تعریف روند صعودی


رسم خط روند و کانال کشی قیمتی و تشخیص نقاط شکست

کانال کشی

رسم خط روند و کانال کشی قیمتی بسیار ساده است اگر بطور کامل با شناسایی روند قیمت آشنایی داشته باشید.در بخش قبلی آموزش شناسایی خط روند را به طور کامل آموزش دادیم. میتوان سطوح حمایت و مقاومت را علاوه بر افقی به صورت مورب نیزرسم کرد. رسم این خطوط به صورت مورب همان رسم خط روند است. می دانیم حرکت قیمت همیشه به صورت زیگ زاگ است در روند صعودی یا نزولی علاوه بر سطوح حمایت و مقاومت میتوانیم از خط روند نیز استفاده کنیم.

نحوه رسم خط روند صعودی

به تصویر زیر دقت کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A به سمت نقطه B حرکت میکند. در نقطه B یک قله می سازد سپس بازار وارد فاز اصلاح قیمت می شود و به سمت نقطه C حرکت میکند. میدانیم که برای تشکیل روند صعودی قعر نقطه C نباید پایین تر از نقطه A قرار بگیرد. یعنی اگر فاصله نقطه A تا نقطه B معادل 100 پیپ باشد فاصله نقطه B تا C نباید بیشتر از 60 تا 70 پیپ باشد. زمانی که دره نقطه C بالاتر از نقطه A به پایان می رسد معامله گران میدانند که فاز اصلاح قیمت به پایان رسیده است و روند کلی بازار صعودی است.

روند صعودی 1

اما برای اینکه از صعودی بودن روند مطمئن شویم صبر میکنیم تا قیمت از نقطه B عبور کند.

رسم خط روند

در روند صعودی کف دره ها به عنوان سطوح حمایتی در نظر گرفته می شود به همین منظور ما نقاط A و C را بهم وصل میکنیم اما تا زمانی که روند قیمت از خط B عبور نکرده است و تایید روند صعودی را نگرفته ایم وارد معامله نمی شویم. در واقع همانطور که عبور قیمت از خط B نشانه ادامه روند صعودی بازار تشکیل کندل زیر نقطه تلاقی خط B و سطح حمایتی AC نشان دهنده بازگشت روند قیمتی بازار است.

روند صعودی 3

با توضیحات بالا تریدر نباید دچار اشتباه شود بلکه باید همواره به تو نکته توجه داشته باشد:

 • سطح ورود به معامله
 • نقطه ورود به معامله

با تشخیص سطوح حمایت و مقاومت چه به صورت افقی چه به صورت مورب سطح ورود به معامله شناسایی می شود یعنی تریدر میتواند بعد از شناسایی سطح ورود به معامله منتظر نقطه ورود بماند اما برای تشخیص نقطه ورود به معامله باید منتظر شکل گیری الگوی کندل ها باشد.

الگوی کندل ها روند صعودی

طبق تصویر بالا با شکست قله ی B ، ما از دره ی اول به دره ی دوم خط روند صعودی را میکشیم. قیمت قله را شکسته و در همان سطح پولبک زده (موج اصلاح قیمت) است.

موج اصلاح قیمت

رسم خط روند و کانال کشی قیمتی

در هر تایم فریمی از بازار میتوان تعداد زیادی خط روند رسم کرد و کانال کشی قیمتی انجام داد. اما همه این خط روندها و کانال کشی ها به یک اندازه حائز اهمیت نیستند بلکه درجه اهمیت خط روند و کانال کشی قیمتی به چند عامل بستگی دارد.

عوامل درجه اهمیت خط روند

 1. تعداد برخورد قیمت به آن روند.
 2. مدت زمانی که روند در بازار دوام آورده
 3. شیب روند

باید توجه داشت که فاصله بین نقاط A و B که بهم وصل میکنیم باید منطقی باشد نباید این دره ها زیاد بهم نزدیک یا دور باشد.

کانال کشی قیمت چیست؟

برای پیدا کردن مکان احتمالی خروج از معامله و شروع معامله جدید خطی موازی خط روند رسم میکنیم.

کانال کشی نزولی

همانطور که در تصویر بالا می بینید قیمت سه بار کانال کشی قیمتی را رسم کرده است. لمس کانال قیمتی تفاسیر متفاوتی دارد به همین دلیل رسم کانال کشی قیمتی بسیار حائز اهمیت است. در حالتی دیگر:

کانال کشی صعودی

تشکیل سوئینگ ها دور از خط کانال میتواند نشانه تغییر روند باشد. در تصویر بالا قله ها از خط کانال دور شده است و قله ها کوتاه تر شده است در نهایت خط روند شکسته شده است.

شکست خط روند

زمانی که قیمت از خط روند عبور میکند یعنی خریداران و فروشندگان تغییر موضع داده اند که اصطلاحا خط روند شکسته شده است.

