البته نباید فراموش کرد که برخی صرافی‌ها مانند بایننس نیز امکان ساخت آسان NFT را به کاربرانش می‌دهد. NFT‌هایی که به‌تازگی روی شبکه سولانا ایجاد شده‌اند، به‌لطف فراهم‌شدن قابلیت تعامل و امکان ارسال توکن‌های غیرمثلی بین این شبکه و اتریوم، بسیار مدنظر کاربران قرار گرفته است.

ساخت NFT در بازار مشهور توکن‌های غیرمثلی

بهترین ابزارها برای ساخت NFT

تازه‌کارانی که می‌خواهند به‌راحتی NFT ایجاد کنند، می‌توانند به‌سادگی و با استفاده از بازارهای مبتنی‌بر بلاک چین این کار را انجام دهند. صرف‌نظر از پلتفرمی که انتخاب می‌کنید، مراحلی که در‌ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، اغلب بین تمامی این پلتفرم‌ها مشترک است. معمولاً تفاوت اصلی در این پلتفرم‌ها کارمزد معاملاتی در زمان خریدوفروش NFT‌هاست. به‌طور‌کلی، مراحل ساخت NFT‌ها در این پلتفرم‌ها به‌ترتیب زیر است:

  • ابتدا بازار NFT مناسب خود را انتخاب و ارز دیجیتال موردنیاز آن را تهیه کنید. توجه کنید که کاربران سرمایه گذاری غیر مستقیم سرمایه گذاری غیر مستقیم ساکن ایران به‌دلیل محدودیت‌های موجود امکان دسترسی به برخی از این پلتفرم‌ها را ندارند.
  • در قدم بعدی، کیف پول ارز دیجیتال بسازید یا از کیف پول موجود خود برای ارسال و دریافت ارز دیجیتال استفاده کنید. اگر از بازاری استفاده می‌کنید که مبتنی‌بر بلاک چین اتریوم است، می‌توانید حسابی در متامسک ایجاد کنید و توکن غیرمثلی خود را در آن‌جا بسازید. در‌عین‌حال، می‌توانید متامسک را به محبوب‌ترین بازارهای NFT مانند اوپن‌سی متصل کنید.
  • در قدم بعدی، فایلی دیجیتال مثلاً با فرمت JPEG ایجاد کنید. فراموش نکنید که فرمت این فایل باید با بازار انتخابی سازگار باشد.
  • کیف پول دیجیتالی دارای ارز دیجیتال را به بازار مدنظرتان متصل کنید. این کار برای پرداخت هزینه‌ها و در‌نهایت انتشار اثر هنری شما لازم است. پس از افزودن متادیتا (Metadata) و انتشار آن، NFT مدنظرتان به‌اصطلاح مینت (Mint) یا ساخته می‌شود.
  • افزودن قرارداد هوشمند می‌تواند به ارزش NFT شما بیفزاید. این کار موجب می‌شود که شرایط و ضوابط خود را ایجاد کنید و آیتمی فیزیکی یا هر‌چیز دیگری که می‌خواهید، به اثر خود اضافه کنید.
  • اکنون اثر هنری شما به توکنی غیرمثلی تبدیل شده و آماده فروش است.

بازارهای مطرح در حوزه NFTها

درادامه، تعدادی از بازارهای معروف NFT را معرفی می‌کنیم.

اوپن‌سی (OpenSea)

بهترین ابزارها برای ساخت NFT

اوپن‌سی بازاری محبوب و مبتنی‌بر اتریوم است که در آن، میلیون‌ها NFT در‌دسترس کاربران قرار دارد. دو برنامه‌نویس به نام‌های الکس آتالا (Alex Atallah) و دوین فینزر (Devin Finzer) پس از مشاهده توانمندی‌های بازی‌هایی مانند کریپتوکیتیز (CryptoKitties)، این بازار را در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی کردند.

امکان ایجاد انواع دارایی دیجیتال از‌جمله آیتم‌های درون بازی تا نام‌های دامنه و آثار هنری کلکسیونی در اوپن‌سی وجود دارد. این بازار از ۲۴۱ گزینه پرداخت مختلف از‌جمله استیبل‌کوین‌ها و رپد بیت کوین (wBTC) پشتیبانی می‌کند.

همچنین، اوپن‌سی از تعاملات میان‌زنجیره‌ای از‌طریق پالیگان نیز پشتیبانی می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد که با استفاده از قابلیت پل‌های بلاک چینی (Bridge) اتر خود را بدون کارمزد گَس به شبکه‌اش انتقال دهند.

رریبل (Rarible)

رریبل یکی دیگر از بازارهای مشهور NFT است که برای ایجاد و خریدوفروش NFT بدون نیاز به مهارت‌های کدنویسی به‌کار برده می‌شود. رریبل هم مانند اوپن‌سی روی بلاک چین اتریوم قرار دارد و حجم معاملاتی آن بیش از ۲۴‌میلیون دلار است. در‌حالی‌که اوپن‌سی NFTهای بازارهای دیگر را هم در‌اختیار کاربرانش قرار می‌دهد، توکن‌های غیر‌مثلی در رریبل فقط به NFT‌هایی اختصاص دارد که در این پلتفرم ساخته شده‌اند.

