مارجین ضرروی چیست؟


مصرف اسید آمینه های BCAA قبل از شروع تمرین می تواند منجر به بهبود استقامت عضلات و کاهش میزان خستگی گردد و همین امر به شما کمک می کند تا بتوانید آخرین تکرارهای هر ست را که برای رشد و پیشرفت بسیار مهم است ، به بهترین نحو ممکن انجام دهید.

اصول صفحه آرایی کتاب

در بیشتر گرید های کتاب ، حاشیه سفید صفحات دقیقاً مشخص می کنند تا صفحه آرا به هنگام صفحه آرایی ، از شکل صفحه تصور درستی داشته باشد. حاشیه سفید اطراف صفحه ها را در اصطلاح « مارژین » می گویند که واژه ای انگلیسی است به معنی کناره و حاشیه. چهار فاصله اطرف صفحه ، یعنی فاصله سطح نوشته ها در هر صفحه تا عطف و بالا و پهلو و پایین هم اندازه نیستند و اندازه های استاندارد متداول به ترتیب به نسبت اعداد ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ یا ۵/۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ می باشد که از تناسب طلایی این نسبت ها حاصل شده است.

از ابتدای تولید کتاب به روش حروف چینی ، این تناسب طلایی در حاشیه صفحات کتابهای لاتین رعایت می شده است ولی در دهه های اخیر با تحولات هنری جهان و گسترش ارتباطات و پیدایش مکتبهای هنری سنت شکن مانند « دادئیسم » دیگر ، در صفحه آرایی الزام قطعی وجود ندارد که حتما تناسب طلایی رعایت شود. در صفحه آرایی کتاب برحسب روحیه موضوع کتاب و سلیقه صفحه آرا و ناشر حاشیه ها نسبت به حالت طلایی تغییر می یابند. بهتر است رعایت نکردن تناسب طلایی در حاشیه ها براساس منطق کاربردی باشد. در هر حال ، بسیار به ندرت اتفاق می افتد که برای کوچک انتخاب کردن فاصله سطح حروف از لبه مخالف عطف ، از فاصله همین سطح تا عطف داشته باشیم و تقریبا همیشه ، فاصله سطح نوشته های کتاب تا عطف ، از سه حاشیه دیگر باید کمتر باشد زیرا این فاصله از میان ، چهار فاصله حاشیه های صفحه تنها فاصله ای است که در دو صفحه مقابل هم کنار خودش تکرار می شود و از جهت حسی نیز چون دو صفحه مقابل هم یک نمای بصری را به وجود می آورند ، بهتر است بین دو نیمه این نما ، حداقل فاصله ضروری وجود داشته باشد. صفحه آرایی کتاب دو مرحله مختلف دارد که یا هر دو مرحله را یک طراح انجام می دهد و یا طراح به مرحله اول می پردازد و شخص دیگری صفحات را برای لیتوگرافی آماده می شازد و اجرای نهایی می نماید. مرحله اول طراحی کلی کتاب یعنی طرح گرید ، شامل شکل صفحه عنوان اصلی و صفحه حقوق ، طرح سرفصل ها و زیر مجموعه آنها ، چگونگی شروع مطلب پس از سرفصل و مواردی از این قبیل می شود که با فکر و اندیشه و خلاقیت همراه است. مرحله دوم ، جنبه اجرای دقیق این تصمیمات را دارد و نیازمند حوصله و دقت است و ممکن است اندیشه و خلاقیت در آن ، کاربرد بسیار اندکی داشته باشد.

در مورد طراحی سرفصل های کتاب ، معیار ویژه ای نداریم به غیر از این که شکل سرفصل ها باید با شکل صفحات معمولی و موضوع آن ، هماهنگی و تناسب داشته باشد. مثلاً استفاده از نقش اسلیمی در سرفصل کتابی جایز است که موضوع آن به نوعی با فرهنگ اسلامی ارتباط دارد. شکل بعضی از طرح های اسلیمی ، جهت و حرکت مشخصی دارد و چشم را به جهت معینی هدایت می کند. مثلاً نوشته را در مقابل آن قرار می دهیم که چشم را به طرف نوشته عنوان فصل هدایت کند. در کتاب هایی که تعداد فصل ها نسبت به حجم کلی کتاب ، زیاد است ، سر فصل ممکن است هم در صفحه زوج و هم در صفحه فرد قرار گیرد و پس از انتهای هر فصل ، بلافاصله طرح سر فصل بیاید. در سرفصل ها هم ، بهتر است نوشته ها وارد سطح حاشیه هایی نشوند که در گرید مشخص گردیده اند. ولی چنان که خط یا طرح و نقش حاشیه ها را قطع کند و تا برش صفحه ادامه یابد ، اشکال ندارد. در طراحی سرفصل ها ابداع خلاقیت و شخیصت بصری کتاب ، قاعدتاً متناسب با موضوع آن است ، عوامل مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند. طرح سرفصل کتاب غالباً نیازی به نقش و نگار ندارد و نباید به سادگی کتاب صدمه بزند. اگر در کتابی ، یک برگ کامل را به سرفصل اختصاص دهیم ( روی صفحه طرح سرفصل باشد و پشت آن سفید ) ، در صفحه بعد که شروع مطلب فصل است ، باید حدود ۳/۱ بالای صفحه را خالی بگذاریم و سپس مطلب را شروع کنیم و در هیچ حالت نباید مطلب فصل ، کاملاً از بالای صفحه شروع شود. تذکر این نکته ضروری است که در صفحات عادی کتاب و نیز صفحاتی از کتاب که سراسر آن یک جدول و یا یک تصویر باشد ، شماره صفحه و کلمات سرصفحه باید گذاشته شود اما در صفحات سرفصل و نیز پشت آن که سفید است ، نباید شماره صفحه و واژگان مربوط به سرصفحه و چیزهایی از این قبیل را گذاشت.

سرصفحه ها ، تنها واژگانی هستند که مجازند در حاشیه های صفحه قرار گیرند. معمولاً سرصفحه سمت راست ، که در صفحه زوج واقع می شود ، نام کتاب است و سر صفحه سمت چپ ، که در صفحه فرد قرار دارد ، نام فصل می باشد.به بیان کامل تر ، عنوانی که ثابت تر است در صفحه زوج و مطلبی که نسبت به این صفحه زودتر تغییر می کند در صفحه فرد قرار می گیرد.

