فروش سهام جایزه


بانک ملت به سهامداران خود 55.000 میلیارد ریال سهام جایزه می دهد

با صدور مجوز افزایش سرمایه بانک ملت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه این بانک خصوصی با 55.000 میلیارد ریال افزایش به 262.042 میلیارد و 862 میلیون ریال خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک ملت که با نماد وبملت و سرمایه 207.042 میلیارد و 862 میلیون ریال، در بازار سرمایه کشور فعال است، افزایش سرمایه خود به مبلغ 55.000 هزار میلیارد ریال را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک ملت (سهامی عام) مطابق با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام بوده و افزایش سرمایه یادشده با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر سازمان مذکور بلامانع اعلام گردیده است.

بر این اساس، تعداد سهام جدید قابل انتشار بانک ملت در این افزایش سرمایه، 55 میلیارد سهم با ارزش اسمی یکهزار ریال برای هر سهم عنوان شده که مبلغ تامین این افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته ها خواهد بود.

افزایش سرمایه یادشده با هدف رعایت مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار مالی و افزایش اعتبار بانک ملت انجام خواهد شد.

سهام جایزه (افزایش سرمایه از محل سود انباشته) چیست؟

سهام جایزه در بورس

“همیشه هدیه و جایزه هرچقدر کوچک می‌تواند انسان را خوشحال کند “. بگذارید درمورد سهام جایزه صحبت کنیم که هر شرکتی در برخی مواقع توزیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، و این غالباً به عنوان یک موقعیت برنده محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در آن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از افزایش سهام و سود شرکت از مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و بازرگانان بیشتر سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. در تعریف سهام جایزه یا همان Bonus shares باید بگوییم سهام اضافی است که بدون هیچ فروش سهام جایزه هزینه اضافی براساس تعداد سهام صاحب سهام به سهامداران فعلی داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تشویق مشارکت خرده فروشی و افزایش پایه سهام خود این نوع سهام را صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نام دیگر این سهام افزایش سرمایه ار محل سود انباشته می‌گویند.

اصل اساسی این سهام این است که تعداد کل سهام با نسبت ثابت تعداد سهام نگهداری شده به تعداد سهام موجود مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار A دویست سهم یک شرکت را در اختیار داشته باشد و شرکتی پاداش ۴: ۱ را اعلام کند، یعنی برای هر سهم، او ۴ سهم رایگان دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در مجموع ۸۰۰ سهم رایگان است و کل سهام او به ۱۰۰۰ سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
وقتی قیمت هر سهم یک شرکت بالا باشد، خرید سهام آن شرکت خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید دشوار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-شود. افزایش تعداد سهام باعث کاهش قیمت هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما سرمایه کلی حتی در صورت اعلام سهام جایزه ثابت باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند.

سود سهام جایزه چیست؟

از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که انتشار این سهام باعث افزایش سرمایه سهام صادر شده شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود این شرکت بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از حد واقعی است و باعث جذابیت بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر آن برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. علاوه بر این، افزایش تعداد سهام مانده قیمت سهام را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و سهام را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی مقرون به صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

سود سهام جایزه در بورس

هنگام انتشار سهام جایزه چه اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد؟

در صورت صدور جایزه، قیمت سهام شرکت به همان نسبت جایزه صادر شده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. بنابراین، در یک جایزه ۱: ۱، قیمت سهام ۵۰٪ کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. با این حال، در بلند مدت و با افزایش قیمت سهام، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایل به سود دارند. مالیات بر تقسیم سهام جایزه وجود ندارد.

آیا سود سهام جایزه پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

سود سهام به تعداد کلی سهام قابل مشاهده / نگهداری شما پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اهمیتی ندارد که آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سهام اصلی هستند یا سهام جایزه، زیرا سهام هر دو به طور کامل پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

آیا سهام جایزه قابل فروش است؟

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سهام را قبل از تاریخ پاداش بفروشد و مالیات LTCG را پرداخت کند و سهام را از بازار پس از پایان جایزه بخرد. اما اگر سهام را نگه دارد، باید مالیات بیشتری بپردازد. اگر شرکت اعلام کرد که یک جایزه کامل سهام پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، در فروش سهام شرکت در پرتفوی خود عجله نکنید.

