شاخص پایی بازویی


شاخص پایی بازویی

پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399

چکیده: زمینه و اهداف: دیابت و عوارض ناشی از آن یکی از دلایل عمده کاهش کیفیت زندگی و امراض مختلف از جمله سختی شریان ها می باشد. هر چند نشان داده شده که بیماران مبتلا به دیابت نوع2 می تواند از فواید متابولیک، قلبی-عروقی و سایر تاثیرات سلامتی ورزش بهرمند شوند، تحقیقات بسیار اندکی در زمینه بررسی تاثیر ورزش بر سختی شریانی و مسیرهای احتمالی موثر در این زمینه صورت گرفته است. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و سختی شریانی در زنان دیابتی نوع2 افسرده. مواد و روش ها : جامعه آماری تحقیق حاضر زنان دیابتی نوع-2 افسرده مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر شاهرود بودند که از این میان 34 نفر به صورت تصادفی به دو گروه: 1)تمرین (17 نفر) با میانگین سنی3/6 ± 6/60 و شاخص توده بدن 3/1 ± 2/30 و قند خون ناشتا 1/15 ± 4/161 میلی گرم بر شاخص پایی بازویی دسی لیتر و 2)کنترل (17 نفر) با میانگین سنی 4/6 ± 6/60 و شاخص توده بدن 2/1 ± 9/29 و قند خون ناشتا 1/16 ± 1/169 میلی گرم بر دسی لیتر تقسیم شدند. تمرینات شامل 3 جلسه در هفته به مدت 12 هفته و هر جلسه 20 دقیقه تمرین هوازی دویدن روی تردمیل با شدت 50-75 % ضربان قلب ذخیره و همچنین 40دقیقه تمرین مقاومتی با شدت 50-75% RM1 به صورت پیشرونده بود. نمونه خون شرکت کنندگان 48 ساعت قبل از تمرین و 48 ساعت بعد از تمرین در حالت ناشتا گرفته شد.و برای اندازه گیری آدروپین از روش الایزا استفاده شد. همچنین آزمون سختی شریان ها و فشار خون با استفاده از سیستم VaSera-200 انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، تی وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 05/0 P < آنالیز شد. نتایج: تحلیل داده ها نشان داد سطوح آدروپین در گروه تجربی نسبت به گروه پیش آزمون و کنترل افزایش معنی داری داشتند 05/0 P<. همچنین فاکتور های ترکیب بدن، شاخص توده بدن (BMI) و نسبت دور کمر به لگن (WHR)، در گروه تمرین نسبت به پیش آزمون کاهش معنی داری داشتند 05/0 P<. اما این تغییرات در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود 05/0P>. و همچنین هر 3 شاخص سختی شریانی( شاخص عروقی-مچ پا (CAVI)، شاخص شصت پا-بازویی(TBI)، شاخص پایی-بازویی (ABI) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشتند 05/0 P< اما نسبت به پیش آزمون تنها درشاخص (ABI)کاهش معنی دار وجود داشت. و همچنین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه تمرین نسبت به پیش آزمون کاهش معنی دار داشتند 05/0 P

#آدروپین شاخص پایی بازویی #سختی عروق #دیابت ملیتوس #افسردگی #فعالیت ورزشی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: کنترل مد لغزشی مرتبه دو - کنترل پسگام تطبیقی - پایداری لیاپانوف - دیابت نوع یک - مدل سازی دیابت - دوز انسولین]

[کلیدواژه ها: جداسازی عروق ،شبکیه چشم، برچسب‌های توپوگرافیکی، پیوند و توسعه رشته‌ها، فیلتر‌های شکل‌شناسی]

بیماری عروق محیطی خطرناک است

1- عملکردی: در این حالت بیماری عروق محیطی علت عضوی ندارد. این بدان معنی است که بیماری عروق محیطی با نقایصی در ساختار رگ های خونی همراه نمی باشد.

این بیماری ها اغلب با علایم مربوط به اسپاسم (انقباض) رگ همراه هستند که رخ داده و سپس قطع می گردد. پدیده رینود مثالی از این بیماری ها می باشد. در پدیده رینود، به واسطه هوای سرد، فشار روحی، کارکردن با اجسام لرزان یا استعمال دخانیات امکان دارد جریان خون دچار محدودیت گردد.

2- عضوی: در این حالت بیماری عروق محیطی، به دلیل نقص ساختاری در رگ های خونی ایجاد می شود. نمونه های این حالت شامل التهاب و آسیب بافتی می باشند.

بیماری سرخرگ محیطی

بیماری سرخرگ های محیطی (Peripheral artery disease) یک نوع از بیماری عروقی محیطی می باشد. این حالت به دلیل رسوب چربی (آترواسکلروز) در دیواره داخلی سرخرگ ها رخ می دهد. این رسوبات جلوی جریان طبیعی خون را می گیرند.

بیماری سرخرگ محیطی حالتی است مشابه بیماری سرخرگ های کرونری و سرخرگ کاروتید.

بیماری سرخرگ کرونری نام دیگر رسوب چربی یا آترواسکلروز در سرخرگ های تامین کننده خون و موادغذایی برای عضله قلبی می باشد.

بیماری سرخرگ کاروتید نام دیگررسوب چربی یا آترواسکلروز در سرخرگ گردن است که خون مغز را تامین می کند.

در بیماری سرخرگ محیطی، رسوبات در دیواره داخلی سرخرگ ها ایجاد می شوند.

این رسوبات و انسداد در دیواره داخلی سرخرگ ها، عمدتا در سرخرگ های کلیه، معده، دست، ساق و پا جریان خون را دچار محدودیت می نمایند.

