تجارت کوتاه مدت


بانک تجارت” افرا” را کلید زد

بانک تجارت با هدف ارائه خدمات متمایز به مشتریان حقیقی و حقوقی ، طرح تسهیلاتی “افرا” را در شعب سراسر کشور پیاده سازی کرد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک تجارت با اعلام این خبر افزود: در قالب طرح تسهیلاتی افرا ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب های جاری، جاری بدون دست چک یا سپرده کوتاه مدت در بانک تجارت می توانند بر مبنای میانگین شش ماهه موجودی حساب خود از تسهیلات فوق بهره مند شوند.

نرخ سود تسهیلات اعطایی طرح افرا حداقل ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۱۸ و ۲۴ ماهه می باشد.مشتریان متقاضی تسهیلات در طرح تسهیلاتی افرا بر اساس نوع حساب خود در بانک تجارت در قالب طرح افرا طلایی و افرا نقره ای از تسهیلات فوق بهره مند می شوند. افرا طلایی ویژه مشتریان دارای حساب های جاری و جاری بدون دسته چک بوده که بر اساس میانگین شش ماهه موجودی حساب خود معادل ۵۰ تا ۷۵ درصد موجودی حساب خود از تسهیلات طرح افرا در قالب کارت اعتباری مرابحه بهره مند می شوند . افرا نقره ای هم ویژه مشتریان دارای حساب سپرده کوتاه مدت عادی است که با شرایط اشاره شده از تسهیلات فوق بهره مند می شوند. نرخ تسهیلات در طرح افرا نقره ای ۱۵ درصد می باشد.

در این خبر آمده است: سقف تسهیلات پرداختی در قالب طرح افرا برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون ریال و اشخاص حقوقی ۵ میلیارد ریال است . در طرح تسهیلاتی افرا امکان انتقال امتیاز دریافت تسهیلات از شخص حقیقی به شخص ثالث نیز در نظر گرفته شده و اشخاص حقوقی هم می توانند امتیاز استفاده از تسهیلات فوق را صرفا به پرسنل خود تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال منتقل نمایند.

تاریخچه

در راستای واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی و بر اساس تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به در خواست جمع کثیری از تولید کنندگان و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه های صنعت استانی در سراسر کشور تأسیس شدند.

در قانون برنامه دوم توسعه، دولت موظف شده بود به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات زیر بنایی و عمومی، با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی، فعالیت های بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری و امور زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختار های صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید.

پس از تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برابر مفاد مندرج در تبصره ۴۱ این قانون، مقدمات ایجاد تشکل های تخصصی حوزه صنعت فراهم آمد که وزارت صنایع وقت طی دستورالعمل شماره ۴۰۱۲ تاریخ ۱۴/۱/۱۳۷۵ به استناد همین قانون اقدامات اولیه جهت ایجاد تشکل های صنعتی و تبیین وظایف آن ها و نحوه ارتباط با وزارت صنایع را آغاز نمود.

در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی اداری به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم، مصوبه ای به شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مبنی بر چگونگی ایجاد انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی صادر نمود.

به منظور ترتیبات اجرایی مصوبه ذکر شده اخیر، آیین نامه اجرایی ۱۵۴۷/۲۰۱۵/۱۷۰۹۲ به تاریخ ۹/۴/۱۳۷۸ کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت و محیط زیست هیأت دولت مبنی بر انجام همین اهداف تصویب و صادر گردید. برابر مفاد مصوبه شورای عالی اداری و آیین نامه اجرایی مربوطه، مراحل ایجاد انجمن های تخصصی ـ همگن از سال ۱۳۸۷ در گروه های مختلف صنعتی در سطح استان ها با استقبال قابل توجه مدیران واحدهای صنعتی آغاز و این تشکل ها شروع به شکل گیری نمودند و در پی آن برابر مقررات جاری، خانه های صنعت استانی به عنوان انجمن انجمن ها از تجمع و هم افزایی انجمن های صنعتی استانی قوام یافتند. پس از ادغام و تشکیل وزارتخانه صنایع و معادن، مقدمات تشکیل انجمن های معدن و صنایع معدنی نیز ایجاد و با افزوده شدن این انجمن ها، خانه های صنعت به خانه های صنعت و معدن تغییر نام یافته و از هم افزایی آن ها در سال ۱۳۸۰ مقدمات ایجاد شبکه خانه های صنعت و معدن ایران فراهم آمد که پس از برگزاری همایش اعلام موجودیت در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۰ در اصفهان، انتخابات اولین دوره هیأت مؤسس و هیأت مدیره آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در اهواز برگزار شد که این تشکل و خانه های استانی نیز طی مراسم نهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به ” خانه صنعت، معدن و تجارت “ تغییر نام دادند.

