نقشه راه یا Roadmap چیست؟


نقشه راهبردی تحول HR یک راه حل گام به گام است تا بتواند با انجام مجموعه ای از اقدامات ، اجرای برخی فعالیت ها و دستیابی به برخی از نتایج ، به شیوه ای متوالی برنامه ریزی شده ، شرکت شما را از نقطه عزیمت به نقطه رسیدن برساند.

نقشه راه تحول منابع انسانی یا منابع انسانی چیست؟

نقشه راهبردی تحول HR یک راه حل گام به گام است تا بتواند با انجام مجموعه ای از اقدامات ، اجرای برخی فعالیت ها و دستیابی به برخی از نتایج ، به شیوه ای متوالی برنامه ریزی شده ، شرکت شما را از نقطه عزیمت به نقطه رسیدن برساند.

تحول منابع انسانی ، همانطور که کلمه “تحول” دلالت دارد ، چیزی بیش از صرف کمک به باند برای رفع یک فرآیند یا یک مسئله سیستم نیست.

یک تحول HR واقعی باید بر اساس ملاحظات مدل استراتژیک و عملیاتی باشد. علاوه بر این ، در محیط پویای امروز – جایی که پیشرفت های فناوری باعث تغییر مدل کسب و کار می شود ، کارکنان خواستار افزایش هر چه بیشتر درگیر شدن هستند و سرعت تغییر سرعت می یابد – ضروری است که عملکرد HR با استفاده از سوابق اطلاعات تماس با کارمندان به یک نگرش کامل تبدیل شود ، کارمند محور ، خدمات مدیریت ارتباط

جنبه های مختلف HR:


منابع انسانی چندین نقش مهم دارد:

 • فعال کننده کسب و کار
 • مدیر مردم
 • ارائه دهنده مزایا
 • مدیر حقوق و دستمزد
 • دفتر سازگاری


مناطق عملکردی منابع انسانی که جزئی از نقشه راه تحول منابع انسانی هستند شامل موارد زیر است:

 • استراتژی HR و برنامه ریزی
 • استراتژی و برنامه ریزی نیروی کار
 • پاداش و پاداش
 • مزایای کارمندان
 • توسعه استعداد
 • مدیریت اجرایی
 • حقوق و دستمزد
 • استخدام و استخدام
 • یادگیری و توسعه


نقشه راه تحول HR یک قطب نما است تا با انجام مجموعه ای از اقدامات ، فعالیت ها و دستیابی به برخی از نتایج ، در یک توالی برنامه ریزی شده و مرحله ای ، شرکت شما را از نقطه عزیمت به نقطه ورود برساند.


درایورهای HR HR:


چندین عامل داخلی و رویدادهای خارجی وجود دارد که تبدیل HR به یک ضرورت استراتژیک تبدیل می شود. محرک های بیرونی معمولی برای تحول HR تمایل به جنگ برای استعداد ، موج جدیدی از مقررات ، افزایش انتظارات کارمندان ، پیشرفت های فناوری و تغییر مدل ها و استراتژی های تجاری است. علاوه بر این ، درایورهای داخلی برای تحول منابع انسانی می توانند عواملی از قبیل تجربه ضعیف در کارمندان ، نداشتن مشخصات جامع یک کارمند ، کاغذهای دست و پا گیر و عدم توانایی استفاده از آنالیزها برای هدایت تصمیمات منابع انسانی باشند.

نیاز به تحول:


قبل از اینکه بتوانید یک نقشه راهبردی مناسب برای تحول HR بسازید ، ضروری است که CHRO (رئیس منابع انسانی و مسئولان) و هموطنانش در مجموعه C نیاز و تحقق HR را درک و تصدیق کنند. برای مدیریت عالی مهم است که پیشرفتهای عملیاتی و فرایند در حال انجام را از نیاز اساسی به تجدید نظر در منابع انسانی و تبدیل آن به عصر دیجیتال متمایز کند. به عنوان مثال ، پیشرفت های مداوم ، مانند کایزن ، تکامل معمولی عملکرد HR است. با این حال ، تصویرسازی مجدد از مدل عامل ، مهندسی مجدد فرآیندهای اصلی و اصلی ترین معماری مجدد سیستم ها در هنگام تحقق نقشه راه تحول HR انجام می شود. نقشه راه باید جزئی جدایی ناپذیر از چارچوب کلی تحول منابع انسانی باشد.

روند تحول HR:


با درک این مسئله که تحول HR ضروری است ، مرحله بعدی ایجاد یک تیم اصلی و تأمین بودجه تلاش های اولیه برای ایجاد پرونده کسب و کار تبدیل انسانی و نقشه راه تحول است. در این مرحله ، لازم است متفکران استراتژیک و کارشناسان عملیاتی که می توانند تصور کنند “بعدی” چیست. برنامه تغییر هنوز در مرحله مفهوم سازی است ، نه یک مرحله اجرا.

یک رویکرد برای ایجاد نقشه راه تحول HR:


اهداف ، اهداف و نتایج مطلوب را کامپایل کنید:
بر اساس محورهای استراتژیک و ضروری داخلی ، اهداف اصلی ، اهداف و نتایج مطلوب را مستندسازی کنید. دانستن این اهداف سطح بالا به چارچوب نقشه راه تحول theHR کمک می کند.

قابل تحویل معمولی:

 • عوامل داخلی
 • درایورهای خارجی
 • تجزیه و تحلیل SWOT
 • BHAGs (اهداف بزرگ ، مودار ، مبهم)


وضعیت فعلی را مستند کنید:


مستندسازی وضعیت کنونی عملکرد HR تلاشی چند بعدی خواهد بود. نکته مهمی که باید در اینجا بفهمید این است که به چه عمق نیاز دارید؟ اگر این اجماع وجود داشته باشد مبنی بر اینکه تحول مربوط به بهبود عملکرد مرحله ای نیست بلکه یک جهش است ، ممکن است وضعیت فعلی یک عامل مادی نباشد. در چنین حالتی ، می توان با حکایات و مصاحبه ها خلاصه شد تا وضعیت فعلی را خلاصه کنیم.

از طرف دیگر ، اگر هدف از این کار تکرار تاریخ و درک جزئیات و عمق وضعیت فعلی با ارزش نباشد ، ممکن است مستندسازی فرآیندهای حالت فعلی ، ناکارآمدیها و تنگناها باشد. این تمرین اگرچه ارزشمند است ، اما همچنین زمان بر و پرهزینه نیز خواهد بود.