نکته بسیار مهم این که در به کارگیری هر نقشی که قرار است در تمام صفحات کتاب تکرار شود ، این واقعیت را باید در نظر داشت که نقش مذبور ، از نظر بصری باید بسیار سبک باشد. یعنی یا بسیار ریز و با رنگی تیره و یا کمی درشت تر ولی با رنگی بسیار روشن و نزدیک به رنگ زمینه.استفاده از نقش ، حتی نوع ظریف و کوچک آن ، در کتابهای معدودی جایز است مانند کتاب های معرف اسلامی که ممکن است در بعضی آنها طراح از نقوش اسلیمی بسیار ظریفی برای تزیین صفحه استفاده کند. نکته مهم در صفحه آرایی کتاب ، یکپارچه بودن و هماهنگی کار و ثابت ماندن هر تصمیم و سلیقه ای در تمام کتاب است ؛ به طور مثال ، اگر شروع یک فصل با بالای صفحه ۱۲ سطر فاصله دارد ، این امر ، در فصل های دیگر کتاب هم باید دقیقاً رعایت شود و یا ، اگر سر هر پاراگراف دو سیسیرو داخل می رود ، در سراسر کتاب همین گونه باشد.

صفحه آرایی کتابهای بدون تصویر :

در این کتاب ها ، مدیر تولید موسسه نشر یا طراح ، ضوابطی را برای تمام جنبه های بصری کتاب در نظر می گیرد که با استانداردهای تولید کتاب سازگار باشد و تمام صفحات کتاب با رعایت این ضوابط آماده گردد. این ضوابط تعداد سطرهای بالای سرفصل ها ، محل استقرار تیترها و میان تیترها و تیترهای فرعی تر و سرصفحات و شماره صفحات و چگونگی وضعیت سرفصلها و مواردی از این دست را مشخص می کند. در صفخه آرایی رایانه ای ، این ضوابط برای رایانه تعریف می شود و در صفحه آرایی سنتی معروف به « چسب و قیچی » از گرید چاپ شده به رنگ آبی استفاده می کنیم و یا گرید را روی طلق رسامی می نماییم و با استفاده از میز نور و قرار دادن صفحات کاغذ سفید بر روی آن ، عمل صفحه آرایی را انجام می دهیم. هنگام صفحه آرایی ، باید « خبر » یعنی متن دستنویس یا تایپ شده کتاب را کنار دست خود داشته باشیم و با توجه به نظم مطالب ، حروف چینی را در صفحه ماکت ( صفحه ای که گرید روی آن با رنگ آبی چاپ شده است ) بچسبانیم.

در مورد پانوشت صفحات کتاب ، موارد زیر را باید رعایت نمود :

– پانوشت های فارسی و پانوشت های فارسی و لاتین ، همیشه از راست به چپ و با شماره های فارسی چاپ می شوند.

– پانوشت های لاتین ، همیشه از چپ به راست و با شماره های لاتین حروف چینی و صفحه آرایی می گردند.

– در پایان پانوشت های توضیحی و ارجاعی باید نقطه گذاشت. اما اگر در پانوشت فقط نام یا اصطلاح آورده شود ، در پایان آن نیازی به نقطه نیست.

– اگر پانوشت ها کوتاه باشند و بخواهیم آنها را دنبال یکدیگر بیاوریم ، فاصله میان انتهای یک پانوشت و ابتدای پانوشت بعدی ، معمولاً دو سیسیرو یعنی ۹ میلیمتر است. در هر حال ، این مقدار بهتر است ثابت باشد و در سراسر کتاب ثابت بماند.

– در صورتی که در پایین صفحه برای تمام پانوشت یا پانوشت ها جا نباشد ، بقیه آخرین پانوشت پایین صفحه ، به صفحه بعد برده می شود. در این صورت ، باید از نشانه پیکان ظریف و کوچکی هم در پایان صفحه و در منتهی الیه سمت چپ ، زیر آخرین سطر و نیز در شروع پانوشت در صفحه بعد در بالای منتهی الیه سمت راست استفاده نمود.

در صفحه آرایی کتاب ، هرگاه مجبور شویم نمودار یا جدولی را در حالت خلاف جهت متن در صفحه قرار دهیم در کتاب های فارسی زبان محل استقرار شرح جدول یا نمودار را قرار می دهیم. همین مورد را در کتاب های زبان انگلیسی یا هر زبانی که از سمت چپ خوانده می شود نشان می دهد. شماره و عنوان جدول بهتر است در بالای آن قرار گیرد و توضیحات دیگر در زیر آن. در حروف چینی جداول باید در نظر داشت که حروف ترجیحاً باید مختصری از متن کوچکتر باشند ، مقدار این کوچک بودن ، برحسب تعداد واژه هایی که در هر خانه جدول قرار می گیرد ، متفاوت است. گاهی ممکن است مطالب یک جدول از ارتفاع یک صفحه کتاب تجاوز کند. در این صورت ، می توان دنباله جدول را در صفحه یا صفحه های بعد ادامه داد.

صفحه آرایی کتاب های مصور :

در کتاب های مصور ، علاوه بر طرح یک ساختار کلی برای صفحه آرایی کتاب و شکل صفحه عنوان مارجین ضرروی چیست؟ ، صفحه حقوق ، سرفصل ها و . . . نیاز است که صفحه آرا شناخت کافی از مفهوم ترکیب هنری یا کمپوزسیون و به طور کلی مبانی هنرهای تجسمی داشته باشد تا بتواند در صفحه ، درباره عوامل بصری ، تصمیمات مقتضی مناسب و مطلوبی اتخاذ کند. گرید کتابهای مصور باید به صورت دو صفحه مقابل هم طراحی شود زیرا مجموعه دو صفحه مقابل هم میدان عمل صفحه آرا هستند و اگر صفحه را به بوم نقاشی تشبیه کنیم ، دو صفحه مقابل هم یک بوم را برای عرضه خلاقیت هنری می سازند. در کتابهای مصور ، گرید دو صفحه ای حتماً باید تعدادی خط عمودی داشته باشد که برای قرارگیری تصاویر به کار گرفته شوند. تعداد تقسیمات عمودی ، به وسیله طراح ، نوع و تعداد تصاویر بستگی دارد. در کتابهای علمی و درسی که معمولاً تصویر هم دارند ، تصمیم گیری در مورد جای تصاویر باید بسیار کاربردی و منطقی باشد و تصویر ، نهایت نزدیکی را با متن مربوط به آن داشته باشد. باید برای اندازه تصاویر و چگونگی استقرار آنها در متن ، تصمیمی ثابت گرفت.