بیماری سرخرگ محیطی ممکن است در صورت عدم درمان، منجر به قانقاریا و قطع اندام شود. افراد دچار بیماری سرخرگ محیطی اغلب واجد رسوبات چربی در سرخرگ های قلبی و مغزی می باشند و ممکن است بیماری سرخرگ محیطی اولین علامت در آنها باشد.

اکثر افراد دچار بیماری سرخرگ محیطی در معرض خطر مرگ به علت ابتلا به سکته مغزی و حمله قلبی می باشند.

اگر لخته خون تشکیل شود و سرخرگ قلبی را مسدود کند، حمله قلبی رخ می دهد. اگر لخته خون، سرخرگ مغز را دچار انسداد نماید، سکته مغزی ایجاد می شود.

علایم

علایم شایع کاهش خونرسانی به پا در مراحل اولیه شامل گرفتگی، خستگی، احساس سنگینی، درد یا ناراحتی در پا و باسن در طول فعالیت می باشند. وقتی فعالیت متوقف می شود این علایم کاهش می یابند. به این علایم «لنگش متناوب» اطلاق می شود.

علایم کاهش خونرسانی به کلیه شامل افزایش ناگهانی فشار خون یا کنترل دشوار یا غیرممکن فشار خون با دارو می باشند.

ممکن است انسداد شدید سرخرگ کلیه منجر به از دست رفتن عملکرد کلیه یا نارسایی آن شود.

تشخیص

تشخیص بیماری عروق محیطی با شرح حال پزشکی و معاینه بالینی آغاز می شود. در معاینه، پزشکتان یک تست ساده که ABI نامیده می شود (مخفف شاخص مچ پایی بازویی) را انجام می دهد.

پس از آن سایر بررسی ها ممکن است انجام شوند که عبارتند از :

- آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی (MRA)

- آنژیوگرام معمولی (با استفاده از کاتتر)

درمان

اکثر افراد دچار بیماری سرخرگ محیطی را با اصلاح شیوه زندگی، داروها یا هر دو می توان درمان نمود. تغییرات شیوه زندگی جهت کاهش میزان خطر عبارتند از :

- قطع استعمال سیگار

- کنترل دیابت (بیماری قند خون)

- فعالیت جسمانی (شامل برنامه ورزشی تحت کنترل)

- استفاده از یک رژیم غذایی حاوی مقادیر پایین چربی اشباع و کلسترول

PAD ممکن است نیازمند درمان دارویی باشد. این داروها عبارتند از :

- داروهای مرتبط با افزایش مسافت قابل قدم زدن (سیلوستازول و پنتوکسی فیلین)

- داروهای ضد انعقاد خون جهت جلوگیری از چسبیدن پلاکت ها به یکدیگر و ایجاد لخته خونی

اصلاحات شیوه زندگی (شامل برنامه ورزشی) اغلب سبب بهبود علایم یا جلوگیری از بدتر شدن علایم می شوند.

در تعداد اندکی از بیماران تغییرات شیوه زندگی به تنهایی کافی نمی باشند، بنابراین جراحی یا آنژیوپلاستی ضروری می شود.

آنژیوپلاستی یک عمل غیر جراحی است که در آن سرخرگ های دچار انسداد یا تنگی، متسع می شوند. یک لوله نازک که کاتتر نامیده می شود با یک بادکنک کوچک بدون باد در سر آن(بالون)، به داخل بخش تنگ شده سرخرگ رانده می شود.

سپس بادکنک باد می شود. این کار به دیواره ها فشار آورده و سبب شاخص پایی بازویی بازشدن بخش تنگ شده، می گردد. سپس بادکنک خالی شده و کاتتر خارج می شود.

اغلب از طریق کاتتر، یک استنت (یک لوله سیمی توری) در داخل سرخرگ دچار تنگی، تعبیه می شود.

سپس استنت باز شده و باز باقی می ماند. استنت در محل گذاشته شده و سرخرگ بیمار را باز نگه می دارد.

ممکن است در صورتی که طول زیادی از یک سرخرگ دچار تنگی شده باشد، انجام عمل جراحی ضروری باشد.

در طی عمل جراحی، یک سیاهرگ از محل دیگری از بدن و یا یک رگ خونی مصنوعی، در بالا و پایین محل دچار انسداد قرار داده می شود تا جریان کافی خون را از ناحیه قبل از انسداد به مناطق پایینی بعد از انسداد، فراهم نماید.

خدمات کلینیک

وکیوم تراپی زخم یک تکنیک درمانی است که از فشار منفی کنترل شده برای ترمیم زخم ها استفاده می کند.. تحقیقات بالینی نشان داده که وکیوم تراپی زخم مواد مسری و مضر را از سطح زخم جدا کرده و در یک سیستم بسته نگهداری می کند. در این تکنیک بیماران می توانند در حرکت باشند و حتی این تراپی می تواند در خانه انجام گیرد. فوم زخم دارای منافذ بازی بوده که برای تشکیل بافت جدید موثر می باشد. این فوم خاصیت هیدروفوبی دارد و این خاصیت باعث می شود که ترشحات زخم را از بین منافذش به محیط خارج منتقل کند و در محفظه جمع آوری کند.