*تمامی قوانینی که برای سطوح حمایت و مقاومت افقی وجود دارد برای خطوط روند نیز صادق است.

مراحل شکست روند صعودی

 1. دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
 2. تشکیل قله ای مساوی یا پایین تر از قله قبل
 3. شکسته شدن تعریف روند صعودی خط روند صعودی
 4. اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
 5. تشکیل دره ای پایین تر از دره قبل

مراحل شکست روند نزولی

 1. دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
 2. تشکیل دره ای مساوی یا بالاتر از دره قبلی
 3. شکسته شدن خط روند نزولی
 4. اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
 5. تشکیل قله ای بالاتر از قله قبل

*ممکن است برخی از مراحل بالا (مراحل ۱و ۲ و ۴) انجام نشود.

توجه داشته باشید که دیدن علائم و نشانه های شکست خط روند و تغییر روند قیمتی تنها سطوح ورود به معامله را نشان می دهد برای شناسایی نقطه ورود به معامله باید منتظر تشکیل الگوی کندل استیک بمانیم.

شکست خط روند نزولی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت بعد از اینکه در سوئینگ 4 کانال قیمت را لمس کرده است، از کانال دور شده است و به سمت خط روند میل پیدا کرده است که نشانه ای از تغییر روند بازار است.

نقطه شکست خط روند

در مرحله ی بعد خریداران بیشتری وارد شدن و قیمت خط روند نزولی را شکسته و بعد از پولبک (اصلاح قیمت) به صعودش ادامه داده است.

نحوه تعیین حد ضرر (StopLoss) و حد سود (TakeProfit)

با فرض قرار داشتن در یک روند صعودی برا تعیین حد ضرر قله قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و استاپ را بالای قله قرار می دهیم و در روند نزولی دره قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و استاپ را زیر دره قرار می دهیم. برای تعیین حد سود در شکست روند صعودی هم اندازه نقطه تعریف روند صعودی ی شکسته شده تا قله قبل را بعنوان هدف اول و ساپورت های پایینتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم.

برای تعیین حد سود در شکست روند نزولی هم اندازه نقطه ی شکسته شده تا دره قبل را بعنوان هدف اول و مقاومت های بالاتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم.

حد سود شکست روند

در تصویر بالا استاپ زیر دره قبل از شکست قرار دادیم و اندازه ی دره تا ناحیه شکست بعنوان هدف اول حد سود در نظر میگیریم.

حد سود پله ای

تصویر بالا مثالی از شکست روند نزولی که بعد شکست وارد خرید میشویم.

حد سود شکست روند

هدفها ترکیبی از اندازه ی دره ی قبل و مقاومتهای پیش رو هستند که به زیبایی لمس شده اند.

مثال از شکست روند

به تصویر زیر که نمودار پوند/ین است، توجه کنید. قله ای پایینتر از قله قبل زده شده و هشدار تغییر روند به صدا در آمده است.

شکست روند در جفت ارز ERU/JPY

قیمت پولبک زده و به روند نزولی تبدیل شده است سپس روند شکسته شده ابتدا قله ای مساوی قله قبل زده شده است. در تصویر بالا میتوانید دو نکته مهم را مشاهده کنید:

نکته اول (اهمیت تعیین استاپ): بعد از شکست روند و ریزش ، مجددا قیمت جهت زدن استاپها و فعال کردن سفارشات فروش و ریزش شارپی توسط مارک میکرها صعودی شده است. همانطور که میبینید سایه بلند (شادو) نتوانسته است بالاتر از قله ی قبل از شکست روند قرار بگیرد.

نکته دوم (فاصله استاپ منطقی): زمانی که شکست روند به وسیله کندل های بزرگ و حرکات شارپی صورت میگیرد بهتر است به دلیل ریسک بالا وارد معامله نشوید. در این شرایط فاصله استاپ زیاد می شود و میزان ضرر زیاد می شود. تصویر بالا تصویر واضحی از این نوع شکست روند است.

به کندلی که خط روند توسط آن شکسته می شود، کندل شکست می گوییم. مثلا در شکست روند صعودی، بعد از کندل شکست باید یه کندل کامل زیر خط روند بسته شود.

شکست روند یورو ین

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، با لمس خط روند و مشاهده الگوی کندل استیک piercing، وارد معامله شده ایم. با شکست خط روند نزولی قیمت به صعود ادامه داد. همیشه شکست در حرکات اصلاحی روند اصلی یا ریتریس ها حد سود خوب و قدرتمندی به ما میدهد.

اندازه گیری روند

در بالا خط روندهایی که شکسته شده است را میبینید و زیبایی و سادگی کار با خط روند را به ما نشان میدهد. این مقاله، بخشی از دوره جامع و رایگان آموزش پرایس اکشن پیشرفته است که با کلیک برروی لینک، میتوانید اولین مقاله در این راستا را مطالعه کنید.

نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

بررسی روند در تحلیل تکنیکال

با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را نسبت به گذشته قیمت‌ها و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کرد. خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم. خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم می کنند. یکی از دلایل استفاده از این خط ها حذف نوسان‌های قیمتی از تحلیل، نشان دهنده حرکت قیمت به شکل صعودی یا نزولی و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند. در آخر می توان به این نتیجه دست یافت که خط روند یا Trend Lineیکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که روند به سه جهت تقسیم می شود:

 1. روند صعودی: خط روند صعودی‌‌‌ یا Uptrend از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
 2. روند نزولی: خط روند نزولی‌ یا Downtrend از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
 3. روند خنثی: روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند.
حال باید گفت روند به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:
 1. روند بزرگ
 2. روند متوسط
 3. روند کوتاه
شکست خط روند:

هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع شکست دروغین میباشد.

هر میزان درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

 • اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هر میزان که اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند:

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد است:

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می تواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

استفاده از روندها در بازار بورس:

درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می کند. اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی برای کسب سود است. زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب جهت خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

اعتبار روند در بورس:

هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد، دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌ است. به طور کلی می توان گفت که اعتبار روند در بورس به چند عامل بستگی دارد:

 1. شدت کاهش و یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
 2. شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
 3. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
 4. بازه زمانی بررسی سهم

از بهترین اندیکاتور تشخیص روند و اندیکاتور تشخیص تغییر روند می توان به میانگین متحرک های ۲۰ – ۵۰ نام برد که در پکیج های آموزشی بورس بصورت کامل در مورد استفاده از این گونه اندیکاتورها توضیح داده شده است.

البته تشخیص روند با مکدی نیز یک روش معمول در میان معامله گران تازه کار است که ما استفاده از آن را توصیه نمی کنیم.

کندل چکش و چکش معکوس چیست؟ انواع کندل چکش

کندل چکش و چکش معکوس

معامله‌گران در بازار بورس، همواره تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای متفاوت، جهت روند سهم‌های بورسی را در روزهای آتی، تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد. یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل سهم‌های بورسی، تکنیک « کندل شناسی » است که در مقاله‌ های قبلی به صورت کامل به این موضوع پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به معرفی «کندل چکش» و «چکش معکوس» بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این تکنیک کاربردی، با ما همراه باشید.

این ویدئو را حتما ببینید!

کندل چکش چیست؟

کندل چکش یکی از الگوهای کندلی پرکاربرد در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی است. این الگو معمولا به صورت تک کندلی است و همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. این کندل نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران است. به عبارت دیگر، تشکیل کندل چکش در تعریف روند صعودی حالت نزولی سهم، نشانه‌ای از بازگشت روند سهم خواهد بود. نام این کندل از شکل ظاهری آن برگرفته شده است. کندل چکش دارای یک بدنه کوچک در قسمت بالا و یک سایه بلند در زیر بدنه است. سایه پایینی حداقل باید دو برابر بدنه چکش ارتفاع داشته باشد. یکی از نکات مهم در بررسی کندل چکش، تشخیص اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

کندل چکش چیست؟

محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام

سایه کندل چکش در نمودار سهام به صورت کلی نشان دهنده تقابل میان خریداران و فروشندگان سهم است، هر چه قدر ارتفاع سایه تشکیل شده بلندتر باشد، به معنی حجم زیاد معاملات در آن سهام است. به این نکته توجه داشته باشید که اگر ارتفاع سایه تشکیل شده در زیر بدنه بیشتر باشد، یعنی فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت سهم را کاهش دهند و در طرف مقابل خریداران با خرید سهام، قیمت آن را افزایش می‌دهند تا تلاش فروشندگان را در بازار خنثی کنند. کندل چکش به زبان ساده، نشان دهنده اتمام روند نزولی در سهام مورد نظر است.

نکته: کندل چکش به تنهایی سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود و باید این کندل در موقعیت خود ارزیابی کرد. معامله‌گر با مشاهده کندل چکش در نمودار یک سهم، باید بررسی کند که آیا در این روند نزولی احتمال حمایت وجود دارد یا خیر؟ همچنین برای کسب نتیجه بهتر از مشاهده کندل چکش، می‌توانید از سایر ابزارهای تایید کننده برای اعتبار تشخیص خود استفاده کنید. برای مثال به چند کندل موجود در نمودار زیر توجه کنید:

محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام

انواع کندل چکش

کندل چکش بر اساس رنگ بدنه یا به عبارت دیگر، بر اساس صعودی یا نزولی بودن، به دو نوع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.