یکی از انواع پایه کارهای کتاب که طراحی آن نیاز به تجربه و خلاقیت تجسمی دارد ، طراحی پایه کار آلبوم های عکس است. یک شیوه کلاسیک که برای این منظور می توان به ان اشاره نمود ، روش واحد بندی یا گرید « مدوله » می باشد. در این روش ، سطح موثر هر صفحه ، یعنی سطحی را که پس از کسر حاشیه ها باقی می ماند ، به چند واحد مربع یا مربع مستطیل تقسیم می کنیم. یکی از شیوه هایی که در کتابهای مصور می توانیم از آن برای تعیین کادر تصاویر استفاده کنیم ، رعایت نسبت ثابت طول به عرض در چند تصویر است که در مجاورت یا نزدیکی یکدیگر در صفحه واقع شده اند. این شیوه نوعی تعادل ایجاد می کند. در صفحه آرایی ، استفاده از مربع که یکی از سه شکل اصلی است راه مناسبی است که صفحه آرا بتواند به سهولت و سرعت به ترکیب بصری مناسبی برسد. یعنی کادر بعضی از تصاویر یا بعضی از ستونهای حروف ، می تواند مربع شکل باشد تا صفحه آرا برای رسیدن به ترکیب بصری مناسب یاری دهد. کادر تصاویری هم که طول و عرض آنها تفاوت مختصری دارد. در صفحه آرایی کتابهای درسی مصور ، « عملکرد » نقش بسیار مهمی بر عهده دارد و عوامل مرتبط با آن ، مانند گروه سنی خواننده کتاب و معلومات و توانایی های او و نیز ، جنبه های فرهنگی و روان شناسانه مخاطب کتاب باید کاملاً در نظر گرفته شود. صفحه آرایی این گونه کتابها بسیار مهم است و نقش حساسی در امر آموزش دارد. تصمیم گیری در مورد ایده کلی و خطوط مولفان کتاب ، متخصص یا متخصصان روان شناسی کودک و نوجوان و یک یا چند طرح مجرب و یک یا چند آموزگار با سابقه و مجرب انجام شود.

تعیین اندازه تصویر :

برای اندازه زدن تصاویر در صفحه آرایی کتابهای مصور ، از رابطه زیر استفاده می کنیم :

طول تصویر در ارژینال صفحه آرایی طول تصویر یا اسلاید موجود

عرض تصویر در ارژینال صفحه آرایی عرض تصویر یا اسلاید موجود

این مفهوم را با بیان زیر نیز می توان شرح داد :

در بزرگ کردن تصویر ABCD ، اگر طول تصویر جدید را داشته باشیم ، برای یافتن عرض تصویر جدید ، DC را ادامه می دهیم و نقطه C’ را در امتداد آن طوری انتخاب می کنیم که DC’ ، برابر طول تصویر جدید باشد. از C’ ، خطی عمود به DC رسم می کنیم تا امتداد قطر DB را در B’ قطع کند. از B’ خطی موازی DC رسم می کنیم تا امتداد خط DA را در قطع A’ قطع نماید. مستطیل A’B’C’D’ تصویر بزرگ شده ABCD می باشد که همان تناسب طول و عرض را دارد.

جهت تصویر یا زاویه دید :

در کتا بهای مصور ، برای معین کردن جای مناسب تصاویر ، باید جهت عکس ها را هم در نظر گرفت. مفهوم جهت عکس یا « زاویه دید در عکس » به شرح زیر است : دایره یکی از سـه شکل اصـلی است که جهت مشخصی نـدارد و سمـت و سـوی خاصی را القا نمی کند. اما اگر یک دایره بسیار کوچک را در نزدیکی دایره بزرگنمایی تماشا کنیم ، حرکت چشم از دایره بزرگ به طرف دایره کوچک خواهد بود ؛ یعنی ناظر ، ابتدا دایره بزرگ را می بیند و سپس ، نگاهش به طرف دایره کوچک می رود. اگر خطوط ذهنی به وجود آمده را رسم کنیم ، شکل نهایی مانند یک فلش عمل می کند و جهت مشخصی ( از دایره بزرگ به طرف دایره کوچک ) دارد. منظور از « زاویه دید » یا « جهت عکس » همین حرکت و جهت است که مشخص می کند وقتی چشم شیء خاص یا تصویر آن را مشاهده می کند ، نخست منعطف به کدام قسمت می شود و سپس ، در چه جهتی حرکت می نماید.

وقتی به چهره انسان یا صورت حیوانی از روبرو نگاه کنیم از لحاظ جهت عکس ، خنثی است و جهت خاصی ندارد. تصویر یک اتومبیل یا گاری یا قطار از روبرو خنثی است. همان گونه که بعضی از اشکال هندسی مانند دایره هم خنثی هستند و جهت مشخصی را القا نمی کنند. در صفحه آرایی از این زاویه دید یا جهت نگاه تصویر ، فراوان استفاده می کنیم. بر روی جلد کتابها ، جهت نگاه تصویر نباید به طرف عطف باشد بلکه باید به سمت لبه کتاب نگاه کند. اگر تصویری به سمت چپ نگاه کند یا جهت حرکت چشم در آن از راست به چپ باشد ، عمل پیاده کردن و استقرار آن در سمت راست دو صفحه مقابل یکدیگر است. جهت مایل با مفهوم تعادل رابطه معکوس دارد. این جهت بی ثبات ترین و در نتیجه پرتحرک ترین نیروی جهت دار بصری است ودر تصاویر وجود چنین جهتی بیش از همه جلب توجه می کند. معنا و حالت آن ناآرام و تهدید کننده است.

دستگاه حسی انسان به گونه ای عمل می کند که انسان ، هنگام مشاهده یک طرح یا تصویر ، تمایل شدیدی به تعادل دارد. در صفحه آرایی یکی از راه های رسیدن به تعادل ، تقارن است. در کتاب های خطی و نیز کتاب های چاپ سنگی دوره قاجار ، صفحات دارای تعادلی که بر مبنای تقارن آرایش یافته اند ، فراوان یافت می شود. اما باید توجه کرد که امروزه در صفحه آرایی ، ایجاد تعادل به وسیله تقارن راه حل ارزشمند و هوشمندانه ای به شمار نمی رود و تقارن ، زبان بصری مناسب قرن ما نیست. از این رو ، بهتر است با استفاده از روشهایی غیر از تقارن ، تعادل را در دو صفحه مقابل هم ایجاد کرد.