درمان زخم با_روش_PRP

PRP یا Platelet-rich plasma در واقع همان پلاسمای خون فرد است که پلاکت آن تغلیظ شده است. پلاکت ها حاوی فاکتورهای رشد و سیتوکین ها هستند که می توانند باعث تحریک بهبودی و رشد بافت استخوانی و بافت نرم بشوند. موارد استفاده از آن براین پایه استوار است که مواد پروتئینی مانند سیتوکین‌ها و دیگر فاکتورهای رشد(rhPDGF-BB) که در این محلول وجود دارد می‌تواند به پدیده ترمیم در بافت‌های بدن ، کمک کند. گروه زیادی از عوامل رشد مانند سیتوکین‌ها، اینترلوکین‌ها، فاکتور رشد پلاکتی، عامل رشد شبه انسولین ، عامل رشد فیبروبلاست و دیگر عوامل در کنترل پدیده ترمیم ضایعات و صدمات بافتهای بدن شرکت دارند. از پلاکت‌ها بیش از ۷ نوع از این عوامل رشد ترشح می‌گردد.

لارو درمانی(ماگوت تراپی)

در این روش به منظور دبرید کردن زخم و حذف بافت های مرده از بستر زخم از لارو نوعی حشره به ناملوسیلیا سریکاتا، که در محیطی استریل پرورش یافته، استفاده می شود. برای استفاده از این روش باید لاروهای حشره مورد نظر را به مدت یک الی دو روز بر شاخص پایی بازویی روی زخم قرار داده و با اعمال پانسمان مناسب، زخم بسته شود. لاروها با ترشحات خود، بدون آسیب به بافت سالم، بافت مرده و نکروز را از بین می برند و رشد بافت سالم و گرانوله را تحریک می کنند. همچنین ترشحات این لاروها باعث ضدعفونی شدن بستر زخم می شود و جمعیت میکروب های موجود را شاخص پایی بازویی کاهش می دهد. از مزیت های دیگر این روش می توان به افزایش اکسیژن رسانی به زخم اشاره کرد. استفاده از این لاروها بر روی تاندون و فیستول ها مجاز نیست. از عوارض لارو درمانی می توان به ایجاد حس ناخوشایند ناشی از حرکت لاروها در بستر زخم اشاره کرد که موجب آزار روانی بیمار می شود. ماگوت تراپی روشی مناسب جهت دبرید زخم های عفونی است اما استفاده از آن در زخم های پرترشح ممنوع است.

پانسمان های نوین

پیشرفت علم و تکنولوژی در حیطه پزشکی باعث روی کار آمدن پانسمان های نوین شد. ظهور پانسمان های نوین موجب پیدایش روش درمانی جدیدی در درمان انواع زخم ها و همچنین باعث جلوگیری از بسیاری از قطع شاخص پایی بازویی عضوهای ناشی از زخم های مزمن و حاد شد. پانسمان های نوین به دلیل ارائه نتایج مطلوب در بهبود زخم، جایگزین مناسبی برای پانسمان های سنتی محسوب می شوند اما با وجود دلایلی از جمله بالا بودن قیمت آن ها، عدم آشنایی مردم با این نوع پانسمان ها، مخالفت برخی پزشکان در استفاده از آن ها و. این جایگزینی هنوز به طور کامل صورت نگرفته است. پانسمان های نوین مزایای متعددی دارند از جمله رطوبت و دمای زخم را تنظیم می کنند، درد را کاهش می دهند، تخصصی عمل می کنند، ظاهر مناسبی دارند، اجازه نفوذ میکرو ارگانیسم ها به بستر زخم را نمی دهند و در نتیجه باعث جلوگیری از عفونت زخم می شوند. پانسمان های نوین احتمال ایجاد اسکار را کاهش می دهند.

دستگاه DBD پلاسما

دستگاه DBD پلاسما یا حذف رادیکال های آزاد از بستر و اطراف زخم باعث کاهش التهاب و میکروارگانیسم های زخم می شود. این دستگاه به همراه دو عدد سیم رابط که دی بی دی پلاسما یا DBD پلاسما و ED پلاسما را تولید می کند.دستگاه دی بی دی پلاسما DBDبه عنوان ضدعفونی کننده ،در تمام نقاط بدن مورد استفاده قرار می گیرد و به محض این که فاصله یک سانتی متری را رعایت نکنیم ،پراپ دستگاه DBD را به سطح بدن بچسبانیم پلاسما ایجاد می شود. امروزه دی بی دی بسیار کاربرد دارد که متخصصان زنان و کارشناسان مشکلات پوستی ودرمانگران زخم بسیار استفاده می کنند. ازکاربرد DBD به دندان پزشکی و ورزشکاران حرفه ای هم اشاره کرد. دستگاه دی بی دی پلاسماDBD برای توان بخشی و تحریک غضلات بسیار کاربرد دارد ،DBD برای برطرف کننده دردهای کمر و زانو بسیار عملکرد موفقی نشان داده است.دی بی دی برای ترمیم پوست،زنان،رفع درد در عضلات وبافت وزخم کاربرد دارد.

دستگاه ABI

یکی از روش های تشخیص زخم های شریانی انجام تست ABIیا شاخص پایی بازویی است. شاخص پایی بازویی که به وسیله دستگاه ABIانجام میشود، یک تست سریع و غیرتهاجمی میباشد که برای تشخیص اولیه بیماری عروق محیطی استفاده می شود. هدف از انجام این تست بررسی سلامت شریان ها است. به این منظور یک بار فشار خون را از مچ پا و باردیگر از مچ دست می گیرند. سپس نسبت فشار مچ پا به بازو را محاسبه می کنند. در حالت طبیعی عدد به دست آمده بایدبین 1 تا 1.4 باشد. اگر عدد به دست آمده کمتر از 1 باشد به معنای انسداد شریان ها در اندام تحتانی و اگر بیشتر از 1.4 باشدبه معنای سخت شدن این شریان هاست. در صورت غیر طبیعی بودن نتیجه این تست، ابتدا بیمار باید به جراح ارجاع دادهشود و پس از رفع مشکلات شریانی می توان درمان زخم را آغاز کرد.