خانه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از امور اساسنامه ای خود به منظور بررسی تخصصی توانمندی ها و مشکلات واحدهای تولیدی و ارایه راهکارهای لازم برای حل مشکلات پیش رو، از تأسیس انجمن های صنایع همگن تخصصی حمایت می کنند. تأسیس انجمن های همگن تخصصی می تواند علاوه بر ایجاد مشارکت جدی واحدهای تولیدی در سیاست های کلان مرتبط با این حوزه در قالب خانه های صنعت و معدن و تجارت، زمینه را برای بررسی مشکلات بخشی به صورت فراگیر و کاملا تخصصی فراهم نماید.

این تشکل برای انجام همین اهداف و به منظور ایجاد ارتباط نزدیک بین خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها با مقامات کشوری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه و پیگیری مطالبات و انتظارات واحدهای تولیدی در سطح کلان، توسعه فضای کسب و کار، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های تولیدی و حضور در بازارهای داخلی و خارجی و… تاکنون اقدامات ارزنده و مؤثر فراوانی را به انجام رسانده است.

اهداف خانه صنعت، معدن و تجارت (برابر اساسنامه):

به طور کلی اهداف این تشکل عبارتند از: ایجاد هم افزایی، همکاری و هماهنگ کردن فعالیت های خانه های صنعت، معدن و تجارت در استان ها و کشور و به طور متمرکز در کلیه سطوح به طوری که موضوع و اهداف فعالیت آن به شرح ذیل می باشد:

الف: کلیات

 • توسعه و تحکیم و قانونمند کردن نقش خانه های صنعت و معدن کشور در ایفای نقش حساس خانه ها به عنوان بازوی مشورتی قوای سه گانه و تاثیرگذاری بر روند نقش صنعت و معدن در توسعه پایدار اقتصاد کشور
 • تلاش در جهت توسعه صنعت، معدن و تجارت و افزایش نقش و سهم صنعت و معدن و تجارت در تولید، صادرات، اشتغال و درآمد در اقتصاد کشور.
 • انجام مذاکرات و تعاملات با بخش های حاکمیتی و اقتصادی و دیگر تشکل های ملی در راستای صیانت از حقوقخانه های صنعت، معدن و تجارتاستان ها و عموم فعالان اقتصادی.
 • اتخاذ تصمیمات لازم در جهت شناسانیدن و پیشبرد سیاست ها و استراتژی های کلان صنعتی، معدنی، تجاری و اقتصادی کشور.
 • همکاری با دولت و دستگاه های اجرایی و قانونگذاری ذیربط در تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی های ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ) توسعه صنعتی و معدنی و تجاری برحسب مزیت های تولید و فناوری در نقاط مختلف ایران .
 • مشارکت دراجلاس های همکاری مشترک با دیگر کشورها و شرکت یا برگزاری نمایشگاه ها و تورهای صنعتی و معدنی و ایجاد بازارهای جدید و بهره گیری از توانائی های فناوری آن کشورها .
 • توسعه همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت توسعه فناوری و تحقیقات کاربردی .
 • پشتیبانی حقوقی، مادی و معنوی از خانه های استان ها و فعالان اقتصادی .
 • کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت در تولیدات و خدمات و افزایش بهره وری .
 • کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانائی های فنی و تخصصی اعضاء و واحدهای تحت پوشش آن ها از طریق خانه های استانی.
 • کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکت های فعال در بازار سرمایه با هدف تأمین نیازهای مالی بخش صنعت، معدن و تجارت .
 • کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، دانش، فناوری، فنون، تجربیات خارجی و داخلی در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی.
 • تهیه نشریه و بولتن های خبری و هر نوع مجموعه اطلاع رسانی در ارتباط با اهداف خانه ایران بر طبق مقررات و طی مراحل قانونی، ایجاد بانک های اطلاعاتی .
 • برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش های علمیو تخصصی برایارتقاء توانایی های اعضاءو فعالان اقتصادی.
 • کمک به تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت کالا با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آن ها.
 • همکاری با انجمن های کشوری، صنعتی و معدنی و تجاری علمی در داخل و خارج از کشور و در صورت لزوم عضویت در آن ها یا پذیرش عضویت آن ها در خانه به عنوان عضو افتخاری و بدون حق رای .
 • کمک به اخذ استانداردهای مدیریتی، زیست محیطی و دیگر استانداردهای بین المللی مورد نیاز اعضاء و فعالان اقتصادی.
 • همکاری و مشارکت با سازمان ها و ارگان های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت ( دولتی یا غیر دولتی ) بر اساس ضوابط و شرایط تعیین شده در تفاهم نامه ها و توافق نامه های مبادله شده با آن ها.
 • شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان نمونه برتر کشوری از میان برترین های معرفی شده استان ها.
 • انجام فعالیت های مربوط به صنایع و معادن در قالب تفویض اختیارات وزارتخانه ها به بخش خصوصی.