صفحه آرایی کتاب های کودکان :

در صفحه آرایی کتابهای کودکان ، اصل مهم ، رعایت سادگی و پرهیز از پیچیدگی است. سفید خوانی ، یعنی وجود سطوح سفید علاوه بر حاشیه ها و رعایت ان در صفحه آرایی کتاب کودک ، بسیار ضروری است. از این رو ، نباید صفحات از تصویر و نوشته کاملا پر شوند و سفیدی نداشته باشند. اما تقسیم این سفیدی ها در صفحات ، باید با رعایت ضوابط و مبانی بصری صورت گیرد و به سهولت خواندن و درک مفهوم کمک کند. گروه سنی کودک نیز باید در نظر گرفته شود. سفید خوانی کتاب کودک ۶ تا ۷ ساله نسبت به سفید خوانی کتاب های نوجوانا بیشتر است. در صفحه آرایی کتاب های کودکان ، دو صفحه مقابل هم را با تاکید زیاد ، باید یک تابلو و یک صفحه دید و در حد امکان ، این دو صفحه را به هم مربوط نمود که به صورت یک تابلو دیده شود. یکی از روش های رایج برای رسیدن به این هدف ، ادامه تصویر از یک صفحه به صفحه مقابل است.

مارجین ضرروی چیست؟

ترفندهای ضروری CSS که طراحان وب باید بدانند

تاریخ انتشار: 10 بهمن 1395

تعداد بازدید: 0 نفر

1. پوزیشن ABSOLUTE

از موارد ضروری در طراحی سایت مشخص کردن محل دقیق برای موارد مختلف است. اگر میخواهید محل قرار گرفتن یک عنصر را در صفحه دقیقاً تعیین کنید و تحت کنترل داشته باشید میتوانید از پوزیشن absolute استفاده کنید. اگر مرورگرتان را به عنوان یک جعبه در نظر بگیرید، با پوزیشن absolute دقیقاً میتوانید مشخص کنید که عنصر مورد نظرتان در کجای جعبه قرار بگیرد. از ویژگی های top، right، bottom و left به همراه پیکسل استفاده کنید تا مکان قرارگیری آبجکت را مشخص نمایید.

کد CSS بالا، عنصر مورد نظر را به فاصله 20 پیکسل از بالا و راست صفحه مرورگر قرار میدهد. از پوزیشن absolute در داخل div ها هم میتوانید استفاده کنید.

2. کاراکتر * به همراه یک SELECTOR

قرار دادن کاراکتر * در کنار یک selector ، تمامی عناصر آن selector را انتخاب میکند. برای مثال، اگر اگر کاراکتر ستاره را در کنار تگ p قرار دهید به این شکل *p و به آن مقداری CSS دهید، این CSS ها به تمام تگ های p اعمال خواهند شد.

3. کاربرد !IMPORTANT

این دستور باید به میزان کم و با دقت استفاده شود زیرا استفاده بیش از حد آن باعث بروز مشکلاتی در طولانی مدت میشود. اگر میخواهید style ای را به عنصری که خودش در حال حاضر دارای style هست اختصاص دهید و اصطلاحاً آن style را تحمیل کنید میتوانید از !important استفاده کنید. برای مثال، اگر میخواهید تگ های H2 در بخش خاصی از سایتتان به جای آبی به رنگ قرمز باشند، CSS مورد نظر را باید به شکل زیر به آن اعمل کنید:

4. CENTER کردن عناصر

Center کردن عناصر نیاز به دقت دارد زیرا بسته به نوع عنصر طریقه center کردن آن هم متفاوت است.
متن
عنصر متنی به وسیله text-align:center ، وسط نویس میشود. اگر میخواهید راست نویس یا چپ نویس شود، به جای کلمه center ، right یا left را قرار دهید.
عناصر دیگر
یک div یا هر عنصر دیگری با اضافه کردن خصوصیت block و auto کردن margin ، center میشود :

منظور از “anything under 100%” یعنی هر چیزی که زیر 100% بود را center کند چون اگر پهنای عنصری 100% باشد کل پهنای صفحه یا div را میگیرد و نیازی به center شدن ندارد.

5. ALIGNMENTعمودی

این کار را حتما در CSS یک منو استفاده خواهید کرد، شک نکنید که در طراحی سایت فروشگاهی به آن نیاز خواهید داشت. به این وسیله متن را در راستای عمودی تنظیم کرده و در وسط قرار میدهید. تنها کافیست مقادیر height و line-height را یکسان قرار دهید:

6. افکت های HOVER

این افکت ها در سایت برای دکمه ها، لینک ها، آیکون ها و . استفاده میشوند. با اضافه کردن :hover به یک selector میتوانید تعیین کنید که با آمدن موس روی آن عنصر برخی style هایش تغییر کند:

کد CSS بالا، زمانی که موس کاربر روی تگ h2 که تاثیر زیادی رو سئو سایت دارد، قرار میگیرد رنگ ان را از مشکی به قرمز تغییر میدهد. :hover فقط مواردی را که مشخص میکنید تعریف میکند و تأثیری بر روی استایل های دیگری که قبلاً برای آن تعریف کرده اید ندارد.
افکت TRANSITION
اگر میخواهید در زمان hover افکت تغییر رنگ به سرعت اتفاق نیفتد میتوانید از خصوصیت transition استفاده کنید. در این حالت تغییر به صورت تدریجی و در یک مدت زمان مشخص اتفاق می افتد:

خصوصیت transition در کد بالا باعث میشود تغییر رنگ از مشکی به قرمز به تدریج و در طول 0.3 ثانیه انجام شود.

7. استایل های لینک

طراحان معمولاً استفاده از این استایل ها را فراموش میکنند و همین مسئله باعث بروز مشکلاتی در تجربه کاربر و کارآیی میشود. :link لینک هایی را کنترل میکند که تا به حال کلیک نشده اند و :visited لینک هایی را که کلیک شده اند کنترل میکند. این به کاربر کمک میکند تا تشخیص دهد که چه بخش هایی از سایت را دیده و چه بخش هایی را هنوز ندیده است که می تواند به سئو سایت و افزایش ترافیک کمک کند.

8. تغییر سایز تصاویر

اگر میخواهید تصویر شما با تغییرات اندازه صفحه هماهنگ باشد و مقیاس پذیر باشد، راهش این است که مقدار خصوصیت max-width را 100% قرار دهید تا با تغییر سایز صفحه عکس هم با آن اندازه شود و ماکسیمم اندازه آن 100% باشد که در بدترین حالت هم از صفحه بیرون نمی زند و پهنای آن هم اندازه پهنای صفحه میشود:

بر اساس کد بالا بیشترین پهنای تصویر میتواند 100% باشد و ارتفاع به صورت اتوماتیک هماهنگ با پهنا تغییر میکند.