بیماری عروق محیطی یا PVD | بررسی علائم ، تشخیص و درمان

به بیماری رگ های خونی خارج از قلب و مغز بیماری عروق محیطی یا PVD گفته می شود. این بیماری در رگ دستها، پاها، معده ، کلیه ها انسداد ایجاد کرده و مانع خونرسانی می شوند. گاهی برخی از دردهای ایجاد شده به علت افزایش سن می باشند. اما در صورتی که بدون علت حین راه رفتن پاهای شما درد می گیرند باید به پزشک مراجعه کنید. درد و گرفتگی عضلانی به هنگام راه رفتن ایجاد خواهد شد و به استراحت کردن رفع می شود، از علائم ابتلا به بیماری های عروق محیطی می باشد.

بیماری عروق محیطی یا PVD

علت بیماری عروق محیطی

بیماری عروق محیطی یا شریان محیطی مشکلی مربوط به گردش خون است که در آن سرخرگ ها باریک می شوند و باعث کاهش جریان خون به اعضای بدن شما می شوند. در سرخرگ های عروق محیطی پلاک هایی تشکیل می شوند. سرخرگ ها رگ های خونی حاوی اکسیژن و مواد مغذی هستند که خون را از قلب به سایر اندام ها منتقل می کند. این پلاک ها از غالبا از چربی به آرامی و به مرور زمان تشکیل می شوند. سپس پلاک ها سخت شده و با شاخص پایی بازویی مرور زمان موجب باریکشدن سرخرگ ها می شوند. پلاک ها در سرخرگ موجب کند شدن جریان خون شده و جلوی تامین اکسیژن مورد نیاز بدن را می گیرد. بیماری عروق محیطی عموما در پاها ظاهر می شوند.این یک نشانه هشداردهنده است که در صورتی که پلاک در رگ های پا باشند به احتمال زیاد در سایر رگ ها نیز ایجاد شده است. وجود این پلاک ها در قلب موجب بیماری عروق کرونر قلب، در رگ های کلیه موجب بیماری عروق کلیه عروق کاروتید که خونرسانی به مغز را عهده دار هستند. سخت شدن سرخرگ ها، بیماری سرخرگ محیطی و ضعف در گردش خون، آرواسکلروز نیز نام های دیگری است که برای این بیماری در نظر گرفته شده است.

عوامل خطر بیماری عروق محیطی

مصرف سیگار را می توان یکی از علت های اصلی عروق محیطی دانست.

افزایش سن و بیماری دیابت نیز می تواند نقش مهمی در ابتلا به این بیماری داشته باشد.

 • 70 سال به بالا
 • 50 سال به بالا برای افراد دیابتی یا افرادی که سیگار مصرف می کنند.

در صورتی که کمتر از 50 سال سن دارید ولی به دیابت مبتلا هستید و یکی از موارد زیر در مورد شما صادق است می توانید به پزشک مراجعه کنید:

 • سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های عروق کرونری (سکته قلبی یا مغزی)
 • ابتلا به فشار خون بالا
 • کلسترول بالای خون
 • استعمال دخانیات
 • اضافه وزن و چاقی
 • دیابت
 • سطح بالایهوموسیستین جز پروتئینی است که به ساخت و نگهداری بافت کمک خواهد کرد.

انواع بیماری های گردش خون

عملکردی

در این حالت بیماری عروق محیطی علت عضوی ندارد. یعنی که رگ های خونی از لحاظ فیزیکی آسیب ندیده اند و در رگ های خونی نقصی وجود ندارد. این بیماری ها علائمی شبیه به اسپاسم رگ دارند و رخ می دهند و سپس قطع می گردند. برای مصال در هوای سرد، استرس های عاطفی، استعمال دخانیات می تواند در جریان خون محدودیت ایجاد کند.

در این حالت بیماری عروق محیطی به علت نقص در ساختار رگ ها ایجاد می شود. برخی از نمونه های آن شامل التهاب و آسیب بافتی خواهد شد. به بیماری سرخرگ های محیطی PAD و به بیماری های عروق محیطی PVD گفته می شود. که به علت رسوب چربی یا آترواسکلروز در دیواره داخلی رگ ها اتفاق می افتد. این رسوبان ایجاد شده می توانند باعث انسداد در جریان طبیعی خون در شریان ها شوند.

علائم بیماری عروق محیطی

در بسیاری از افراد بیماری PAD یک بیماری خاموش قلمداد می شود زیرا علائم قابل تشخیص ندارد. افرادی که مبتلا به این بیماری هستند ممکن است یک یا چند نشانه ی زیر را داشته باشند. در صورت وجود درد محل درد به موقعیت سرخرگ مسدود شده یا تنگی آن بستگی دارد.

لنگش متناوب : کاهش خونرسانی به پا که منجر به گرفتگی، خستگی، احساس سنگینی، درد در پا و باسن در طی فعالیت می باشد که در صورت متوقف شدن فعالیت علائم نیز کاهش می یابند. (آویزان کردن پاها بر روی لبه تخت خواب یا قدم زدن در اطراف اتاق ممکن است به طور موقت درد را تسکین دهد.) عموما این علائم در ساق پا حس خواهد شد اما ممکن است در ران، باسن یا پنجه پاها نیز چنین علائمی را مشاهده کنید.

