تحقیقات بازار چیست؟


« مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی »

تحقیقات بازار Market Research اصطلاحی است که به روند جمع آوری اطلاعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف اشاره دارد. نقش اصلی تحقیقات بازار این است که به یک شرکت و یا یک سازمان کسب و کار با نمایش عمیق از مشتریان و یا مصرف کنندگان به منظور برآوردن نیازهای خود بهتر کمک کند. این فرایند از تحقیقات بازار قادر به رقابت با بازیکنان دیگر در همان صنعت است و به تجزیه و تحلیل چیزهایی مانند اندازه بازار، رقابت و نیازهای بازار کمک می­ کند. در واقع تحقیقات بازار، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و هدفمند از داده هایی در مورد بازار هدف، رقابت، و محیط است. تحقیقات بازار تکنیک ها و روش های تحلیلی و آماری برای جمع آوری و تفسیر اطلاعات به شکلی منظم است. این فرایند شامل پژوهش های اجتماعی و در محیط کسب و کار مهم است. روش های کشف علمی که برای تصمیم گیری بازاریابی استفاده می شود. به طور کلی شامل

 • مطالعه بازار: شناسایی یک بازار خاص و اندازه آن و ویژگی های دیگر.
 • مطالعه محصولات: شناسایی یک نیاز یا خواسته از ویژگی های محصول یا خدمات که موجب رضایت مندی می­شود.
 • مطالعه مشتریان: شناسایی ترجیحات، انگیزه ها، و رفتار خرید مشتریان هدف است.

اطلاعات برای تحقیقات بازاریابی از مشاهده مستقیم مصرف کنندگان (از جمله در فروشگاه های خرده فروشی)، نظرسنجی ایمیل، شماره تلفن و یا مصاحبه چهره به چهره از منابع منتشر شده (مانند اطلاعات آمارگیری جمعیتی) جمع آوری می­شود. هدف از هر پروژه تحقیقات بازار رسیدن به افزایش درک موضوع می­باشد. در حال حاضر با رقابتی تر شدن بازارهای سراسر جهان، تحقیقات بازار در دستور کار بسیاری از سازمان ها، اعم از بزرگ یا کوچک قرار گرفته است.
تحقیقات بازار می تواند به عنوان یک روش ایده گرفتن از نیازهای مشتریان به شرح زیر در نظر گرفته شود. برخی از عواملی که می توانند از طریق این فرایند مورد بررسی قرار داده شوند:
۱. روند در بازار (Trends in the market): روند و یا تغیرات بازار در یک دوره معین از زمان است

۲. تقسیم بندی بازار (Segmentation of the market): این بخش از بازار را به زیر گروه با ویژگی های مشابه بخش بندی می­کنند و نیاز دارد که تمایزی بین جمعیت شناسی، انتخاب­ها، جنسیت ، شخصیت، و غیره ایجاد شود .بخش بندی بازار، فرایندی است که بر اساس آن یک بازار به زیربخش‌های متمایزی از مشتریانی که نیازها و مشخصاتشان یکسان است تقسیم‌بندی می شود. از آنجاکه مشتریان هر بخش نیازها و خواسته‌های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوه‌ای مشابه پاسخ می‌دهند. بخش‌بندی بازار کمک می‌کند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخش‌های کوچکتر، منابع سازمان به طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود.
۳. اطلاعات موجود (Information available): اطلاعات بازار، اطلاعاتی در مورد قیمت های محصولات مختلف موجود در بازار است.
۴. تجزیه و تحلیل SWOT: این تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید یک کسب و کار یا شرکت است.
۵. اثربخشی بازاریابی (Effectiveness of marketing): اثربخشی بازاریابی به تجزیه و تحلیل ریسک، تحقیقات محصول، تجزیه و تحلیل مشتری، رقیب و غیره می­پردازد.