سهام جایزه چگونه وارد اعتبار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

اگر واجد شرایط سهام Bonus هستید، برای اینکه به سبد سهام شما واریز شود، از تاریخ ثبت ۱۵ روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد، اما این بستگی به RTA (نمایندگان ثبت و انتقال سهام) دارد. وقتی Bonus shares خود را به پرتفوی خود وارد کنید، پیامکی دریافت خواهید کرد.

تاریخ ثبت چیست؟

 • تاریخ ثبت تاریخ قطع از پیش تعیین شده توسط شرکت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار برای واجد شرایط بودن در سهام اضافی باید سهام خود را در حساب پرتفوی خود نگه دارد یا مالک آن باشد. تاریخ ثبت تنظیم شده است تا آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتوانند سهامداران واجد شرایط را شناسایی و سهام جایزه را توزیع کنند.
 • کلیه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دارای سهام در حساب پرتفوی خود در تاریخ ثبت، حق دریافت فروش سهام جایزه جایزه سهام اعلام شده توسط شرکت را دارند.
 • سهام پاداش معمولاً ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ثبت به حساب پرتفوی واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

تاریخ گذشته چیست؟

 • به عنوان مثال در کشور X، تحویل سهام در حساب فروش سهام جایزه پرتفوی پس از ۲ روز اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. بنابراین، در صورت عدم داشتن سهام شرکت توزیع کننده، باید سهام را دو روز قبل از تاریخ ثبت بخرید تا واجد شرایط دریافت سهام جایزه شوید.
 • تاریخ گذشته یک روز قبل از تاریخ ثبت است. از این رو، اگر سهام خود را قبل از تاریخ گذشته خریداری کنید، در صورت عدم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری قبلی، واجد شرایط توزیع سهام جایزه خواهید شد. تاریخ گذشته تاریخ قطع قبل از آن است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید سهام را خریداری کند تا متناسب با تعداد سهام خریداری شده توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار قبل از تاریخ مذکور، مجاز به توزیع Bonus shares باشد.
 • با این حال، اگر سهام را برای اولین بار فروش سهام جایزه در تاریخ گذشته خریداری کنید، سهام پس از تاریخ ثبت، پس از تاریخ تسویه حساب T+2 به حساب پرتفوی شما واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شو، و شما را از واجد شرایط بودن هر گونه سهام اضافی خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در چنین شرایطی، شخصی که سهام را فروخته است واجد شرایط دریافت سهام جایزه خواهد بود.
 • برعکس، اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را در اوراق بهادار مربوطه تصفیه کنید و همچنان واجد شرایط دریافت این نوع سهام هستید، باید تا تاریخ گذشته سهام خود را ملزم کنید.

محاسبه سهام جایزه

این نوع سهام متناسب با مبلغ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده برای سهامداران موجود صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به عنوان مثال، این سهام که باید با نسبت ۲: ۳ توزیع شود به این معنی است که به ازای هر سه سهامی که در شرکت دارید دو سهم اضافی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. بنابراین اگر ۳۰۰۰ سهام یک شرکت خاص را در اختیار داشته باشید، ۲۰۰۰ سهام اضافی بدون هیچ گونه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دریافت خواهید کرد.

دلایل انتشار سهام پاداش

 • این سهام زمانی برای سهامدار صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند سهامداران را به دلیل اعتماد به مدیریت و اصول اولیه شرکت پاداش دهد، اما به دلیل کمبود بودجه قادر به ارائه سود نقدی نیست.
 • سهام Bonus نیز زمانی توسط شرکت صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت سه ماهه مثال زدنی داشته است اما به دلیل کمبود پول نقد، علی‌رغم کسب سود کل، قادر به توزیع سود نبود. در چنین حالتی، شرکت به جای پرداخت سود سهام، با تخلیه سود، سود را به صورت سهام جایزه تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام پاداش نیز توسط شرکت برای تجدید ساختار ذخایر صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از این رو، ممکن است ذخایر را کاهش داده و پایه سهام خود را افزایش دهد. از آنجا که صدور سهام پاداش به سهامداران موجود از سود یا اندوخته شرکت داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، انتشار سهام جایزه به عنوان سرمایه ذخیره نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کم نقد ممکن است سهام پاداش را به عنوان روش تأمین درآمد ثابت به سهامداران توزیع کنند و سابقه ارائه بازده به سرمایه گذاران را حفظ کنند.
 • همچنین هدف از سهم پاداش بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشویق و افزایش مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی است. زیرا قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با میزان تقسیم کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و به دلیل تعداد بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر سهام مانده، نقدینگی در بازار را نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