کاهش خونرسانی به کلیه موجب افزایش ناگهانی فشار خون یا کنترل دشوار یا غیر ممکن فشار خون با دارو می باشد. انسداد در شریان کلیه می تواند منجر به از دست رفتن عملکرد کلیه یا نارسایی آن شود.

 • سرد بودن یکی از پاها نسبت به دیگری
 • کم شدن مو بر روی پاها
 • درخشان شدن شاخص پایی بازویی پوست پاها
 • رنگ پریدگی یا آبی شدن رنگ پوست
 • ایجاد زخم در انگشتان پا، پنجه و ساق پا که خوب نمی شوند.
 • کندی در رشد ناخن های پا
 • عدم ضربان قلب منظم یا ضربان ضعیف در پاها یا کف پا
 • پوست براق در ناحیه پاها
 • اختلال نعوظ در آقایان که غالبا در مردانی که به بیماری دیابت مبتلا هستند رخ می دهد.

آیا بیماری سرخرگ های محیطی خطرناک است ؟

بیماری سرخرگ محیطی شبیه به بیماری شریان کرونری که در آن رسوب چربی یا آترواسکلروز در سرخرگ های تامین کننده خون و مواد غذایی عضله قلبی می باشد و بیماری سرخرگ کاروتید یا رسوب چربی (آترواسکلروز) در شریان های گردن است که خون را به مغز می رساند می باشد.
در بیماری های شریان محیطی یا همان PAD رسوب در دیواره سرخرگ ها ایجاد شده و موجب انسداد داخلی سرخرگها می شود و جریان سرخرگ های کلیه ، معده ، دست ، ساق و پا را محدود می کنند. بیماری شریان محیطی PAD باید درمان شود که در صورت عدم درمان می تواند منجر به بیماری های قانقاریا و قطع عضو شود. افرادی که دچار بیماری سرخرگ محیطی می شوند عموما در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سکته مغزی و قلبی قرار دارند. در صورتی که لخته خون تشکیل شده و یک سرخرگ قلبی دچار تنگی را مسدود کند موجب حمله قلبی خواهد شد. و در صورت انسداد سرخرگ مغز سکته مغزی رخ می دهد.

بیماری عروق محیطی

نحوه تشخیص بیماری عروق محیطی

در ابتدا علائم و سابقه پزشکی توسط پزشک بررسی می شود. زمانی که پزشک معاینه می کند، پزشک تستی به نام ABI که شاخص مچ پایی بازویی است را انجام می دهد. سایر آزمایش ها شامل :

 • سونوگرافی داپلر : جریان خون از طریق رگ های خونی ارزیابی و شریان های خونی مسدود شده را شناسایی می کند.
 • آزمایش خون : از شما نمونه خونی برای اندازه گیری کلسترول، تری آن و چک کردن دیابت استفاده می شود.
 • سی تی اسکن آنژیوگرام رزونانس مغناطیسی (MRI)
 • آنژیوگرافی با استفاده از کاتتر

راه های پیگشیری و درمان بیماری عروق محیطی

در ابتدا تغییر در شیوه زندگی مهم ترین کری است که می توان انجام داد.تغییر در شیوه زندگی شامل موارد زیر می شوند:

 • از استعمال دخانیات خودداری کنید. زیرا مصرف سیگار می تواند احتمال ابتلا به بیماری عروق محیطی را افزایش دهد.
 • سطح کلسترول و فشار خون را خود را کنترل کنید.
 • در صورت ابتلا به بیماری های عروق کرونری دیابت خود را کنترل کنید.
 • ورزش کنید و وزن سالم خود را حفظ کنید.
 • از رژیم غذایی حاوی مقدار پایین چربی اشباع و کلسترول استفاده کنید.

درمان دارویی بیماری عروق محیطی

تغییر در شیوه زندگی و پیش گرفتن یک زندگی سالم موجب بهبود علائم و جلوگیری از بدتر شدن علائم خواهد شد. البته تغییر در شیوه زندگی همیشه نمی تواند تاثیر گذار باشد. در مواقعی داروهای زیر تجویز خواهد شد:

 • داروهای مرتبط با افزایش مسافت قابل قدم زدن (سیلوستازول و پنتوکسی فیلین).
 • داروهای ضد پلاکتی جهت جلوگیری از چسبیدن پلاکتها به یکدیگر و ایجاد لخته.
 • داروهای کاهش دهنده کلسترول (استاتین ها).
 • داروهای کاهش دهنده کلسترول. داروهای کاهش کلسترول کمک می کنند تا خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهید.

داروهایی برای جلوگیری از لخته های خونی:

از آنجا که بیماری عروق محیطی مربوط به کاهش جریان خون به اندام ها است, بهبود این جریان مهم است.پزشک ممکن است درمان روزانه آسپرین و یا داروی دیگری را تجویز کند.

داروهای تسکین دهنده:

مصرف مواد کورتیزولی باعث افزایش جریان شاخص پایی بازویی خون به اندام ها می شود. این به طور خاص به درمان علائم مشکلاتش نظیر درد پا، برای افرادی که بیماری عروق محیطی دارند، کمک می کند.عوارض جانبی مشترک این داروها شامل سردرد و اسهال می شود.

داروهای فشار خون بالا:

اگر شما فشار خون زیادی دارید, پزشک می تواند داروها را برای پایین آوردن آن تجویز شاخص پایی بازویی کند.