قابل تحویل معمولی:

 • تجزیه و تحلیل روند فعلی
 • وضعیت فعلی تحلیل فناوری
 • وضعیت فعلی تجزیه و تحلیل افراد – شایستگی ها ، ظرفیت ها و غیره.
 • وضعیت فعلی قانونی ، انطباق و تحلیل ریسک


دولت آینده را پیش بینی کنید:


پیش بینی وضعیت آینده گامی اساسی در تعیین راهی برای نشان دادن آینده است. روند دولت آینده نباید توسط سیستم های فعلی ، فرآیندها و افراد وارد شود. این باید یک تصویر آسمان آبی از یک حالت ایده آل باشد. (البته این مورد بعداً در مورد تجزیه و تحلیل هزینه و سود نقشه راه یا Roadmap چیست؟ و واقعیت های تحقق سنجیده می شود.)

قابل تحویل معمولی:

 • چشم انداز وضعیت آینده
 • سناریو آنالیز و Wargaming
 • چشم انداز فناوری و رویکرد اجرای فناوری در آینده. (یک مقاله SHRM این موضوع را به خوبی پوشش می دهد.)


انجام تحلیل شکاف:


حالت هدف ایده آل ، نقطه ورود شما را مشخص می کند و جریان فعلی نقطه عزیمت شماست. تجزیه و تحلیل شکاف نشان می دهد که قبل از رسیدن به وضعیت دلخواه خود ، چه مقدار از شادی لازم برای عبور از آن نیاز دارید.

قابل تحویل معمولی:

 • تجزیه و تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و وضعیت آینده
 • موفقیتهای سریع


ارزیابی رویکردهای جایگزین:


درک اینکه روشهای بدیل دیگری برای تحول وجود دارد و ارزیابی گزینه ها به طرز مخالفانه ، یک گام مهم در تهیه نقشه راه تحول HR است. علاوه بر بحث در مورد این طرح ، یک رام سطح بالا (مرتبه خشن از میزان) برآورد هزینه ، تلاش و پیچیدگی ارزشمند خواهد بود. به همین ترتیب ، یک لیست سطح بالا از جریانهای سود بالقوه – کیفی و کمی تعادل هزینه ها را فراهم می کند.

قابل تحویل معمولی:

 • گزینه های استراتژیک و تجزیه و تحلیل
 • راه حل ها و تجزیه و تحلیل
 • تخمین هزینه ROM
 • جریانهای سود سطح بالا در هر گزینه


یک مدل عملیاتی هدف ، نقشه ای از عملکردهای دولت آینده ، فرایندها ، مردم و اطلاعات به عنوان اهرمی برای تحقق وضعیت تجاری جدید است.


مسیر پیشنهادی را انتخاب کنید:


توصیه تیم پروژه باید براساس چندین ملاحظات – هزینه ، تلاش ، پیچیدگی و نتیجه باشد. مسیر پیشنهادی باید از یک مدل عملیاتی هدف تشکیل شود. یک مدل عملیاتی هدف ، نقشه ای از عملکردهای دولت آینده ، فرایندها ، مردم و اطلاعات به عنوان اهرمی برای تحقق وضعیت تجاری جدید است. بخش اعظم اینها بر اساس برآوردهای سطح بالا و چندین فرض استوار است ، اما این چیزی است که معمولاً در زندگی واقعی اتفاق می افتد – تصمیم گیری با ابهام بسیار.

قابل تحویل معمولی:

 • مقایسه و توصیه گزینه ها
 • تجزیه و تحلیل مسیر توصیه شده – خطرات ، پاداشها و چارچوب تحقق

تهیه نقشه راه تحول:


نقشه راه تحول تفصیلی به طور معمول شامل فعالیت های سه ماهه در هر سه ماهه ، نتایج و نقاط عطف برای ۲۴ ماه اول و سپس برای سال های بعدی مجموعه ای مرحله ای از موارد نقشه راه خواهد بود. به طور معمول ، نقشه راه تحول شامل جریانها و مراحل کاری سطح بالا خواهد بود به طوری که تحویل افزایشی امکان پذیر است.

قابل تحویل معمولی:

نقشه راه تحول با تحویل های مرحله ای و پی در پی
جریانها و ساختار سطح بالا
در مورد پرونده تجارت چیست؟
یک مورد تجاری – هم از نظر کیفی و هم کمی – ممکن است برای سه مرحله ضروری باشد. مرحله یک می تواند در بودجه اولیه برای ارزیابی ارزش و دوام یک تحول باشد. مرحله دوم پرونده در حین توصیه از رویکرد تغییر است. مرحله کار ۳ می تواند در سطح کار باشد.

بعدش چیه؟


البته نقشه راه تحول یک تحویل استراتژیک است. به زودی کار واقعی در پروژه های مختلف و جریان کار آغاز می شود. این خارج از محدوده این مقاله است ، اما ما اجرای جداگانه را بررسی خواهیم کرد. یا برای خدمات مشاوره ای سریع و کم هزینه با ما تماس بگیرید تا یک استراتژی تحول قانع کننده و نقشه راه برای شرکت خود تهیه کنید

چارلز هاسکینسون کیست؟ با خالق خوش فکر کاردانو آشنا شوید

چهره چارلز هاسکینسون

چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) بنیان‌گذار و موسس شرکت IOHK و پروژه کاردانو است و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد در دنیای ارز دیجیتال شناخته می‌شود.

یکی از را‌ه‌هایی که می‌توانید در هر زمینه شغلی موفقیت را از آن خود کنید، مطالعه زندگی و سرگذشت افراد موفق در آن حوزه بوده است. به لطف جوان بودن سن تکنولوژی ارز دیجیتال، افراد سرشناس این حوزه هنوز زنده هستند و به طور دقیق می‌دانیم که چه مسیری را در کار خود طی می‌کنند. چارلز هاسکینسون یکی از تاثیرگذارترین افراد در دنیای کریپتو است که مطالعه زندگی این فرد برای علاقه‌مندان به این حوزه خالی از لطف نیست. اگر به دنبال کسب اطلاعات درباره بزرگان ارزهای دیجیتال، یا علاقه‌مند هستید که بدانید ارز دیجیتال کاردانو چیست؟، به شما پیشنهاد می‌کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.