اهم آنچه خانه های صنعت، معدن و تجارت تا به حال موفق به انجام آن شده اند؟

9 تا از اصول موفقیت در کسب و کار و تجارت (از دید افراد موفق)

موفقیت در کار و بیزینس

برای موفقیت در کسب و کار امروز، باید انعطاف پذیر باشید و بخوبی برنامه ریزی کنید و مهارتهایتان را سازماندهی کنید. در اینجا 9 تا از جدیدترین اصول موفقیت در کسب و کار و تجارت را به نقل از معتبرترین موسسات بیزینس دنیا برای شما گلچین کرده ایم.

بسیاری از مردم فکر میکنند میتوانند با روشن کردن کامپیوتر یا باز کردن درها، شروع به پول درآوردن کنند و تنها چیزی که متوجه میشوند این است که پول درآوردن از آنچه فکر میکردند سختتر است. شما میتوانید با استفاده از زمان و برنامه ریزی، همه ی گام های لازم برای موفقیت را طی کنید.

بطور خلاصه راه رسیدن به موفقیت مطابق اینفوگرافی زیر اتفاق می افتد:

رازهای میلیونر شدن

توی این پکهای فوق العاده، رازهای میلیونر شدن رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! این ترفندها اگه پولدارت نکنن هم تو زندگی واقعا لازمن. استفاده کن و حسابی پول در بیار!

توی این پک فوق العاده، قوانین رشد و موفقیت رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! توی زندگی، محل کار و هر جایی راه موفقیت رو به راحتی پیدا کن!

راه رسیدن به موفقیت (اینفوگرافی)

اما 9 تا از مهم ترین اصول موفقیت:

1-سازماندهی کنید

برای موفقیت در کسب وکار، باید سازماندهی کنید. سازماندهی کردن به شما کمک میکند که وظایفتان را انجام دهید و در کارهایی که انجام میدهید بهترین باشید. یک راه خوب برای اینکار، تهیه ی لیست کاری هرروزه است. بعد از اینکه هر گزینه را انجام دادید، آن را خط بزنید. اینکار این اطمینان را به شما میدهد که هیچ چیزی را فراموش نکرده اید و همه ی وظایفی که برای بقاء کسب و کارتان مورد نیاز است را انجام داده اید. بطور کلی سازماندهی و نظم، باعث نظم بخشیدن به فکر و ذهن کارکنان و مدیران می شود.

2-بایگانی ها را دقیق نگه دارید

همه ی کسب و کارهای موفق، بایگانی های دقیقی نگه میدارند. با اینکار شما میدانید که کسب وکارتان کجا موثر بوده و چالش های بالقوه ای که با آن مواجه هستید مشخص میشود. اینکار زمانی در اختیارتان قرار میدهد که استراتژی هایی برای غلبه بر چالش ها داشته باشید. در بسیاری موارد نیاز به مراجعه به بایگانی ها یا آرشیوها برای مقاصد مختلف هست که در صورت نبود با مشکل مواجه می شوید.

3-رقبایتان را تجزیه و تحلیل کنید

رقابت کردن بهترین نتایج را به همراه دارد. برای موفق بودن، از مطالعه و یادگیری از رقبایتان نترسید. آنها ممکن است کار درستی انجام دهند که شما میتوانید آن را در کسب و کارتان پیاده کنید و پول بیشتری بدست آورید. این کار باعث می شود نقاط قوت و ضعف آنها را بدست بیاورید و همیشه یک قدم از آنها جلوتر باشید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

4-درمورد ریسک ها و پاداش ها مطلع باشید

کلید موفقیت این است که ریسک های محاسبه شده را برای کمک به توسعه ی کسب و کارتان بکار ببرید. میتوانید ریسک کنید و سود زیادی بدست آورید. مدیران موفق می دانند که پاداش ها همیشه بهتر از تنبیه جواب می دهند و ریسک های منطقی یک سکوی پرش هستند که در غیر این صورت هیچگاه بدست نمی آیند.

