آموزش بورس در سمنان


معاملات بورس سمنان از ۴۹ میلیون سهم فراتر رفت

فاطمه امیرجان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: ۳۱ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۲۵۷ سهم به ارزش بیش از ۲۵۸ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۵۶۱ هزار ریال در معاملات هفته گذشته بورس سمنان به خرید اختصاص داشت.

وی بیان کرد: ۱۸ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۹۳۹ سهم به ارزش بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۸۵۶ هزار ریال در همین مدت به فروش رسید.

وی یادآور شد: شاخص کل قیمت سهام در اوراق بهادار کشور در پایان معاملات روز چهارشنبه گذشته ( بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ )با سه هزار و ۵۲۹ واحد افزایش به یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۷۸ واحد رسید.

امیرجان تصریح کرد: ۷۰ درصد معاملات این بورس در هفته گذشته به خرید و ۳۰ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.

مدیر بورس منطقه سمنان با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری نیست که کسی بتواند بدون علم و تجربه در آن موفق شود، افزود: سرمایه‌گذاری در بورس کاری تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه می‌شوند.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات انجام شده در بازار بورس سمنان در سال ۱۳۹۲ حدود پنج هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال بود که اکنون حجم معاملات در بورس نسبت به آن زمان افزایش یافته است.
۱۴ دفتر کارگزاری در شهرستان سمنان، آموزش بورس در سمنان یک دفتر کارگزاری در شهرستان مهدیشهر، ۱۲ دفتر کارگزاری در شهرستان شاهرود، سه دفتر کارگزاری در دامغان و یک دفتر کارگزاری در شهرستان گرمسار برای ارائه خدمات فعال است.

اقتصادآینده نیوز منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

معامله ۳۱ میلیون سهم در بورس سمنان

مدیر بورس منطقه سمنان از معامله ۳۱ میلیون و ۹۸ هزار و ۳۳۵ سهم به ارزش بیش از ۲۶۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال هفته گذشته در بورس سمنان خبر داد.

تصویر معامله ۳۱ میلیون سهم در بورس سمنان

به گزارش پرسون، فاطمه امیرجان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ابراز داشت: ۱۷ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۲۴ سهم به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون و ۸۱۹ هزار ریال در معاملات هفته گذشته بورس سمنان به خرید اختصاص داشت.

وی بیان کرد: ۱۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۱۱ سهم به ارزش بیش از آموزش بورس در سمنان ۱۴۸ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال در همین مدت به فروش رسید.

امیرجان یادآور شد: شاخص کل قیمت سهام در اوراق بهادار کشور در پایان معاملات آموزش بورس در سمنان روز چهارشنبه گذشته ( هفدهم شهریور ۱۴۰۰) با ۲ هزار و ۹۴۸ واحد افزایش به یک میلیون و ۵۲۶ هزار و هشت واحد رسید.
امیرجان تصریح کرد: ۴۴ درصد معاملات این بورس در هفته گذشته به خرید و ۵۶ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.

مدیر بورس منطقه سمنان با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری نیست که کسی بتواند بدون علم و تجربه در آن موفق شود، افزود: سرمایه‌گذاری در بورس کاری تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه می‌شوند.

ارزش معاملات انجام شده در بازار بورس سمنان در سال ۱۳۹۲ ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید در حدود پنج هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال بود که اکنون حجم معاملات در بورس نسبت به آن زمان افزایش یافته است.
۱۴ دفتر کارگزاری در شهرستان سمنان، یک دفتر کارگزاری در شهرستان مهدیشهر، ۱۲ دفتر کارگزاری در شهرستان شاهرود، سه دفتر کارگزاری در دامغان و یک دفتر کارگزاری در شهرستان گرمسار برای ارائه خدمات فعال است.

۱۸ میلیون سهم در بورس سمنان معامله شد

مدیر بورس منطقه سمنان گفت: ۱۸ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۴۲ سهم به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۷۹۶ هزار ریال هفته گذشته در بورس سمنان داد و ستد شد.

۱۸ میلیون سهم در بورس سمنان معامله شد

به گزارش تابناک سمنان فاطمه امیرجان ابراز داشت: ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۱۰۱ سهم به ارزش بیش از ۶۸ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۲۰۲ هزار ریال در معاملات هفته گذشته بورس سمنان به خرید اختصاص داشت.

وی بیان کرد: ۱۸ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۴۲ سهم به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۷۹۶ هزار ریال آموزش بورس در سمنان در همین مدت به فروش رسید.

وی یادآور شد: شاخص کل قیمت سهام در اوراق بهادار کشور در پایان معاملات روز چهارشنبه گذشته ( نوزدهم آبان ۱۴۰۰) با ۵۸ آموزش بورس در سمنان هزار و ۶۳ واحد افزایش به یک میلیون و ۴۵۶ هزار و ۴۸۰ واحد رسید.