مسیر تحصیلی و شغلی چارلز هاسکینسون

چارلز هاسکینسون در سال ۱۹۸۷ در ایالت کلرادو آمریکا به دنیا آمد و بیشتر زندگی خود را نیز در همین ایالت گذراند. او مسیر شغلی خود را با تحصیل در رشته ریاضی و تئوری اعداد در دانشگاه ایالتی دنور و دانشگاه کلرادو شروع کرد. البته او قبل از گرفتن مدرک دکترا ترک تحصیل کرد. او در سال ۲۰۱۳ به همکاری دن لریمر (Dan Larimer) شرکت Invictus Innovations را راه‌اندازی کرد. اگرچه لریمر به عنوان نقش اصلی در ایده استیبل کوین (Stable Coin) در بستر غیرمتمرکز شناخته می‌شود، با این حال کمک و حضور چارلز هاسکینسون بود که باعث شد تا پروژه آن‌ها مسیر مشخصی پیدا کند و در فرایند شروع قرار بگیرد.

همکاری این دو نفر در نهایت منجر به راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز BitShares شد. این صرافی به دلیل داشتن حاکمیت غیرمتمرکز به محبوبیت زیادی رسید و در آن می‌توان به معامله ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال پرداخت. این پروژه که به کمک چارلز هاسکینسون اجرا شد موفقیت‌های زیادی برای او به همراه داشت و توانست کمک زیادی به پیشرفت شغلی او بکند. مسیر اولیه موفق او در دنیای ارز دیجیتال، خود به عنوان دلیلی برای خوش‌بینی نسبت به پیش بینی آینده کاردانو می‌شود.

سپس چارلز برنامه‌ای تحت عنوان Bitcoin Education را اجرا کرد که برای آموزش ارزهای دیجیتال بود. البته در آن زمان تنها بیتکوین بود و آموزش‌ها بر مبنای بیتکوین صورت می‌گرفت. والدین چارلز از او خواستند که این راه را ادامه ندهد، اما چارلز آن‌ها را متقاعد کرد که مسیر درستی را انتخاب کرده است. سپس اولین سازمان غیرانتفاعی آموزش بیتکوین خود را راه‌اندازی کرد و افراد زیادی در این کلاس‌ها توسط چارلز وارد دنیای کریپتو شدند. بیوگرافی چارلز هاسکینسون به عنوان یکی از بیوگرافی‌های الهام‌بخش دنیای ارز دیجیتال شناخته می‌شود.

بیوگرافی چارلز هاسکینسون

حضوری کوتاه در اتریوم و تاسیس IOHK

چارلز هاسکینسون در یک ملاقات آنلاین، ویتالیک بوترین، بنیان‌گذار اتریوم را ملاقات کرد. مهارت‌ها و دانشی که هاسکینسون داشت، برای ویتالیک بوترین قابل‌توجه بود. به همین دلیل آقای هاسکینسون در سال ۲۰۱۴ به بخشی از تیم پروژه اتریوم ملحق شد.

البته همکاری این دو نفر خیلی ادامه‌دار نبود. آقای بوترین در آن زمان به دنبال راه‌اندازی یک شبکه غیرمتمرکز و متن‌باز بود، در حالی که چارلز هاسکینسون به دنبال ایجاد یک شبکه متمرکز و سودآور در بستر ارز دیجیتال بود. به همین دلیل همکاری این دو نفر به نتیجه نرسید. چارلز در ماه ژوئن ۲۰۱۴ اتریوم را ترک کرد و به همراه جرمی وود (Jeremy Wood)، همکار سابق خود در اتریوم، شرکت IOHK را تاسیس کرد. دو سال بعد از تاسیس این شرکت، میان مسئولان رده بالای اتریوم نیز اختلافاتی شکل گرفت.

چارلز هاسکینسون با اینکه دیگر با اتریوم کار نمی‌کرد، اما به انشعاب (Fork) جدید اتریوم، یعنی شبکه اتریوم کلاسیک کمک زیادی در مسیر تثبیت شبکه بلاک چین کرد. اگرچه شرکت IOHK در حال حاضر به عنوان متولی اصلی کاردانو شناخته می‌شود و تمام تلاش خود را در راستای پیشرفت این شبکه بلاکچین انجام می‌دهد، اما خود شخص هاسکینسون علاقه زیادی به انتقال تجربیات دارد. این شخص از آن دسته افرادی است که دغدغه پیشرفت دنیای بلاک چین را دارند و به همین دلیل حاضر است با رقیب اصلی پروژه کاردانو، یعنی اتریوم یا اتریوم کلاسیک نیز همکاری داشته باشد. این ویژگی میل به پیشرفت در چارلز هاسکینسون، خود یکی از دلایل اصلی مستعد رشد بودن قیمت کاردانو است.

شرکت IOHK

ارتباط بین IOHK و کاردانو

سازمان کاردانو سازمانی است که توسعه بلاک چین کاردانو و ارز دیجیتال آن یعنی ADA را در دستور کار خود قرار داده است. این سازمان معتقد است که ADA ارز پیشروی نسل سوم ارزهای دیجیتال است و با استفاده از سیستم PoS به جای متد قدیمی بلاک چین، جایگاه بالایی پیدا خواهد کرد. چارلز هاسکینسون خالق کاردانو این پلتفرم را در پاییز ۲۰۱۷ اجرا کرد. مهندسان نرم‌افزاری که در شرکت IOHK کار می‌کردند روی پروژه کاردانو تمرکز کردند و با طراحی، راه‌اندازی و اجرای قابلیت‌های جدید، نوآوری بیشتری به پلتفرم کاردانو اضافه کردند. با ایجاد این تغییرات ارز ADA و کیف پول کاردانو به بازدهی بالایی رسیدند.

نگاه چارلز هاسکینسون به کاردانو

از زمان شروع کار چارلز هاسکینسون نگاه بسیار مثبتی به پروژه کاردانو داشت و آن را به عنوان آینده ارزهای دیجیتال می‌دید. او به این پروژه به چشم یک ارز بدون بانک برای ارائه به کشورهای در حال توسعه نگاه می‌کند. پایداری زیادی که شبکه داخلی بلاک چین کاردانو دارد، باعث می‌شود تا این پلتفرم پتانسیل تسلط بر بازارهای سرمایه را داشته باشد. کاردانو در مورد قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز به نوعی از اتریوم تقلید می‌کند. اما توسعه این شبکه در مسیر بهینه‌تری نسبت به اتریوم قرار دارد. به همین دلیل هم هست که چارلز هاسکینسون اسم این پروژه را از روی نام ریاضی‌دان افسانه‌ای ایتالیایی، Gerolamo Cardano (جرلامو کاردانو) انتخاب کرد.