 • کندل چکش نزولی: این کندل نشان‌دهنده آن است که با وجود ضعف در عملکرد فروشندگان، آن‌ها موفق شده‌اند که قیمت پایانی سهم را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.
 • کندل چکش صعودی: در این کندل، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در روند نزولی سهم دارند. سایه بلندی که در این حالت در زیر بدنه تشکیل می‌شود به این معنی است که خریداران توانسته‌اند قدرت فروش را به راحتی خنثی کنند. علاوه بر این، آن‌ها توانسته‌اند قیمت بسته شدن کندل را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

نکته: زمانی که در روند نزولی سهم کندل چکش سایه بلندتری داشته باشد، به معنای شروع ضعف فروشندگان در روند پایین آوردن قیمت خواهد بود. معامله‌گران در این وضعیت با بررسی بیشتر نسبت به وجود نشانه‌هایی از حمایت در سهم، می‌توانند وارد سهم شوند و سود خوبی را به دست بیاورند.

تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، کندل چکش به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش در بازار نیست. برای کسب اطمینان بیشتر، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیلی مثل اسیلاتورها استفاده کنید. الگوی چکش یکی از الگوهای معتبر و پرکاربرد است که معامله‌گران زیادی از آن بهره‌مند می‌شوند. تحلیل‌گران معمولا در کنار استراتژی معاملاتی خود، همیشه به این الگو در روند معاملات سهم، دقت می‌کنند. مطابق با تصویر زیر، ترکیب دو عامل کندل چکش و اسیلاتور، تایید خوبی برای ورود به سهم مورد نظر است.

تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها

ویژگی‌های الگوی کندل چکش

 • شناخت دقیق الگوی چکش در روند نمودار سهم، کمک زیادی به معامله‌گران برای شناسایی سطوح حمایتی خواهد داشت.
 • الگوی کندل چکش اغلب در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و به معنای تغییر جهت سهم و برگشت به روال صعودی است.
 • الگوی کندل چکش از نوع الگوهای بازگشتی بوده و در میان تحلیل‌گران از اعتبار بالایی برخوردار است.
 • در الگوی چکش، حد ضرر کمی پایین‌تر از انتهای دسته چکش تعریف می‌شود.

الگوی چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس، الگویی مشابه با کندل چکش است. تفاوت بین آن‌ها، محل تشکیل سایه است. در الگوی چکش معکوس، سایه تشکیل شده در قسمت بالای بدنه بوده که دارای ارتفاع بیشتری است. این الگو در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود. چکش معکوس همانند الگوی چکش از خانواده الگوهای بازگشتی است و تشکل آن در سهم به معنی تغییر جهت روند سهم خواهد بود.

نکته: کندل چکش معکوس حتما باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. در این کندل سایه پایینی وجود ندارد و در صورت مشاهده، باید طول بسیار کوتاهی داشته باشد. مطابق با تصویر زیر، مشاهده می‌کنید که کندل چکش معکوس در انتهای روند نزولی تشکیل شده و ارتفاع سایه در قسمت بالایی بدنه، بیشتر است.

الگوی چکش معکوس چیست؟

کندل‌هایی که چکش معکوس نیستند!

در این بخش به بعضی از نمونه‌هایی که ممکن است با الگوی چکش معکوس، به اشتباه تشخیص داده شوند اشاره می‌کنیم. در بعضی از موارد طول سایه تشکیل شده در الگو، کوتاه‌تر از بدنه آن است که نشان می‌دهد الگوی مشاهده شده از نوع چکش معکوس نیست.

کندل‌هایی که چکش معکوس نیستند!

نکته: الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش، به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش نیست. معامله‌گران باید از ابزاهای دیگری برای تایید اعتبار تشخیص خود در روند تحلیل نمودار سهام استفاده کنند.

ویژگی‌های الگوی کندل چکش معکوس

 • در کندل چکش برعکس، نوع رنگ کندل اهمیت زیادی ندارد اما اگر رنگ آن سبز (صعودی) یعنی کندل چکش معکوس سبز باشد، بهتر است.
 • برای کسب اطمینان بیشتر از اعتبار کندل چکش معکوس، در کنار این کندل از الگوهای هارمونیک، الیوت و خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید.
 • کندل چکش معموس در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و مشاهده آن به معنی تغییر روند جهت سهم خواهد بود.
 • کندل چکش معکوس از نوع الگوهای بازگشتی است که اعتبار زیادی در بین تحلیل‌گران دارد.

تفاوت کندل چکش با شوتینگ استار

الگوی شوتینگ استار یک الگوی نزولی است. این الگو سایه بالایی بلندی دارد. قیمت در الگوی شوتینگ استار در پایین‌ترین قیمت روز باز شده و با نزدیکی به قیمت گشایش، بسته می‌شود. لازم به ذکر است که این الگو معمولا سایه پایینی ندارد و در صورت مشاهده، اندازه آن بسیار کوتاه و ناچیز خواهد بود. الگوی شوتینگ استار در کندل چکش معکوس در روند صعودی تشکیل می‌شود و معمولا در طی معاملات روز، به مقاومت سختی برخورد می‌کند. دقت داشته باشید که این الگو تا حدودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و برگشت روند سهم در بازار است. الگوی چکش با الگوی شوتینگ استار به نظر یکسان می‌رسند. هر دو آن‌ها دارای بدنه کوچک و سایه بالایی بسیار بلندی هستند و معمولا سایه پایینی در این الگوها تشکیل نمی‌شود. تفاوت این دو الگو در این است که یک شوتینگ استار بعد از افزایش قیمت تشکیل می‌شود و تغییر روند بعد از آن نزولی خواهد بود اما چکش معکوس پس از کاهش قیمت رخ می‌دهد و بعد از آن، تغییر روند صعودی را شاهد خواهیم بود.