5-خلاق باشید

همیشه به دنبال راههایی برای بهبود کسب و کار و پیشی گرفتن از رقبایتان باشید. مطلع باشید که شما همه چیز را نمیدانید و ایده ها و رویکردهای جدید را به کسب و کارتان وارد کنید. به شرکت هایی مثل اپل یا گوگل دقت کنید. تمام شرکت های دنیا را مجذوب خود کرده اند و بقیه شرکت ها فقط مقلدانه بدنبال آنها در حرکت اند! برای خلاقیت باید فکر خلاق داشت و از کارکنان خلاق بهره جست و تا می توان مطالعه کرد.

6- با تمرکز عمل کنید

رم در یک روز ساخته نشده است، یک جمله ی قدیمی است که در اینجا کاربرد دارد. وقتی وارد کاری میشوید به این معنا نیست که سریعا شروع به پول درآوردن کنید. برای اینکه مردم شما را بشناسند، زمان زیادی لازم است. پس برروی رسیدن به اهداف کوتاه مدتان تمرکز کنید. یکی از نکته های مهم در تمرکز این است که حواستان به چالش یا دشمنی پرت نشود و فقط روی جنبه های پیشرفت کار تمرکز کنید.

7- برای فدا شدن در کارتان آماده شوید!

شروع یک کسب و کار، در سخت کار کردن است. بعد از اینکه درهارا برای شروع کسب و کار باز کردید، تازه کارتان شروع میشود. وقتی برای فرد دیگری کار میکنید ممکن است وقت بیشتری برای کارتان بگذارید وهمچنین وقت کمتری برای خانواده و دوستانتان داشته باشید و این لازمه ی موفقیت است.

8-خدمات عالی ارایه دهید

بسیاری کسب و کارهای موفق فراموش کرده اند که ارائه ی خدمات به مشتری ها بسیار مهم است. اگر به مشتری هایتان خدمات خوبی ارائه دهید بار دیگر بیشتر مایل هستند که پیش خودتان بیایند نه اینکه پیش رقیبتان بروند. بخصوص امروزه که خبرها خیلی زود پخش می شود باید مواظب باشید که کسی از خدمات شما ناراضی نباشد.

9- استوار و ثابت قدم باشید

استوار بودن یک عنصر کلیدی برای پول دراوردن در کسب و کار است. اینکار عادات مثبت طولانی مدتی در شما ایجاد میکند که باعث میشود در طولانی مدت پول بیشتری درآورید. به فکر سودهای کوتاه مدت نباشید. گاهی ممکن است مجبور باشید که خدمات خود را باکیفیت بالاتر و ارزانتر ارائه کنید ولی در مدت زمان طولانی تر موفق خواهید شد.

نکات دیگر:

 • شجاع باشید
 • در سرمایه گزاری کردن آگاه باشید
 • به عنوان یک رهبر پیشرفت کنید
 • از نیرو و نفوذتان استفاده کنید
 • در کارتان همکارهایی پیدا کنید
 • نگرش صحیح (مثبت-سازنده) داشته باشید
 • قدرشناس (کارکنان و ایده های نو و اطرافیان) باشید
 • سالم بمانید- ثروت بدون سلامتی هیچ ارزشی ندارد!
 • دوستان خوبتان را حفظ کنید
 • اهمیت خانواده را درک کنید
 • نامی برای کسب و کارتان انتخاب کنید
 • کسب وکارتان را در بازار گسترش دهید
 • برای کارتان یک وب سایت بسازید
 • نیروی کار خوب و کارامد داشته باشید
 • برنامه ریزی های کاریتان را به روز کنید

در پایان پیشنهاد می شود ویدیوی زیر در زمینه موفقیت کار و بیزینس را هم از دست ندهید:

هر گونه سوال، نظر یا تجربه ای در زمینه موفقیت در کار و بیزینس دارید در بخش نظرات با ما مطرح نمایید.