9. کنترل عناصر یک بخش

اگر میخواهید برای مثال تصاویر موجود در یک قسمت خاص مثلاً بلاگ را هدف قرار دهید، از یک کلاس blog به همراه تگ مورد نظر استفاده کنید. با این کار فقط تصاویر موجود در قسمت blog انتخاب میشوند و تأثیری بر روی تصاویر بخش های دیگر ندارد:

10. فرزند مستقیم

آشنایی با این مفهوم کمک زیادی در صرفه جویی در زمان میکند. از کاراکتر > برای انتخاب فرزند مستقیم یک عنصر استفاده کنید :

کد بالا تمامی لینک هایی که مستقیماً داخل شناسه فوتر هستند را انتخاب میکند(یعنی اگر داخل فوتریک div باشد، دیگر لینک های داخل آن div انتخاب نمی شوند).
عناصر فرزندی مشخص
این حالت برای استایل دادن به لیست ها بسیار کاربرد دارد. یعنی اگر میخواهید به یک آیتم مشخص از لیست اشاره کرده و فقط به آن استایل دهید میتوانید از li:nth-child() استفاده کنید:


11. اعمال کردن CSS به چند کلاس یا SELECTOR

فرض کنید میخواهید یک border یکسان به اطراف تمام عکس ها، قسمت blog و sidebar اضافه کنید. نیازی نیست که یک CSS را برای هر کدام تکرار کنید. فقط کافیست هر 3 عنصر را پشت سر هم قرار دهید و با کاما از هم جدا کنید:

12. BOX-SIZING: BORDER-BOX;

این خصوصیت در CSS یک خصوصیت محبوب بین طراحان وب میباشد زیرا مشکلات مربوط به padding و ساختار را حل میکند. وقتی به عنصری padding اضافه میکنید به میزان آن padding به پهنای آن عنصر اضافه میشود برای جلوگیری از این مسئله میتوان از box-sizing:border-box; استفاده کرد.

13. :BEFORE

به کمک این selector میتوانید یک عنصر را انتخاب کرده و قبل آن محتوا قرار دهید. فرض کنید در وب سایتتان میخواهید قبل از هر تگ h2 یک متن مشخص قرار دهید:

این selector بسیار کارآمد میباشد به خصوص برای فونت آیکون ها به این ترتیب میتوانید آیکون ها را قبل از عناصر مشخص قرار دهید.

14. :AFTER

این selector هم محتوا را به بعد از یک عنصر مشخص اضافه میکند. در این مثال بعد از هر پاراگراف عبارت Read more… اضافه میشود.


15. CONTENT

همانطور که در مثال های بالا میبینید، content خصوصیتی است که عنصری را جایگذاری میکند. بیشترین کاربرد این خصوصیت برای قرار دادن فونت آیکون ها در یک مکان مشخص میباشد. در صورت قرار دادن متن در content باید ان را داخل " " بگذارید.

16. CSS RESET

در واقع CSS reset به معنی تنظیم یک سری خصوصیت های استاندارد برای نمایش دادن درست سایت در مرورگرهای مختلف میباشد.

17. سبک دادن یه لینک های تماس

اگر لینکی دارید که با کلیک بر روی آن تماس حاصل میشود، ممکن است در استایل دادن به آن با روش های معمول دچار مشکل شوید. میتوانید از CSS زیر برای این کار استفاده کنید:

نحوه گذاشتن لینک در سایت (تگ a )+ margin و padding چیست (تفاوت ها)

قسمت اول: تعاریف اولیه وآشنایی با کاربرد ( HTML - CSS - javascript - PHP ) در طراحی و برنامه نویسی سایت.

قسمت دوم: معرفی ابزار ها و نرم افزارهای لازم برای شروع کار در زمینه طراحی سایت

قسمت سوم - آشنایی با محیط نر افزاری atom - نحوه نوشتن متن داخل سایت - مجموعه آموزشی کامل html و css

در چهارمین قسمت از مجموعه آموزشی html و css به بحث استایل دادن به المان ها و کار با css پرداخته شده است.

قسمت پنجم: در این قسمت ما یاد خواهیم گرفت که به چه طریق استایل های خودمان را داخل یک فایل جدا ایجاد کنیم.

قسمت ششم: شروع کار با زبان فارسی در محیط وب، بحث پیرامون پروتکل charset و تمرین استایل های بیشتر.

قسمت هفتم: معرفی و شروع کار با کلاس ها (class) و آی دی ها (id) در html و css

ویدئو پلیر

قسمت هشتم: معرفی چند تگ و دستور css بسیار مهم و پر کاربرد و ارائه آموزش های لازم در خصوص کار با مرورگرها

قسمت نهم: معرفی تگ div و آموزش نحوه وارد کردن عکس داخل سایت

قسمت دهم: نحوه هدف گیری المان ها در css و آموزش افکت بسیار پرکاربرد hover

قسمت یازدهم: نحوه کامنت گذاری و ارائه توضیح در داخل فایل های html و css

قسمت دوازدهم: معرفی افکت بسیار مهم position برای مکان یابی المان ها داخل صفحه سایت

قسمت سیزدهم: نحوه نوشتن متن روی عکس و ارائه توضیحات مهم و تکمیلی در خصوص افکت position

قسمت چهاردهم: آموزش نحوه نمایش دادن ویدئو داخل سایت و اعمال تغییر دلخواه در اندازه و مکان ویدئو

قسمت پانزدهم: آموزش نحوه نمایش ویدئوهای موجود در آپارات در داخل سایت و کار با iframe

ولوم صدای این قسمت بنا به دلایلی متاسفانه کمی پایینه، صدای اسپیکرتون را کمی زیاد کنید. (عذر خواهی میکنیم)

در هشتمین قسمت از مجموعه آموزشی html و css، ابتدا تگ anker برای ایجاد لینک در صفحه را معرفی کرده و کار با آن را یاد خواهیم گرفت. سپس در خصوص قابلیت های مرورگرها برای کمک به طراحی و برنامه نویسی سایت صحبت شده است.

همچنین در این جلسه در خصوص سه دستور مهم و پرکاربرد و همچنین جذاب حوزه طراحی سایت یعنی margin و padding و border صحبت شده و آموزش ها و مثال های لازم ارائه شده است.

در جلسات بعدی بیشتر در خصوص موارد مطرح شده در این جلسه حرف خواهیم زد.