شبکه‌های اجتماعی چارلز هاسکینسون:

مسیر پروژه کاردانو

نقشه راه کاردانو

نقشه راه یا “Road Map”، به مسیری گفته می‌شود که پروژه‌های ارز دیجیتال برای خود تعریف می‌کنند. اصولا یکی از مهم‌ترین المان‌هایی که در بررسی یک پروژه ارز دیجیتال بررسی می‌شود، نقشه راه آن پروژه است. در این بخش می‌خواهیم قسمت‌های مختلف نقشه راه کاردانو که توسط چارلز هاسکینسون و تیمش نوشته شده است را بررسی کنیم.

فاز بایرون “Byron”

فاز بایرون در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با شروع پروژه کاردانو شروع شد. در این فاز کاربران می‌توانند ارز دیجیتال ADA را خرید و فروش کنند. اصولا این فاز بیشتر برای آگاهی دادن به کاربران و مطلع کردن آن‌ها از شروع چنین پروژه‌ای بود. در آن زمان مسئولان شرکت IOHK کیف پول مخصوصی را طراحی کردند تا صاحبان ADA بتوانند ارز خود را در آن کیف پول ذخیره کنند.

فاز شلی “Shelley”

در فاز شلی توجهات به سمت غیرمتمرکز بودن پیش رفت. بلاک چین کاردانو به عنوان یک شبکه غیر متمرکز، با رشد کاربران و افزایش گره‌ (Node)های شبکه، امنیت بلاک چین بالا می‌رود. می‌توان گفت پروژه چارلز هاسکینسون به تازگی این فاز را تمام کرده است و وارد فاز بعدی یعنی گوگن شده است.

فاز گوگن “Goguen”

در عصر گوگن، غیرمتمرکز بودن شبکه کاردانو وارد مرحله جدیدی می‌شود و این پلتفرم برای پذیرش قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) و برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (Dapps) آماده می‌شود.

پروژه غیرمتمرکز کاردانو

فاز باشو “Basho”

فاز چهارم پلتفرم کاردانو، درباره مقیاس‌بندی شبکه است. یعنی کارشناسان حرفه‌ای شبکه را به نوعی پیکربندی می‌کند که پاسخگوی نیاز تعداد بالای کاربران و تراکنش‌های شبکه باشد. در این مرحله این پلتفرم با دیگر بلاکچین‌های جانبی تعامل دارد و می‌تواند به عنوان پرچمدار در شبکه بلاک چین، به عنوان کاربردی‌ترین شبکه در جهان شناخته شود.

فاز ولتر “Voltaire”

اما آخرین فاز این پروژه از چارلز هاسکینسون، فاز ولتر است. در فاز آخر تکنولوژی خودارزیابی سیستم به شبکه اضافه می‌شود. از طرفی صاحبان ADA به عنوان دارندگان حقیقی این شبکه شناخته می‌شوند و تاثیر مستقیمی در آینده این شبکه خواهند داشت. در پایان این دوره کاردانو به طور کامل غیرمتمرکز می‌شود و دیگر تحت کنترل شرکت IOHK نخواهد بود.

ارز دیجیتال ADA آخرین فاز پروژه چارلز هاسکینسون

تاثیرگذاری اجتناب‌ناپذیر چارلز هاسکینسون

در این مقاله درباره چارلز هاسکینسون و تاثیر بزرگی که روی شبکه کاردانو و بلاکچین گذاشته است صحبت کردیم. هما‌ن‌طور که در متن خواندیم، آقای هاسکینسون نقشه راه یا Roadmap چیست؟ از همان ابتدای ورودش به دنیای ارزهای دیجیتال، دغدغه پیشرفت و گسترش این تکنولوژی را داشت و حتی زمانی که روی پروژه کاردانو به عنوان رقیبی جدی برای اتریوم عمل می‌کرد، از کمک برای رشد اتریوم کلاسیک دریغ نکرد.

افرادی مانند چارلز هاسکینسون تاثیر خیلی زیادی روی پیشرفت این تکنولوژی می‌گذارند و مطالعه زندگی آن‌ها، دید بهتری به سایر افراد فعال در زمینه ارز دیجیتال می‌دهد. امیدواریم از خواندن این مقاله نهایت استفاده را برده باشید.

سوالات متداول

چارلز هاسکینسون بنیان‌گذار پروژه کاردانو و رئیس شرکت IOHK است و ارز ADA متعلق به پروژه این فرد است.

چارلز هاسکینسون بنیان‌گذار آکادمی آموزش بیتکوین است. بنیان‌گذار اصلی بیتکوین شخصی مجازی به نام ساتوشی بود.

طبق گفته خود آقای هاسکینسون، کاردانو برای به وجود آمدن یک زیرساخت پایدارتر و قابل‌اعتماد‌تر برای ارزهای دیجیتال به وجود آمد.

نقشه راه شهر هوشمند

نقشه راه یک برنامه استراتژیک است که یک هدف یا نتیجه مطلوب را مشخص می کند و شامل مهمترین مراحل برای دستیابی به هدف است.این همچنین به عنوان یک ابزار ارتباطی ، یک سند سطح بالا که به بیان تفکر استراتژیک کمک می کند و تفکرات را به برنامه برای رسیدن به هدف تبدیل می‎‌کند.