تغییر در قیمت ها پس از انتشار سهام جایزه

قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. در حالی که تعداد سهام باقی مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، سهام بدون تغییر است. اگر قیمت سهام یک شرکت با ۱۰۰ معامله باشد و تعداد سهام موجود ۱۰ سهم باشد، بنابراین سرمایه سهام ۱۰ است. در صورت توزیع سهام جایزه، به عنوان مثال در نسبت ۱: ۱، سرمایه سهام عدالت بدون تغییر باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند در حالی که تعداد سهام به ۲۰ سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد زیرا یک سهم برای هر سهم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، قیمت سهم متناسب با تغییر متناسب با آن کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. تأثیر سهام جایزه بر سرمایه بازار جمع صفر است، یعنی محدودیت بازار بدون تغییر است.

Post Bonus Ex – قیمت پاداش = قیمت اصلی قبل از پاداش * تعداد سهام جایزه ارسال / تعداد سهام قبل از پاداش.
در صورت بروز مشکل جایزه، شرکت تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که تاریخ تعطیلی و تعیین سهامداران واجد شرایط را تعیین کند. قیمت سهام قبل از تاریخ ثبت به عنوان “Cum Bonus” و قیمت پس از تاریخ ثبت به عنوان “Ex Bonus” نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پس از انتشار جایزه، از لحاظ نظری، قیمت سهام در نسبت سهام جایزه به سهام موجود تعدیل می شود.

انواع سهام جایزه

 1. کاملاً پرداخت شده
  وقتی این سهام بدون هیچ هزینه اضافی به نسبت سهام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت توزیع شود، به آن سهام کاملاً پرداختی پاداش گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سهام پاداش کاملاً پرداخت شده را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از منابع زیر صادر کرد: ذخیره سرمایه، حساب سود و زیان، حساب حق بیمه تأمین، ذخیره بازخرید سرمایه و غیره پول نقد مانند ذخیره سرمایه ایجاد شده توسط تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها.
 2. تا حدی پرداخت شده
  قبل از تعریف سهام اضافی پرداخت شده بخشی از مبلغ، به ما بفهمانید که یک سهم پرداخت شده بخشی از آن چیست؟ یک سهم نیمه پرداخت شده سهمی در یک شرکت است که در مقایسه با ارزش اسمی فقط بخشی از آن پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، با این تفاهم که هر از چندگاهی تا زمان پرداخت کامل سهام، وجوه بیشتری توسط شرکت تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، پس از آن تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر برقرار خواهد شد بنابراین، هنگامی که این پاداش برای تبدیل سهام نیمه پرداخت شده به سهام کاملاً پرداخت شده بدون فراخوانی مبلغ نامفهوم اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، از طریق سرمایه-گذاری سود، به آن سهام پرداخت اضافی پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، برخلاف سهم پاداش کاملاً پرداخت شده، سهام پاداش جزئی پرداخت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و از حساب حق بیمه تأمین و حساب ذخیره بازخرید سرمایه صادر شود.

الزامات قانونی برای مسائل جایزه

سهام اضافی فقط پس از گذشت ۱۲ ماه از انتشار سهام برای بررسی قابل انتشار است. این فقط از طریق اندوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آزاد قابل صدور است، یعنی اندوخته‌های حاصل از سود حاصل از پول نقد. باید بصورت کاملاً پرداخت فروش سهام جایزه شده صادر شود و فقط ۲ مسئله جایزه در یک دوره ۵ ساله قابل ایجاد است. مانده ذخایر پس از انتشار جایزه باید ۴۰٪ از سرمایه پس از انتشار باشد. از نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یکی از مزایای ویژه فروش سهام جایزه این سهم این است که هیچ گونه عوارض مالیاتی در دریافت سهام جایزه برای سرمایه گذاران وجود ندارد. این به طور خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی مفید است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند برای یک افق بلند مدت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. این برای سرمایه‌گذاران که پول بدست آورده خود را برای به دست آوردن بازدهی چشمگیر در آینده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده‌اند و می خواهند سرمایه گذاری خود را برای افزایش بازده افزایش دهند، سودآور است.