روش های درمانی جراحی

آنژیوپلاستی

در صورتی که روش های پیشنهادی تاثیرگذار نباشند آنژیوپلاستی پیشنهاد می شود. به همین علت فرد به جراحی یا آنژیوپلاستی احتیاج پیدا می کند. آنژیوپلاستی که به همراه آنژیوگرافی انجام می شود یک نوع جراحی بسته می باشد و در این جراحی سرخرگ هایی که دچار انسداد یا تنگی شده اند را باز می کنند. در آنژیوپلاستی لوله ای به نام کاتتر توسط یک بالون کوچک به داخل سرخرگ فرستاده می شود بعد از رسیدن به محل انسداد بادکنک باد می شود. این کار به دیواره ها فشار آورده و موجب باز شدن بخشی می شود که دچار انسداد شده است. بعد از باد کردن بالون آن را خالی کرده و به همراه کاتتر خارج خواهد شد.
گاهی به همراه کاتتر و بالون یک استنت یا فنر نیز در داخل قسمتی که سرخرگ دچار انسداد شده است تعبیه خواهد شد. یعنی بعد از بالون زدن استنت در محل انسداد گذاشته شده و سرخرگ بیمار را باز نگه میدارد.

جراحی بای پس

در صورتی که طول زیادی از سرخرگ دچار تنگی شده باشد انجام جراحی ضروری خواهد بود. در طی جراحی سیاهرگی از محل دیگری از بدن یا رگ خونی مصنوعی در بالا و پایین محل دچار انسداد قرار داده شده تا جریان کافی خون را از ناحیه قبل از انسداد به مناطق پایینی بعد از انسداد فراهم نماید.

درمان ترومبولیتیک

اگر یک لخته خونی که رگ را مسدود می کند داشته باشید، پزشک شما ممکن است یک دارو ضد لخته را به سرخرگ شما تزریق کند تا آن را بشکند.

برنامه ورزشی

علاوه بر دارو و یا جراحی، پزشک احتمالاً یک برنامه ورزشی تحت نظارت را برای افزایش فاصله ای که شما می توانید بدون درد پیاده روی کنید، تجویز می کند.ورزش منظم علائم (PAD) را به چند روش بهبود می بخشد، از جمله کمک به بدن شما برای استفاده موثر از اکسیژن.

عوارض بیماری عروق محیطی

بیماری عروق محیطی با تجمع پلاک در رگ ایجاد می شود و عوارض و خطرات زیر را ایجاد خواهد کرد:

ایسکمی عضله انتقادی : این بیماری به صورت زخم باز، جراحت، عفونت در پاها می باشد که شاخص پایی بازویی درمان نمی یابند. ایسکمی عضله انتقادی زمانی رخ می دهد که این آسیب ها پیشرفت کند و بافت را از بین ببرند یا همان ابتلا به قانقاریا که گاهی نیز موجب قطع عضو خواهد شد.

حمله قلبی و سکته : تصلب شریان موجب علائم و نشانه های بیماری عروق محیطی می شود، فقط پاها را دربرنمیگیرد. رسوبات چربی در سرخرگ هایی ایجاد خواهد شد که خون به قلب و مغز را نیز تامین خواهد کرد.

بیماری عروق محیطی یا PVD | بررسی علائم ، تشخیص و درمان

به بیماری رگ های خونی خارج از قلب و مغز بیماری عروق محیطی یا PVD گفته می شود. این بیماری در رگ دستها، پاها، معده ، کلیه ها انسداد ایجاد کرده و مانع خونرسانی می شوند. گاهی برخی از دردهای ایجاد شده به علت افزایش سن می باشند. اما در صورتی که بدون علت حین راه رفتن پاهای شما درد می گیرند باید به پزشک مراجعه کنید. درد و گرفتگی عضلانی به هنگام راه رفتن ایجاد خواهد شد و به استراحت کردن رفع می شود، از علائم ابتلا به بیماری های عروق محیطی می باشد.

بیماری عروق محیطی یا PVD

علت بیماری عروق محیطی

بیماری عروق محیطی یا شریان محیطی مشکلی مربوط به گردش خون است که در آن سرخرگ ها باریک می شوند و باعث کاهش جریان خون به اعضای بدن شما می شوند. در سرخرگ های عروق محیطی پلاک هایی تشکیل می شوند. سرخرگ ها رگ های خونی حاوی اکسیژن و مواد مغذی هستند که خون را از قلب به سایر اندام ها منتقل می کند. این پلاک ها از غالبا از چربی به آرامی و به مرور زمان تشکیل می شوند. سپس پلاک ها سخت شده و با مرور زمان موجب باریکشدن سرخرگ ها می شوند. پلاک ها در سرخرگ موجب کند شدن جریان خون شده و جلوی تامین اکسیژن مورد نیاز بدن را می گیرد. بیماری عروق محیطی عموما در پاها ظاهر می شوند.این یک نشانه هشداردهنده است که در صورتی که پلاک در رگ های پا باشند به احتمال زیاد در سایر رگ ها نیز ایجاد شده است. وجود این پلاک ها در قلب موجب بیماری عروق کرونر قلب، در رگ های کلیه موجب بیماری عروق کلیه عروق کاروتید که خونرسانی به مغز را عهده دار هستند. سخت شدن سرخرگ ها، بیماری سرخرگ محیطی و ضعف در گردش خون، آرواسکلروز نیز نام های دیگری است که برای این بیماری در نظر گرفته شده است.

عوامل خطر بیماری عروق محیطی

مصرف سیگار را می توان یکی از علت های اصلی عروق محیطی دانست.

افزایش سن و بیماری دیابت نیز می تواند نقش مهمی در ابتلا به این بیماری داشته باشد.