مزایای تحقیقات بازار:
۱. بهره برداری از فرصت: یکی از بزرگترین مزایای انجام تحقیقات بازار این است که شما را قادر به پیدا کردن فرصت های مختلف در بازار کرده و امکان بهره برداری از آنها به طور موثر را فراهم می­کند. به عنوان مثال، ممکن است یافتن اینکه آیا محصول تان مناسب مخاطبان هست یا نه، و اگر نیست، تحقیقات بازار به شناسایی مخاطبان مناسب کمک می کند.
۲. تشویق ارتباطات : تحقیقات بازار به شما برای پیدا کردن بهترین راه برای برقراری ارتباط با مشتریان کمک می­کند. پس از اخذ نتایج تحقیقات، ماهیت، مخاطب، شخصیت، علایق، عدم علایق و غیره مخاطبان مشخص می­شود و این باعث می­شود راه­های ارتباط و رسیدن به آن­ها آسان­تر شود.
۳. حداقل کردن ریسک : یکی دیگر از مزایای عمده تحقیقات بازار این است که کمک می کند تا ریسک­های کسب و کار حداقل شده و اقدامات مورد نیاز در مورد موضوعات خاص در نظر گرفته شود.
۴. برقراری روند و سهم بازار: شرایط بازار به طور مداوم تغییر می­کند. در چنین سناریویی، تنها تحقیقات بازار کامل می تواند به ایجاد ادامه روند و سپس تدوین و فرموله کردن برنامه با توجه به نیازهای فعلی و مورد نیاز مشتریان کمک کند.
۵. کشف مشکلات احتمالی: از آنجا که تحقیقات بازار، واکنش، انتخاب ها و اولویت های مشتریان را نشان

میدهد، یک کسب و کار می تواند محصول را تغییر دهد در حالی که هنوز در حال تولید و یا در فرایند تولید است. اگر یکی از نتایج تحقیقات در دست باشد، پیدا کردن مشکلات و سپس کار روی آن­ها آسان­تر است.

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی دو مفهوم مشابه هستند که باعث سردرگمی کسانی که در زمینه بازاریابی مطالعه می کنند، می شود. برای تولیدکنندگان و خرده فروشی ها، تحقیقات بازار به معنی دریافت هرچه بیشتر اطلاعات و دانش در زمینه بازار هدف و مشتریان برای دستیابی به فروش بیشتر است. تحقیقات بازاریابی اما یک اصطلاح گسترده تر است که با استراتژی های مختلف بازاریابی سروکار دارد. میان این دو مفهوم تفاوت های زیادی وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

تحقیقات بازار چیست؟
تحقیق بازار کلا درباره درک از بازار هدف است. تحقیق بازار یک پژوهش نظامند است که به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن توسط افراد حرفه ای درباره اندازه و ماهیت رقابت، سیاست های دولت ، مشتریان هدف و نظایر آن می پردازد. مدیران ارشد یک شرکت، همواره علاقمند به بردن تحقیقات درباره بازار درجایی هستند که محصولات کارخانه آنجا بفروش می رسد. این تحقیقات برای جمع آوری اطلاعات درباره نیازهای مشتری، گروه بندی آنها ، قدرت خریدشان ، علاقمندی هایشان، عدم علاقمندی آنها و ادراک آنها از محصولات و خدمات شرکت در ذهن مردم هدفگذاری می گردد. تمرکز تحقیقات همواره بر روی آینده مشتری و بازار در جایی که محصولات معرفی شده یا فروخته می شوند، می باشد.
تحقیقات بازاریابی چیست؟
همانگونه که از نامش مشخص است، تحقیقات بازاریابی درباره درک منظرهای متنوع بازاریابی است. هدف این زمینه افزودن بر دانش مدیریت درباره تکنیک های مختلف بازاریابی و اثراتش می باشد. تحقیقات بازاریابی می تواند درباره تبلیغات، فروش، رقبا، کانال های فروش و نظایر آن باشد.دستیابی به بینش درمورد تکنیک های متنوع تبلیغات و اثراتش سازمان را قادر می سازد تا درباره موثرترین آمیزه استراتژی تبلیغاتی تصمیم بگیرد. بطور مشابه تجزیه و تحلیل رقابت به شرکت اجازه می دهد که با یک استراتژی در سطح اول رقابت یا در مسیر آن بماند.

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی و وجوه مشترک آنها در این تصویر قابل مشاهده است.

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟
– تحقیقات بازاریابی مفهومی با مرزهای وسیع تر از تحقیقات بازار است و در حقیقت تحقیقات بازار بخشی از تحقیقات بازاریابی است.
– تحقیقات بازاریابی حوزه ای از مطالعه و پژوهش است که هدفش بهبود و گسترش دانش ما درباره فرآینده های بازاریابی بصورت کلی است.
– تحقیقات بازار مطالعاتی است که مدیریت سازمان را به سمت بازار هدف – آنجا که محصولات و خدمات شرکت در حال معرفی و فروش هستند، سوق می دهد.
– تحقیقات بازار تماما درباره درک بازار هدف است درحالیکه تحقیقات بازاریابی درباره آموختن راه های متفاوت برای حفظ بازار هدف به کمک شیوه های موثر است.
– اطلاع از اینکه درحال خدمت به چه کسی هستید تحقیقات بازار است در حالیکه اطلاع از اینکه چگونه به آنها خدمترسانی می کنید دغدغه ی تحقیقات بازاریابی است.
– تحقیقات بازار معمولا کمی بوده و احتیاج به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات دارد. در مقابل تحقیقات بازاریابی کیفی است و به شرکت اجازه می دهد تا بیشترین تاثیر را از تکنیک های بازاریابی دریافت نماید.
– و نهایتا اینکه تحقیقات بازار ماهیتا خاص بوده ولی تحقیقات بازاریابی بسیار عمومی و کلی می باشد.