چرا به نقشه راه شهر هوشمند نیاز داریم؟

 1. سیسکو اشاره کرد که بزرگترین مانع در توسعه شهر هوشمند شهرها است اغلب پیچیدگی خود شهرها است.
 2. مردم ازگروهها و سازمانهای مختلف اغلب دیدگاههای مختلفی راجع به شهر هوشمند دارند.
 3. چگونه پروژه های شهر هوشمند باید توسعه یابد؟
 4. ذینفعان شهر هوشمند اولویت ها و نقش هایی که دیگران در توسعه شهر هوشمند بازی می کنند را درک نمی کنند
 5. مفاهیم شهر جدید ، نیازمند سیاست ها و مقررات جدید برای حل مشکلات شهر است.
 6. بسیاری ازفناوری های مورد نیاز هنوز به بلوغ نرسیده اند چگونه باید از این فناوری ها استفاده کرد که بهینه باشند.
 7. پروژه های شهر هوشمندی که بدون نقشه راه ایجاد شوند برای توسعه خود به مشکل می‌خورند.
 8. بدون برنامه تغییر مدیریت ، بودجه بندی بخش فرآیندها ، و سایر واقعیت های شهرداری توسعه شهر هوشمند را با نشکل مواجه می‌کند.

smart-city-roadmap

10مرحله اصلی نقشه راه شهر هوشمند

 1. تدوین برنامه بلندمدت
 2. به کارگیری فناوری برای بهبود زندگی
 3. شهرداری نیروی محرکه اصلی
 4. تغییر سازمانی
 5. همکاری شهرداری ها
 6. چارچوب مطلوب قانونی
 7. تضمین پایداری
 8. پلتفرم شهر هوشمند
 9. ارزیابی برنامه‌ها جهت کاهش هزینه‌ها
 10. نوآوری داده باز

در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از مراحل می‌پردازیم.

 1. تدوین برنامه بلندمدت:
 • همه ذینفعان را در برگیرد.
 • تعامل شهروندان را تضمین کند.
 • مبتنی بر توافقات و ارتباطات اکثریت باشد.
 1. به کارگیری فناوری برای بهبود زندگی
 • شرایط اضطراری، خدمات عمومی، محیط زیست، حمل و نقل، آموزش همگانی، پرداخت آنلاین، درمان از راه دور
 1. شهرداری نیروی محرکه اصلی

شهرهای هوشمند جهان به واسطه شهرداران هوشمند و شهرداری هوشمند ساخته شده اند زیرا شهرداری بیشترین ارتباط را با شهروندان و ذینفعان شهری دارد.

دو نقش مهم شهرداری در ساخت شهر هوشمند

 • اطمینان از منابع کافی برای هوشمند سازی
 • ایجاد بستر توافقات میان ذینفعان شهری
 1. تغییر سازمانی

هر سازمانی که نقشی در توسعه شهر هوشمند دارد ابتدا باید تحول هوشمند را ایجاد کند و در ابعاد مختلف هوشمند شود و سپس این هوشمند را به خارج از سازمان نیز توسعه دهد.

دو مشخصه اصلی سازمان‌های هوشمند:

 • فناوری به عنوان تمرکز راهبردی
 • عملکرد متقابل به جای عملکرد افقی
 1. همکاری شهرداری ها

با توجه به محدودیت منابع و عمر تکنولوژی نیاز است شهرداری های یک شهر و سپس شهرداری های یک کشور تجارب خود را به اشتراک بگذارند و در صورت امکان همکاری های عملیاتی با یکدیگر داشته باشند.

نکته؟ در ایران شهرداری ها بدون توجه به اقلیم و شرایط منطقه خود بسیاری از طرح‌های شهر دیگری را اجرا می‌کنند بدون اینکه اطلاعات کافی از نتایج اجرایی در شهر دیگر را بررسی کنند.

 1. چارچوب مطلوب قانونی
 • فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت
 • ایجاد مدل‌های خلاقانه تامین هزینه‌های هوشمندسازی
 1. تضمین پایداری

به نقل itu یک شهر هوشمند پایدار شهری نوآورانه ای است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تکنولوژی‌ها برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش بهره وری عملکردها و خدمات شهری و رقابت پذیری استفاده می‌کند همچنان که نیازهای فعلی شهروندان و نسل آینده رااز جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تامین می‌کند.

ملزم بودن به تضمین پایداری باعث میشود نیاز به ادغام سیستم‌ها بیشتر شود و تصمیم گیری ها برگرفته از منفعت گروهی از ذینفعان نباشد. پایداری در بند مدت نیازمند حمایت از ایده های نوآورانه است و از همه مهمتر نیاز به حمایت از مشارکت اجتماعی در این بخش مشخص تر می‌شود.

 1. پلتفرم شهر هوشمند

راه اندازی پلتفرم یکپارچه خدمات شهر هوشمند، شامل بخش مدیریت تکنولوژِی‌های به کارگرفته شده در خدمات متنوع شهری (روشنایی هوشمند، پارکینگ هوشمند و …) و بستری برای همکاری و تبادل اطلاعات میان شهروندان و سایر ذینفعان با مدیران شهر هوشمند است.

دو ویژگی اصلی این پلتفرم شامل موارد زیر است:

 • اشتراک داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی در میان نهادهای وابسته و ذینفعان شهر هوشمند
 • تجربه کاربری آسان و قابل درک برای همه ذینفعان
 1. ارزیابی برنامه‌ها جهت کاهش هزینه‌ها

همواره باید نتایج هوشمندسازی بررسی شود و در صورتی که برنامه به درستی پیاده‌سازی شده باشد میزان کاهش هزینه‌ها مشخص می‌شود و در صورتی که بهبودی حاصل نشده باشد نیاز به بررسی مجدد برنامه عملکردی است. البته قابل ذکر است هوشمندسازی فقط به کاهش هزینه منجر نمی شود و در سطح ملی تر، بهبود شاخص کیفیت زندگی شهروندان در اولویت است.

شهر هوشمند در تعریف فنی شهر داده‌هاست. داده‌های تحلیل شده قدرت یک شهر هوشمند است، اما در تدوین نقشه راه از ابتدا باید مشخص شود این داده‌ها در اختیار چه نهادهایی قرار می‌گیرد. اگر این داده‌ها با حفظ حریم خصوصی میان اکوسیستم شهر هوشمند توزیع نشود هوشمندی شهر متوقف می‌شود.

آشنایی با ۳ دسته بندی انواع نقشه ها

اگر در هر یک از حوزه های ساختمان سازی، مکانیک، شهرداری، آب و هوا و مواردی از این دست مشغول به کار هستید، یکی از اولین سوالاتی که باید پاسخگوی آن باشید این است که نقشه چیست و چه نقشی در حوزه کاری شما ایفا می کند.

در واقع نقشه ها راهنماهایی هستند که شما را برای رسیدن به مقصود هدایت می کنند.

در این مطلب به طور مفصل شما را با این مبحث آشنا می کنیم.

با ما همراه باشید.

1# نقشه چیست؟

نقشه (Map) تصویر قسمتی از زمین با نسبتی کوچک تر است.