راه توسعه تجارت، از سفارت می‌گذرد

سفارت‌خانه ها و کنسولگری ها، هم به‌عنوان حافظ منافع کشور خود در سایر کشور ها، و هم در جهت گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و . ایفای نقش می‌کنند. توسعه‌ اقتصادی تجارت محور، بیش از همه نیازمند فعالیت کارآمد این دو جایگاه است، و کلید شکل‌گیری این ارتباط در بعد تجاری، رایزنان بازرگانی هستند.

مبحث تجارت خارجی به عنوان یکی از راه‌های تامین نیاز های داخلی، جایگاه مهمی دارد. از سویی با صادرات، به افزایش درآمد ملی کمک می‌کند، و از سوی دیگر از طریق واردات، راه را برای تامین موارد مصرفی و سرمایه‌ای در تولید باز می‌کند. در کشور ما، نقش تاریخی تجارت در اقتصاد ملی، وجود مزیت‌های ترانزیتی، و بازار بزرگ مصرف منطقه‌ای ،همگی نشان از یک موقعیت و ظرفیت ویژه در تجارت خارجی دارند.

با توجه به تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه اقتصادی ، می توان از تجارت خارجی به عنوان موتور محرک برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی بهره برد. اما پیش از هر چیز، لازم است جایگاه فعلی و حد مطلوب کشورمان را با توجه به شرایط و امکانات، درک کرده و روند کوتاه مدت و بلند مدت‌مان را برای بهبود وضعیت ، ترسیم کنیم.

طبق آمار سازمان توسعه تجارت، در سال 1400 میزان صادرات ما به ارزش 48.619 میلیون دلار رسیده است. چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان، به ترتیب بیشترین بازار مقصد صادراتی کشورمان بوده اند که مجموعا، حدود 74 درصد از کل صادرات کشورمان را شامل می شود. بر همان مبنا، واردات کشور در سال 1400 به ارزش 53.013 میلیون دلار است. پنج مبدأ بزرگ وارداتی کشور، به‌ترتیب عبارتند از : امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه، که مجموعا سهم 72 درصدی از کل واردات کشورمان دارند.

تراز منفی تجاری، عدم همکاری کافی با اقتصادهای بزرگ منطقه‌ای از جمله چین و هند و روسیه، کسری تجاری روابط بازرگانی با کشورهایی که بیشترین روابط تجاری را باما دارند (امارات) ، اتکای صادرات (حتی بخش غیر نفتی) بر خام فروشی (از جمله میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی) از مواردی است که با تمرکز بر آمارهای سازمان توسعه تجارت، می توان به آن‌ها پی برد.

در بحث هدف گذاری ما در تجارت خارجی، یکی از معیارهایی که می‌تواند به ما کمک کند، نسبت(صادرات+واردات) بر تولید ناخالص ملی است. این معیار در میانگین جهانی، حدود 5/0 الی 6/0 است، و برای کشور‌هایی با توسعه مبتنی بر تجارت خارجی (مثل امارات و سنگاپور) تا 5/1 الی 2 هم می‌رسد. در کشور ما حتی در دوران پیش از کرونا، این شاخص کمتر از 5/0 بود، که با در نظر گرفتن ظرفیت‌های تجاری ما، با توجه به تولید ناخالص داخلی و اهمیت تراز تجاری مثبت یا حداقل صفر، هدف‌گذاری باید حداقل بر میزان 5/0 در نظر گرفته شود (با توجه به آمار درآمد فعلی، حدود 80 الی 90 میلیارد دلار صادرات).

با تمرکز دقیق تر بر موضوع بازرگانی خارجی، حضور رایزنان بازرگانی، به عنوان دیده‌بانان اقتصادی ایران مستقر در سایر کشور‌ها، در شناخت نیازها و امکانات بازارهای هدف، با در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌های تاریخی و فرهنگی هر کشور، در جهت‌دهی به تولید‌کنندگان و تجار داخلی بر تمرکز روی تأمین آن نیازها و سرمایه‌گذاری روی آن امکانات، هم عامل تحکیم روابط سیاسی منطقه‌ای و بین المللی، و هم موجب بهبود تراز تجاری و در نتیجه ارتقای وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.

در ابتدای سال 92، تعداد رایزنان بازرگانی ایران 21 نفر بود، اما از سال 97، به دنبال تحریم‌های شدید و یک طرفه امریکا، و پس از گسترش کرونا در جهان، به بهانه کمبود بودجه، این تعداد نیز کاهش پیدا کرد و در پایان دولت دوازدهم این آمار به 6 نفر رسید. خوشبختانه، پس از حدود یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم، تعداد رایزنان بازرگانی به 12 نفر افزایش یافته، هر چند که در مقایسه با سایر کشورهای موفق در حوزه صادرات که 10 الی 20 برابر ایران رایزن بازرگانی در نقاط مختلف دنیا دارند، هنوز هم بسیار کم است.

