کلیات بازار پول و سرمایه


برنامه دولت برای حمایت از بازار سرمایه چیست؟

پیگیری رعایت حداکثر سود پرداختی بانکها و امکان انتشار اوراق توسط شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برای خرید سهام دو اقدام مهم برای ایجاد تعادل در بازار هستند.

به گزارش تحریریه، بازار سرمایه و سیاستهای مربوط به آن، برای رشد دارایی کلیات بازار پول و سرمایه و سرمایه، یک اصل اساسی است. به همین خاطر، رسوب سرمایه در بازار دارایی‏‌های فیزیکی آفت جدی برای اقتصاد کشور است که موجب تمرکز ثروت نزد سرمایه‏‌داران – کاهش سطح رفاه دهک‏‌های پایین جامعه – تمرکز ثروت نزد دهک‏‌های بالا و افزایش جمعیت فقیر – حرکت در خلاف جهت اقتصاد سالم می شود.

برای رهایی از اقتصاد شکننده نفتی، نظام اقتصادی مبتنی بر مالیات، شفافیت اقتصادی، مشارکت عمومی جامعه در اقتصاد، تقویت تأمین مالی تولید و تقویت اشتغال راهی جز تقویت بازار سرمایه وجود ندارد و این بازار اهرم سیاستی قدرتمند برای نجات اقتصاد در شرایط بحرانی و بروز شوک‏‌های داخلی و خارجی است.

در جریان مساله بورس، شهریور ۹۲ شاخص بورس حدودا ۶۰ هزار بود که به خاطر تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم و اهمیت ارز به علت کمبود آن بود. چند سال بعد به حدود دو میلیون رسید و الان هم حول و حوش یک میلیون و دویست هزار است.

بنابراین همه افرادی که در بورس، نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری‌شان داشتند، سرمایه سال ۹۲ آنها با رشد ۲۶ درصدی مواجه شده‌ است. افراد زیادی با رشد بازار سرمایه در بورس سود کردند. منتهی افراد قابل توجهی هستند که در فراز و نشیب این بازار وارد شده و متضرر شده اند.

البته همزمان با رشد بازار سرمایه، بارها کارشناسان هشدار می دادند که کسی دارایی خود را تبدیل به سهام نکند. یعنی خانه خود را نفروشد. بازار سرمایه،‌ بازار زمان‌دار است و نباید به آن نگاه مقطعی داشت.

در همین راستا دولت نیز اقداماتی را برای بهبود فضای بازار سهام انجام داده که برخی از آنها عبارتند از:

۱-پیگیری رعایت حداکثر سود پرداختی بانکها، ۲- امکان انتشار اوراق توسط شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برای خرید سهام و رشد عالی فروش شرکت ها در اسفند و فروردین ماه و تثبیت نرخ ارز.

نکته دیگر آنکه هیچ یک از ارکان حاکمیت نباید از سهم خود برای جلوگیری از سلب اعتماد از بازار سرمایه غافل شود. امنیتی نمودن اکوسیستم سرمایه‏‌گذاری راهگشا نخواهد بود زیرا تقویت کننده خروج سرمایه از کشور است و در بلندمدت باعث خسران می شود.

در یکسال اخیر شاهد نوسانات متعددی در بازار بودیم که باتوجه به کاهش ریسکها و شفافیت وضعیت اقتصاد و رشد اقتصادی مثبت همراه با گشایش ها و حضور قوی کشور در اقتصاد جهانی در نهایت شاهد رونق در بازار سرمایه خواهیم بود و پیش‌بینی می شود که در ماه‌های آتی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور رونق هرچه بیشتر تولید در کشور باشیم.

برنامه دولت برای حمایت از بازار سرمایه چیست؟

پیگیری رعایت حداکثر سود پرداختی بانکها و امکان انتشار اوراق توسط شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برای خرید سهام دو اقدام مهم برای ایجاد تعادل در بازار هستند.

به گزارش تحریریه، بازار سرمایه و سیاستهای مربوط به آن، برای رشد دارایی و سرمایه، یک اصل اساسی است. به همین خاطر، رسوب سرمایه در بازار دارایی‏‌های فیزیکی آفت جدی برای اقتصاد کشور است که موجب تمرکز ثروت نزد سرمایه‏‌داران – کاهش سطح رفاه دهک‏‌های پایین جامعه – تمرکز ثروت نزد دهک‏‌های بالا و افزایش جمعیت فقیر – حرکت در خلاف جهت اقتصاد سالم می شود.