تعریف علمی نقشه عبارت است از “تصویر قائم عوارض زمین نسبت به یک سطح مبنا (datum) که در یک مقیاس مشخص بر روی کاغذ رسم شده یا به صورت رقمی بیان می گردد”.

کارتوگرافی یا ساختن نقشه همان دانش تبدیل اجزای فیزیکی بر روی کاغذ به صورت گرافیکی یا عددی است.

نقشه چیست

2# مقیاس نقشه چیست؟

گفتیم که نقشه، تصویری از زمین در نسبت های کوچک تر است.

این نسبت کوچک همان مقیاس نقشه (Map Scale) با تعریف علمی زیر است:

نسبت ابعاد و فاصله ها بر روی نقشه به همان ابعاد و فاصله ها بر روی زمین را مقیاس نقشه می گویند.

مقیاس بزرگ تر به معنای دقت بیشتر نقشه است که جزئیات بیشتری از عوارض زمینی را نشان می دهد.

مقیاس نقشه معمولا 3 نوع است:

انواع مقیاس

فرمول مقیاس نقشه چیست؟

اگر بخواهیم مقیاس نقشه را به صورت ریاضی بیان کنیم:

فاصله همان دو نقطه روی زمین / فاصله دو نقطه روی نقشه = مقیاس نقشه

در جدول زیر دسته بندی انواع مقیاس نقشه از نظر عددی را مشاهده می کنید.

انواع نقشه از نظر مقیاس مقیاس نقشه
بزرگ 1:5000 و بزرگ تر از 1:5000
متوسط کمتر از 1:5000 و بزرگ تر از 1:100000
کوچک نقشه های با مقیاس 1:100000 و کمتر

3# روش های تهیه نقشه چیست؟

در این جا شاید بد نباشد در مورد واژه ژئوماتیک صحبت کنیم.

ژئوماتیک (Geomatics) مجموعه علومی است که در تهیه و تحلیل نقشه مورد استفاده قرار می گیرند.

مهندسی ژئوماتیک (Geomatics Engineering) کلیه تخصص های مربوط به جمع آوری، حفظ، پردازش، بازیابی و توزیع اطلاعات جغرافیایی یا به اصطلاح زمین مرجع است که اطلاعات آن در تهیه نقشه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

علم مهندسی ژئوماتیک یکی از دستاوردهای علم ریاضیات در خصوص نقشه برداری و مدیریت زمین است.

3 روش تهیه نقشه چیست؟

دانشی که در آن با ابزارهای اندازه گیری فیزیکی زیر اقدام به تهیه نقشه از سطح زمین می شود.

 • طول یاب
 • زاویه یاب
 • ترازیاب
 • ابزار تعیین موقعیت ماهواره ای
  و…

نقشه برداری زمینی

اگر بخواهیم بگوییم فتوگرامتری چیست، درواقع دانش تهیه نقشه با عکس های هوایی است که
ابعاد و اندازه های واقعی عوارض روی زمین با این عکس ها مشخص می شوند.

فتوگرامتری

 1. سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic Information System)

علم سنجش از راه دور یا GIS جمع آوری اطلاعات پدیده ها از روی سنجشگرها بدون دخالت دست و با ارقام و اعداد است.

به طور مثال مطابق آن چه در تصویر زیر می بینید، علم GIS با جداسازی داده های نقشه شهری و خیابانی (Street Data)، ساختمان ها (Building) و پوشش گیاهی (Vegetation) و با استفاده از علم اعداد و ارقام، نقشه جامع آماری را ارائه می دهد.

نقشه برداری با GIS

4# کاربرد نقشه چیست؟

نقشه ها برای اهداف متعددی تهیه می شوند.

در تصویر زیر به حوزه های کاربرد نقشه اشاره می کنیم:

کاربردهای نقشه چیست؟

5# انواع نقشه

دسته بندی انواع نقشه بر اساس نوع تهیه، کاربرد و اهداف موردنظر آن ها متفاوت است.

دو مورد از مهم ترین دسته بندی نقشه ها چیست؟

دسته بندی کاربردی نقشه که شامل موارد زیر است:

و دسته بندی نقشه از نظر اهداف که عبارت اند از:

لازم به ذکر است که نقشه ارتفاعی یا نقشه توپوگرافی وضعیت ارتفاعی زمین را با منحنی هایی به نام خطوط تراز نمایش می دهند.

اما مهم ترین انواع نقشه در منابع علمی به شرح زیر است:

1-5# نقشه های جغرافیایی

دانش کارتوگرافی به کلیه علوم مرتبط با تهیه نقشه گفته می شود.

علم جغرافیا، به دلیل وسعت و قدمت تاریخی، همیشه نیاز به نقشه داشته است.

برای تهیه نقشه جغرافیایی از ترکیب علم کارتوگرافی، ریاضی، هندسه و مثلثات استفاده شده است.

انواع نقشه های جغرافیایی:

نقشه های مرجع که به دلیل اهمیت فراوان، نقشه مادر هم نامیده می شوند، جزئیات و عوارض را همراه با مقیاس نشان می دهند.

این نقشه ها دارای اطلاعات کلیدی هر ناحیه هستند.

مقیاس نقشه های مرجع در ایران چیست؟

از انواع نقشه های مرجع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انواع نقشه مرجع

نقشه موضوعی به منظور مطالعه موضوعی خاص مثل منحنی های هم باران، هم دما و… تهیه می شود.

این نوع نقشه، موضوعات را از طریق تفکیک موارد زیر نشان می دهد:

نقشه موضوعی جغرافیایی

نقشه عمومی که مورد استفاده اکثر مردم است، نشان دهنده چیست؟

 • شبکه راه ها
 • موقعیت شهرها و آبادی ها
 • رودخانه های مهم
  و…

انواع نقشه های مورد استفاده مسافران، مثل نقشه شهر تهران از جمله نقشه های عمومی هستند.

مپ عمومی

نقشه کاربردی برای پژوهش های اجرایی و برنامه ریزی ها تهیه می شود.

از جمله نقشه های کاربردی می توان به نقشه تقسیمات کشوری اشاره کرد که دارای مقیاس بزرگ تا 1:100000 است.

مپ کاربردی

2-5# نقشه های صنعتی

نقشه کشی صنعتی که برای معرفی جزئیات شکل و روش تولید قطعات صنعتی به کار می رود، در رشته های فنی به کار می آید.