راهنمای جامع اجرای تحقیقات بازار- بخش اول: تحقیقات بازار چیست و چه انواعی دارد؟

راهنمای جامع تحقیقات بازار- بخش اول

مصرف کنندگان امروزی، قدرت زیادی دارند؛ آنها می توانند در مورد محصول یا خدمات شما تحقیق کنند و به طور کاملا مستقلی در مورد خرید تصمیم بگیرند.

علاوه بر این، مصرف کنندگان به جای اینکه با یکی از کارشناسان فروش شما صحبت کنند، به احتمال زیاد از اعضای شبکه اجتماعی خود درخواست معرفی یا ارجاع به یک فرد می کنند یا اینکه نظرات سایر مشتریان را به صورت آنلاین می خوانند.

با در نظر گرفتن این موضوع، آیا شما استراتژی بازاریابی خود را با نحوه تحقیق، خرید و معامله مشتریان امروزی تطبیق داده اید تا کاملا هماهنگ باشند؟

برای انجام این کار، باید درک عمیقی داشته باشید از اینکه خریداران شما چه کسانی هستند، بازار ویژه شما کجاست و چه چیزی بر تصمیمات خرید و رفتار اعضای مخاطب هدف شما تأثیر می گذارد.

اگر در زمینه انجام تحقیقات بازار تازه کار هستید، این راهنما، طرحی برای انجام یک تحقیق کامل از بازار، مخاطبان هدف، رقابت و سایر موارد را در اختیار شما قرار می دهد.

 1. تحقیقات بازار چیست؟
 2. تحقیقات اولیه در مقایسه با تحقیقات ثانویه
 3. انواع تحقیقات بازار
 4. نحوه انجام تحقیقات بازار
 5. الگوی گزارش تحقیقات بازار

تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در مورد پرسوناهای خریداران، مخاطبان هدف و مشتریان کسب ‌وکار شما است تا مشخص شود که محصول یا خدمات شما تا چه اندازه در بین این افراد، ماندگار و موفقیت آمیز خواهد بود.

چرا باید تحقیقات بازار را انجام دهیم؟

تحقیقات بازار به شما این امکان را می دهد که خریدار خود را در جایی که قرار دارند، ملاقات کنید. همانطور که دنیای ما (چه دیجیتال و چه آنالوگ) پر از هیاهو و همهمه می شود و به توجه بسیار بیشتری نیاز پیدا می کند، ارزش انجام تحقیقات بازار هم افزایش بسیار زیادی پیدا می کند و فوق العاده گرانبها می شود. با درک مشکلات، نقاط ضعف و راه‌حل‌های مورد نظر خریدار، می‌توانید محصول یا خدمات خود را طوری بسازید که مناسب باشد و برای مشتریان هم به طور طبیعی از جذابیت زیادی برخوردار باشد.

تحقیقات بازار، موارد مختلفی که بر کل درآمد شما تأثیر می گذارد را هم مشخص می کند؛ از جمله:

 • جایی که مخاطبان هدف و مشتریان فعلی شما تحقیقاتی را در مورد محصول یا خدمات خود انجام می دهند
 • مخاطبان هدف شما برای کسب اطلاعات، بررسی گزینه ها یا حتی خرید به کدام یک از رقبای شما توجه نشان می دهد
 • آنچه که در صنعت شما و در چشم خریدار شما پرمخاطب است
 • چه کسانی بازار شما را تشکیل می دهند و چالش های پیش روی آنها چه چیزهایی هستند
 • چه چیزی بر خرید مخاطبان هدف و میزان استقبال آنها برای خرید محصول تأثیر می گذارد.

همانطور که بر روی تحقیقات بازار خود متمرکز می شوید، احتمالاً در مورد تحقیقات اولیه بازار و تحقیقات ثانویه بازار چیزهایی را خواهید شنید. ساده ترین راه برای اندیشیدن در مورد تحقیقات اولیه و تحقیقات ثانویه این است که چترهایی را تجسم کنید که در زیر تحقیقات بازار قرار دارند که یکی از این چترها برای تحقیقات اولیه بازار است و دیگری هم برای تحقیقات ثانویه بازار.