برای پاسخ گفتن به نظرات ارائه شده، بعد از انتخاب گزینه پاسخ، نظر خود را در فرم پایین ثبت نمایید.

آمینو اسید چیست

آمینو اسیدها اغلب به عنوان بلوک های ساختاری پروتئین شناخته شده و نقش بسیار حیاتی در بدن انسان دارند. آن ها برای فرآیندهای حیاتی مانند ایجاد پروتئین و سنتز هورمون ها و سیستم انتقال دهنده عصبی مورد نیاز می باشند. برخی از ورزشکاران به منظور بهبود عملکرد خود از مکمل های آمینو اسید استفاده می کنند. در این مقاله سعی کرده ایم درباره آمینو اسیدهای ضروری ، عملکرد آن ها , منابغ غذایی آن ها برای شما توضیح دهیم. پس با کیمیا مکمل همراه باشید! آمینو اسیدها به سه دسته کلی تقسیم شده اند :

 • آمینو اسیدهای ضروری
 • آمینو اسیدهای غیر ضروری
 • آمینو اسیدهای ضروری شرطی

آمینو ای ای ای گلد کور لاین ترک نوتریشن

آمینو مگا 3200 بایوتک ( 500 عددی )

آمینو سیترولین مالات سایتک نوتریشن

اچ ام بی 1000 بایوتک

ISOLATE AMINO

آمینو EAA ترک نوتریشن

آمینو اسید چیست ؟

آمینو اسید ترکیبی ارگانیک متشکل از نیتروژن ، کربن ، هیدروژن و اکسیژن ، همراه با گروه زنجیره ای متغیر است. بدن انسان برای رشد و عملکرد مناسب ، نیاز به 20 نوع آمینو اسید متفاوت دارد. گرچه تمامی این 20 مارجین ضرروی چیست؟ نوع آمینو اسید برای سلامتی شما مهم هستند ، اما تنها 9 آمینو اسید به عنوان ” آمینو اسیدهای ضروری ” طبقه بندی شده اند. آن ها عبارتند از هیستیدین ، ایزولیسین ، لوسین ، لیزین ، متیونین ، فنیل آلانین ، ترونین ، تریپتوفان و والین. برخلاف آمینو اسیدهای غیر ضروری ، آمینو اسیدهای ضروری توسط بدن تولید نمی شوند و باید از طریق رژیم غذایی تامین گردند. بهترین منابع آمینو اسیدهای ضروری پروتئین های حیوانی مانند گوشت ، تخم مرغ و بوقلمون است. زمانی که بدن پروتئین دریافت می کند ، آن را به آمینو اسیدها تجزیه کرده و به بدن در انجام فرآیندهای مختلفی همچون ایجاد عضلات و تنظیم سیستم ایمنی بدن کمک شایانی می کند.

آمینو اسیدهای غیر ضروری زیادی وجود دارد که به عنوان آمینو اسیدهای ضروری شرطی طبقه بندی شده و تنها تحت شرایط خاصی ( مانند بیماری و یا استرس ) به صورت ضروری در نظر گرفته می شوند. در میان اسیدهای آمینه پروتئینوژنیک ( عامل ایجاد کننده پروتئین ) ، سه BCAA وجود دارد : ال-ایزولیسین ، ال-والین و ال-لوسین. BCAAها ضروری تلقی می شوند ، زیرا بدن انسان نمی تواند به تنهایی آنها را سنتز کند. اساسا این فرآیند همان چیزی است که باعث رشد عضلات در بدن می شود. هنگامی که صحبت ازمصرف مکمل های BCAA است ، نسبت لوسین و ایزولیسین و والین 2: 1: 1 برای حمایت از سنتز پروتئین عضله موثرترین است.

بی سی ای ای های اسپید گلد کور لاین ترک نوتریشن ( 600 گرم)

بی سی ای ای 6400 سایتک ( 125 عددی )

بی سی ای ای 100% بایوتک

بی سی ای ای گلد کور لاین های اسپید ترک نوتریشن ( 300 گرم )

بی سی ای ای اینترا ورک اوت ترک نوتریشن ( 600 گرمی )

بی سی ای ای وی-تک ترک نوتریشن ( 360 عددی )

علاوه بر این ، عضلات می توانند از BCAA به عنوان منبع انرژی در هنگام ورزش استفاده کنند. لوسین BCAA شناخته شده به عنوان اصلی ترین اسید آمینه برای تامین انرژی بدن در هنگام ورزش است. از بین این سه مورد لوسین مهمترین BCAA شناخته شده است ، زیرا تحقیقات انجام شده نشان داده است که باعث سنتز پروتئین عضله می شود و این مسیر بیولوژیکی است که آنابولیسم را تسهیل می کند. تحقیقات انجام شده بر روی ” امینو اسید چیست ” نشان می دهد :

مصرف اسید آمینه های BCAA قبل از شروع تمرین می تواند منجر به بهبود استقامت عضلات و کاهش میزان خستگی گردد و همین امر به شما کمک می کند تا بتوانید آخرین تکرارهای هر ست را که برای رشد و پیشرفت بسیار مهم است ، به بهترین نحو ممکن انجام دهید.

نقش آمینو اسیدها در بدن چیست :

اکنون می دانیم آمینو اسید چیست. 9 آمینو اسید ضروری نقش های مهم و متفاوتی در بدن انسان دارند و در ادامه قصد داریم عملکردهای متفاوت انواع آمینو اسید را برایتان شرح دهیم :