 • 70 سال به بالا
 • 50 سال به بالا برای افراد دیابتی یا افرادی که سیگار مصرف می کنند.

در صورتی که کمتر از 50 سال سن دارید ولی به دیابت مبتلا هستید و یکی از موارد زیر در مورد شما صادق است می توانید به پزشک مراجعه کنید:

 • سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های عروق کرونری (سکته قلبی یا مغزی)
 • ابتلا به فشار خون بالا
 • کلسترول بالای خون
 • استعمال دخانیات
 • اضافه وزن و چاقی
 • دیابت
 • سطح بالایهوموسیستین جز پروتئینی است که به ساخت و نگهداری بافت کمک خواهد کرد.

انواع بیماری های گردش خون

عملکردی

در این حالت بیماری عروق محیطی علت عضوی ندارد. یعنی که رگ های خونی از لحاظ فیزیکی آسیب ندیده اند و در رگ های خونی نقصی وجود ندارد. این بیماری ها علائمی شبیه به اسپاسم رگ دارند و رخ می دهند و سپس قطع می گردند. برای مصال در هوای سرد، استرس های عاطفی، استعمال دخانیات می تواند در جریان خون محدودیت ایجاد کند.

در این حالت بیماری عروق محیطی به علت نقص در ساختار رگ ها ایجاد می شود. برخی از نمونه های آن شامل التهاب و آسیب بافتی خواهد شد. به بیماری سرخرگ های محیطی PAD و به بیماری های عروق محیطی PVD گفته می شود. که به علت رسوب چربی یا شاخص پایی بازویی آترواسکلروز در دیواره داخلی رگ ها اتفاق می افتد. این رسوبان ایجاد شده می توانند باعث انسداد در جریان طبیعی خون در شریان ها شوند.

علائم بیماری عروق محیطی

در بسیاری از افراد بیماری PAD یک بیماری خاموش قلمداد می شود زیرا علائم قابل تشخیص ندارد. افرادی که مبتلا به این بیماری هستند ممکن است یک یا چند نشانه ی زیر را داشته باشند. در صورت وجود درد محل درد به موقعیت سرخرگ مسدود شده یا تنگی آن بستگی دارد.

لنگش متناوب : کاهش خونرسانی به پا که منجر به گرفتگی، خستگی، احساس سنگینی، درد در پا و باسن در طی فعالیت می باشد که در صورت متوقف شدن فعالیت علائم نیز کاهش می یابند. (آویزان کردن پاها بر روی لبه تخت خواب یا قدم زدن در اطراف اتاق ممکن است به طور موقت درد را تسکین دهد.) عموما این علائم در ساق پا حس خواهد شد اما ممکن است در ران، باسن یا پنجه پاها نیز چنین علائمی را مشاهده کنید.

کاهش خونرسانی به کلیه موجب افزایش ناگهانی فشار خون یا کنترل دشوار یا غیر ممکن فشار خون با دارو می باشد. انسداد در شریان کلیه می تواند منجر به از دست رفتن عملکرد کلیه یا نارسایی آن شود.

 • سرد بودن یکی از پاها نسبت به دیگری
 • کم شدن مو بر روی پاها
 • درخشان شدن پوست پاها
 • رنگ پریدگی یا آبی شدن رنگ پوست
 • ایجاد زخم در انگشتان پا، پنجه و ساق پا که خوب نمی شوند.
 • کندی در رشد ناخن های پا
 • عدم ضربان قلب منظم یا ضربان ضعیف در پاها یا کف پا
 • پوست براق در ناحیه پاها
 • اختلال نعوظ در آقایان که غالبا در مردانی که به بیماری دیابت مبتلا هستند رخ می دهد.

آیا بیماری سرخرگ های محیطی خطرناک است ؟

بیماری سرخرگ محیطی شبیه به بیماری شریان کرونری که در آن رسوب چربی یا آترواسکلروز در سرخرگ های تامین کننده خون و مواد غذایی عضله قلبی می باشد و بیماری سرخرگ کاروتید یا رسوب چربی (آترواسکلروز) در شریان های گردن است که خون را به مغز می رساند می باشد.
در بیماری های شریان محیطی یا همان PAD رسوب در دیواره سرخرگ ها ایجاد شده و موجب انسداد داخلی سرخرگها می شود و جریان سرخرگ های کلیه ، معده ، دست ، ساق و پا را محدود می کنند. بیماری شریان محیطی PAD باید درمان شود که در صورت عدم درمان می تواند منجر به بیماری های قانقاریا و قطع عضو شود. افرادی که دچار بیماری سرخرگ محیطی می شوند عموما در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سکته مغزی و قلبی قرار دارند. در صورتی که لخته خون تشکیل شده و یک سرخرگ قلبی دچار تنگی را مسدود کند موجب حمله قلبی خواهد شد. و در صورت انسداد سرخرگ مغز سکته مغزی رخ می دهد.