در زیر این دو چتر، تعدادی از انواع مختلفی از تحقیقات بازار وجود دارد که در ادامه آنها را مورد تاکید قرار خواهیم داد. تعیین اینکه تحقیقات بازار شما در زیر کدام یک از این دو چتر قرار می گیرد، مهم نیست؛ اگرچه بعضی از متخصصین بازار ترجیح می دهند تا بین این دو چتر تمایز قائل شوند.

بنابراین، اگر با یک متخصص بازاریابی مواجه شدید که می‌خواهد انواع تحقیقات بازار شما را به‌عنوان تحقیقات اولیه یا تحقیقات ثانویه تعریف کند یا اینکه اگر شما یکی از آن ها هستید، اجازه دهید تا در ادامه به تعریف این دو دسته بپردازیم. سپس، “انواع تحقیقات بازار” را در بخش بعد بررسی خواهیم کرد.

تحقیقات اولیه در مقایسه با تحقیقات ثانویه

دو نوع اصلی از تحقیقات بازار وجود دارد که کسب ‌وکار شما می‌تواند برای جمع‌آوری اطلاعات کاربردی در مورد محصولات شما آنها را انجام دهد؛ یعنی تحقیقات اولیه و تحقیقات ثانویه.

تحقیقات اولیه

تحقیقات اولیه، جستجوی اطلاعات دست اول در مورد بازار شما و مشتریان درون بازار شما است. هنگام بخش بندی بازار و ایجاد پرسونای خریدار، انجام تحقیقات اولیه بسیار مفید است. تحقیقات اولیه بازاریابی معمولاً در یکی از دو دسته قرار می گیرد: تحقیقات اکتشافی و تحقیقات ویژه.

تحقیقات اولیه اکتشافی

این نوع تحقیقات اولیه بازار، کمتر به تمایلات قابل سنجش مشتری مربوط می شود و بیشتر در مورد مشکلات بالقوه ای است که ارزش رسیدگی به عنوان یک تیم را دارد. تحقیقات اولیه اکتشافی معمولاً به عنوان اولین گام و قبل از هر تحقیق ویژه ای انجام می شود و البته ممکن است شامل مصاحبه های بی انتها یا نظرسنجی از تعداد کمی از افراد هم باشد.

تحقیقات اولیه ویژه

تحقیقات اولیه و ویژه بازاریابی اغلب به دنبال تحقیقات اکتشافی انجام می شود و برای عمیق کار کردن بر روی موضوعات یا فرصت‌هایی استفاده می شود که کسب‌وکار قبلاً آنها را مهم تشخیص داده است. در تحقیقات ویژه، کسب‌وکار می‌تواند بخش کوچک‌تر یا دقیق‌تری از مخاطبان خود را در اختیار بگیرد و با هدف حل مشکلات احتمالی، سوالاتی را بپرسد.

تحقیقات ثانویه

تحقیقات ثانویه، تمامی داده‌ها و سوابق عمومی ای را در بر می گیرد که برای نتیجه‌گیری، آنها را در اختیار دارید (مانند گزارش‌های روند، آمار بازاریابی، محتواهای صنعت و داده‌های فروش که از قبل در مورد کسب و کار خود دارید). تحقیقات ثانویه برای تجزیه و تحلیل رقبای شما هم به طور خاصی مفید در نظر گرفته می شود. بخش های اصلی تحقیقات ثانویه بازاریابی ثانویه شما شامل موارد زیر می شود:

– منابع عمومی

این منابع، اولین و در دسترس ترین طبقه از اطلاعات در هنگام انجام تحقیقات ثانویه بازار هستند. یافتن و بررسی منابع عمومی، رایگان است. این دسته از منابع، مقرون به صرفه بوده و بازده و سود زیادی را برای شما به همراه دارند.

بر اساس مطالب وبسایت Entrepreneur، “آمار دولتی” یکی از رایج ترین انواع منابع عمومی به شمار می آیند. دو نمونه آمریکایی از داده های بازار عمومی عبارتند از: اداره سرشماری ایالات متحده و اداره کار و آمار که هر دو اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت صنایع مختلف در سرتاسر کشور ارائه می دهند.