این موضوع در سال‌های اخیر، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. وزیر محترم فعلی وزارت صمت، دکتر فاطمی امین در مصاحبه ای در تاریخ 10 مهر 1400، وعده‌ی افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را طی یک و دو سال پس از شروع به کار خود، به 60 و 120 نفر دادند، که تا کنون برنامه عملیاتی برای پیاده‌سازی این وعده‌ها، یا نشانه‌هایی از تحقق آن‌ها، ارائه یا مشاهده نشده است.

یکی از مباحثی که در زمان تعدیل نیروی سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها مطرح شد، بحث سپردن مسئولیت رایزنی بازرگانی، به نیروهای تجارت کوتاه مدت باقی مانده در آن پایگاه‌ها بود. در توانمندی‌هایی که برای یک رایزن بازرگانی شمرده می‌شود، بحث شناخت از بازار تولید و بازار مصرف دو کشور، شناخت کافی از کالاهای جدید عرضه شده به کشور‌های هدف، جذب سرمایه خارجی، ارتباط مداوم با صادرکنندگان و واردکنندگان، ذکر می شود؛ بدون داشتن تجارت کوتاه مدت پیش زمینه‌های علمی و تجربی در این زمینه‌ها، کسب حداقل نتایج مطلوب هم، دشوار و زمان بر به‌نظر می‌رسد.

از دیگر مواردی که به کمبود یا ناکارآمدی رایزنان در حوزه بازرگانی دامن می‌زند، شرط گزینش و استخدام رسمی از سوی وزارت صمت، و داشتن سابقه کاری حداقل 10 ساله در این حوزه، در کنار شرایط جامعی که برای یک رایزن بازرگانی می‌بایست در نظر گرفت، (مثل تسلط بر زبان و فرهنگ کشور مورد نظر)، می باشد. این خود، راه را بر حضور افراد توانمند بخش خصوصی در این عرصه ، می‌بندد، و همکاری و هماهنگی بیشتر نهاد‌های مربوطه (اتاق بازرگانی، وزارت صمت و ذیل آن، سازمان توسعه تجارت) را مطالبه می‌کند.

لذا، می‌بایست علاوه بر شناخت و به‌کارگیری نیروهای توانمند در این جایگاه، و افزایش توانمندی‌های آنان با دوره‌های پیش و ضمن خدمت مهارتی و نظری، بر تربیت نیروهای مورد نیاز برای نسل‌های بعدی (به طور تجارت کوتاه مدت مثال، اختصاص رشته تحصیلی مرتبط) نیز تدبیری اندیشید تا در زمان مقرر، امکان جذب و گزینش بهتری داشته باشیم.

سکته تجارت خارجی با قطع اینترنت

اکوایران: براساس جدیدترین گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران؛ در 10 روز نخست قطعی اینترنت در کشور، حدود 89 درصد ارتباطات شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی آنها قطع شده است.

سکته تجارت خارجی با قطع اینترنت

به گزارش اکوایران، در تمام دو دهه اخیر اختلال و قطعی تعمدی اینترنت سراسری یکی از سیاست‌های دولت‌های وقت به دنبال بحران‌های سیاستی و اجتماعی در کشور بوده است. سیاستی که همواره تَک بُعدی در مورد آن تصمیم‌گیری شده است. این بار نیز این سیاست بی‌توجه به اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. از نگاه تحلیلگران این تصمیم در بیش از دو هفته اخیر نه تنها چالش‌های اجتماعی را برطرف نکرد؛ بلکه چالش‌های اقتصادی جدیدی در بعد کسب و کارهای داخلی و تجارت خارجی به ارمغان آورده است.