مزایا سهام جایزه

با این وجود اشکالات خاصی در انتشار سهام جایزه وجود دارد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باید از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آگاه باشند:

 • سهام جایزه ممکن است هیچ ارزشی از دید سهامداران نداشته باشد. در صورت وجود، کیفیت سهامداران به دلیل افزایش فعالیت و ورود دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به سهام، افت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام جایزه ثروت اضافی تولید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند زیرا قیمت سهام سهام متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، سرمایه بازار بدون تغییر و مانند گذشته باقی مانده و ثروت سهامداران فروش سهام جایزه موجود را دست نخورده نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد.
 • همچنین، سهامداران از احتمال کاهش نرخ سود سهام ناامید خواهند شد زیرا انتشار سهام جایزه لزوماً باعث افزایش سود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، سود بین تعداد بیشتری از سهام تقسیم خواهد شد که باعث کاهش سود هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و همچنین در صورت سود سهام در آینده، سود سهام هر سهم را کاهش می دهد.
 • یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ممکن است برای انجام تعهدات مالی خود یا تحقق فروش سهام جایزه اهداف مالی خود به نقدینگی نیاز داشته باشد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است نقدینگی را به صورت سود سهام نقدی انتظار داشته باشند و دریافت سهام جایزه ممکن است تعهدات و اهداف آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به خطر بیندازد. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار مطمئناً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با فروش سهام جایزه در بازار آزاد، این اهداف نقدینگی را برآورده کند، اما این امر باعث کاهش نسبی سهام وی در شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • سرمایه گذاران باید مراقب پیامدهای مالیاتی در صورت فروش سهام جایزه باشند. در مثال فوق ITC، اگر بلافاصله سهام پاداش خود را فروخته بودید، از سهام جایزه فروخته شده ۱۵٪ بدهی مالیاتی به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و این بدهی مالیاتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بسیار بیشتر از سود واقعی سهام باشد.
 • همچنین، برای جلوگیری از خطر حراج پیوسته و ناپیوسته، سهام باید پس از اعتبار واقعی در حساب شما فروخته شود.

مزایای سهام جایزه

 • هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه مالیات بر خرید سهام جایزه وجود ندارد.
 • برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فروش سهام جایزه طولانی مدت هستند سودمند است.
 • افزایش اعتماد به نفس در عملیات شرکت.
 • در صورت تصمیم شرکت در آینده برای پرداخت سود سهام بیشتر.
 • افزایش نقدینگی.
 • کاهش موانع ورود برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید.

سخن آخر

اگر یک سرمایه‌گذار طولانی مدت هستید، سهام پاداش بدون شک برای شما نتیجه مثبت خواهد داشت. دلفین وست نه تنها توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با سهام پیش بینی شده جایزه در سال ۲۰۲۱ و باقی مانده سال ۲۰۲۰ به شما ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد بلکه همچنین شما را به طور منظم با اخبار اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تاریخ ثبت، تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و نسبت سهام اضافی که توسط شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر به سرمایه‌گداری در فارکس یا بورس فکر می‌کنید می‌توانید آموزش بورس از صفر و آموزش فارکس مقدماتی را در سایت ما دنبال کنید.

برای یادگیری “افزایش سرمایه” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سهام جایزه شستا چه زمانی قابل معامله است؟| شستا کی بازگشایی می شود؟

۳۰ آذر ماه سال جاری مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا صادر شد و حال سوال اینجاست که سهام جایزه شستا چه زمانی قابل معامله می‌شود.

به گزارش نبض بورس، درخواست افزایش سرمایه ۱۰۵۲ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا سی‌ام آذرماه ثبت شد و یکشنبه مورخ ۱۲ دی ماه با حضور اکثریت صاحبان سهام شرکت و دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه، مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد و با توجه به دریافت مجوز افزایش سرمایه، افزایش سرمایه ۱۰۵۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به تصویب رساند و به این ترتیب شستا با تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به منظور اصلاح ساختار مالی سرمایه فعلی را از ۱۴.۲ به ۱۶۳.۶ هزار میلیارد تومان رساند تا در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی قرار گیرد. مبلغ افزایش سرمایه بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان است.

حال سوال اینجاست که سهام جایزه شستا چه زمانی قابل معامله می‌شود.