بیماری عروق محیطی

نحوه تشخیص بیماری عروق محیطی

در ابتدا علائم و سابقه پزشکی توسط پزشک بررسی می شود. زمانی که پزشک معاینه می کند، پزشک تستی به نام ABI که شاخص مچ پایی بازویی است را انجام می دهد. سایر آزمایش ها شامل :

 • سونوگرافی داپلر : جریان خون از طریق رگ های خونی ارزیابی و شریان های خونی مسدود شده را شناسایی می کند.
 • آزمایش خون : از شما نمونه خونی برای اندازه گیری کلسترول، تری آن و چک کردن دیابت استفاده می شود.
 • سی تی اسکن آنژیوگرام رزونانس مغناطیسی (MRI)
 • آنژیوگرافی با استفاده از کاتتر

راه های پیگشیری و درمان بیماری عروق محیطی

در ابتدا تغییر در شیوه زندگی مهم ترین کری است که می توان انجام داد.تغییر در شیوه زندگی شامل موارد زیر می شوند:

 • از استعمال دخانیات خودداری کنید. زیرا مصرف سیگار می تواند احتمال ابتلا به بیماری عروق محیطی را افزایش دهد.
 • سطح کلسترول و فشار خون را خود را کنترل کنید.
 • در صورت ابتلا به بیماری های عروق کرونری دیابت خود را کنترل کنید.
 • ورزش کنید و وزن سالم خود را حفظ کنید.
 • از رژیم غذایی حاوی مقدار پایین چربی اشباع و کلسترول استفاده کنید.

درمان دارویی بیماری عروق محیطی

تغییر در شیوه زندگی و پیش گرفتن یک زندگی سالم موجب بهبود علائم و جلوگیری از بدتر شدن علائم خواهد شد. البته تغییر در شیوه زندگی همیشه نمی تواند تاثیر گذار باشد. در مواقعی داروهای زیر تجویز خواهد شد:

 • داروهای مرتبط با افزایش مسافت قابل قدم زدن (سیلوستازول و پنتوکسی فیلین).
 • داروهای ضد پلاکتی جهت جلوگیری از چسبیدن پلاکتها به یکدیگر و ایجاد لخته.
 • داروهای کاهش دهنده کلسترول (استاتین ها).
 • داروهای کاهش دهنده کلسترول. داروهای کاهش کلسترول کمک می کنند تا خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهید.

داروهایی برای جلوگیری از لخته های خونی:

از آنجا که بیماری عروق محیطی مربوط به کاهش جریان خون به اندام ها است, بهبود این جریان مهم است.پزشک ممکن است درمان روزانه آسپرین و یا داروی دیگری را تجویز کند.

داروهای تسکین دهنده:

مصرف مواد کورتیزولی باعث افزایش جریان خون به اندام ها می شود. این به طور خاص به درمان علائم مشکلاتش نظیر درد پا، برای افرادی که بیماری عروق محیطی دارند، کمک می کند.عوارض جانبی مشترک این داروها شامل سردرد و اسهال می شود.

داروهای فشار خون بالا:

اگر شما فشار خون زیادی دارید, پزشک می تواند داروها را برای پایین آوردن آن تجویز کند.

روش های درمانی جراحی

آنژیوپلاستی

در صورتی که روش های پیشنهادی تاثیرگذار نباشند آنژیوپلاستی پیشنهاد می شود. به همین علت فرد به جراحی یا آنژیوپلاستی احتیاج پیدا می کند. آنژیوپلاستی که به همراه آنژیوگرافی انجام می شود یک نوع جراحی بسته می باشد و در این جراحی سرخرگ هایی که دچار انسداد یا تنگی شده اند را باز می کنند. در آنژیوپلاستی لوله ای به نام کاتتر توسط یک بالون کوچک به داخل سرخرگ فرستاده می شود بعد از رسیدن به محل انسداد بادکنک باد می شود. این کار به دیواره ها فشار آورده و موجب باز شدن بخشی می شود که دچار انسداد شده است. بعد از باد کردن بالون آن را خالی کرده و به همراه کاتتر خارج خواهد شد.
گاهی به همراه کاتتر و بالون یک استنت یا فنر نیز در داخل قسمتی که سرخرگ دچار انسداد شده است تعبیه خواهد شد. یعنی بعد از بالون زدن استنت در محل انسداد گذاشته شده و سرخرگ بیمار را باز نگه میدارد.

جراحی بای پس

در صورتی که طول زیادی از سرخرگ دچار تنگی شده باشد انجام جراحی ضروری خواهد بود. در طی جراحی سیاهرگی از محل دیگری از بدن یا رگ خونی مصنوعی در بالا و پایین محل دچار انسداد قرار داده شده تا جریان کافی خون را از ناحیه قبل از انسداد به مناطق پایینی بعد از انسداد فراهم نماید.

درمان ترومبولیتیک

اگر یک لخته خونی که رگ را مسدود می کند داشته باشید، پزشک شما ممکن است یک دارو ضد لخته را به سرخرگ شما تزریق کند تا آن را بشکند.

برنامه ورزشی

علاوه بر دارو و یا جراحی، پزشک احتمالاً یک برنامه ورزشی تحت نظارت را برای افزایش فاصله ای که شما می توانید بدون درد پیاده روی کنید، تجویز می کند.ورزش منظم علائم (PAD) را به چند روش بهبود می بخشد، از جمله کمک به بدن شما برای استفاده موثر از اکسیژن.

عوارض بیماری عروق محیطی

بیماری عروق محیطی با تجمع پلاک در رگ ایجاد می شود و عوارض و خطرات زیر را ایجاد خواهد کرد:

ایسکمی عضله انتقادی : این بیماری به صورت زخم باز، جراحت، عفونت در پاها می باشد که درمان نمی یابند. ایسکمی عضله انتقادی زمانی رخ می دهد که این آسیب ها پیشرفت کند و بافت را از بین ببرند یا همان ابتلا به قانقاریا که گاهی نیز موجب قطع عضو خواهد شد.

حمله قلبی و سکته : تصلب شریان موجب علائم و نشانه های بیماری عروق محیطی می شود، فقط پاها را دربرنمیگیرد. رسوبات چربی در سرخرگ هایی ایجاد خواهد شد که خون به قلب و مغز را نیز تامین خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.