موضوع اختلال و سپس قطعی اینترنت به دنبال اعتراضات مردمی به در گذشت مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز که از سوی گشت امنیت اخلاقی در تهران بازداشت شده بود؛ کلید خورد. براساس داده‌های موجود اختلالات اولیه اینترنت از روز 26 شهریور ماه یعنی روز خاکسپاری تجارت کوتاه مدت مهسا امینی در سنندج مرکز استان کردستان آغاز شد و در کمتر از 48 ساعت به شهرهای دیگر این استان تسری پیدا کرد. سایت‌‌های داخلی براساس گزارش «نت بلاکس» که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، نوشتند؛ اولین قطعی کامل اینترنت از ساعت 16 روز دوشنبه 28 شهریور در سنندج دیده شده است. سایت فراز نیز نوشت، در همان مقطع در دیگر شهرهای استان کردستان از جمله سقز اینترنت خانگی آسیاتک و اینترنت خطوط موبایل به طور کامل قطع شد. این اختلالات در کمتر از دو روز به ۹ استان دیگر ایران از جمله تهران رسید. اختلالاتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در حاشیه هیات دولت آن را تایید کرده بود. سایت انتخاب به نقل خبرگزاری دانشجو نوشت؛ وزیر ارتباطات اعلام کرد: «به خاطر مسائل امنیتی امروز احتمال دارد محدودیت هایی توسط نهادهای امنیتی در خصوص سرعت اینترنت ایجاد شود که طبیعی است.» این موضوع چند ساعت بعد به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، توسط روابط عمومی این وزارتخانه تکذیب شد. البته رد این خبر از سوی وزارت ارتباطات چندان تأثیری بر اجرای سیاست دولت نداشت. چون در همان روز اینترنت به شدت کند و دقایقی قطع شد. تقریبا از یک مهر اینترنت از ساعت 12 ظهر الی 12 نیمه شب قطع بود. رویدادی که در تمام هفته اول مهر همه کاربران خانگی، اداری، تجاری و دارندگان اینترنت خطوط موبایل با آن مواجه بودند. در هفته دوم مهر شرایط تغییر کرد؛ اینترنت اگرچه به ظاهر قطع نبود، اما سرعت آن به شدت پائین بود؛ به حدی که کماکان امکان مکالمه و یا انتقال داده و اطلاعات از سوی کاربران امکان پذیر نبود. کاربران حتی در ساعاتی قادر به تبادل اطلاعات خود از طریق ایمیل نبودند. در این روزها دولت اعلام کرده بود؛ کاربران می‌توانند از اینترنت ملی و پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند.

موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی به ویژه تجار غیرقابل قبول بود. به گفته آنها امکان پذیر نیست که به طرف‌های اروپایی، ترک، چین، روس و عراقی بگویم پلفروم‌های بین‌الملی را کنار بگذارید و نرم افزارهای مثل «بله» و «ایتا» نصب کنید. براساس اظهارات جمعی از صادرکنندگان دراین بازه زمانی، قطعی اینترنت منجر به عدم ارتباط آنها با زنجیره‌های تامین داخلی و به تبع مشتریان خارجی شده است. برخی از آنها پیش‌بینی می‌کنند، در مهر ماه کشور با کاهش حجم صادرات مواجه شود. در این بین واردکنندگان نیز ضمن اشاره به عدم ارتباط با سامانه‌های داخلی و طولانی شدن مکاتبات با سازمان‌های ذی‌ربط از کاهش شدید ارتباط با شبکه داخلی و همچنین فروشندگان خارجی خود خبر می‌دهند. به گفته برخی از آنها تجار طرف معامله گاهی نسبت به ادامه فعالیت تردید داشتند. اظهاراتی که می توان اثرش را در جدیدترین پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درخصوص اثرات قطعی اینترنت بر کسب و کارها دید.

افت 76 درصدی درآمد شرکت‌های ایرانی

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درگفت‌وگو با اکوایران در این خصوص گفت: به دنبال قطعی اینترنت در کشور، مطالعه‌ای در سازمان در خصوص اثرات این اتفاق بر تجارت داخلی و خارجی تهیه شده است. در این پژوهش از 108 شرکت پرسش‌هایی در خصوص اثرات اختلال و قطعی کامل اینترنت بر تجارت داخلی و خارجی پرسیده شده است. حال نتایج ابتدایی این مطالعه نشان می‌دهد؛ در 10 روز نخست قطعی سراسری اینترنت، حدود 89 درصد ارتباطات شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی خود قطع شده است. در جریان اختلال و قطعی اینترنت در تهران همچنین حدود 76 درصد فروش و یا درآمد شرکت‌های ایرانی به دلیل اختلال در ابزارهای بازاریابی دیجیتال افت کرده است. درضمن در این مقطع ما با کاهش فروش تجارت کوتاه مدت داخلی و کاهش ارتباطات شرکت‌های داخلی با سایر همکاران و سازمان‌های داخلی بودیم. او در ادامه به اثرات پنهان این سیاست قطعی اینترنت نیز پرداخت؛ آن هم کنسل شدن رویدادهای تجاری و قراردادهای تجاری جدید بود.