علی عصاری، کارشناس بازار سهام در این باره گفت: در افزایش سرمایه‌های از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته به دو صورت سهم باز می‌شود. زمانی که افزایش سرمایه زیر ۲۰۰ درصد باشد سهم دو روز بعد از مجمع باز می‌شود و سهم قابل معامله می‌شود. پس از حدود یک الی دو ماه از ثبت فروش سهام جایزه افزایش سرمایه سهام جایزه در پرتفوی سهامداران می‌نشیند و قابل معامله می‌شود.

وی ادامه داد: این مثال برای سهم‌هایی مثل شپنا، شتران، فملی و … داشته باشیم که افزایش سرمایه زیر ۲۰۰ درصد از محل انباشت سود داشتند و سهم باز شد و مجدد بعد از ثبت افزایش سرمایه سهام جایزه نشست و قابل معامله شد.

این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: اما اگر افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی یا انباشت سود بالای ۲۰۰ درصد باشد مثل سهم شستا. سهام جایزه باید روی پرتفوی سهامدار بنشیند و ثبت افزایش سرمایه اتفاق بیفتد و همراه با سهام عادی باز شود. یعنی شستا زمانی باز می‌شود که ثبت افزایش سرمایه روی کدال ثبت شده و چند روز بعد به همراه سهام جایزه قابل معامله خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سهام جایزه به این معنا نیست که شما جایزه‌ای می‌گیرید. سهام جایزه یعنی به میزانی که به سهم شما اضافه شده از قیمت سهم کاسته می‌شود./تجارت نیوز

شستا با چه قیمتی بازگشایی می شود؟

بنابراین ۲۰ الی ۶۰ روز کاری دیگر نماد شستا بازگشایی می‌شود و این نماد که با قیمت پایانی ۱۱۰۰ تومان بسته شده بود با قیمت جدید ۹۵.۵ تومان بازگشایی خواهد شد و به سهامداران تعداد ۱۰۵۲ سهم به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان سهام جایزه تعلق خواهد گرفت.

پیش بینی سهام شستا پس از بازگشایی

بازگشایی این نماد بدون دامنه نوسان خواهد بود، به این معنی که می‌تواند در مثبت و منفی نوسان داشته باشد، پیش‌بینی این است که اگر در روزهای مثبت بازار این غول بورسی مجدد شروع به کار کند، این سهام مثبت خواهد شد.

سهام جایزه چیست؟

سهام جایزه سهامی است که شرکت پس از تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به سهامداران فعلی خود اختصاص می‌دهد. از آنجایی که این سهام بدون نیاز به پرداخت مبلغی از سوی سهامدار به وی تعلق می‌گیرد به آن «سهام جایزه» گفته می‌شود.

سهام جایزه چیست

افزایش سرمایه چیست؟

افزایش سرمایه یکی از روش‌های تامین مالی شرکت‌ها در بورس و فرابورس است. منابع مالی جدید به‌منظور اصلاح ساختار سرمایه یا گسترش فعالیت‌های شرکت از جمله افزایش ظرفیت تولید، راه‌اندازی طرح‌های توسعه و پروژه‌های شرکت، نوسازی ماشین آلات و… به کار گرفته می‌شود. افزایش سرمایه به چهار روش مختلف می‌تواند انجام شود که در دو حالت آن با عناوین «افزایش سرمایه از محل سود انباشته» و «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها» همواره به سهامداران سهام جایزه تعلق می‌گیرد. در «افزایش سرمایه از محل صرف سهام» نیز ممکن است به سهامداران سهام جایزه تخصیص پیدا کند.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شرکت‌ها مطابق قانون تجارت، این اختیار را دارند تا درصدی از سود‌های سالیانه را به صورت سود انباشته در حساب‌ مالی خود تحت عنوان حساب سود انباشته ذخیره کنند. سپس در مجامع آن شرکت که با حضور سهامداران برگزار می‌شود، در خصوص نحوه استفاده از سودهای انباشته تصمیم‌گیری خواهد شد. یکی از تصمیماتی که می‌توان در خصوص سودهای انباشته اتخاذ کرد، سرمایه‌گذاری مجدد کل یا بخشی از آن در شرکت است که به این کار «افزایش سرمایه از محل سود انباشته» گفته می‌شود.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

زمانی که شرکت‌ها قصد ورود به بازار بورس یا فرابورس را داشته باشند، کارشناسان مربوطه، دارایی‌های آن شرکت را مورد بررسی قرار داده و ارزش‌گذاری می‌کنند. سپس متناسب با ارزش به دست آمده، تعداد سهام قابل عرضه آن شرکت را مشخص می‌کنند.