برای رهایی از اقتصاد شکننده نفتی، نظام اقتصادی مبتنی بر مالیات، شفافیت اقتصادی، مشارکت عمومی جامعه در اقتصاد، تقویت تأمین مالی تولید و تقویت اشتغال راهی جز تقویت بازار سرمایه وجود ندارد و این بازار اهرم سیاستی قدرتمند برای نجات اقتصاد در شرایط بحرانی و بروز شوک‏‌های داخلی و خارجی است.

در جریان مساله بورس، شهریور ۹۲ شاخص بورس حدودا ۶۰ هزار بود که به خاطر تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم و اهمیت ارز به علت کمبود آن بود. چند سال بعد به حدود دو میلیون رسید و الان هم حول و حوش یک میلیون و دویست هزار است.

بنابراین همه افرادی که در بورس، نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری‌شان داشتند، سرمایه سال ۹۲ آنها با رشد ۲۶ درصدی مواجه شده‌ است. افراد زیادی با رشد بازار سرمایه در بورس سود کردند. منتهی افراد قابل توجهی هستند که در فراز و نشیب این بازار وارد شده و متضرر شده اند.

البته همزمان با رشد بازار سرمایه، بارها کارشناسان هشدار می دادند که کسی دارایی خود را تبدیل به سهام نکند. یعنی خانه خود را نفروشد. بازار سرمایه،‌ بازار زمان‌دار است و نباید به آن نگاه مقطعی داشت.

در همین راستا کلیات بازار پول و سرمایه دولت نیز اقداماتی را برای بهبود فضای بازار سهام انجام داده که برخی از آنها عبارتند از:

۱-پیگیری رعایت حداکثر سود پرداختی بانکها، ۲- امکان انتشار اوراق توسط شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برای خرید سهام و رشد عالی فروش شرکت ها در اسفند و فروردین ماه و تثبیت نرخ ارز.

نکته دیگر آنکه هیچ یک از ارکان حاکمیت نباید از سهم خود برای جلوگیری از سلب اعتماد از بازار سرمایه غافل شود. امنیتی نمودن اکوسیستم سرمایه‏‌گذاری راهگشا نخواهد بود زیرا تقویت کننده خروج سرمایه از کشور است و در بلندمدت باعث خسران می شود.

در یکسال اخیر شاهد نوسانات متعددی در بازار بودیم که باتوجه به کاهش ریسکها و شفافیت وضعیت اقتصاد و رشد اقتصادی مثبت همراه با گشایش ها و حضور قوی کشور در اقتصاد جهانی در نهایت شاهد رونق در بازار سرمایه خواهیم بود و پیش‌بینی می شود که در ماه‌های آتی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور رونق هرچه بیشتر تولید در کشور باشیم.

کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید تصویب شد

کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید تصویب شد

کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران به تصویب شورای شهر رسید.

به گزارش خبرنگار شهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در تشریح طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران گفت: طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران، پیش از ارائه لایحه بسته محرک اقتصادی از سوی شهرداری تهران تقدیم شورا شد و با عنایت به همپوشانی بخش هایی از طرح با لایحه ارسالی شهرداری، شورا ابتدا لایحه شهرداری را تصویب کرد.

او افزود: امروز این طرح با بازنگری به طرح «حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا» تغییر نام پیدا کرد و در دستور کار شورا قرار دارد.

فراهانی با بیان اینکه تاکید لایحه شهرداری بر بازار ساختمان و بازار پول بود اما تاکید این طرح بر بازار سرمایه و ایجاد ظرفیت برای جهش تولید و رونق کسب و کارها پس از پایان دوره فراگیری کرونا قرار گرفته است، اضافه کرد: در این طرح بر ظرفیت های عرضه سهام شرکت شهروند در بورس، عرضه سهام موسسه همشهری در بورس، استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری ETF، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بر پایه قوانین بازار سرمایه و ظرفیت های بورس تاکید شده است.

او ادامه داد: همچنین در حوزه حمایت از کسب و کارها و پیمانکاران شهرداری فراهم کردن امکان فعالیت کسب و کارها تا ساعت ۲ بامداد با هماهنگی مراجع ذیصلاح، پیش بینی تخفیف برای تبلیغات صنفی صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدی بدهی ها و. از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه البته برای درک اثرات کرونا بر تامین مالی شهرداری تهران، کتاب «پاندمی کرونا و تامین مالی شهرداری تهران» را در این ایام تهیه کردم که خوشبختانه هم زمان با رسیدگی این طرح مراحل چاپ آن به پایان رسید، گفت: این کتاب در دسترس شما همکاران قرار دارد و امیدوارم با رای شما به کلیات و مواد این طرح شاهد گام برداشتن در مسیر مولد سازی دارایی های شهرداری و تسهیل جهش تولید با فراهم کردن زمینه های فعالیت کسب و کارهای خرد در دوران پایان فراگیری کرونا باشیم.