در حوزه های صنعتی و علوم مکانیک، گاهی اوقات اگر نقشه صنعتی و طرح ابتدایی وجود نداشته باشد، مشکلات بسیاری به وجود خواهند آمد.؛
در حالی که اگر نقشه ابتدایی تهیه شده باشد، مشکلات پیش بینی و قبل از اجرا برطرف خواهند شد.

حوزه های کاربردی نقشه های صنعتی چیست؟

  و ذوب فلزات
 • مدل سازی
 • درودگری
 • مکانیک ماشین افزار
 • مکانیک عمومی
 • مکانیک اتومبیل
 • صنایع ماشین آلات دریایی
 • برق و الکترونیک

نقشه صنعتی

انواع نقشه های صنعتی:

 • مکانیکی (طراحی و ساخت: Mechanical Design and Construction Plan)
 • جریان مواد (Flow Sheet)
 • فرآیندهای صنعتی (Engineering Line Diagrams)
 • جانمایی (Layout & Arrangement)
 • الکتریکی (Electrical)
 • اتوماسیون (Automation)

3-5# نقشه های ساختمانی

این که درجه اهمیت نقشه ساختمانی چقدر است، به این موضوع بر می گردد که
مهم ترین قسمت برنامه ساخت و ساز ساختمانی، تهیه نقشه است.

در واقع پلان ساختمان است که به مهندس و پیمانکار برای اجرای طرح در مقیاس بزرگ، کمک می کند.

در جدول زیر به طور مفصل گفتیم که انواع و مثال های نقشه های ساختمانی چیست:

انواع نقشه ساختمانی توضیحات انواع نمونه
نقشه معماری در نقشه معماری یا پلان، نحوه دید شخص از بالا به ساختمان نمایش داده می شود. چیزی که وضعیت طبقه را برای بیننده مشخص می کند، برش افقی فرضی است که در دو سوم ارتفاع نسبت به کف طبقه لحاظ شده است. پلان اتاق ها و ابعاد
محل در و پنجره ها
راه پله و آسانسور
مقطع (برش) راه پله
حمام
دستشویی
آشپزخانه
نما نمای بیرونی ساختمان
نقشه سازه ای پلان سازه جزئیات ساخت و نحوه اجرای سازه را به مهندسان نشان می دهد. اسکلت ساختمان
پی و ستون ها
دیوارهای برشی و باربر
تیرریزی سقف
نقشه تاسیساتی کلیه نقشه های هدایت آب و فاضلاب و تهویه رسم می شوند. تاسیسات مکانیکی لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی
لوله کشی سیستم شوفاژ و تهویه مطبوع
شبکه آب باران و فاضلاب
کانال های تهویه یا کولر
لوله کشی موتورخانه
مسیر و مشخصات کلیه سیم کشی ها رسم می شوند تاسیسات برقی نمایش کلیه مشخصات سیم کشی ها از جمله برق، تلفن و آنتن

6# منظور از انواع نقشه برداری چیست؟

حال که در مورد انواع نقشه ها اطلاعات لازم را کسب کردید،
لازم می دانیم درمورد روش های نقشه برداری هم به طور خلاصه صحبت کنیم.

اندازه گیری ارقام، رسم نقشه، تهیه اطلاعات و… در انواع روش های نقشه برداری توسط شخص عامل (اپراتور) یا نقشه بردار صورت می گیرد.

در تصویر زیر به تعدادی از انواع روش های نقشه برداری اشاره شده است:

نظرتون درباره این مقاله چیه؟
اگر به نظرتون به بخشی از موضوع توی متن اشاره نشده ما رو راهنمایی کنید تا اون رو کامل تر کنیم و نواقصش رو رفع کنیم.
توی بخش دیدگاه ها منتظر پیشنهادهای فوق العاده شما هستیم.

مسیر یادگیری برنامه نویسی وب به چه صورت است؟

تصویر شاخص نقشه راه برنامه نویسی وب

قبل از این بخواهیم نقشه راه برنامه نویس وب را به شما توضیح دهیم به این چند نکته توجه کنید:

 1. شما احتیاجی به یادگیری همه تکنولوژی ها ندارید.
 2. بهترین راه برای انتخاب یک تکنولوژی این است که به بازار کار آن نگاهی بیاندازید . مثلا شرکت هایی که در آنها قصد کار کردن دارید یا پروژه هایی که میخواهید انجام دهید.

بهترین راه چیست ؟

بهترین راه یادگیری یک زبان یا تکنولوژی به صورت کامل و حرفه ای است. چراکه وقتی شما یک زبان را یاد می گیرید یادگیری دیگر زبان ها آسان تر خواهد بود.

 1. نکته بعدی این است که ما در این مقاله به تمامی تکنولوژی ها اشاره نخواهیم کرد اما به این معنی نیست که این تکنولوژی ها کارآمد نیستند.

گوگل بهترین دوست هر برنامه‌نویس

قبل از اینکه به سراغ معرفی زبان ها و تکنولوژی ها برویم، باید بدانید که بهترین مهارت برای هر توسعه دهنده ای از مبتدی گرفته تا حرفه ای در گوگل سرچ کردن است.گوگل بهترین دوست هر توسعه دهنده ای است.

تصویر برای سرچ کردن در گوگل

داکیومنت هر تکنولوژی بهترین منبع برای برنامه نویسان

همچنین برای هر زبان و تکنولوژی ای داکیومنت آن بهترین جواب به سوالات شماست.

انجمن هایی برای هر تکنولوژی وجود دارد که شما بازهم با گوگل کردن میتونین اونارو پیدا کنین.

اینترنت چطور کار میکند؟

اولین چیزی که شما باید در اول راه بدانید این است که اینترنت چطور کار میکند شما باید با این موارد از قبیل : مرورگر ها ، دامنه ها ، hosting ها و پروتکل های http/https/Dns اشنا شوید و بدانید که نحوه کارکردشان به چه صورت است؟

تصویر نحوه کارکرد اینترنت

ابزار اولیه (basic tools)

در قدم بعد شما باید ابزار کار اصلی تان را آماده کنید . در توسعه وب ابزار اصلی شما عبارتند از :

1.مرورگرها
2.ادیتورها
3.ترمینال

Browser مرورگر ها :

مرورگر، چیزی است که کاربر شما در نهایت نتیجه کارشما را به عنوان یک توسعه دهنده درآن میبیند.

مثل کروم ، فایرفاکس ، microsoft edge، brave اما زمانی که شما می خواهید نتیجه کدی که زدید رو چک کنید بهتر است که چند مرورگر به طور همزمان داشته باشید.