سخن آخر

معامله‌گران در بازار بورس سعی دارند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، جهت روند سهم را در آینده تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد که تحلیل‌گران با توجه به اهداف و استراتژی معاملاتی خود، از این ابزارها استفاده می‌کنند. «کندل چکش» و «کندل چکش معکوس» از تکنیک‌های پرکاربرد و معروف در روند ارزیابی نمودار سهم‌های بورسی هستند. معامله‌گران با مشاهده این الگو‌ها، موقعیت‌های مناسبی را برای کسب سود بیشتر دربازار بورس، پیدا می‌کنند. در این مقاله به صورت کامل به جزئیات و مشخصات این دو الگوی پرکاربرد اشاره کردیم.

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

بازار امروز متعادل، نوسانی و بدون جهت بود. بسیاری از نمادهای بزرگ بازار در بین مثبت و منفی، یک‌درصد نوسان داشتند و این رفتار در روزهای انتهایی سال طبیعی است. ارزش و حجم معاملات نسبت‌به روزهای گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز شاهد افت ۵۹۵ واحدی و روند اندک منفی ۲۰۱ نماد در بازار بورس و ۱۶۹ نماد در بازار فرابورس بود. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرد.

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۵۹۵ واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۴ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد ۲۱۸ واحدی در سطح ۳۳۸ هزار ۹۵۴ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۰.۰۴ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۰۶ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۶۵

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۰۱

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۲۸ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۱۵۲ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۱۵ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۱۳۵

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۱۶۹

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۷ هزار ۱۴۴ و یک میلیون ۸۰۴ هزار ۹۶۳ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب پنج میلیارد ۱۸۹ و چهار میلیارد ۱۷۱ میلیون برگه سهم بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

حمایت: یک میلیون ۳۲۴ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد

پیش بینی: پیش بینی یک روند صعودی را خواهیم داشت.

توضیحات: شاخص کل پولبک خود را تکمیل کرد و پیش‌بینی می‌شود که بتواند تا سطح یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد حرکت کند. (تا زمانی که کف داینامیک حفظ شود تحلیل پا برجا است)

تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی

شاخص قیمت ریالی محصولات پتروشیمی نسبت به آمار قبلی دو درصد افزایش داشته است. قیمت دلار اعلامی قبلی ۲۴۱،۴۴۸ ریال بوده و در هفته جاری نرخ دلار بورس کالا ۲۳۹،۸۴۲ ریال اعلام شد. قیمت دلاری محصولات هم نسبت به هفته قبل ۳ درصد افزایش داشته است. شاخص‌های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می‌شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه تعریف روند صعودی به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است.

ظرفیت بانک صادرات برای تأمین مالی سالانه ۸۰۰ میلیون یورویی فولاد مبارکه اصفهان

صیدی (مدیرعامل وبصادر ) در دیدار مدیران مجموعه فولاد مبارکه بر تقویت همکاری بانک صادرات ایران با این شرکت تاکید کرد و برای انجام مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی شرکت فولاد مبارکه اعلام آمادگی کرد و ظرفیت بانک برای تأمین مالی سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون یورو به منظور حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این شرکت را یادآور شد. طیب‌نیا (مدیرعامل فولاد) با اشاره به وجود بیش از هشت میلیارد یورو طرح جدید در فولاد مبارکه، خواستار همراهی بانک صادرات ایران برای تحقق طرح‌های توسعه‌ای این شرکت از طریق منابع صندوق توسعه ملی شد..

اخبار شرکت‌ها

ولصنم ۱۷ فروردین به مجمع می‌رود تا سرمایه شرکت از محل انباشته دو برابر شود

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-261 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ از کلیه سهام‌داران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان خرمشهر ( آپادانی سابق)، پلاک ۶۱ برگزار می‌شود.

سخاش گزارش مجمع عمومی فوق‌العاده

با افزایش مذکور سرمایه شرکت از ۱۲.۵ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان رسید. این افزایش سرمایه پس از مجمع عادی سالیانه شرکت ثبت خواهد شد و به حق تقدم سودی تعلق نخواهد گرفت.