طرح «تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران» با ۱۴ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

سوالات متداول در بازار فارکس و بورس

سابقه 10 ساله ما در بازارهای مالی شامل بازار های بورس، بورس بین المللی و رمز ارزها می شود. در این زمان نه چندان کوتاه پرسش های زیادی از طرف کاربرهای مختلف به سمت ما سرازیر شده است که سعی کردیم پاسخ درستی به آن دهیم. تعداد این سوال ها بسیار زیاد است و ما تصمیم گرفتیم بیشترین سوالاتی که توسط کاربران مطرح شده را جمع آوری گرده و در این صفحه قرار دهیم.

در صورتی که شما در این قسمت پاسخ سوال خود را نگرفتید حتما به چت زنده سایت مراجعه کرده و سوال خود را از پشتیبانی بپرسید.

 • چرا باید در بورس و بورس بین المللی سرمایه گذاری کنید؟

شما میتوانید با سرمایه گذاری در بورس و یا بورس بین المللی، ارزش دارایی خود را حفظ کرده و یا افزایش دهید. همچنین میتوانید بر چرخه اقتصاد نیز تاثیر داشته باشید. در ضمن در شرایط کنونی جهان، و با داشتن شغل 9 صبح تا 5 عصر برای داشتن رفاه بیشتر، شما نیاز به گردش سرمایه دارید که با سرمایه گذاری در این بازارها می توانید افزایش سرمایه داشته باشید.

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در ایران، شما می توانید با معامله در بازارهای بین المللی پول خود را به دلار تبدیل و ارزش آن را حفظ نمایید و در معاملات جهانی در بزرگترین بازار مالی جهان، یعنی فارکس شرکت کنید. سود شما از این معاملات به دلار خواهد بود و این امر می تواند تاثیر زیادی بر درآمد شما داشته باشد. بازار فارکس، بازار 24 ساعته می باشد و با 7 تریلیون دلار گردش پول روزانه، این بازار بزرگترین بازار مالی جهان می باشد.

 • چه مقدار طول می کشد که شما به سودآوری برسید؟

همه چیز بستگی به شما دارد، اینکه چه زمانی به سودآوری می رسید به روند تحقیقات، فعالیت و تمرینات شما در زمینه مدیریت سرمایه و تحلیل بازار بستگی دارد. هر چه بیشتر برای یادگیری این مبحث وقت صرف کنید زودتر به سود خواهید رسید. ما سعی می کنیم با انتقال تجارب خود، این مسیر را برای شما کوتاهتر کنیم.

شما می توانید با پشتیبانی آنلاین سایت ما در ارتباط باشید و یا با شماره . در واتس اپ سوالات خود را مطرح نمایید، همچنین می توانید در وبینارهای هفتگی رفع اشکال ما شرکت کنید.

 • از کجا باید شروع کنیم؟
 1. ابتدا باید سطح خود را بشناسید، سپس با توجه به یکی از سطح های زیر پکیج های آموزشی خود را خریداری نموده و یا در کلاسهای خصوصی و یا نیمه خصوصی ما شرکت کنید.
 • با توجه به زمان و توانایی یادگیری کدام روش آموزشی برای شما مناسب تر است؟
 • آموزش خصوصی
 • آموزش نیمه خصوصی
 • آموزش از طریق پکیج های آموزشی

برای پاسخ به این سوال، می توانید به نکات زیر توجه کنید تا سطح شما مشخص شود:

 1. فقط کلیات بازار را میشناسم -> مقدماتی
 2. تا حدی با تحلیل بازار آشنا هستم -> متوسط
 3. معاملاتی انجام داده ام، سود یا ضرر می کنم -> پیشرفته
 • آیا به راحتی می توانم درآمد زایی کنم؟

اگر آموزش کامل در زمینه بورس و یا بورس بین المللی داشته باشید میتوانید با لپ تاپ و اینترنت خود در هر نقطه ای از این جهان، درآمد داشته باشید.

کارگزاری، شرکتی است که قیمت سهام را از شرکتهای معتبر ایرانی (بورس) و یا قیمت جفت ارزها و یا سهام بین المللی را از بانکهای جهانی (بورس بین المللی) دریافت کرده و در قالب پلتفرمهای مختلف معاملاتی در اختیار معامله گران قرار می دهد.

برای پیدا کردن کارگزاری مناسب، شما می توانید نسبت قیمتها را با یکدیگر در نمودار مقایسه کنید و مدتی با حساب مجازی در آن کارگزاری فعالیت نمایید تا بهترین کارگزاری را برای خود بیابید.