– منابع تجاری

این منابع اغلب به شکل گزارش‌های بازاریابی هستند که شامل دیدگاه صنعت شده و توسط آژانس های تحقیقاتی مانند Pew، Gartner، یا Forrester جمع آوری می شوند. از آنجایی که این اطلاعات بسیار قابل انتقال و قابل توزیع هستند، معمولاً برای دانلود و به دست آوردن اطلاعات باید هزینه آن را پرداخت.

– منابع داخلی

منابع داخلی برای حمایت از تحقیقات بازار، نسبت به اعتباری که به طور معمول دریافت می کنند، شایسته اعتبار بیشتری هستند. چرا؟ این همان اطلاعات بازاریابی ای است که سازمان شما از قبل آن را دارد.

میانگین درآمد هر فروش، نرخ حفظ مشتری و سایر داده‌های تاریخی در مورد سلامت مشتریان قدیمی و جدید، همگی می‌توانند به شما در نتیجه‌گیری در مورد خواسته ها و نیازهای فعلی خریداران شما کمک کنند.

حالا که دسته بندی های کلی تحقیقات بازار را بررسی کردیم، بیایید انواع مختلفی از تحقیقات بازار که ممکن است آنها را انتخاب کنید را به طور دقیق تری بررسی کنیم.

تحقیقات بازار چیست؟

از اولین اقدامات لازم در راستای ایجاد و یا بهبود کسب و کار دیجیتال شما، انجام تحقیقات بازار توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه می باشد. Market Research یا همان تحقیقات بازار یکی از بخش های استراتژی کسب و کار دیجیتال است.

تحقیقات بازار شامل بررسی جنبه های مختلف کسب و کار شما، آشنایی کامل با مشتریان و مخاطبان و نیز شناخت اقدامات کسب و کارهای رقیب می باشد و باید در این راستا با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده بتوان کسب و کار را رو به پیشرفت برد.

در این بخش شما باید با کمک گرفتن از مشاوران، بتوانید اقدامات لازم برای مخاطرات آنی و همچنین مخاطرات احتمالی را انجام دهید که این مسئله شامل تعیین شعار، برنامه بازاریابی و برندینگ و روش های دیجیتال مارکتینگ و برنامه اختصاص بودجه به هر بخش می شود.

نتایج تحقیات بازار

پس از انجام پروسه جمع آوری و تحلیل و بررسی داده ها درباره حوزه فعالیت کسب و کار خود و رقیبان، علاقه مندی و جنبه روانشناختی مخاطبان بازار هدف و . باید اقداماتی در این زمینه انجام گیرد که در این بین پیدا کردن نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و رقیبان برای بازتاب این عوامل به سود کسب و کار خود بسیار با اهمیت می باشد. می توانیم از مدلهای تحلیلی مانند SWOT و یا ماتریس بوستون، ماتریس SEM استفاده کنیم.

شناخت هرچه بهتر پتانسیل کسب و کار خود و رقیبان، این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد که بتوانیم زمینه هایی که بستر فعالیت های بازاریابی کسب و کار ماست را پیدا کنیم. پس از بررسی های لازم در این زمینه، باید با توجه به میزان اهمیت حوزه های فعالیتی، هزینه و و قت خود را به گونه ای صرف کنیم که بیشترین بازخورد را از این فعالیت ها بگیریم و این امر موفقیت آمیز نخواهد بود مگر با ایجاد بستری برای فعالیت در این حوزه و اولین قدم در این زمینه، انتخاب یک پلتفرم در فضای وب و ایجاد و بهبود وب سایتی برای کسب و کار شماست.

پلت فرم وب

امروزه ایجاد وب سایت برای یک کسب و کار مهم ترین کار در حوزه بازاریابی است. کم اهمیت ترین وجه ایجاد یک وب سایت برای کسب و کار شما، ایجاد نوعی اعتبار برای کسب و کار است. زیرا که امروزه استفاده از اینترنت و فضای وب برای همه در دسترس است.

همچنین وب سایت کسب و کار، اولین قدم برای نمایش دادن کسب و کار شما در حوزه دیجیتال است و این وب سایت همانند یک ویترین برای کسب و کار عمل می کند. از این رو هرچه قدر این ویترین جذاب تر و قابل اطمینان تر باشد، مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب می کند.اما این جذابیت و اعتمادسازی باید چگونه باشد تا برند شما را جز بهترین برند های حوزه فعالیتتان کند؟ آیا ایجاد یک وب سایت برای کسب و کار شما می تواند به تنهایی کافی باشد؟ فعالیت شما در پلت فرم وب باید چه استانداردهایی داشته باشد که بتواند مخاطبین را به خود جذب کند؟

پاسخ به این سوالات شما را با حوزه ای از بازاریابی دیجیتال آشنا می کند که از آن با عنوان دیجیتال برندینگ یاد می شود.