منابع حاصل از این افزایش سرمایه برای گازسوز شدن پخت کلینکر شرکت هزینه خواهد شد. گازسوز شدن سبب افزایش ۱۰ درصدی سود شرکت می‌شود. با توافقاتی که با اداره گاز انجام شده است از ابتدای اردیبهشت ماه سیمان خاش گازسوز خواهد شد. برنامه افزایش سرمایه از ۲۰ به ۶۰ میلیارد تومان در سال آتی اجرایی خواهد شد. هدف از انجام این افزایش سرمایه خرید ماشین آلات جهت معدن‌کاری شرکت است. همچنین مسئولان سفارش عنوان داشتند که برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت در سال آتی پیگیری خواهد شد. مجمع عادی سالیانه شرکت در ۱۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد و مطابق معمول تقسیم سود حداکثری خواهد بود.

رشد درآمدزایی ذوب آهن در بورس کالا

ذوب‌آهن اصفهان در هفته منتهی به ۲۰ اسفند توانست رکورد نیمه دوم سال را در بخش درآمدزایی خود از بورس کالا به‌دست آورد. این شرکت در هفته فوق توانست با رشد ۳۵ درصدی درآمدها به نسبت هفته گذشته درآمدهای خود را به ۶۷۱ میلیارد تومان برساند و بیش از ۴۶ تن کالا نیز در بازارنقره‌ای معامله کند.

مجمع وغدیر

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر موفق شده در حوزه عملیاتی با افزایش بهره‌وری تولید و تبدیل سرمایه گذاری به سودآوری مطلق همراه شود. انتشار شش هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی از جمله اقدامات این شرکت بوده است.

با افزودن سهام شغدیر موجب افزایش شفافیت در دارایی خود و افزایش سرمایه در هلدینگ مالی و صنعت و معدن شده است. عرضه و پذیرش تعدادی از شرکت‌ها همچون هلدینگ صنایع و معادن وکغدیر و فروی ، گروه مالی غدیر و سیمان سفید شرق با هدف افزایش ضریب نقدشوندگی از جمله اقدامات غدیر بوده است. عرضه پتروشیمی تبریز تعریف روند صعودی و هلدینگ برق و انرژی غدیر از برنامه‌های آتی شرکت است. شرکت قطعاً نیازمند تجدید ارزیابی است. سهم نفت و گاز پتروشیمی در سبد سودآوری به نسبت صنایع و معادن و مالی و سرمایه‌گذاری بیش از همه است.

سه حوزه مهم برای آینده غدیر ارزیابی شده است. نفت و گاز و پتروشیمی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش؛ حوزه صنعت و معدن که شامل صنایع مختلف می‌شود و تمرکز آن بر زنجیره بالادستی است؛ اجرای پروژه‌های دانش بنیان در زنجیره ارزش و توسعه و تکمیل زنجیره فولاد در خصوص فولادهای تخصصی و آلیاژی که تنوع بخشی به اینها از اولویت‌های شرکت است.

در متوازن سازی سبد نیز وابستگی به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی منجر شده تا سبد ریسک پذیر شود و باید متوازن شود. در تصویری که از آینده کسب‌وکار وجود دارد، بخش جدیدی در حوزه فناوری‌های نو باید به غدیر اضافه شود و همچنان پتروشیمی و معدن دو ستون اصلی سبد خواهند بود. برای تضمین تولید وظیفه داریم در حوزه انرژی چون برق فعالیت کنیم.

تقویت زنجیره بالادستی تولید فولاد؛ افزایش ظرفیت تولید محصول در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان و شفاف‌سازی فرایند فروش و بهره‌برداری عملیاتی از شرکت صنایع آلومینیوم جنوب و رساندن به ظرفیت اسمی تولید از جمله دستاوردهای شرکت است.

ثبت رکورد میزان تولید ماهانه در شرکت زاگرس مس سازان؛ این شرکت با تولید ۸۰ تن ماهانه کاتد در بورس کالا در حال فعالیت است و امید است به مرز دو هزار تن برسد. سال ۱۴۰۰ سال پرافتخاری برای حوزه صنعت و معدن غدیر است، برنده یک معدن شدیم و یک معدن دیگر هم در دست برنده شدن است. سال ۱۴۰۲ کارخانه تولیدی خود را در یکی از معادن به بهره‌برداری خواهیم رساند. در فولاد غدیر نی‌زیر، خرداد ۱۴۰۱ ذوب خواهیم گرفت و پروژه فولادسازی با ظرفیت یک میلیون را به سرانجام خواهیم رساند. همچنین گندله سازی این شرکت نیز آغاز شده است.

بهاباد سال گذشته یک مجموعه معدنی بدون تأسیسات بود اما امروز یک کارخانه معظم است و انشاالله بهار ۱۴۰۱ افتتاح خواهد شد. صندوق‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه نوآورانه داریم که آماده مجوز هستیم. در حوزه بیمه با همکاری درون گروهی با بیمه کوثر زنجیره بیمه‌ای را توسعه خواهیم داد. نزدیک به هزار میلیارد تومان از بازار حمایت کردیم در مقاطعی که نیاز بوده است.