بیش از 12 سال تجربه کاری مدرسان این گروه در زمینه بازارهای مالی ایرانی و بین المللی، پکیج های آموزشی متنوع، پاسخگویی به زبان فارسی و پشتیبانی قوی در زمینه بورس و بورس بین المللی میتواند برای شما محیطی امن برای یادگیری فراهم آورد.

 • فرق بازار بورس با بورس بین المللی در چیست؟

در بازار بورس شما سهام شرکتهای مختلف را خریداری کرده و چشم اندازی بلند مدت برای رشد آن سهم دارید، در هنگام فروش آن سهم نیز شما بایستی زمان زیادی را صبر کنید ولی بورس بین المللی، بزرگترین بازار مالی جهان است و شما میتوانید در این بازار به دلار یا یورو جفت ارزهای مختلف و یا شاخص و سهام جهانی را در کسری از ثانیه بخرید یا بفروشید.

با توجه به کم شدن ارزش پول ایران در حال حاضر سرمایه گذاری در بورس بین المللی به نظر منطقی تر می آید، به این دلیل که ارزش پول شما حفظ شده و میتوانید با تحلیلهای مختلف بازار را تحلیل کنید.

 • مهمترین عامل موفقیت در بازار های بورس چیست؟

دانش و تمرین زیاد از مهم ترین عوامل موفقیت در این بازار هستند.

ما به شما در کسب دانش از منابع مختلف کمک خواهیم کرد و با مشاوره از ما در خصوص تمریناتی که انجام می دهید میتوانید اشکالات خود را رفع نموده و در مسیر درست قرار بگیرید.

 • آیا کلاس آنلاین بهتر است یا پکیج های آموزشی؟

برتری کلاس آنلاین نسبت به پکیچ آموزشی این است که به شما بصورت خصوصی آموزش داده می شود و متدی که مخصوص شما می باشد برای آموزش استفاده می شود ولی در پکیج آموزشی، مطالب به شکل گسترده تری آموزش داده شده است.

ما 24 ساعته و 7 روز هفته در خدمت شما خواهیم بود.

 • من تجربه کاری بالایی در این بازار دارم چه خدماتی برای من دارید؟

شما میتوانید از خدمات مشاوره ما برای تغییر استراتژی معاملاتی و یا انجام معاملات بهتر استفاده نمایید. این پروسه با بررسی معاملات شما آغاز می شود.

 • من در بازار بورس ایران فعال بودم چگونه می توانم وارد بازار بورس شوم؟

به راحتی می توانید از تجربیات خود در زمینه تحلیل تکنیکال استفاده نمایید و پکیج های مقدماتی تا پیشرفته ما را خریداری کنید. همچنین می توانید از خدمات مشاوره و کلاس آنلاین ما نیز استفاده نمایید.

افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی

با کاهش ارزش دلار و سوددهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا که افزایش تمایل سرمایه گذاران برای دارایی های ریسک پذیر را کاهش داد، قیمت طلا در معاملات امروز در محدوده1804دلار افزایش یافته است.

به گزارش تحریریه، به نقل از رویترز، با کاهش ارزش دلار و سوددهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا که افزایش تمایل سرمایه گذاران برای دارایی های ریسک پذیر را کاهش داد، قیمت طلا در معاملات امروز به 1804 دلار افزایش یافت.

هر اونس طلا با 4.46 دلار افزایش 1804.65 دلار فروخته شد.

میشائیل هوسون، تحلیلگر ارشد بازارهای سی ام سی گفت: «طلا در حال حاضر، در یک محدوده حرکت می کند.»

وی افزود بعید است قیمت طلا در کوتاه مدت جهت حرکت خود را مشخص کند زیرا تورم بی سابقه منطقه یورو بر بانک مرکزی اروپا فشار می آورد که نرخ بهره را امسال افزایش نخواهد داد.

طلا به عنوان منبع امن سرمایه گذاری در برابر تورم دیده می شود اما سیاست پولی انقباضی، هزینه های نگهداری طلا به عنوان دارایی بدون بهره را افزایش می دهد.

کارلو آلبرتو د کاسا، تحلیلگر بازار گفت: افزایش نرخ بهره بانکی مورد انتظار در سراسر جهان در سال جاری، با اقدام بانک مرکزی انگلیس در روز پنج شنبه شروع شد، احتمالا جذابیت طلا به عنوان منبع امن سرمایه گذاری به علت کلیات بازار پول و سرمایه تنش های روسیه و اوکراین را کم می کند.

سوددهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا، کاهش یافت و سبب بالا رفتن قیمت طلا شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.