کاهش اعتماد اجتماعی تجار

موضوعی که یک منبع آگاه در شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با اکو ایران به آن اشاره کرد. به گفته این منبع آگاه، در جریان قطع شدن اینترنت، برنامه شرکت تجار در سمینارها لغو شد؛ فعالان اقتصادی مناقصه‌های بین‌المللی را از دست دادند. درضمن در این مقطع بازاریابی‌ها محدود و یا متوقف شد. او افزود: این رویداد عدم اعتماد تجار خارجی به تجار ایرانی را نیز تشدید کرد.

در واقع وقتی ارتباط تجار داخلی به صورت ناگهانی با شرکای خارجی قطع شد. آن هم بدون اطلاع قبلی احساس نااطمینانی در بین تجار خارجی شکل گرفت. این رویداد زمانی بیشتر شد که اطلاع‌رسانی دقیق در مورد زمانی این قطعی اعلام نشد. موضوعی که اگرچه به باور تحلیلگران اقتصادی اثر کوتاه مدت آن کاهش تجارت در مهر است اما در بلند مدت کاهش شرکای خارجی است. این اتفاق بی‌شک در آینده مشهود‌تر خواهد بود. زیرا اگرچه امروز تجارخارجی احساس نااطمینانی می‌کنند و شرکای ایرانی را غیرقابل پیش‌بینی می بینند؛ اما به سرعت تصمیم نمی‌گیرند. آنها صرفا تجار ایرانی را به دلیل اینکه هر لحظه امکان دارد به مدت نامعلومی از دسترس خارج شوند در لیست سیاه خود قرار می‌دهند. بدین ترتیب اگر این شرایط ادامه یابد و یا تکرار شود؛ آنها را از لیست شرکای خود حذف می‌کنند. در این شرایط ایران، شرکای تجاری محدود خود را از دست می‌دهد؛ واکاوی آمار سال‌های اخیر گمرک ایران نشان می‌دهد؛ بیشترین حجم مبادلات ایران با 12 کشور جهان است. درنتیجه ناامنی در تجارت منجر به ریزش شرکای مهم خواهد شد.

به باور تحلیلگران اقتصادی، در این بین عدم شفافیت سیاستگذار در جریان قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های مهم بین‌المللی بی‌شک خسارت‌های مالی زیادی به فعالان اقتصادی اعم از کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز خواهد زد. زیرا در دوره بررسی طرح صیانت، سیاستگذار در خصوص فیلترینگ این پلتفرهم‌ها سکوت کرده بود و حتی در بسیاری مقاطع به فعالان اقتصادی اطمینان داده بود که در این حوزه به راحتی سرمایه‌گذاری کنند.

سقوط عملکرد لجستیک

موضوع اثر اختلال و سپس قطعی کامل اینترنت بر تجارت خارجی را مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های فناوری و نوآوری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت از بُعدی دیگر دیده است. محمد جلیلی در گفتگو با اکوایران با اشاره به شاخص بین‌المللی عملکرد لجستیک ( LPI ) شاخصی چندبعدی است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می‌کند؛ می‌گوید: صرفا برای بررسی اثر منفی قطعی اینترنت بر تجارت می‌توان اثر این رویداد را بر روی شاخص بین‌المللی عملکرد لجستیک ( LPI ) بررسی کرد. براین اساس نیز می‌توان گفت، اثر منفی این قطعی بر 4 شاخص از جمله 6 شاخص LPI قطعی است.

او افزود: «کارایی فرایندهای ترخیص کالا یعنی سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداری مثل فرایندهای گمرکی» اولین شاخصی است که اثر منفی قطعی اینترنت بر آن صددرصد است. در مورد شاخص «سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی» نیز این امر صادق است. در شاخص «شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی» ما باز شاهد اثر منفی قطعی اینترنت بر آن خواهیم بود. شاخص بعدی «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» است که اثر منفی اختلال تجارت کوتاه مدت و قطعی اینترنت بر روی آن صددرصد است. این اتفاق در مورد شاخص «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار» نیز مصداق دارد. در شاخص«زیرساخت‌های تجاری و جابجایی» نیز در حوزه تکنولوژی اطلاعات می‌توان اثر منفی قطعی اینترنت را دید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.