دیجیتال برندینگ (Digital Branding)

پس از آن که از طریق تحقیقات بازار، حوزه های مورد توجه کسب و کار شما برای تبلیغات و بازاریابی مشخص شد، پیام و شعار کسب و کار شما باید شکل بگیرد. این پیام و شعار باید به گونه ای باشد که کسب و کار (نام و نشان تجاری) واقعا به آن پایبند باشد تا در این صورت باعث ایجاد حس وفاداری کسب و کار شما نسبت به مشتریان شود. همچنین باید این شعار به شکلی باشد که مخاطب را جذب کند و این کار باید در اولین ارتباط انجام شود تا برند کسب و کار شما بتواند در بین دنیایی از برندهای مختلف در ذهن مخاطبین بماند.

این پیام و شعار در حوزه بازاریابی دیجیتال، از جمله مواردی است که باید در پلت فرم وب نگاه ویژه ای به آن شود زیرا همانطور که گفتیم، وب سایت شما همان ویترین کسب و کار شماست که باید در یک چشم به هم زدن مخاطب را متوجه و مجذوب پیام و شعار کسب و کارتان کند.همانطور که گفتیم ایجاد یک وب سایت برای کسب و کار به تنهایی نمی تواند آن را تبلیغ کند بلکه سلسله ای از اقدامات دقیق است که می تواند این ویترین کسب و کار را رونق بدهد که از جمله این اقدامات، بازاریابی محتوایی است.

بازاریابی محتوایی (Content Marketing)

پس از ایجاد و راه اندازی پلت فرم وب و ساخت یک وب سایت با ویژگی های خوب بصری، نوبت متخصصان و نویسندگان حوزه بازاریابی محتوایی است تا با نوشتن محتواها و مقاله های استاندارد و بارگذاری این محتواها در وب سایت ، مخاطبین را متوجه و مجذوب کسب و کار و حوزه فعالیتی آن کنند. لازمه این کار، استفاده از نویسندگان فعال در بازاریابی محتوایی است که با استانداردهای این عمل آشنایی کامل دارند.

تحقیقات بازار چیست؟ آموزش تحقیقات بازار

آموزش تحقیقات بازار در آکادمی فرصت یکی ابز بهترین آموزش ها در وب فارسی می باشد. قسمت اعظمی از موفقیت کسب و کار های اینترنتی در گرو تجزیه و تحلیل خوب است، پس قبل از شروع کار بهتر است تحقیقاتی را در رابطه با مخاطب هدف، محصولی که میخواهید به بازار ارائه دهید، رقبا و. داشته باشید.

آموزش تحقیقات بازار

آموزش تحقیقات بازار در آکادمی فرصت یکی ابز بهترین آموزش ها در وب فارسی می باشد. قسمت اعظمی از موفقیت کسب و کار های اینترنتی در گرو تجزیه و تحلیل خوب است، پس قبل از شروع کار بهتر است تحقیقاتی را در رابطه با مخاطب هدف، محصولی که میخواهید به بازار ارائه دهید، رقبا و. داشته باشید.

به اینگونه تحقیقات گفته شده اصطلاحا تحقیقات بازار می گوییم. در کنار تحقیقات بازار می توانید آموزش طراحی کمپین را هم ببینید.

تحقیقات بازار چیست؟

برای حضور پر قدرت در هر جایی از جمله بیزینس آنلاین، ما نیاز به یک استراتژی و برنامه داریم. اما برای طراحی استراتژی مناسب ما نیاز به داده هایی داریم، داده هایی که چند نمونه از آن را در بالا به عنوان مثال آوردیم، مانند شناخت تحقیقات بازار چیست؟ مشتری، بازار هدف و .

به تحقیقاتی که انجام می دهیم تا این داده ها را بدست آوریم و استراتژی را تدوین کنیم، تحقیقات بازار یا Market Research می گوییم.

دو روش تحقیقات بازار

ما برای تحقیقات بازار و جمع آوری داده های مورد نیاز، از روش های مختلفی می توانیم استفاده کنیم از جمله تحقیقات پایه ای و تحقیقات ثانویه. اگر اطلاعات را به صورت مستقیم خودمان جمع آوری کنیم به آن تحقیقات پایه ای یا اولیه و اگر از اطلاعات جمع آوری شده توسط دیگران استفاده کنیم به آن تحقیقات ثانویه می گویند. اجازه بدهید مثال بزنیم: ما با استفاده از پرسشنامه اینترنتی سوالاتی را از مخاطب مان میپرسیم تا او را بیشتر بشناسیم و بتوانیم بازاریابی بهتری داشته باشیم، ما از روش پایه ای در تحقیقات بازار خود استفاده کردیم. اما اگر به سراغ سایت های رقیب برویم و از اطلاعات آنها استفاده کنیم، از روش ثانویه تحقیقات بازار بهره بردیم.