 • فنیل آلانین : فنیل آلانین ماده تشکیل دهنده فرارسان عصبی ( ماده‌ای که موجب انتقال انگیزه‌ ها و پیام‌ ها در اعصاب می ‌شود ) تیروزین ، دوپامین ، آدرنالین و نوراپی نفرین است. فنیل آلانین نقش بسیار مهمی در ساختار و عملکرد پروتئین ها و آنزیم ها و همچنین تولید آمینو اسیدها دارد.
 • والین : والین یکی از 3 آمینو اسید زنجیره ای است ، بدین معنا که زنجیره ای به یک سمت ساختار مولکولی خود دارد. والین منجر به تحریک رشد و بازسازی عضلات شده و در تولید انرژی نقش مهمی دارد.
 • ترونین : ترونین نقش مهمی در پروتئین های ساختاری مانند کلاژن و الاستین ( اجزای حیاتی در پوست و بافت های همبند ) داشته و همچنین نقش مهمی در متابولیسم و سیستم ایمنی بدن دارد.
 • تریپتوفان : تریپتوفان برای حفظ تعادل نیتروژن اهمیت دارد و ماده تشکیل دهنده سروتونین ، انتقال دهنده عصبی که اشتها ، خواب و خلق و خو را تنظیم می کند ، می باشد.
 • متیونین : متیونین نقش مهمی در متابولیسم و دفع سموم بدن دارد. همچنین برای رشد بافت ها و جذب زینک ، سلنیوم و مواد معدنی ضروری است.
 • لوسین : لوسین یک آمینو اسید زنجیره ای است که برای سنتز پروتئین و بازسازی عضلات ضروری است. لوسین همچنین به تنظیم سطح قند خون ، بهبود زخم و تولید هورمون رشد کمک شایانی می کند.
 • ایزولیسین : سومین آمینو اسید زنجیره ای ، ایزولیسین است. ایزولیسین در متابولیسم عضلات نقش داشته و در بافت عضلات متمرکز می شود. همچنین برای بهبود سیستم ایمنی بدن ، تولید هموگلوبین و تنظیم انرژی اهمیت دارد.
 • لیزین : لیزین نقش حیاتی در سنتز پروتئین ، هورمون ها ، تولید آنزیم ها و جذب کلسیم دارد. لیزین همچنین مارجین ضرروی چیست؟ برای تولید انرژی ، بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و تولید کلاژن و الاستین ضروری است.
 • هیستیدین : هیستیدین برای تولید هیستامین ، انتقال دهنده عصبی که برای پاسخ ایمنی ، هضم ، عملکرد جنسی و چرخه خواب حیاتی است ، مورد استفاده قرار می گیرد.

با توضیحات فوق می دانید که آمینو اسید چیست. همانطور که می بینید ، اسید آمینه های ضروری هسته بسیاری از فرآیندهای حیاتی هستند.

آمینو اسید EAAs چیست ؟

نه آمینو اسید ضروری وجود دارد که شامل سه آمینو اسید شاخه ای می باشد. ال-لوسین ، ال-لیزین ، ال-والین ، ال-ایزولیسین ، ال-ترئونین ، ال-فنیل آلانین ، ال-متیونین ، ال-هیستیدین و ال-تریپتوفان نه EAA را تشکیل می دهند. تفاوت اصلی بین انواع اسید آمینه EAA و BCAA این است که EAA طیف کاملی از اسیدهای آمینه را فراهم می کند. در حالی که لوسین سنتز پروتئین عضله را افزایش می دهد ، بدن شما برای پیشرفت به مواردی بیش از لوسین به تنهایی نیاز دارد. مکمل با طیف کامل اسیدهای آمینه ضروری به طور قابل توجهی به عملکرد کمک کرده و از عملکرد سالم عضلات پشتیبانی می کند.

هر دو BCAA و EAA جایگاه خود را در رژیم غذایی روزانه شما دارند ، اما برای به حداکثر رساندن مزایای آنها باید در زمان های مختلف استفاده کنید. مصرف انواع اسید آمینه BCAA قبل از تمرین از انرژی عضلانی پشتیبانی کرده و به شما کمک می کند تا خستگی را از بین ببرید ، به ویژه در دوره های طولانی کمبود کالری ( به عنوان مثال در دوران رژیم های غذایی یا مراحل آماده سازی رقابت برای بدنسازان ). مصرف BCAA همراه با وعده های غذایی می تواند به تأمین لوسین اضافی به محتوای پروتئین کمک کند و اطمینان حاصل شود که سنتز پروتئین عضله به بیشترین حد خود رسیده است!

آمینوها بلوک های ساختاری بدن انسان هستند. آمینوها فرم خاصی از پروتئین هستند که بدن انسان برای رشد و ترمیم از آن استفاده می کنند ، بدین معنی که وجود آمینواسید هنگام ساخت عضلات ضروری می باشد. به طور کلی 2 نوع آمینواسید وجود دارد : آمینواسیدهای ضروری و آمینو اسیدهای غیر ضروری. مکمل های آمینوی مختلفی وجود دارند که خاصیت های متفاوتی داشته و از منابع مختلفی یافت می شوند.

اگر بدن قادر به سنتز مقادیر زیادی اسید آمینه غیر ضروری نباشد ، و یا اگر از طریق رژیم غذایی به اندازه کافی اسید آمینه ضروری مصرف نکنید ، باید از مکمل های آمینو استفاده نمایید. این مکمل ها تجزیه پروتئین و عضلات را کاهش می دهند. مکمل های آمینواسید به صورت گروهی نیز وجود دارند ، مانند آمینوهای ضروری EAAs و آمینوهای زنجیره ای BCAAs. این مکمل ها را می توانید قبل ، همزمان و بعد از تمرین استفاده نمایید.

انواع آمینو اسید EAA بهتر است قبل و بعد از جلسات کاردیو و همچنین بعد از تمرینات با وزنه استفاده شود. به دنبال تمرینات با وزنه بدن شما تخلیه شده و نیاز آن برای بهبود روند ریکاوری بالا رفته و این جاییست که به 9 آمینو اسید ضروری نیاز خواهد داشت! زمان حیاتی دیگر برای استفاده EAA در طول جلسات طولانی مدت حرکات کاردیو است. در این شرایط ، توصیه می شود که EAA را در طول جلسه مصرف کنید.

در واقع هدف اصلی از مصرف انواع آمینو اسید چیست ! هدف اصلی کاهش تجزیه عضلات و بهبود سنتز پروتئین عضلات می باشد. علاوه بر این تامین اسیدهای آمینه لازم برای بدن ، سلامت عضلات را افزایش می دهد. هم BCAA و هم EAA به این اهداف کمک می کنند ، اما به روش های مختلف! استفاده مناسب قبل و در حین و بعد از اتمام تمرین – متناسب با نیازهای شما – مزایای بهینه ای خواهد داشت.

منابع اصلی آمینو اسید چیست :

از آنجایی که بدن انسان قادر به تولید آمینو اسیدهای ضروری نیست ، باید از طریق رژیم های غذایی تامین شوند. غذاهایی که شامل هر 9 آمینو اسید ضروری باشند ، به عنوان ” پروتئین کامل ” شناخته شده اند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد مصرف روزانه 1 کیلوگرم از وزن بدن ، از 9 آمینو اسید ضروری کافی است.