مجمع پارس

اهم نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است: بهای تمام شده شرکت آریاساسول در صورت‌های مالی پارس ناچیز بود. آریاساسول ریسکی ندارد. در روش ارزش گذاری آریا همه موارد لحاظ شده است. در روشی که ما داریم ما را دچار دردسر هزینه استهلاک نخواهد کرد. در حال حاضر نمی‌توانیم جزئیات صادرات محصولات را عنوان کنیم.

استایرن منومر تولیدی پارس از تیرماه سال ۹۹ صادر نمی‌کنیم و به مشتریان داخلی می‌دهیم. پروسه بازگشایی سهام پارس نیز مقرر شد در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. در خصوص گاز غنی گفته شد: این گاز از شرکت ملی گاز خریداری می‌شود و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم و حق‌العمل کار نیستیم. هشت درصد به ضریب نرخ گاز غنی اضافه شد و تا سه سال دیگر تغییر نخواهد کرد.

رخدادهای بازار جهانی

تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

افزایش قیمت‌های بالادستی باعث افزایش قیمت‌های پلی‌پروپیلن آسیایی در نهم مارس شد. افزایش قیمت‌های نفت خام باعث شد تا محموله‌های داخلی چین ۳۲۵ یوان در روز و ۸۰۰ یوان در هفته رشد کند و به ۹۶۰۰ یوان در هر تن افزایش یابند. برخی از کارخانه‌ها در این منطقه به دلیل ترکیبی از هزینه‌های انرژی بالاتر و چشم‌انداز نامشخص تقاضا، تولید را کاهش دادند. موجودی در چین بالا باقی مانده است.

علی‌رغم افزایش قیمت، معامله گران به این نکته اشاره دارند که تقاضای مصرف کننده نهایی پایین مانده است. اما از سویی منابع در چین انتظار دارند که قیمت PP همچنان بالا بماند، زیرا روند قوی در بازار نفت خام صعودی باقی مانده و به نظر نمی‌رسد کاهش قیمت نفت به سرعت اتفاق افتد. نهایتاً فشار هزینه تعریف روند صعودی برای PP بالا است و بنابراین تمایل به نگه داشتن محصول نیز حفظ می‌شود و با کم بودن تقاضا نهایی حاشیه سود تحت فشار قرار گرفته است.

قیمت پلی‌پروپیلن در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و مدیترانه شرقی (East Med) عمدتاً ثابت بود. تولیدکنندگان بخش عمده‌ای از تخصیص‌های خود را در هفته گذشته فروختند و خریداران امیدوار بودند که قیمت‌های نفت خام قبل تعریف روند صعودی از اینکه متعهد به خریدهای اضافی شوند، تثبیت شود. خریداران ترجیح می‌دهند فقط بر اساس نیاز خرید کنند و منتظر جهت قیمت نفت خام بودند. انتظار می‌رود تقاضای شورای همکاری خلیج فارس تا قبل از ماه رمضان خوب بماند.

ارزش پلی پروپیلن ترکیه PPدر این هفته افزایش یافت؛ زیرا فشار ناشی از افزایش هزینه‌های مواد اولیه منجر به پیشنهادات بالاتر در بازار شد. در بحبوحه افزایش بیشتر قیمت نفت خام، چندین فروشنده پیشنهادات خود را در این هفته لغو کردند. بسیاری از فعالان بازار در این هفته عقب‌نشینی کرده‌اند تا پیش از توافق برای هر معامله جدید، عوامل بنیادی فعلی را ارزیابی کنند. عرضه در این هفته محدود بود و پیشنهادات بسیار کمی از فروشندگان ایرانی شنیده شده است که در کنار کمبود مواد از سوی روسیه در بحبوحه عدم اطمینان در مورد تحریم‌ها و مسائل لجستیکی، بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد کود استفاده شده در خارج از آمریکا مصرف می‌شود، اقدامات روسیه تأثیر چشمگیری بر بازار جهانی کود خواهد داشت. روسیه دومین تولیدکننده بزرگ آمونیا ، اوره و پتاس و پنجمین تولیدکننده بزرگ پتاس است. براساس سهم از بازار جهانی صادرات، روسیه سهم ۲۳ درصدی از آمونیا ، ۱۴ درصدی از اوره، ۲۱ درصدی از پتاس و سهم ۱۰ درصدی از فسفات دارد.

درگیری در اوکراین، نااطمینانی در بازارهای انرژی را نیز بالا برده است. روسیه تقریباً یک سوم گاز طبیعی اروپا را تأمین می‌کند که خوراک اصلی تولید کودهای نیتروژن است. اوره گرانول ایران با افزایش حدود ۷۰ دلاری قیمت به بازه قیمتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار رسید. در اروپا نگرانی خریداران برای دسترسی به عرضه در مارس و آوریل بالا است. افزایش قیمت‌های گاز انتظار می‌رود مجدداً تولید اروپا را تحت تأثیر قرار داد این در حالی است که تحریم‌های مالی و لاجستیکی روسیه فروش روسیه را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان، محدود کرده است و خریداران تمایلی به خرید محموله‌های روسی ندارند.