ساخت NFT در رریبل بسیار ساده است و کاربران می‌توانند روی دستگاه‌های iOS و اندروید از این پلتفرم استفاده کنند. علاوه‌بر JPEG، فایل‌های دیجیتال دیگری با فرمت‌های PNG ،GIF ،WEBP ،MP۴ و MP3 نیز در این پلتفرم پذیرفته می‌شوند.

نیفتی گیت‌وی (Nifty Gateway)

بهترین ابزارها برای ساخت NFT

نیفتی گیت‌وی هم بازاری مبتنی‌بر اتریوم است که سال ۲۰۱۸ در آمریکا راه‌اندازی شد و به صرافی جمینای (Gemini) برادران وینکلواس (Winklevoss) تعلق دارد. سازندگان مشهور NFT مانند بیپل (Beeple) و مایکل کیگان (Michael Kagan) اغلب از این پلتفرم استفاده می‌کنند. نیفتی گیت‌وی با این هدف طراحی شد که هنرمندان بتوانند دارایی‌های دیجیتال محدود و باکیفیتی ایجاد کنند که فقط در این پلتفرم در‌دسترس باشد.

این پلتفرم مخاطبانی را هدف قرار می‌دهد که نه به هنرهای همگانی، بلکه به آثار هنری منحصربه‌فرد علاقه‌مندند. تیم نیفتی گیت‌وی مجموعه‌های کلکسیونی را که در این پلتفرم منتشر می‌شوند، با دقت انتخاب می‌کنند. این سخت‌گیری حتی هنرمندان سنتی مانند تِرِوِر جونز (Trevor Jones) و کنی شارف (Kenny Scharf) را تشویق کرد که از این پلتفرم استفاده کنند.

وجود چنین بازار خاصی در هنر دیجیتال نشان می‌دهد که پلتفرم نیفتی گیت‌وی به اهداف گران‌قیمت‌تری در بازار چشم دوخته است. این امر را می‌توان در کارمزد ۱۵درصدی تراکنش‌های NFT این پلتفرم مشاهده کرد؛ موضوعی که در‌مقایسه‌با کارمزد فروش نقاشی در گالری‌های هنری رقم هنگفتی تلقی می‌شود.

سوپر ریر (SuperRare)

بهترین ابزارها برای ساخت NFT

سوپر ریر هم یکی دیگر از بازارهای NFT است که از سال ۲۰۱۸ بر بستر شبکه اتریوم فعالیت می‌کند. همان‌طور‌که نام سوپر ریر نشان می‌دهد، این پلتفرم اغلب مجموعه‌های NFT کمیاب و منحصربه‌فرد را نمایش می‌دهد. اخیراً عده‌ای از هنرمندان ایده کمیابی توکن‌های غیرمثلی و خرید آن‌ها را با ساختن نسخه‌های مشابه NFT‌های گران‌قیمت سرمایه گذاری غیر مستقیم رد کرده‌اند. سوپر ریر قصد دارد که این روند را با تمرکز بر عرضه انحصاری هنر دیجیتالی تغییر دهد.

فاندیشن (Foundation)

فاندیشن بازاری مبتنی‌بر اتریوم در آمریکاست که از سال ۲۰۲۰ کارش را آغاز کرده است. مأموریت این پلتفرم آن است که حراج‌های هنری NFT را برای همگان در‌دسترس قرار دهد و رابط کاربری ساده و عملکرد راحتی برای کاربران فراهم کند. این پلتفرم استفاده از NFT برای خدمات عام‌المنفعه و ترویج امور خیریه را افتخار خود می‌داند. ناگفته نماند فاندیشن مزایده‌های زنده‌ای ‌برای آثار هنری شخصیت‌های مختلف مانند ادوارد اسنودن (Edward Snowden) برگزار کرده است.

جمع‌بندی

توکن‌های غیرمثلی یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی هستند که این روزها در کانون توجه قرار گرفته‌اند. توکن غیرمثلی می‌تواند فایل JPEG یا فایل‌ صوتی یا ویدئویی و نام دامنه یا هر نوع فایل دیجیتالی‌ دیگری باشد که روی بلاک چین ایجاد شده‌ است. NFTها زمینه‌ای برای هنرمندان فراهم می‌کنند تا اثر هنری دیجیتال خود را ایجاد کنند و آن را بدون هیچ واسطه‌ای از‌طریق بازارهای غیرمتمرکز بفروشند.

ایجاد NFT لزوماً به کدنویسی یا مهارت‌های فنی خاصی نیاز ندارد. هرچند می‌توانید مستقیماً NFT خود را روی بلاک چین ایجاد کنید، این فرایند بیشتر به افرادی توصیه می‌شود که دانش آن را دارند. به‌طور‌کلی، برای انجام این کار باید دانش فنی پایه استفاده از APIها و ایجاد قراردادهای هوشمند را داشته باشید و اندکی کدنویسی بدانید.

بازارهای NFT مبتنی‌بر بلاک چین فرایندهای ساده‌ای ایجاد کرده‌اند که با استفاده از آن‌ها کاربران می‌توانند NFTها را به‌راحتی ایجاد و معامله کنند. معروف‌ترین این بازارها اوپن‌سی، رریبل، نیفتی گیت‌وی، سوپر ریر و فاندیشن هستند. در‌حالی‌که بعضی از این بازارها آثار گوناگونی را در‌اختیار کاربران قرار می‌دهند، برخی دیگر صرفاً آثار کمیاب و منحصر‎به‌فرد و NFTهای افراد مشهور را به کاربرانشان عرضه می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.