مرورگر های کاربردی برای تست : کروم ، edge ، safari ، firefox هستند.
این کار را انجام میدهیم تا مطمئن شویم که کد ما در تمامی مرورگر ها به خوبی کار میکند.

Texteditor : ادیتور متن

محیطی است که در آن کد نویسی انجام میشود. ادیتور یکی از بهترین دوستان هر برنامه نویسی است. شما باید ببینید کدام ادیتور برای شما بهتر است و می‌توانید با آن ارتباط بگیرید. هرکدام که برای شما آسان تر بوده و بازدهی بالاتری دارد. البته پیشنهاد ما به شما vscode است که محبوب ترین در حال حاضر است

تصویر برای ویرایشگر متن

Terminal / خط فرمان/ command line

ممکن است در نقشه راه یا Roadmap چیست؟ نگاه اول کمی ترسناک باشد اما مطمئن باشید که اینطور نیست. در هر سیستم عامل یک محیطی خاص برای ترمینال وجود دارد.

Windows: command line/ power shell / wsl / git bash

Linux & mac : zsh

ترمینال و خط فرمان در برنامه نویسی وب

ورود به دنیای کدنویسی

اولین مباحثی که باید برای برنامه نویسی وب یاد بگیرید :

لوگوهای HTML , CSS , JAVASCRIPT در برنامه نویسی وب

Html (HyperText markup language)

ساختار کلی یک وبسایت رو تشکیل میده مثل اسکلت یک ساختمان.

(cascading style sheets) css

به این اسکلت استایل و شکل میدهد.

Javascript

رفتار های صفحه وب را تعریف میکند.

زبان نشانه‌گذاری HTML

اولین زبانی که شما باید به عنوان برنامه نویس وب بیاموزید Html است.

جالب است بدانید که همه ی صفحات وب با Html ساخته شده اند.و این زبان قسمت های اصلی یک وبسایت را تشکیل میدهد.

اما بدنیست بدانید که Html یک زبان برنامه نویسی نیست بلکه یک زبان نشانه گذاری است. شما برای یادگیری Html به سر فصل های زیر نیاز دارید :

1.basic signature

2.Semantic Html

3.forms validation

4.accessibility

5.seo

زبان استایل دهی CSS :

بخش مهم دیگر هر وبسایت CSS است که به وبسایت ظاهری زیبا میبخشد .و این کار را با استايل دهی به المان ها و عناصر HTML و animation ها و ترنزیشن ها انجام میدهد.

اگر می‌خواهید در بخش فرانت اند(سمت کاربر – هر چیزی که کاربر از یک وبسایت میبیند) فعالیت کنید لازم است که CSS رو به صورت کامل مسلط شوید.

1.basic system

2.flex box

3.grid

4.respansive design

قدم بعدی کار با یک فریم خیلی ها بدون اینکه CSS رو خوب یاد بگیرن مستقیما میرن سراغ فریمورک ها که این خیلی خوب نیست و بعدا بهش اشاره میکنیم‌‌.

Javascript :

اولین زبان برنامه نویسی که شما به عنوان یک توسعه دهنده یاد خواهید گرفت.

 1. Html : markup language
 2. CSS: styling language
 3. Javascript: programming language

گفتیم که این زبان رفتار وبسایت مارا تعیین میکند :

شما باید بیشترین زمان خود را بر روی یادگیری این زبان بگذارید.
این واقعا مهم است که شما به طور کامل این زبان رو یاد بگیرید.

Version contrel:

یک مبحث خیلی مهم که به شما کمک میکند که تغییرات کدهایتان را از پایه کنترل و پیگیری کنید و این وقتی مهم ترمی‌شود که شما کار با دیگر برنامه نویسان را به صورت تیمی شروع می‌کنید.
هرکس در این زمان ممکن است که تغییراتی رو در یک کد ایجاد کند و به همین دلیل لازم است که این تغییرات کنترل و پیگیری شود.

Github /Git این امکانات را به شما خواهند داد.

سیستم های ورژن کنتر گیت و گیت هاب در برنامه نویسی وب

Hosting and deployment:

مورد بعدی که باید یاد بگیریم این است که چطور وبسایت خود را رو بر روی یک هاست واقعی بارگذاری کنیم . سرویس های هاست رایگان وجود دارند که میتونید از اون ها استفاده کنید‌‌ . هم خارجی و هم ایرانی‌.

Frontend developer :

تبریک .‌تا اینجای کار شما به یک توسعه دهنده ی فرانت اند تبدیل شده اید. شما می‌توانید سایت های static رو طراحی و بارگذاری کنید و مدیریت کنید.

Backend techs تکنولوژی های سمت بک اند :

با توجه به اینکه شما تا اینجای کار جاوا اسکریپت رو کامل یاد گرفتید . میتوانید node js رو انتخاب کنید . که به ما اجازه میده از جتوااسکریپت بر روی سرور هم استفاده کنیم.

کاربرد پکیج منیجر ها

پکیج منیجر ها به ما این امکان را میدهند که به راحتی پکیج های از پیش ساخته شده را به برنامه خود اضافه کنیم. و به ما در انجام وظایف مختلف کمک می‌کنند بدون اینکه بخواهیم دوباره آن هارا بنویسیم.

Api : application programming interface
API چیست و به ما چه کمکی میکند؟

API ها به ما در اجرای توابع بک اند(سمت سرور) و ارسال آن ها به سمت فرانت اند(سمت کاربر) کمک میکنند.

مثال : درخواست اطلاعات از دیتابیس:
API روی سرور عملیات خاصی را انجام میدهد و سپس اطلاعات رو به سمت فرانت اند ارسال میکند.
این به ما اجازه میده که یک لایه امنیتی روی برنامه خود داشته باشیم.

پایگاه داده Database:

Database : هر وبسایتی اطلاعاتی دار که نیاز است که آن اطلاعات در جایی نگه داری شوند. اطلاعاتی از قبیل : محصولات، مقالات ‌و…

دیتابیس انواع مختلفی دارد:

در یک مقاله جداگانه به صورت مفصل به دیتا بیس ها خواهیم پرداخت.

تصویر برای دیتابیس

انتخاب یک فریم ورک برای جاوااسکریپت

فریمورک های فرانت اند خیلی امکانات افزوده ای به ما میدهند. این امکانات عبارتند از:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.