آیا تحقیقات بازار مهم است؟

طبق جمله ای که در اول مقاله گفتیم، بیشترین قسمت از موفقیت کسب و کار به تحقیق کردن مربوط میشود اما چرا؟

ما با تحقیقات بازار می توانیم نقاط ضعف و قوت خودمان را بشناسیم، نقاط صعف رقیب را بدانیم و از آن استفاده کنیم، ببینیم چه کار هایی رقبا انجام نداده اند و از آن کار به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کنیم و .

نکته ی مهم دیگر این است که بعد از تحقیقات بازار یا مارکت ریسرچ ما اطلاعات بسیار زیادی از مخاطب هدف مان خواهیم داشت. نمیدانم چقدر از پرسونای مشتری آگاهی دارید، اما با داشتن پرسونا میتوانید فروش خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید. پرسونا یعنی یک شخصیت فرضی را به عنوان مشتری در ذهن تان قرار دهید و ببینید این مشتری شما چه ویژگی هایی دارد. از سن و جنسیت اش گرفته تا مدرک تحصیلی و علایق اش، دانستن این ویژگی ها میتواند شما را در تولید محتوای بهتر، بازاریابی موثر تر و در نهایت فروش بیشتر کمک کند

تحقیقات بازار چیست؟ آموزش تحقیقات بازار

چند نمونه از تحقیقات بازار

پرسشنامه را می توانید به صورت آنلاین و یا کاغذی به دست مشتری برسانید و سوالات مد نظرتان را از او بپرسید تا اطلاعات مورد را کسب کنید. پرسشنامه از جمله روش های تحقیقات بازار پایه ای می باشد.

شما می توانید به صورت مستقیم و رو در رو (نه به صورت کتبی) از مخاطب سوال بپرسید. این روش یک مزیت بزرگ نسبت به روش قبلی دارد و آن هم این است که شما لحن صحبت مخاطب را می دانید و احساسات مخاطب را درک میکنید.تماس تلفنی و تماس تصویری نیز جز این روش محسوب می شوند.

با مشاهده می توانید رفتار مشتریان را بررسی کنید، به طور مثال نحوه برخورد رقبای تان با مشتری را ببینید، از آن ایده بگیرید و اگر نیاز به بهتر شدن دارد، شما رفتار بهتری را داشته باشید.

آیا تحقیقات بازار معایبی دارد؟

حقیقت این است که در کنار تمام مزایایی که تحقیقات بازار دارد، دارای محدودیت ها و عیب هایی نیز میباشد به طور مثال این کار برای دقیق انجام شدن نیاز به زمان زیادی دارد، یا بررسی کردن رقبا همیشه راحت نیست و ما را با چالش هایی رو به رو می کند. در برخی موارد نیز افراد به پرسشنامه و مصاحبه ها پاسخ نمی دهند و یا پاسخ درستی نمی دهند و شما نمی توانید اطلاعات قابل قبولی را بدست آورید.

تحقیقات بازار چیست؟ آموزش تحقیقات بازار

جمع بندی

در این محتوا ما به شناخت کلی در رابطه با تحقیقات بازار رسیدیم و نکات مقدماتی آن را گفتیم ، در نهایت باید بدانید که تحقیقات بازار باید به خوبی و به درستی انجام شود تا نتیجه دلخواه را داشته باشد. تحقیق نکردن از تحقیق بد بهتر است، پس به شما پیشنهاد می کنیم با دیدن آموزش به صورت اصولی تحقیقات بازار را یاد بگیرید و انجام بدهید

مدیریت بازاریابی برند و تبلیغات

مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی برند و تبلیغات، تحقیقات، تدارکات و تمهیدات بازار

تحقیقات بازار یا تحقیقات بازاریابی چیست؟

تحقیقات بازار یا تحقیقات بازاریابی چیست؟

تحقیقات بازاریابی، ( Marketing research ) عبارت است از فعالیت‌هایی که ارتباط لازم را بین مصرف‌کنندگان، خریداران و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطلاعات برقرار می‌کند. در ابتدا هدف بازاریابی، پیدا کردن تکنیک‌هایی برای افزایش فروش بود و فهم و درک مشتریان هیچ جایگاهی در بازاریابی نداشت اما با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی تولید و پیشی گرفتن تولید کالاها و عرضه نسبت به تقاضا، مدیران بازاریابی به طور فزاینده‌ای اهمیت فهم و درک مشتریان پی بردند و امروز شعار بازاریاب‌ها این است: شناخت و درک خریداران به صورت انفرادی همراه با شناخت یک بخش بازاریابی تخصصی.