مسلما در گذر زمان ارزش دارایی‌های یک شرکت نظیر زمین، ساختمان و ماشین آلات دستخوش تغییر می‌شود. از این رو شرکت‌ها می‌توانند مطابق قانون، دارایی‌های مشهود خود را مورد تجدید ارزیابی قرار‌ دهند. در صورتی که پس از تجدید ارزیابی، ارزش دارایی‌های شرکت بیشتر از برآورد قبلی محاسبه شود، به همان نسبت، سهام جدید به سهامداران تعلق خواهد گرفت. به این روش، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به سهامی که در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد سهام جایزه گفته می‌شود.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام

چنانچه شرکتی سهام خود را به قیمتی بیشتر از قیمت اسمی آن در بازار عرضه کند، به میزان اختلاف بین قیمت اسمی و قیمت عرضه، صرف سهام گفته می‌شود. در افزایش سرمایه به روش صرف سهام، شرکت سهام خود را از طریق پذیره‌نویسی و با قیمتی بیش از قیمت اسمی به فروش می‌رساند. سپس تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی را به حساب اندوخته منتقل می­‌کند و ممکن است در ازای آن به سهامداران شرکت، سهام جایزه تخصیص بدهد. همچنین ممکن است وجوه حاصل را به صورت نقدی میان صاحبان سهام توزیع کند که برای دریافت خودکار آن، سهامداران بایستی احراز هویت سجام را انجام دهند. برای آشنایی بیشتر با سامانه سجام مقاله سجام چیست را بخوانید.

سهام جایزه چگونه به سهامدار تعلق می‌گیرد؟

ملاک برای تعلق گرفتن سهام جایزه این است که در زمان تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، شخص سهامدار شرکت باشد. پس از ثبت آگهی افزایش سرمایه شرکت در سایت کدال و مشخص شدن درصد افزایش سرمایه، مطابق فرمول‌های زیر محاسبات مربوطه انجام می‌شود.

نحوه محاسبه سهام جایزه

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در خصوص بازار سرمایه کسب کنید، می‌توانید به سامانه آموزش بورس کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت حدود ۹۰۰ مطلب آموزشی به همراه ده‌ها دوره ویدیویی به صورت کاملا رایگان قابل دسترس است. همچنین روزانه چندین کلاس غیرحضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.

ابلاغیه جدید برای اعمال سهام جایزه حاصل افزایش سرمایه از سود انباشته

سازمان بورس مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درباره اعمال سهام جایزه حاصل از افزایش سرمایه در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری را به کلیه شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص اعمال سهام جایزه حاصل از افزایش سرمایه در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار را به کلیه شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرد.

بر این اساس، پیرو ابلاغیه صورت جلسه سوم مرداد سال ۹۷ هیات مدیره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار، مصوبات بند ۴ صورتجلسه ۵ تیر و بند ۳ صورت جلسه ششم شهریور کمیته پایش ریسک بازار در خصوص اعمال سهام جایزه حاصل از افزایش سرمایه محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار تا زمان اضافه شدن رسمی آن به پرتفوی مشتریان اعتباری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود.

مقرر شد سهام جایزه( سهام حاصل از افزایش سرمایه به روش هایی که منجر به ایجاد حق تقدم برای دارنده نمی شود) تا زمان اضافه شدن رسمی به پورتفوی مشتری با فرمول زیر به حساب تضمین مشتری اعتباری اضافه شود:

- منظور از ضریب تعدیل سهام بر اساس نوع بازار، ضریب موضوع ماده ۷ دستورالعمل خرید اعتباری است که طبق اختیارات حاصل از مصوبات هیات مدیره سازمان توسط کمیته پایش ریسک بازار در حال حاضر تعیین و اعلام می‌شود.

- منظور از ضریب تعدیل ویژه سهام جایزه، ضریبی است که توسط کمیته با هدف اعمال و لحاظ اثر سهام‌جایزه در محاسبه حساب تضمین مشتری تعیین و اعلام می‌شود. این ضریب بر اساس صورتجلسه اخیر کمیته معادل میزان ۵۰ درصد تعیین شد.

- مفاد این ابلاغیه از ۲۰ شهریور لازم الاجرا بوده و توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و سامانه‌های نظارتی مربوطه اعمال می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.