امیرجان تصریح کرد: ۴۹ درصد معاملات این بورس در هفته گذشته به خرید و آموزش بورس در سمنان ۵۱ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.

مدیر بورس منطقه سمنان با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری نیست که کسی بتواند بدون علم و تجربه در آن موفق شود، افزود: سرمایه‌گذاری در بورس کاری تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه می‌شوند.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات انجام شده در بازار بورس سمنان در سال ۱۳۹۲ حدود پنج هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال بود که اکنون حجم معاملات در بورس نسبت به آن زمان افزایش یافته است.
۱۴ دفتر کارگزاری در شهرستان سمنان، یک دفتر کارگزاری در شهرستان مهدیشهر، ۱۲ دفتر کارگزاری در شهرستان شاهرود، سه دفتر کارگزاری در دامغان و یک دفتر کارگزاری در شهرستان گرمسار برای ارائه خدمات فعال است.

معامله ۳۱ میلیون سهم در بورس سمنان

مدیر بورس منطقه سمنان از معامله ۳۱ میلیون و ۹۸ هزار و ۳۳۵ سهم به ارزش بیش از ۲۶۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال هفته گذشته در آموزش بورس در سمنان بورس سمنان خبر داد.

تصویر معامله ۳۱ میلیون سهم در بورس سمنان

به گزارش پرسون، فاطمه امیرجان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ابراز داشت: ۱۷ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۲۴ سهم به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون و ۸۱۹ هزار ریال در معاملات هفته گذشته بورس سمنان به خرید اختصاص داشت.

وی بیان کرد: ۱۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۱۱ سهم به ارزش بیش از ۱۴۸ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال در همین مدت به فروش رسید.

امیرجان یادآور شد: شاخص کل قیمت سهام در اوراق بهادار کشور در پایان معاملات روز چهارشنبه گذشته ( هفدهم شهریور ۱۴۰۰) با ۲ هزار و ۹۴۸ واحد افزایش به یک میلیون و ۵۲۶ هزار و هشت واحد رسید.
امیرجان تصریح کرد: ۴۴ درصد معاملات این بورس در هفته گذشته آموزش بورس در سمنان به خرید و ۵۶ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.

مدیر بورس منطقه سمنان با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری نیست که کسی بتواند بدون علم و تجربه در آن موفق شود، افزود: سرمایه‌گذاری در بورس کاری تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه می‌شوند.

ارزش معاملات انجام شده در بازار بورس سمنان در سال ۱۳۹۲ ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید در حدود پنج هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال بود که اکنون حجم معاملات در بورس نسبت به آن زمان افزایش یافته است.
۱۴ دفتر کارگزاری در شهرستان سمنان، یک دفتر کارگزاری در شهرستان مهدیشهر، ۱۲ دفتر کارگزاری در شهرستان شاهرود، سه دفتر کارگزاری در دامغان و یک دفتر کارگزاری در شهرستان گرمسار برای ارائه خدمات فعال است.

۱۸ میلیون سهم در بورس سمنان معامله شد

مدیر بورس منطقه سمنان گفت: ۱۸ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۴۲ سهم به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۷۹۶ هزار ریال هفته گذشته در بورس سمنان داد و ستد شد.

۱۸ میلیون سهم در بورس سمنان معامله شد

به گزارش تابناک سمنان فاطمه امیرجان ابراز داشت: ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۱۰۱ سهم به ارزش بیش از ۶۸ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۲۰۲ هزار ریال در معاملات هفته گذشته بورس سمنان به خرید اختصاص داشت.

وی آموزش بورس در سمنان بیان کرد: ۱۸ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۴۲ سهم به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۷۹۶ هزار ریال در همین مدت به فروش رسید.

وی یادآور شد: شاخص کل قیمت سهام در اوراق بهادار کشور در پایان معاملات روز چهارشنبه گذشته ( نوزدهم آبان ۱۴۰۰) با ۵۸ هزار و ۶۳ واحد افزایش به یک میلیون و ۴۵۶ هزار و ۴۸۰ واحد رسید.

امیرجان تصریح کرد: ۴۹ درصد معاملات این بورس در هفته گذشته به خرید و ۵۱ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.

مدیر بورس منطقه سمنان با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری نیست که کسی بتواند بدون علم و تجربه در آن موفق شود، افزود: سرمایه‌گذاری در بورس کاری تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه می‌شوند.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات انجام شده در بازار بورس سمنان در سال ۱۳۹۲ حدود پنج هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال بود که اکنون حجم معاملات در بورس نسبت به آن زمان افزایش یافته است.
۱۴ دفتر کارگزاری در شهرستان سمنان، یک دفتر کارگزاری در شهرستان مهدیشهر، ۱۲ دفتر کارگزاری در شهرستان شاهرود، سه دفتر کارگزاری در دامغان و یک دفتر کارگزاری در شهرستان گرمسار برای ارائه خدمات فعال است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.