امروزه تمامی شرکت‌های پیشرو در عرصه تولید و تجارت، جهت اثر بخشی بازاریابی از مجموعه‌ای از فنون تحقیقات بازاریابی بهره می‌گیرند و تحقیقات بازاریابی یکی از قوی‌ترین و مؤثرترین ابزارهای تصمیم سازی برای مدیران بازاریابی به شمار می‌رود. در گذشته تحقیقات بازاریابی عبارت بود از روش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای کمک به مدیران در اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی اما از دهه ۱۹۹۰ به این‌طرف تحقیقات بازاریابی یکی از اجزای تحقیقات بازار چیست؟ مکمل مراحل تصمیم‌گیری تلقی می‌شود.

در تعریفی ساده، تحقیقات بازاریابی فرایندی است که سازمان را به بازار هدف از طریق جمع‌آوری اطلاعات مرتبط می‌کند. اطلاعات حاصله از تحقیقات بازار در کنار تجربه و دانش مدیران راهبردی، راهنمای آنها در انتخاب تصمیم‌های درست به شمار می‌آید. تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازار چیست؟ نخستین گام در راه شناختن خریداران است و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان‌هایی است که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان تنظیم می‌کند.

از تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاست‌های بازاریابی استفاده می‌شود و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود. در واقع تحقیقات بازار کمکی برای کارخانه‌های تولیدی است تا خطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباه در آن‌ها کم شود، یا در کمپین‌های تبلیغاتی به این آگاهی برسند که مخاطب چه چیزی را دوست دارد، یا اینکه بعد از کمپین به تأثیر تبلیغ خود پی ببرند.

تلاش‌های متعددی برای تعریف تحقیقات بازاریابی صورت گرفته و بعضی از آنها سبب شده است تا «تحقیقات بازار» به جای «تحقیقات بازاریابی» استفاده شود و همه جنبه‌های آن را پوشش دهد. با این وجود یک تفاوت اساسی بین دامنه فعالیت‌هایی که این دو واژه را پوشش می‌دهند، وجود دارد. مسوولیت تحقیقات بازار بسیار گسترده است، درحالی که تحقیقات بازاریابی به یافتن اطلاعات در مورد بازار یک محصول خاص محدود می‌شود. امروزه بازاریابی به عنوان یک وظیفه خاص مدیریتی است که کلیه فعالیت‌های مرتبط با توسعه، تولید و توزیع محصولات به بازارهای خاص، یعنی جایی که باید رضایت مصرف‌کنندگان آنها تأمین شود را در بر می‌گیرد؛ بنابراین تحقیقات بازاریابی، توسعه محصول، شناخت بازار، روش‌های مناسب فروش، توزیع، تبلیغ و تسهیلات خدمات/فروش را در بر می‌گیرد و در واقع، همه جنبه‌های فعالیت‌های کسب و کار از «مرحله ایده» تا «رضایت مشتری» را پوشش می‌دهد.

نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی

انواع نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی به تصادفی (احتمالی) و غیر تصادفی (غیر احتمالی) تقسیم می‌شود:

 • در نمونه گیری تصادفی هر واحد جامعه شانس انتخاب شدن به طور مساوی را دارد.
 • در نمونه گیری غیر تصادفی اینگونه نیست، بلکه این قضاوتی و هدفمند است؛ یعنی انتخاب نمونه به قضاوت فرد بستگی دارد، نه مطابق با نظریه احتمال.

داده‌های ثانویه در تحقیقات بازاریابی

داده‌ها در تحقیقات بازاریابی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند:

 • داده‌های اولیه داده‌هایی هستند که جهت کمک به حل مسئله یا سود جستن از یک فرصت جمع‌آوری می‌شوند.
 • داده‌های ثانویه داده‌هایی هستند که به منظور غیر از کمک به حل مسئله‌ای که در دست است گردآوری شده‌اند.

داده‌های ثانویه را می‌توان از لحاظ مزایا، مشکلات پیش رو، منابع داخلی و منابع خارجی بررسی کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.