قیمت طلا در واکنش به نگرانی‌ها از حمله روسیه به اکراین و تشدید تنش‌ها تا سقف خود در ۲۰۷۰ دلار افزایش پیدا کرد اما مذاکرات روسیه و اوکراین اگرچه بی نتیجه بود افت حدود ۱۰۰ دلاری قیمت را به دنبال داشت. دلیل دیگر افت قیمت طلا این بود که سرمایه‌گذاران بعد از رشد قابل توجه، به دنبال سیو سود بودند.

با توجه به دو عامل تنش‌های سیاسی بالا و فشارهای تورمی روند قیمت طلا صعودی دیده می‌شود. با افزایش قیمت‌های انرژی، انتظارات تورمی تشدید شده است. روز چهارشنبه هفته جاری نشست فدرال رزرو برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد. چشم‌انداز فدرال رزرو در رابطه با تورم و سیاست‌های پولی آتی می‌تواند بازارهای جهانی و از جمله بازار طلا را با نوسانات بالایی همراه کند.

خط روند در تحلیل تکنیکال و طول دوره ی روند ها

خط روند در تحلیل تکنیکال و طول دوره ی روند ها

ساعد نیوز: خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است. تمام ابزارهای تکنیکال از قبیل الگوها، میانگین‌های متحرک، حمایت و مقاومت‌ها، تنها با هدف کمک به اندازه‌گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده‌اند. از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت تعریف روند صعودی حرکت قیمت را در بازار نشان می‌دهدروند یا نزولی و یا صعودی است.

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است. تمام ابزارهای تکنیکال از قبیل الگوها، میانگین های متحرک، حمایت و مقاومت ها، تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده اند. از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می دهدروند یا نزولی و یا صعودی است. در روند صعودی قیمت ها دائما در حال افزایش و در روند نزولی قیمت­ ها دائما در حال کاهش هستند. به همان نسبت که تعریف روند ساده است، تحلیل آن دشوار و پیچیده است. به عبارت دیگر فرض اساسی در تعریف روند وجود هم بستگی است. یعنی زمانی که در روند هستیم بازار در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد. خط روندها از وصل کردن پایین ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می آیند

روند صعودی چیست؟

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دودره قیمت (حمایت) را به یکدیگر متصل می­کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی عبور نکند روند صعودی می ­ماند. وند صعودی به عنوان یکسری از موج ها و حفره های بالارونده تعریف می شودخط روند صعودی (Uptrend) از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می آید. در رسم این گونه خطوط روند، نمودار بالای خط قرار می گیرد. همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، از آنجایی که هر کف بالاتر از کف قبلی است، روند صعودی و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می آید. لازم است بدانید خط روند به عنوان یک خط حمایت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور توسط نمودار قیمتی، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.

خط روند نزولی

خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیب خط منفی شود. به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می آید.لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشان­ دهنده افزایش در عرضه خالص علی­ رغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد. زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید.

طول دوره روند ها

“چارلز داو” اصولی برای تجزیه و تحلیل رفتار بازار ارائه داد که بعدها با عنوان “تئوری داو” به اساس تجزیه و تحلیل فنی تبدیل شدند. چارلز داو عقیده داشت که قیمت ها به صورت موج یا روند حرکت می کنند، به این معنی که قیمت مثل جریان آب به سمت ساحل حرکت می کند و باعث موج های کوچکتر می شود و برعکس زمانی که جریان به اوج رسیده حرکت به سمت پایین را شروع می کند. این ممکن است مفهوم ساده ای به نظر برسد اما بخشی از اساس مطالعات مدرن روند ها در قیمت سهام است.

طبق نظریه داو، ۳ حالت در طول روندهای ایجاد شده داریم:

طول اولیه (Primary) یا طولانی مدت (یک سال یا بیشتر) که همان جریان آب در مدل داو است.

ثانویه (Secondary) یا میانجی (یک تا سه ماه) که به تعبیر داو امواج هستند.

فرعی (Minor) یا کوتاه مدت (کمتر از یک ماه) که موج های کوچک به حساب می آیند.

هر روند از روند های بعدی طولانی تر یا کوتاه تر تاثیر می پذیرد. یک روند طولانی مدت صعودی باعث می شود که روند میانجی خیزهای بزرگتر و افت های کوچک تری را تجربه کند و یک روند کوتاه مدت صعودی باعث می شود که روند میانجی نوسانات کمی داشته باشد.یک روند نزولی بلند مدت باعث می شود که روند میانجی خیزهای کوچک تر و افت های بزرگتر داشته باشد، در حالی که روند نزولی کوتاه مدت دوباره باعث نوسانات اندک می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.