 • هیستیدین : 14 میلی گرم
 • ایزولیسین : 19 میلی گرم
 • لوسین : 42 میلی گرم
 • لیزین : 38 میلی گرم
 • متیونین ( + آمینو اسید غیر ضروری سیستئین ) : 19 میلی گرم
 • فنیل آلانین ( + آمینو اسید غیر ضروری تیروزین ) : 33 میلی گرم
 • ترونین : 20 میلی گرم
 • تریپتوفان : 5 میلی گرم
 • والین : 24 میلی گرم

منابع پروتئین کامل عبارتند از :

 • گوشت
 • غذاهای دریایی
 • بوقلمون
 • تخم مرغ
 • محصولات لبنی
 • سویا ، کوینولا ، گندم سیاه و غذاهای گیاهی

نحوه انتخاب یک مکمل آمینو اسید با کیفیت چگونه است ؟

همانند سایر مکمل های بدنسازی که خریداری می کنید ، هنگام انتخاب انواع مکمل اسید آمینه نیز باید ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود. اول اینکه کیفیت مواد تشکیل دهنده انواع مکمل ها بسیار حائز اهمیت است. زیرا بسیاری از شرکت ها از مواد اولیه نامرغوب برای تولید محصولات اسید آمینه خود استفاده می کنند. استفاده از این مواد اولیه ارزان بوده و هیچ کیفیتی ندارند. هنگام انتخاب انواع مکمل اسید آمینه ، فرمول هایی را انتخاب کنید که تخمیر شده اند و از منابع گیاهی گرفته شده اند تا از مصرف محصولات فرعی انسانی و حیوانی جلوگیری کنید.

همچنین باید مکمل های خریداری کنید که آزمایشان لازم روی آن انجام شده باشد و فاقد مواد ممنوعه باشد. هنگامی که این کار انجام می شود ، یک شرکت بی طرف محصول را برای رونمایی از مواد تشکیل دهنده و همچنین دوز خاص آن آزمایش می کند. تعداد کمی از شرکت ها تصمیم دارند محصولات خود را توسط شخص ثالث آزمایش کنند و این موضوع یا به دلیل هزینه آزمایشات است و یا احتمالا به این دلیل که محصولات آنها از بالاترین کیفیت برخوردار نیستند.

برای بسیاری از ورزشکاران ، مواد ممنوع یک نگرانی جدی است. برای کشف استفاده از چنین موادی – که لیست آنها بسیار باورنکردنی است – آزمایش های دوپینگ می توان انجام داد. محصولی که فاقد مواد ممنوعه باشد ، به شما این امکان را می دهد که ورزشکار با اطمینان از آن استفاده کند. هر دو محصول BCAA و EAA در عملکرد ورزشی و پیشرفت فیزیکی ورزشکاران نقش دارند ، به ویژه هنگامی که در زمان های بهینه در طول جلسات تمرینی استفاده می شوند.

جهت مشاهده مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه مکمل بدنسازی و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط

هورمون بدنسازی تستسترون

هورمون بدنسازی تستسترون

هورمون بدنسازی تستسترون

خواص تستسترون در بدنسازی

خواص تستسترون در بدنسازی

خواص تستسترون در بدنسازی

تستسترون در بدنسازی

تستسترون در بدنسازی

تستسترون در بدنسازی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی محصولات

پرطرفدارترین محصولات

جهت اطلاع از قیمت محصولات باما تماس بگیرید!

[mkd_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-mobile-phone” title_font_weight=”600″ title_font_family=”default-font-family” icon_size=”36″ icon_color=”#35de80″ title=”09359575216″ title_size=”18″ title_color=”#808080″ space_title_and_icon=”18″ margin_bottom=”5px” ]

نحوه گذاشتن لینک در سایت (تگ a )+ margin و padding چیست (تفاوت ها)

قسمت اول: تعاریف اولیه وآشنایی با کاربرد ( HTML - CSS - javascript - PHP ) در طراحی و برنامه نویسی سایت.

قسمت دوم: معرفی ابزار ها و نرم افزارهای لازم برای شروع کار در زمینه طراحی سایت

قسمت سوم - آشنایی با محیط نر افزاری atom - نحوه نوشتن متن داخل سایت - مجموعه آموزشی کامل html و css

در چهارمین قسمت از مجموعه آموزشی html و css به بحث استایل دادن به المان ها و کار با css پرداخته شده است.

قسمت پنجم: در این قسمت ما یاد خواهیم گرفت که به چه طریق استایل های خودمان را داخل یک فایل جدا ایجاد کنیم.

قسمت ششم: شروع کار با زبان فارسی در محیط وب، بحث پیرامون پروتکل charset و تمرین استایل های بیشتر.

قسمت هفتم: معرفی و شروع کار با کلاس ها (class) و آی دی ها (id) در html و css

ویدئو پلیر

قسمت هشتم: معرفی چند تگ و دستور css بسیار مهم و پر کاربرد و ارائه آموزش های لازم در خصوص کار با مرورگرها

قسمت نهم: معرفی تگ div و آموزش نحوه وارد کردن عکس داخل سایت

قسمت دهم: نحوه هدف گیری المان ها در css و آموزش افکت بسیار پرکاربرد hover

قسمت یازدهم: نحوه کامنت گذاری و ارائه توضیح در داخل فایل های html و css

قسمت دوازدهم: معرفی افکت بسیار مهم position برای مکان یابی المان ها داخل صفحه سایت

قسمت سیزدهم: نحوه نوشتن متن روی عکس و ارائه توضیحات مهم و تکمیلی در خصوص افکت position

قسمت چهاردهم: آموزش نحوه نمایش دادن ویدئو داخل سایت و اعمال تغییر دلخواه در اندازه و مکان ویدئو

قسمت پانزدهم: آموزش نحوه نمایش ویدئوهای موجود در آپارات در داخل سایت و کار با iframe

ولوم صدای این قسمت بنا به دلایلی متاسفانه کمی پایینه، صدای اسپیکرتون را کمی زیاد کنید. (عذر خواهی میکنیم)

در هشتمین قسمت از مجموعه آموزشی html و css، ابتدا تگ anker برای ایجاد لینک در صفحه را معرفی کرده و کار با آن را یاد خواهیم گرفت. سپس در خصوص قابلیت های مرورگرها برای کمک به طراحی و برنامه نویسی سایت صحبت شده است.

همچنین در این جلسه در خصوص سه دستور مهم و پرکاربرد و همچنین جذاب حوزه طراحی سایت یعنی margin و padding و border صحبت شده و آموزش ها و مثال های لازم ارائه شده است.

در جلسات بعدی بیشتر در خصوص موارد مطرح شده در این جلسه حرف خواهیم زد.

برای پاسخ گفتن به نظرات ارائه شده، بعد از انتخاب گزینه پاسخ، نظر خود را در فرم پایین ثبت نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.